Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnguinal Herni Onarımında Yeni Bir Teknik: Coşkun Herni Onarımı Lichtenstein Ve Preperitoneal Mesh Tekniği İle Prospektif Randomize Karşılaştırma Faruk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnguinal Herni Onarımında Yeni Bir Teknik: Coşkun Herni Onarımı Lichtenstein Ve Preperitoneal Mesh Tekniği İle Prospektif Randomize Karşılaştırma Faruk."— Sunum transkripti:

1 İnguinal Herni Onarımında Yeni Bir Teknik: Coşkun Herni Onarımı Lichtenstein Ve Preperitoneal Mesh Tekniği İle Prospektif Randomize Karşılaştırma Faruk COŞKUN, M.M. ÖZMEN,M. MORAN,Ö.ÖZOZAN Ankara Numune Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği

2

3 İnguinal Herni-1 Herni, Latince r ü pt ü r, Yunanca ise “ tomurcuklanma ” anlamına gelir.Herni, Latince r ü pt ü r, Yunanca ise “ tomurcuklanma ” anlamına gelir. Tüm inguinal herniler myoaponörotik Tüm inguinal herniler myoaponörotik arkın altından miyopektineal orifisten kaynaklanır. arkın altından miyopektineal orifisten kaynaklanır.

4 İnguinal Herni-2 Etiyoloji: Etiyoloji: Patent Prosessus Vaginalis Patent Prosessus Vaginalis Kepenk Mekanizmasındaki bozukluk Kepenk Mekanizmasındaki bozukluk Fasya Transversalisteki zayıflama Fasya Transversalisteki zayıflama

5 İnguinal Herni Onarımları Gerilimli- Endojen Onarımlar Gerilimli- Endojen Onarımlar –Bassini _ Mc Vay- Cooper –Shouldice Gerilimsiz- Eksojen Onarımlar Gerilimsiz- Eksojen Onarımlar Lichtenstein Lichtenstein Nyhus Nyhus Laparoskopik Laparoskopik

6 Gerilimli-Endojen, yeni bir teknik olan ‘COŞKUN HERNİ ONARIMI’ nın mesh onarım teknikleri kadar etkin olup olmadığını test etmektir. Gerilimli-Endojen, yeni bir teknik olan ‘COŞKUN HERNİ ONARIMI’ nın mesh onarım teknikleri kadar etkin olup olmadığını test etmektir. AMAÇ

7 Hastalar ve Yöntem-1 250 hasta 250 hasta Coşkun 83 Coşkun 83 Lichtenstein83 Lichtenstein83 Preperitoneal84 Preperitoneal84

8 Hastalar ve Yöntem-2 Nüks ve Nyhus-1 hernilere Coşkun Herniorafi uygulanmadı. Nüks ve Nyhus-1 hernilere Coşkun Herniorafi uygulanmadı.

9 Hastalar ve Yöntem-3 Yaş Yaş Cinsiyet Cinsiyet Operasyon süresi Operasyon süresi Anestezi tipi Anestezi tipi Cerrahın deneyimi Cerrahın deneyimi Komplikasyonlar Komplikasyonlar Hastanede kalış süresi Hastanede kalış süresi Takip süresi Takip süresi Nüks Nüks

10 COŞKUN HERNİ ONARIM COŞKUN HERNİ ONARIM TEKNİĞİ TEKNİĞİ

11 Fasyanın sürekli sütürlerle pilikasyonu

12 İnguinal ligamanla conjoint tendon arasının sürekli sütürlerle yaklaştırılması (ikinci tabaka)

13 Hastalar ve Yöntem-4 Postoperatif ilk yıl 3, 6, 9,12. aylarda ve sonra yılda bir kez kliniğe çağırılarak FM ile kontrol edildiler. Postoperatif ilk yıl 3, 6, 9,12. aylarda ve sonra yılda bir kez kliniğe çağırılarak FM ile kontrol edildiler.

14 Hastalar ve Yöntem-5 Datalar SPSS 11.0 Windows kullanılarak depolandı ve ortalama değerler SD olarak verildi. Datalar SPSS 11.0 Windows kullanılarak depolandı ve ortalama değerler SD olarak verildi. Gruplar arası farklar Fisher exact test ve X2 testleri ile yapıldı. Gruplar arası farklar Fisher exact test ve X2 testleri ile yapıldı. İki grup tek yollu varyans analizi ve Tukey’s post-hoc testi kullanılarak karşılaştırıldı. İki grup tek yollu varyans analizi ve Tukey’s post-hoc testi kullanılarak karşılaştırıldı. 0.05’ in altındaki değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 0.05’ in altındaki değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

15 Sonuçlar-1 Gruplar Yaş (yıl) Cins (E/K) Op Süre (dakika) Hast kalış (gün) Coşkun (n=83) 48(19) 77/6 41(19-60) 2(0-6) Licht enstein (n=83) 54(16) 75/8 40(20-59) 2(0-8) Preperitoneal (n=84) 51(17) 76/8 65(30-90) 3(1-7) p ns <0.05 ns

16 Sonuçlar-2 (Komplikasyonlar) Erken komplikasyonlar ; Erken komplikasyonlar ; kanama, üriner retansiyon, skrotal hematom, skrotal seroma, yara enfeksiyonu kanama, üriner retansiyon, skrotal hematom, skrotal seroma, yara enfeksiyonu Geç Komplikasyonlar; Geç Komplikasyonlar; kronik ağrı, sinir hasarına bağlı parestezi ve testiküler atrofi) olarak sınıflandırılmıştır kronik ağrı, sinir hasarına bağlı parestezi ve testiküler atrofi) olarak sınıflandırılmıştır

17 Sonuçlar-3 GruplarErken komp Geç komp Nüks Takip(ay) Coşkun (n=83) 5 0 1 43(16-66) Lichtenstein (n=83) 12 7 2 43(19-65) Preperitoneal (n=84) 31 7 0 45(16-65) p <0.05 <0.01 ns

18 Sonuçlar-4 Operatör Asistan/Uzman (%)

19 Sonuçlar-5 (n=250)

20 Sonuçlar-6  Erken ve Geç komplikasyonlar COŞKUN herni onarım grubunda anlamlı olarak daha azdır.

21  Sonuç olarak yeni bir herni onarım tekniği olan Coşkun herni onarımı, mesh onarım teknikleri kadar düşük nüks oranlarına ve daha düşük komplikasyon oranlarına sahip olmasıyla kabul edilebilir bir tekniktir.

22  Üstelik endojen dokuları kullanması nedeniyle daha ucuz ve kolay öğrenilip, kolayca uygulanabildiğinden dolayı da özelleşmiş kliniklerin dışında da güvenle kullanılabilecek bir tekniktir.


"İnguinal Herni Onarımında Yeni Bir Teknik: Coşkun Herni Onarımı Lichtenstein Ve Preperitoneal Mesh Tekniği İle Prospektif Randomize Karşılaştırma Faruk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları