Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ekipman Yönetimi MODÜL 3. Cihaz bakım ve yönetiminde genel kurallardan hangisi doğrudur? – Her zaman en maliyet etkin cihaz tercih edilmeli – Sorun giderme,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ekipman Yönetimi MODÜL 3. Cihaz bakım ve yönetiminde genel kurallardan hangisi doğrudur? – Her zaman en maliyet etkin cihaz tercih edilmeli – Sorun giderme,"— Sunum transkripti:

1 Ekipman Yönetimi MODÜL 3

2 Cihaz bakım ve yönetiminde genel kurallardan hangisi doğrudur? – Her zaman en maliyet etkin cihaz tercih edilmeli – Sorun giderme, servis ve tamir için kriterleri belirlenmeli – Cihaz kalibrasyonu için eğitim sadece sorumlu kişiye verilmeli – Tüm işlevler hergün kontrol edilmeli

3 3 Cihaz Yönetiminin Yararları Laboratuvarın performansı Test sonuçları Değişim/Zaman Tamir masrafları azalır Cihazların ömrü uzar

4 Cihaz Yönetimine Genel Bakış  Tüm faaliyetler için sorumlular belirlenmeli  Kullanıcı ve bakım personeli eğitilmeli  Cihaz yönetimi izlenmeli: – Tüm prosedürlerin uygulandığından emin olunmalı – Kayıtlar rutin olarak gözden geçirilmeli – Gerektiğinde prosedürler güncellenmeli

5 Cihaz Seçimi ve Satın Alma kullanım kolaylığı güvenliği uygun mu? garantisi dili

6 Cihaz Alırken Karşılıklı Görüşün!!!  Cihaz alt yapı planlaması  Yazılım bilgisi  Parça listesi  Kullanıcı el kitabı  Üretici tarafından kurulum ve eğitim  Deneme süresi Talepler:

7 Kurulumdan Önce Firmanın sorumlulukları yazılı olarak belirtilmeli. Kurulum için gerekli koşulların kontrolü yapılmalı.

8 Cihaz Kurulumu  Üretici firma tarafından kurulup çalıştırılmalı  Doğru kurulduğundan emin olmadan kullanılmamalı  Performans testleri yapılmalı

9 Özet  Cihaz yönetim programında:  Cihaz seçimi  kurulumu, çalıştırılması  koruyucu bakım/servis  sorun giderme/tamir prosedürleri gibi hususlar yer almalı  Doküman ve kayıtlar:  tüm laboratuvar cihazlarının envanteri  üretici tarafından kullanıcı için hazırlanmış bilgi, bakım ve sorun giderme rehberi  kalibrasyon, performans kontrolleri, koruyucu bakım ve onarımla ilgili kayıtlar oluşturulmalı

10 Anahtar Mesajlar İyi organize edilmiş cihaz bakım programları  Laboratuvarın performansını ve testlerin güvenilirliğini arttırır  Çalışmanın sürekliliğini sağlar  Tamir maliyetini azaltır  Cihazın kullanım süresini uzatır  Çalışma güvenliğini sağlar Cihaz bakımının önemli bölümü koruyucu bakımlardır

11 Organizasyon MODÜL 4

12 Kalite Yönetim Sistemi Personel Ekipman Satın alma ve stok yönetimi Süreç Kontrolü Doküman ve Kayıtlar Olay Yönetimi Değerlendirme Sürecin İyileştirilmesi Tesisler ve güvenlik Müşteri Hizmetleri Bilgi yönetimi Organizasyon

13 Esaslar 1. Yönetim, kalite yönetim sistemini mutlak desteklemelidir 2. Organizasyon yapısı kalite hedeflerine ulaşacak şekilde tasarlanmalıdır.

14 Liderlik  motivasyon ve vizyon sağlarken sorumlulukları da üstlenmeli  Personeli iyi performans için motive etmeli ve cesaretlendirmelidir

15 Yönetimin Sorumlulukları Kalite yönetim sisteminin kurulması uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi Çalışmaların yerine getirilmesi için gerekli kaynakların sağlanması Kalite el kitabının, politikaların, süreçlerin, prosedürlerin ve talimatların dokümante edilmesi ve çalışanlara iletilmesinin sağlanması Çalışanların sorumlulukları, birbirleriyle ilişkileri, Tarafsızlık, dürüstlük, bağımsız ve gizlilik ilkesi içinde çalışılacağı, Müşteri taleplerinin ve zararlarının karşılanması,

16 İş akışı Numune Alınması-Kabülü Numunelerin taşınması Analiz evresi Raporun oluşturulması Raporun Müşteriye İletilmesi

17 Kalite yönetim sistemi planı içeriği  neler yapılmalı  kim sorumlu olmalı  ne zaman (zaman çizelgesi)  ne kadar kaynak gerekli  değerlendirmeler Tüm personelin erişimine açık olmalıdır.

18 ÖZET Başarılı bir uygulama için gerekenler  Yönetimin inanması ve tam desteği  Kalite yönetim sisteminin gerekliliğinin anlaşılması  Her seviyedeki personelin katılımının sağlanması  Sürekli iyileştirmenin hedeflenmesi

19 Anahtar Mesajlar Kalite bilim değil, bir düşünme şeklidir. Bugün harcanan zaman yarın ödül olarak dönecektir: – Kalite sonuçları – Verimlilik – Profesyonel ve kişisel tatmin – Herkes tarafından tanınma

20 Kaliteden Kim Sorumludur? HERKES!

21 Satın alma ve stok yönetimi MODÜL 5

22 Stok Yönetim Programının Yararları Reaktif ve sarfların bulunabilirliğini sağlamak Sarfiyatı azaltma Bütçeyi aşmama Kalitenin korunması

23 23 Stok Yönetimi Nasıl Uygulanır? STOK YÖNETİMİ KONTROLÜ Sorumlunun belirlenmesi İhtiyaç Analizi Minimum stok ihtiyacının belirlenmesi Form ve kayıtların oluşturulması Kabul/kontrol ve depolama için sistem oluşturulması Tüm depolar için envanter oluşturulması

24 Stok Kayıt Defteri İçeriği: Teslim alanın adı/imzası Kabul tarihi Miktarı Son kullanma tarihi Minimum stok seviyesi Kritik stok seviyesi Maksimum stok seviyesi Diğer bilgiler: Raf numarası Sevk ve saklama koşulları

25 Malzemelerin Kabulü ve İncelenmesi  içeriğin doğrulanması  dış ambalajın kontrol edilmesi  depodan çıkan her malzemenin tarihinin kaydedilmesi  son kullanma tarihinin kaydedilmesi  yeni gelen malzemelerin eskilerin arkasına yerleştirilmesi  kayıtların oluşturulması veya güncellenmesi

26 26 Temel Güvenli k Uyum E ği timi RSHMB-2009 (MSDS) Ürün Güvenlik Bilgi Formu Kuruma tedarik edilen her türlü kimyasalın (laboratuvar dışı Birimlerin kullandıkları da dahil) MSDS’inin olması zorunludur Birim amirleri birimdeki kimyasallara ait MSDS’leri bulundurmak zorundadır. Bu MSDS’ler birimdeki herkesin bildiği bir yerde tutulmalıdır!

27 Elektronik Stok Yönetimi Avantajları: o ürün bazında stoğun güncel takibi o son kullanma tarihlerinin izlenerek kullanıcının uyarılması o satın almanın planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde istatistiksel verilerin sağlaması o laboratuarlara dağıtımın yönetilmesi o stok yönetimini kolaylaştırması Sakıncaları: o yazılım programına ihtiyaç duyulması o eğitilmiş personel gereksinimi

28 Özet  İyi yönetilen bir laboratuar, öncelikle iyi bir satın alma ve stok yönetimi sistemine sahip olmalı.  Stok yönetim uygulamalarında sorumlu atanmalı, ihtiyaçlar analiz edilmeli, asgari stok miktarları belirlenmeli, kabul, inceleme ve depolama prosedürleri oluşturulmalı, kayıt defterleri ve formlar kullanılmalı.  Kullanılan tüm malzeme ve kimyasallar için envanter sistemi oluşturulmalı.

29 Anahtar Mesajlar Stok yönetiminin önemi: Laboratuvarın etkinliğini ve verimliliğini arttırır İhtiyaç olduğunda gerekli malzemeler elde bulunur Laboratuvar ihtiyaçların karşılanmasını sağlar İhtiyaca uygun malzemelerin satın alınmasını sağlar


"Ekipman Yönetimi MODÜL 3. Cihaz bakım ve yönetiminde genel kurallardan hangisi doğrudur? – Her zaman en maliyet etkin cihaz tercih edilmeli – Sorun giderme," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları