Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AR-GE ve YENİLİK DESTEK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AR-GE ve YENİLİK DESTEK"— Sunum transkripti:

1 AR-GE ve YENİLİK DESTEK
PROGRAMLARI Ali Rıza AY 18 Aralık 2012 UŞAK

2 6 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
12 Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

3 PROGRAMLARIN HEDEFLERİ
Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliğinin kurumsallaştırılması, Akademik bilginin ticarileştirilmesi, Ar-Ge personeli sayısının artırılması, Yeni ve yenilikçi şirketlerin yaratılması, Sanayimizin rekabet gücünün yükseltilmesi.

4 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ
Yeni veya yüksek teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir. Bu nedenle, teknoparkların yer seçiminde üniversite binalarına ve tesislerine fiziksel olarak yakın olmaları tercih edilmektedir.

5 İdare binası, kuluçka merkezi ve alt yapı inşaatlarına destek sağlanmaktadır.
Kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları giderlerine destek sağlanmaktadır. Yönetici şirket, Ar-Ge firmaları ve Ar-Ge personeli için tarihine kadar, gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet sağlanmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren firmalar için KDV muafiyeti bulunmaktadır. Bölgede çalışan Akademisyenler şirket kurabilmekte ve Kanunla sağlanan desteklerden istifade etmektedirler.

6 TEKNOPARKLARDA MEVCUT DURUM
Kurulan Bölge Sayısı: 47 adet Faaliyette Olan Bölge Sayısı: 32 adet Bölgelerdeki Firma Sayısı: adet Bölgelerde İstihdam: kişi Proje Sayısı : adet İhracat : 599 Milyon ABD Doları Patent Sayısı: 301 adet

7

8 SANAYİ TEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI
(SAN-TEZ) Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, “İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna katkı sağlamak için başlatılan bir programdır.

9 San-Tez Projeleri Destek Oranları
Bakanlık %75 Nakdi Katkı Firma %25 Nakdi Katkı Üniversite Ayni Katkı

10 Proje Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar
BTYK tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarında ve yüksek katma değerli ürüne yönelik olması, (Bilgi ve iletişim teknolojileri- Biyoteknoloji, Gen Teknolojileri- Malzeme – Nanoteknoloji- Tasarım- Mekatronik – Üretim süreç ve Teknolojileri- Enerji ve Çevre Teknolojileri) Çalışmanın temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş olması, Üretime yönelik yatırım tesisi, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuvar kurulmasına yönelik olmaması

11 Proje Örnekleri 1 Pastörize Keçi Sütünün Dondurulması Ve Dondurularak Depolanması Sırasında Sütte Meydana Gelen Değişmeler 2 Tıbbi Kayıtların Sayısal Ortamda Saklanması Ve Raporlanması 3 İnsan Göbek Bağı Stroma Dokusunun Kök Hücresi Transplantasyonları Amacıyla Kullanılmak Üzere Kontrollü Dondurulması Koşullarının Belirlenmesi; Taşıma Ve Dondurma Çözeltilerinin Tasarımı 4 Yüksek Performanslı Gürültüsü Düşük Sanayi Tipi Eksenel Fan Tasarımı 5 Polimer Esaslı Karbon Nanolif Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi 6 İndiyum Kalay Oksit İletken Saydam Filmlerin Oto Ve Vitrifiye Sanayisindeki Uygulamaları 7 Yüksek Performanslı Yeni Nesil Fren Hortumu Ve Test Makinası

12 SAN-TEZ PROGRAMINA BAŞVURU DÖNEMLERİ
Bakanlıkça proje başvuruları yılda iki defa açılmakta olup, 2013 yılı için son başvuru tarihleri; 1.Dönem 15 Mart 2013 2. Dönem 15 Ağustos 2013

13 San-Tez Proje Süreçleri
Başvuru Ön Değerlendirme Değerlendirme Sözleşme Ödemeler İzleme Projenin Sonuçlanması

14 San-Tez Projesi Bütçe Kalemleri
Makine-Donanım Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Seyahat Gideri Personel Ödemeleri

15 Proje Ekibine Yapılacak Ödemeler
Proje Yürütücüsü : 950 TL/Ay Yardımcı Araştırmacı : 750 TL/Ay Yardımcı Personel : 500 TL/Ay Tez Öğrencisi Yüksek Lisans : TL/Ay Doktora : TL/Ay

16 Program kapsamında bugüne kadar;
Toplam 163 Milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bakanlığımıza başvuru yapan adet projeden 665 tanesi desteklenmeye değer bulunmuştur. Desteklenmesi uygun görülen projelerden 460 tanesi ile sözleşme yapılmıştır. Desteklenen Projeler farklı 70 üniversitede, 38 farklı şehirde yürütülmektedir.

17

18 MEVZUAT ÇALIŞMALARI SONUÇLANMA AŞAMASINDA OLUP YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN PROGRAMLAR
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 2. Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Destek Programı

19 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

20 5746 SAYILI KANUNUN KAPSAMI
AR-GE MERKEZLERİ REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ TEKNOLOJİ MERKEZİ İŞLETMELERİ (TEKMER) TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TGB)

21 AR-GE MERKEZLERİ 5746 Kanun kapsamında; ülkemizde faaliyet gösteren, Ar-Ge alt yapısını oluşturmuş, en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştıran ve 5746 Sayılı Kanunda istenen şartları sağlayan işletmelere Bakanlığımızca Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmektedir. Ar-Ge Belgesi verilen işletmelere; Vergi İndirimi, Sigorta Primi Desteği, Gelir vergisi stopajı desteği, Damga vergisi istisnası,

22 AR-GE MERKEZLERİ MEVCUT DURUM
138 İşletmeye Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiş olup, 133 tanesi faal haldedir. Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen işletmeler 23 ayrı sektörde faaliyet göstermektedir. Ar-Ge Merkezlerinde Ar-Ge Personeli istihdam edilmektedir. 3.567 Adet Proje yürütülmektedir. Adet Patent alınmıştır.

23

24 REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
5746 Sayılı Kanun kapsamında; birden fazla işletmenin ortak bir parça veya platform geliştirmek amacıyla bir araya gelerek yürütecekleri Ar-Ge ve Yenilik projeleri için Kanunla sağlanan tüm teşviklerden yararlanma imkanı bulunmaktadır. Programla 50 Ar-Ge personel istihdam edemeyen işletmeler için 5746 Sayılı Kanunla sağlanan teşviklerden istifade etme imkanı bulunmaktadır. Program kapsamında bu güne kadar, 3 adet işletme başvuru yapmış olup, Kanunla belirlenen şartları sağlamadıkları için projeler desteklenmemiştir.

25 «Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde Avrasya’nın Üretim Üssü Olmak
vizyonu» «Vizyon 2023 belgesinde belirtilen Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ya oranının % 3 olması hedefi»

26 TEŞEKKÜRLER... Ali Rıza AY Ziraat. Müh.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Tel:


"AR-GE ve YENİLİK DESTEK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları