Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AR-GE ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Ali Rıza AY 18 Aralık 2012 UŞAK 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AR-GE ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Ali Rıza AY 18 Aralık 2012 UŞAK 1."— Sunum transkripti:

1 AR-GE ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Ali Rıza AY 18 Aralık 2012 UŞAK 1

2 2 1.6 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 2.12 Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 3. 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

3 3 PROGRAMLARIN HEDEFLERİ • Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliğinin kurumsallaştırılması, • Akademik bilginin ticarileştirilmesi, • Ar-Ge personeli sayısının artırılması, • Yeni ve yenilikçi şirketlerin yaratılması, • Sanayimizin rekabet gücünün yükseltilmesi.

4 4 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ Yeni veya yüksek teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir. Bu nedenle, teknoparkların yer seçiminde üniversite binalarına ve tesislerine fiziksel olarak yakın olmaları tercih edilmektedir.

5 5  İdare binası, kuluçka merkezi ve alt yapı inşaatlarına destek sağlanmaktadır.  Kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları giderlerine destek sağlanmaktadır.  Yönetici şirket, Ar-Ge firmaları ve Ar-Ge personeli için 31.12.2023 tarihine kadar, gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet sağlanmaktadır.  Bölgede faaliyet gösteren firmalar için KDV muafiyeti bulunmaktadır.  Bölgede çalışan Akademisyenler şirket kurabilmekte ve Kanunla sağlanan desteklerden istifade etmektedirler.

6 6 TEKNOPARKLARDA MEVCUT DURUM • Kurulan Bölge Sayısı: 47 adet • Faaliyette Olan Bölge Sayısı: 32 adet • Bölgelerdeki Firma Sayısı: 2.037 adet • Bölgelerde İstihdam: 17.784 kişi • Proje Sayısı : 5.121 adet • İhracat : 599 Milyon ABD Doları • Patent Sayısı: 301 adet

7 7

8 8 SANAYİ TEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI (SAN-TEZ) Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite- sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, “İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna katkı sağlamak için başlatılan bir programdır.

9 9 San-Tez Projeleri Destek Oranları Bakanlık %75 Nakdi Katkı Firma%25 Nakdi Katkı ÜniversiteAyni Katkı

10 1. BTYK tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarında ve yüksek katma değerli ürüne yönelik olması, (Bilgi ve iletişim teknolojileri- Biyoteknoloji, Gen Teknolojileri- Malzeme – Nanoteknoloji- Tasarım- Mekatronik – Üretim süreç ve Teknolojileri- Enerji ve Çevre Teknolojileri) 2. Çalışmanın temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş olması, 3. Üretime yönelik yatırım tesisi, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuvar kurulmasına yönelik olmaması 10 Proje Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar

11 11 Proje Örnekleri 1 Pastörize Keçi Sütünün Dondurulması Ve Dondurularak Depolanması Sırasında Sütte Meydana Gelen Değişmeler 2Tıbbi Kayıtların Sayısal Ortamda Saklanması Ve Raporlanması 3 İnsan Göbek Bağı Stroma Dokusunun Kök Hücresi Transplantasyonları Amacıyla Kullanılmak Üzere Kontrollü Dondurulması Koşullarının Belirlenmesi; Taşıma Ve Dondurma Çözeltilerinin Tasarımı 4 Yüksek Performanslı Gürültüsü Düşük Sanayi Tipi Eksenel Fan Tasarımı 5Polimer Esaslı Karbon Nanolif Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi 6 İndiyum Kalay Oksit İletken Saydam Filmlerin Oto Ve Vitrifiye Sanayisindeki Uygulamaları 7Yüksek Performanslı Yeni Nesil Fren Hortumu Ve Test Makinası ……

12 12 SAN-TEZ PROGRAMINA BAŞVURU DÖNEMLERİ Bakanlıkça proje başvuruları yılda iki defa açılmakta olup, 2013 yılı için son başvuru tarihleri;  1.Dönem 15 Mart 2013  2. Dönem 15 Ağustos 2013

13  Başvuru  Ön Değerlendirme  Değerlendirme  Sözleşme  Ödemeler  İzleme  Projenin Sonuçlanması 13 San-Tez Proje Süreçleri

14 1. Makine-Donanım 2. Sarf Malzemesi 3. Hizmet Alımı 4. Seyahat Gideri 5. Personel Ödemeleri 14 San-Tez Projesi Bütçe Kalemleri

15 Proje Yürütücüsü: 950 TL/Ay Yardımcı Araştırmacı: 750 TL/Ay Yardımcı Personel: 500 TL/Ay Tez Öğrencisi Yüksek Lisans: 1.500 TL/Ay Doktora : 1.750 TL/Ay 15 Proje Ekibine Yapılacak Ödemeler

16 16 Program kapsamında bugüne kadar;  Toplam 163 Milyon TL ödenek ayrılmıştır.  Bakanlığımıza başvuru yapan 1.887 adet projeden 665 tanesi desteklenmeye değer bulunmuştur.  Desteklenmesi uygun görülen projelerden 460 tanesi ile sözleşme yapılmıştır.  Desteklenen Projeler farklı 70 üniversitede, 38 farklı şehirde yürütülmektedir.

17 17

18 18 MEVZUAT ÇALIŞMALARI SONUÇLANMA AŞAMASINDA OLUP YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN PROGRAMLAR 1.Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 2. Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Destek Programı

19 19 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

20 20 5746 SAYILI KANUNUN KAPSAMI •AR-GE MERKEZLERİ •REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ •TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ •AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ •TEKNOLOJİ MERKEZİ İŞLETMELERİ (TEKMER) •TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TGB)

21 21 AR-GE MERKEZLERİ 5746 Kanun kapsamında; ülkemizde faaliyet gösteren, Ar-Ge alt yapısını oluşturmuş, en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştıran ve 5746 Sayılı Kanunda istenen şartları sağlayan işletmelere Bakanlığımızca Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmektedir. Ar-Ge Belgesi verilen işletmelere;  Vergi İndirimi,  Sigorta Primi Desteği,  Gelir vergisi stopajı desteği,  Damga vergisi istisnası,

22 22 AR-GE MERKEZLERİ MEVCUT DURUM  138 İşletmeye Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiş olup, 133 tanesi faal haldedir.  Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen işletmeler 23 ayrı sektörde faaliyet göstermektedir.  Ar-Ge Merkezlerinde 15.000 Ar-Ge Personeli istihdam edilmektedir.  3.567 Adet Proje yürütülmektedir.  1.079 Adet Patent alınmıştır.

23 23

24 24 REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ  5746 Sayılı Kanun kapsamında; birden fazla işletmenin ortak bir parça veya platform geliştirmek amacıyla bir araya gelerek yürütecekleri Ar-Ge ve Yenilik projeleri için Kanunla sağlanan tüm teşviklerden yararlanma imkanı bulunmaktadır.  Programla 50 Ar-Ge personel istihdam edemeyen işletmeler için 5746 Sayılı Kanunla sağlanan teşviklerden istifade etme imkanı bulunmaktadır.  Program kapsamında bu güne kadar, 3 adet işletme başvuru yapmış olup, Kanunla belirlenen şartları sağlamadıkları için projeler desteklenmemiştir.

25 25 «Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde Avrasya’nın Üretim Üssü Olmak vizyonu» «Vizyon 2023 belgesinde belirtilen Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ya oranının % 3 olması hedefi»

26 26 TEŞEKKÜRLER... Ali Rıza AY Ziraat. Müh. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Tel:0312 201 53 40 E-posta:rizaay@sanayi.gov.tr


"AR-GE ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Ali Rıza AY 18 Aralık 2012 UŞAK 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları