Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

H. Volkan ACAR, Ahmet YILMAZ, Gamze DEMİR, Solmaz Günal ERUYAR, Bayazit DİKMEN Ankara Eğitim ve Araştırma Hst. Anest. ve Rean. Kliniği, Ankara AKUPUNKTUR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "H. Volkan ACAR, Ahmet YILMAZ, Gamze DEMİR, Solmaz Günal ERUYAR, Bayazit DİKMEN Ankara Eğitim ve Araştırma Hst. Anest. ve Rean. Kliniği, Ankara AKUPUNKTUR."— Sunum transkripti:

1 H. Volkan ACAR, Ahmet YILMAZ, Gamze DEMİR, Solmaz Günal ERUYAR, Bayazit DİKMEN Ankara Eğitim ve Araştırma Hst. Anest. ve Rean. Kliniği, Ankara AKUPUNKTUR NOKTALARINA UYGULANAN KAPSİKUM FLASTERİN, PEDİATRİK DERLENME AJİTASYONU İNSİDANSINA ETKİSİ

2

3 GİRİŞ Derlenme ajitasyonu (DA) %10-80 Ağlama, çırpınma, irritabilite, şiddetli huzursuzluk Pediatrik hastalarda postoperatif dönemde zararlı etkiler Çocuklar kendilerine ya da derlenme odası personeline zarar verebilir DA tedavisi için verilen sedatif ve/veya analjezikler de taburcu olmayı geciktirebilir

4

5 GİRİŞ Propofol, fentanyl, dexmedetomidine Sonuçlar olumlu Aouad MT Anesthesiology 2007; 107: 733-738, Binstock W. Pediatr Anesth 2004; 14: 759-767., Shukry M. P ediatr Anesth 2005; 15: 1098-1104., Malviya S. Pediatr Anesth 2006; 16: 554-559. Sonuçlar olumsuz Cohen IT, Pediatr Anesth 2002; 12: 604-609. Yan etkiler Kusma Uyanmanın gecikmesi Derlenmenin gecikmesi

6 GİRİŞ DA önlenmesinde akupunktur? Kundu A. Acupuncture therapy for prevention of emergence delirium in children undergoing general anesthesia. Med Acupunct 2008; 20: 151-154. Lin YC. Acupuncture management of pain and emergence agitation in children after bilateral myringotomy and tympanostomy tube insertion. Pediatr Anesth 2009; 19: 1096-1101. Bu prospektif, randomize, kontrollü çalışmanın amacı bilateral HT 7 noktalarına uygulanan kapsikum flasterlerin tonsillektomi ve/veya adenoidektomi uygulanacak pediatrik hastalarda, DA’yı azaltıp azaltmayacağını saptamaktır

7 GEREÇ VE YÖNTEM 50 hasta, 2-10 yaş, tonsillektomi ve/veya adenoidektomi 2 grup, ind.dan 30 dk önce Akupunktur Bilateral HT 7 noktalarına kapsikum flaster Yalancı akupunktur Bilateral HT 7 noktalarına inaktif flasterler Anestezi indüksiyonu ve idamesinde sevofluran Postoperatif 15 dk Ağrı (CHEOPS) DA (PAED) Yan etkiler

8

9

10 BULGULAR DA Skoru AkupunkturYalancı akup.p-değeri 0. dk 14 (10-20)15 (8-20)0.899 5. dk 12 (8-19)14 (8-18)0.282 10. dk 12 (6-18)10 (4-17)0.127 15. dk 10 (5-18)10 (4-17)0.542

11 BULGULAR Ağrı Skoru AkupunkturYalancı akup.p-değeri 0. dk 10 (6-14) 0.860 5. dk 9 (6-14)8 (4-13)0.386 10. dk 8 (4-12)7 (4-12)0.152 15. dk 8 (4-10)7 (4-12)0.734

12 BULGULAR Akupunktur (n=25)Yalancı akup. (n=25)p-değeri Yaş (yıl) 7.2±2.57.4±1.80.795 Cinsiyet (E/K) 10/1515/100.157 Ağırlık (kg) 25.7±8.926.3±7.40.797 Anestezi süresi (dk) 40 (16-65)44 (17-88)0.132 Cerrahi süresi (dk) 35 (12-57)34 (15-75)0.915 Preoperatif anksiyete skoru (mYPAS) 12 (7-21)11 (7-20)0.132 Ekstübasyon zamanı (dk) 5 (2-10)5 (1-14)0.922 Göz açma zamanı (dk) 10 (6-15)9 (4-20)0.807 Amaçlı hareket zamanı (dk) 12 (7-20)12 (5-26)0.760 YE olmayan hastalar 17 (68.0%)10 (40.0%)0.047 Yan Etkiler Desatürasyon (<90 SpO 2 ) Öğürme Kusma Laringospazm 0 (0%) 6 (24.0%) 1 (4.0%) 0 (0%) 11 (44.0%) 3 (12.0%) 1 (4.0%) 1.000 0.136 0.609 1.000 DA gelişen hastalar 7 (28.0%)15 (60.0%)0.023

13 BULGULAR DA (-) (n=28)DA (+) (n=22)p-değeri Yaş (yıl) 6.7±2.18.0±2.00.034 Cinsiyet (K/E) 12/1613/90.254 Ağırlık (kg) 24.1±7.528.4±8.40.066 Anestezi süresi (dk) 44.5 (16-88)40.5 (17-65)0.337 Cerrahi süresi (dk) 39 (12-75)31.5 (15-57)0.063 Preoperatif anksiyete skoru (mYPAS) 11 (7-21)11 (7-20)0.969 Ekstübasyon zamanı (dk) 5 (1-10)5 (2-14)0.894 Göz açma zamanı (dk) 10 (6-20)9 (4-20)0.418 Derlenme zamanı (dk) 5 (2-17)5 (2-12)0.359 Amaçlı hareket zamanı (dk) 11 (7-26)12 (5-24)0.191 YE olmayan hastalar 22 (78.6%)5 (22.7%)<0.001 Yan Etkiler Desatürasyon (<90 SpO 2 ) Öğürme Kusma Laringospazm 0 (0%) 5 (17.9%) 1 (3.6%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (54.5%) 3 (13.6%) 2 (9.1%) 1.000 0.007 0.308 0.189

14 TARTIŞMA Akupunktur (HT 7) Alzheimer Millea PJ. Med Acupunct 2004; 15: 19-23 Demans Yang MH. J Clin Nurs 2007; 16: 308-315 Stres Chan J. Med Acupunct 2002; 20: 74-77. POKD (Postoperatif kognitif disfonksiyon) Matsumoto J. Circulation 2009; 120: S482 Arai YCP. eCAM 2010; 7: 383-386

15 TARTIŞMA DA’yı önlemek için etkili olduğu kesin olarak gösterilmiş olan bir yöntem yoktur Aouad MT. Emergence agitation in children: an update. Curr Opin Anaesthesiol 2005; 18: 614-619 Vlajkovic GP. Emergence delirium in children: many questions, few answers. Anesth Analg 2007; 104: 84-91 da Silva LM. Emergence agitation in pediatric anesthesia: current features. J Pediatr (Rio J.) 2008; 84: 107-113

16 TARTIŞMA HT 7’ye akupunktur etkilidir Kundu A. Med Acupunct 2008; 20: 151-154 Lin YC. Pediatr Anesth 2009; 19: 1096-1101 Karşılaştırma ? Dizayn sorunları Retrospektif Cerrahi Anestezi DA değerlendirme skalası Akupunktur uygulama zamanı (indüksiyon sonrası) Wang SM. Anesth Analg 2007; 105: 499-506

17 TARTIŞMA Pediatrik hastalarda akupunkturun avantajları var ART (Acupuncture and Related Techniques) Etkin ve düşük riskli İğne korkusu Noninvaziv yöntemler (akupres, kapsikum, laser vb.) Kapsikum plaster, kas-iskelet hastalıklarında yaygın Pürifiye kapsaisin (vanilloid reseptör agonisti) etkin ve güvenli bir analjezik TRPV-1 reseptöre bağlanarak duyusal nöronlarda önce eksitasyon Daha sonra reseptör desensitizasyonu ve uzun süreli analjezi

18 TARTIŞMA DA insidansı %60 vs. %28 DA insidansı %40.4 Özgür A. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2011;9(3):174-83. Aynı hasta popülasyonu, aynı anestezik yöntem Premedikasyon, intraoperatif analjezik

19 TARTIŞMA Değerlendirme skalası ve/veya kesme değeri ( cut-off point ) 18 skala 4’lü skala (Lin) (Huzursuz, sürekli ağlıyor) PAED (Post Anesthetic Emergence Delirium) Göz teması kurma Hareketlerin amaçlı olması Çevrede olanlardan haberdar olması Huzursuzluk Yatıştırılabilirlik PAED kullanılmalı Dahmani S. Brit J Anaesth 2010; 104: 216-223

20 Grup C ST 36 ve deltoide inaktif bant Grup Z ST 36 kapsikum, deltoid kasa inaktif bant Grup S Deltoide kapsikum, ST 36 inaktif bant

21

22

23

24 SONUÇ Çocuklarda postoperatif DA’nın önlenmesi için HT 7 noktasına kapsikum flaster uygulaması etkin ve güvenli bir yöntemdir


"H. Volkan ACAR, Ahmet YILMAZ, Gamze DEMİR, Solmaz Günal ERUYAR, Bayazit DİKMEN Ankara Eğitim ve Araştırma Hst. Anest. ve Rean. Kliniği, Ankara AKUPUNKTUR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları