Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZERK YÖNETİM PİLOT OKUL PROJESİ ÇETİN ERTURAN 2004.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZERK YÖNETİM PİLOT OKUL PROJESİ ÇETİN ERTURAN 2004."— Sunum transkripti:

1 ÖZERK YÖNETİM PİLOT OKUL PROJESİ ÇETİN ERTURAN 2004

2 PROJENİN ADI : ÖZERK YÖNETİM PİLOT OKULU
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ PROJE NO : 1 PROJENİN ADI : ÖZERK YÖNETİM PİLOT OKULU 1. AMACI: Millî Eğitim Temel Kanunu ve Atatürk İlkeleri doğrultusunda, Toplam Kalite Yönetimi ilkelerine uygun eğitim veren, daha az kaynakla, daha verimli üretimi sağlayan, çevre ihtiyaçları kalitesine göre programlanmış; yerinden ve özerk yönetim anlayışına uygun katılımcı anlayışla yönetimi plânlanmış, çevresiyle bütünleşen ve çevrenin ihtiyacına uygun ara eleman yetiştiren bir kurum olmak.

3 c. Milli Eğitim Temel Kanunu
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ 2. KAPSAMI: Aydınlıkevler Ticaret Meslek ve ankar Anadolu İletişim Meslek Lisesi 3. DAYANAK: a Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Toplam Kalite Yönetimi yönergesi b. 58. Hükümetin acil eylem planındaki Toplam Kalite Yönetimi esaslarına uyum gereği c. Milli Eğitim Temel Kanunu d. Kamu personel reformu eğilim ve gelişmeleri ile Bakanlığın sözleşmeli personel alımı

4 AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ
4. TANIMLAR: OKUL: Aydınlıkevler Ticaret ve Ankara Anadolu İletişim Meslek Lisesi Pilot Okulu OKUL YÖNETİM KURULU: Okul personelinden, iş piyasasından, velilerden, öğrencilerden ve diğer işbirliği yapılacak yerlerin temsilcilerinden oluşan bir karar ve icra organıdır.

5 5. İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR: a. Milli Eğitim Bakanlığı
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ 5. İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR: a. Milli Eğitim Bakanlığı b. Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği c. Gazeteciler Cemiyeti d. Basın yayın kuruluşları e. Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası f. Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Ve Yeminli mali müşavirler odası birliği (TURMOB)

6 h. Türkiye Seyahat Acenteler Birliği (TURSAB)
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ g. Bankalar h. Türkiye Seyahat Acenteler Birliği (TURSAB) ı. Okul Aile Birliği (Yukarıda adı geçen kuruluşlarla özerk yönetim projesi, müfredat oluşturma. finanssal kaynak sağlama, öğrencilere staj yapacakları alan oluşturma gibi konularda iş birliğine gidilecektir.)

7 ÇALIŞMALAR-HEDEFLER: A. KAYNAK YÖNÜNDEN
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ ÇALIŞMALAR-HEDEFLER: A. KAYNAK YÖNÜNDEN İnsan Kaynakları: Personel giderlerinin yönetimi okula bırakıldığında çok çalışana çok, az çalışana az ders ücreti ödenmesi yoluna gidilecektir.Pilot olan bu okulda çalışan öğretmen diğer okullardaki öğretmenlerden daha az maaş olmayacağı gibi verimlilik ölçüsüne göre daha fazla ücret alabilecektir. Bunların yapılabilmesi için personel seçimi ve ücret belirleme yetkisi okul yönetim kuruluna ait olacaktır.

8 AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ
Motivasyon ve üretim verimliliğini artırmak, öğretmen ve diğer personelin sözleşmeyle alınmasıyla gerçekleşecektir. İlgisi, başarısı, kendini yenilemesi öne çıkan personel sözleşme yapma hakkını elde edecektir. Sözleşmeden vazgeçen öğretmen istediği zaman, başka bir okula veya kuruma atanabilecektir. Objektiflik, aşağıdaki kriterlerle sağlanacaktır.

9 2.Bu okulda çalışıyor olmak Tercih Nedenleri
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ Sözleşme şartları; 1.Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği öğretmenlik normlarına uygun olmak, 2.Bu okulda çalışıyor olmak Tercih Nedenleri 1.Hizmet içi eğitim kurslarını takip etmek 2.Performans değerlendirme sonuçlarında yeterli not almak. 3.Çevreyle, sektörle, okuldaki zümrelerle ve komisyonlarla uyum içinde çalışmak. 4.Sözleşmenin yenilenmesi için en az bir yıl deneme süresini geçirmiş olmak. 5.Eğitimle ilgili Proje geliştirmek.

10 EĞİTİM KAPASİTESİ ve STANDARDI YÖNÜNDEN
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ EĞİTİM KAPASİTESİ ve STANDARDI YÖNÜNDEN Eğitimde kalitenin yakalanması için eğitim programlarında, fizikî imkânlarda ve öğretim kadrosunda iyileştirme şarttır. Kalitenin yükseltilmesi için: 1. Kurum kültürünü oluşturmak 2. Öğretmeni eğitimde yeniliğe ve değişime inandırmak, 3. Öğretmenin hizmet içi eğitimle, sürekli gelişimini, sağlamak, 4. Öğretmene tatmin edici ücret vermek, 5. Öğretmenlere sosyo-kültürel hizmetler sunmak

11 Eğitim programlarında göz önünde bulundurulacak hususlar:
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ Eğitim programlarında göz önünde bulundurulacak hususlar: 1. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim politikalarına uymak 2. İstihdama yönelik olmak 3. İş piyasasına örnek olmak . 4. Kişisel yetenekleri geliştirmek. 5. Ülke ihtiyaçlarını karşılayacak elemanların yetiştirilmesinde eğitim niteliği uluslar arası akredite edilmiş olmak. 6. Kalite gelişimi Avrupa Birliğinde geçerli olan European Foundation for Quality Model (EFQM – Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) ilke ve kriterlerine göre ölçülecek ve değerlendirilecektir. 7. Bilişim alanında meslek standardizasyonuna öncülük edilecektir. 8. Toplam Kalite Yönetimi felsefesi esas alınacaktır.

12 AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ
C. YÖNETİM Okul müdürü , Okul Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim kurulu toplam 8 kişiden oluşur. 1. Okul müdürü öğretmenler kurulundan iki yıllığına seçilir. 2. Okul müdürünün tayin edeceği bir müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı yönetim kurulu üyesidir. 3. Öğretmenler kurulunca seçilen 2 öğretmen yönetim kurulu üyesidir, seçimlerin biçimi öğretmenler kurulu tarafından belirlenir. 4. Eğitim verdiğimiz alanların sektör temsilcilerinden 1’er temsilci yönetim kurulu üyesidir. Toplam 2 kişiyi geçemez. 5. Okul aile birliği temsilcisi olan 1 veli yönetim kurulu üyesidir. 6. Okul öğrenci kurulu başkanı yönetim kurulu üyesidir.

13 AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ
Katılımcı ve sorumluluk üstlenen personel, kararları daha iyi uygulayacaktır. Yönetimde söz sahibi olması,alacağı ücretlerin, yapacağı sözleşmenin bu kurullar tarafından belirlenmesi, öğretmenlerin ve diğer personelin bu kurullara katılımını artıracaktır. Sorumlulukların paylaşılma oranı artacak ve sinerji sağlanacaktır. Personel de, çevre de okulu sahiplenecektir. İş yerleri elemanlarını amacına uygun yetiştirecektir. Seçimle iş başına gelecek olan müdürün sorumluluğu, plânlamaları ve yönetimle ilgili işleri paylaşıldığından eğitim liderliği ve yenilik için zamanı olacaktır. Müdür, kendini ve okulun hedeflerini geliştirecektir.

14 AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ
D. ÖĞRETİM Eğitim verdiğimiz alanlardaki sektörün nasıl bir eleman istediği sürekli izlenecektir. Ona göre öğretim programları geliştirilerek Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onay alındıktan sonra uygulanacaktır. Mezun olan öğrencinin istihdamı planlamadaki stratejilerle belirlenecektir. Öğrenme teknikleri, eğitim teknolojileri ile desteklenecektir. “Öğrenmeyen öğrenci yoktur” ilkesi ile hareket edilecek hedef standardını yakalayamayan öğrencilere öğrenmenin ara düzeyleri için sertifika sistemi uygulanacaktır. Diploma düzeyi Avrupa Birliği ile akredite edilmiş olacaktır.

15 1. Bu projenin denenmesine, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ E. UYGULAMA 1. Bu projenin denenmesine, Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği tarihin ilk öğretim yılı başında başlanacaktır. 2. Proje detayları öğretmenler kurulu veya oluşturacağı komisyonlar tarafından gerçekleştirecektir. 3. Projenin kesin başlatılma onayı proje detay ve yönetmeliklerinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması ile geçerli olacaktır.

16 PROJE BİLGİ FORMATI

17 Projenin Adı : ÖZERK YÖNETİM PİLOT OKULU
İhtiyaç : Toplam Kalite Yönetiminin önemli bir ilkesi olan kararlardan etkilenenlerin karara katılması gereği okula dayalı yönetim anlayışı doğmaktadır. Kaynak yönetiminde, insan kaynaklarının yönetimi dahil kararlar yerinde alınmalıdır. Bu ihtiyaçlardan doğan bir projedir.

18 Projenin Özeti : Proje, Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi ve Ankara Anadolu İletişim Meslek Lisesi’ni kapsar. 2) Proje 1998 yılında İl Danışma kuruluna sunuldu. 3) Toplam Kalite Yönetimini içermesi nedeniyle 1998 yılında okulda TKY uygulamaları başlatıldı. 4) Proje öğretim yılı Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi (OGYE) yıllık çalışma planına alındı.

19 5) Proje OGYE’nin stratejik planlamasında, projenin tanıtımı
ve uygulama zemininin oluşturulması amacıyla yer aldı. 6) OGYE’ye bağlı projenin yürütülmesi çalışma grubu kuruldu. 7) OGYE yıllık planında yer almış şekliyle öğretmenler kuruluna sunuldu. Proje yürütme çalışma grubunca görüşlerin alınması amacıyla iki kez öğretmenlere ilan edildi. Öğretmenlerden gelen eleştirilere göre proje detaylandırıldı. Ancak “Sözleşmeli Personel” uygulanmasına geçilmesine karşı olan öğretmenler vardır. Bu öğretmenler iş güvencesinin ortadan kaldırılması riski doğuracağı gerekçesiyle projenin bu yönüne karşı görüş beyan etmektedirler.

20 8) Projenin Bakanlığımız bünyesinden görüşler alınarak
devam ettirilmesini isteyen 15 öğretmenin isteği üzerine İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, Ticaret ve Turizm öğretimi Genel Müdür ve yardımcılarına ve ilgilenen diğer makamların bilgisine çalışma grubumuz tarafından sunulmuş ve görüşleri alınmıştır. Görüşlerini daha sonra bildireceklerini ifade edenler için bu süreç devam etmektedir. 9) Proje okul Aile Birliği üyelerine dağıtılarak görüşleri projeye destek yönünde alınmıştır. 10) Proje okulumuzun internet sayfasında yayınlanmıştır.

21 Projeden Elde Edilen Sonuçlar :
Okula dayalı yönetim anlayışı Toplam Kalite Yönetimi felsefesiyle örtüşerek bu yönetim anlayışı okulda yaygınlaşmıştır. 2) TKY’nin yaygınlaşması değerlendirme ve diğer kurumlarla mukayesede standart ihtiyacı doğurmuştur. EFQM (European Foundation for Quality Management – Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) kriterlerine göre kurumsal ve kişisel performans değerlendirmeler 4 yıldan beri yapılmaktadır.

22 4)Öğrenci okulunu sevmekte ve korumaktadır
4)Öğrenci okulunu sevmekte ve korumaktadır. Devamsızlık oranı azalmış, istihdam oranı artmıştır. 3) Öğrenci ve öğretmenlerin okulu sevdikleri ve geliştirmek için çabaları artmıştır. “Okulumu Seviyorum” düzeyi ölçüldüğünde başarının oluştuğu görülmektedir.

23 5) Finansal kaynakların yönetimindeki şeffaflık ve katılımcılık sonucu, okulun teknolojik donanımı velilerin yaptığı kampanyalarla ihtiyaca cevap verir hale gelmiştir. 6) Sektörün katılımcılığı sağlanarak “istenilen elemanı” yetiştirmede okul bilgi aktarımı desteği alınmaktadır.

24 7)Öğretmenler görev zamanlarını kendileri belirlemektedir.
8) Veli okula güvendiğini anketlerle belirtmekte ve okulun verdiği aile eğitimi seminerlerine katılmaktadır.

25 9) Ezbersiz eğitim uygulamalarının gereği olan açık sınav uygulamasıyla, düşünen, yargılayan ve araştıran öğrenci yapılandırılması olumlu gelişmektedir. 10) Hizmette kalitenin arttırılması için “ öğrenci işleri bürosu “oluşturularak öğrenci işlerinin tamamı bu bürodan ve standartlara uygun yapılmaktadır.

26 11) Meslek liseleri mezunlarının Fakültelere girme zorluğu bu okullara karşı ilgisizlik sebebi olmakla beraber bu katılımcı anlayış yönetiminin 1998’den bu yana çevrede oluşturduğu olumlu tanıtım sonucu okula başvuran öğrenci sayısı artmaktadır. Okul diploma notuna göre sıralama yaparak öğrenci almaktadır.

27 Projenin dayanağı olan Toplam Kalite Yönetimi’nin uygulamalarından doğan sunuşlar 28 Ağustos 2003 tarihinde Sayın Milli Eğitim Bakanı ve Bakanlık yöneticileri ve İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine örnek uygulamalar olarak daha geniş olarak sunulmuştur.

28 AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ EĞİTİM YILLARINA AİT ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORUDUR

29 1.TKY felsefesinde mükemmellik modeli uygulamak.
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ A.VİZYONUMUZ 21. Yüzyılda gelişmelerin önünde önder ve lider bir eğitim kurumu olmaktır. B. MİSYONUMUZ Ülkemizin kalkınmasında milli ve evrensel değerlerle sorumluluk üstlenen, sektörün kalitesine öncülük eden, bilgiye ulaşan, kullanılan ve üreten karar verme becerisi eleman yetiştirmektedir. C. STRATEJİLERİMİZ : 1.TKY felsefesinde mükemmellik modeli uygulamak. 2.Eğitimde bilişim teknolojisini kullanmak. 3.Öğrenme merkezli eğitimi uygulamak. 4.Fizikî ortamları geliştirecek donatımı sağlamak. 5.Sektörün ihtiyacına uygun eleman yetiştirmek. 6.Kültürel ve sosyal gelişimi sağlamak.

30 1. Okul yönetimi liderlik yapmaktadır.
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ Ç. GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ 1. Okul yönetimi liderlik yapmaktadır. 2. Okul lideri değişime açıktır. 3. Okulda demokratik bir ortam vardır. 4. Proje üretebilmekte ve müfredat geliştirilebilmektedir. 5. Okulumuz ilgili sektörlerle uyum sağlamaktadır. 6. Okulumuz öğretmen kadrosu gelişmiş ve deneyimlidir. 7. Paydaşların yönetime katılımına fırsat verilmektedir.

31 8. Öğretmenlerimiz eğitim nitelikleri bakımından donanımlıdır.
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ 8. Öğretmenlerimiz eğitim nitelikleri bakımından donanımlıdır. 9. Öğretmenlerimiz ihtiyaç ve isteklerine uygun görevler alırlar. 10. Fizikî donanım kalitelidir. 11. Paydaşlar arası iletişim iyidir. 12. Teknolojik donanıma uygunluk sağlanmıştır. Bilgisayar alanımız iş piyasasında tutunmuştur. 13. Öğrenci düzeni ve disiplini iyi seviyededir. 14. Okulumuzdaki paydaşların siyasî eğilimleri eğitimi etkilememektedir.

32 1. 22 öğretmenimiz lisans üstü eğitim almıştır.
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ D. FIRSATLARIMIZ 1. 22 öğretmenimiz lisans üstü eğitim almıştır. 2. Çevrede, “başarılı okul” imajımız vardır. 3. Okul ulaşımı kolaydır. 4. Bilişim teknolojisine ulaşmak için iletişim ve bilgisayar eğitimi bir aradadır.

33 6. Eğitimimiz sektörün ihtiyaçlarına uygundur.
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ 5. E - Devlet projesi. 6. Eğitimimiz sektörün ihtiyaçlarına uygundur. 7. Öğrencilerimizin, sınava girmeden yüksek öğretime geçiş imkânı vardır. 8. Öğrencilerimizin alanında staj yapabilecekleri iş yeri sayısı çoktur.

34 1. Meslek liselerine başvuru kalitesi düşüktür.
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ E. ZAYIF YÖNLERİMİZ 1. Meslek liselerine başvuru kalitesi düşüktür. 2. Öğretmenlerden bazıları ders dışı çalışmalarda isteksizdir. 3. ÖSS, öğrencilerimizin üniversiteye girişini zorlamaktadır. 4. Öğrenci davranışlarında düzen ve disiplini sağlamada öğretmenler tutum birliği sağlayamamaktadırlar. 5. Ezbersiz eğitim sağlamak için kullanılan yöntem ve teknikler yeterli değildir.

35 6. Öğrenme merkezli eğitim anlayışı yeterince oluşmamıştır.
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ 6. Öğrenme merkezli eğitim anlayışı yeterince oluşmamıştır. 7. Öğrenci yetenekleri yeterince değerlendirilememektedir. 8. Meslekî standartlar belli değildir. Personel kaynaklarını oluşturmada kurumsal yetkimiz yoktur. 9. Öğretmenlerimizdeki motivasyon eksikliği kaliteyi düşürmektedir.

36 2. Meslek liseleri için üniversiteye giriş sendromu vardır.
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ F. TEHDİTLERİMİZ 1. Çevre, öğrenciler üzerinde kaba davranış veya siyasî eğilimlere yönelik olumsuz davranışlar oluşturmaktadır. 2. Meslek liseleri için üniversiteye giriş sendromu vardır. 3. Okul işletmeciliği, finansal kaynakların oluşturulmasında zorlanmaktadır.

37 G. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN 9 KRİTERİNE GÖRE DURUMU
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ G. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN 9 KRİTERİNE GÖRE DURUMU Kurumumuzda, Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin ölçüm çalışmaları, EFQM Mükemmellik Modelinin 9 kriteriyle yapılmaktadır. Radar Puanlama Matrisi sonuçlarına bakıldığında, üç yıllık dilimde okulumuzun sayısal ilerleme gösterdiği görülmektedir. Okulumuz yaklaşım boyutunda da, yayılım boyutunda da ve Eğitim Öğretim yılında %75’lik başarı dilimine, Eğitim Öğretim yılında ise %100’lük başarı dilimine girmiştir.

38 AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ
Okulumuzda TKY anlayışındaki sürekli iyileşme felsefesi lider ekiple birlikte tüm kurum çalışanlarının da kararlılığıyla benimsenmiştir. Yöneticiler, öğrenciler, veliler, öğretmenler, iş birliği içinde bulunulan diğer kurumlar kaliteli eğitim için kenetlenmiş durumdadırlar. Aydınlıkevler Ticaret Meslek ve Ankara Anadolu İletişim Meslek Lisesi, TKY ve Mükemmellik Modeli Yaklaşım ve Yayılımlarının bir özeti aşağıdaki şekildedir:

39 AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ
Yaklaşım: Kuruluşun ne yapmayı plânladığını ve bunu yapmaktaki nedenlerini içerir. İyi tanımlanmış ve geliştirilmiş süreçlere sahip, net bir biçimde paydaşların gereksinimlerine odaklanmış ve bütünleşmiş olan, bir yandan kuruluşun politika ve stratejisine uyum sağlarken, diğer yandan da uygun olduğu ölçüde diğer yaklaşımlarla ilişkilendirilmiş olan bir kuruluşun yaklaşımının sağlam bir temeli vardır. Yayılım: Bir kuruluşun yaklaşımını yaşama geçirmek için neler yaptığını içerir. Mükemmelliğe ulaşmış bir kuruluşta yaklaşımın ilgili alanlarda sistematik bir biçimde uygulanması beklenir.

40 AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ
LİDERLİK Lider’den okul müdürlüğü, okul müdür yardımcıları, bölüm başkanları, şefler, zümre başkanları...vb. üzerinde yönetim görevi bulunan çalışanlar anlaşılmalıdır. Liderlik, okulun misyon ve vizyonunun belirlenmesi için gerekli çalışma gruplarına rehberlik etmek, grupları desteklemek, çalışanların yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarını desteklemek ve tüm paydaşlarla olumlu ilişkiler kurmaktır. Liderlik kriteriyle kurumun yönetim anlayışı sorgulanmaktadır.

41 AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ
Okulumuzun vizyonu, misyonu ve stratejileri paydaşlarca belirlenmektedir. Çalışanların yönetimle ilgili istek ve ihtiyaç analizleri periyodik olarak yapılmaktadır. Tüm yönetim ekibi, “açık kapı, açık iletişim” ilkesi ile çalıştıkları için kendilerine erişilebilmektedir. Okulumuzda Radyo- Televizyon, Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayarlı Muhasebe bölümleri açılmıştır. Gelecekteki ihtiyaçlar önceden tespit edilerek yeni projeler üretilmektedir.

42 Yönetici performans değerlendirmesi periyodik yapılmaktadır.
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ Yönetici performans değerlendirmesi periyodik yapılmaktadır. Meslek liselerinin web tasarımları yapılarak bilgi teknolojisine direkt ve hızlı erişimin sağlanması amacıyla bilişim teknolojisi ve iletişim alt yapı projesi yürütülmektedir. Radyo-Televizyon program yapım ve yayınında uygulama alanı sağlayacak projemiz, sektörle birlikte hazırlanmıştır. Ders müfredatları öğrencilerin ilgisine ve sektörün ihtiyaçlarına göre iyileştirilmektedir.

43 2. POLİTİKA ve STRATEJİLER
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ 2. POLİTİKA ve STRATEJİLER Okulu vizyona taşıyacak yol haritasıdır. Bu kriterle okulun orta ve uzun vadeli hedefleri tespit edilmektedir.Bu kriter, okulun politika ve stratejilerini nasıl geliştirdiği, uyguladığı, gözden geçirdiği, değerlendirdiği, bunları plân ve eylemlere nasıl aktardığı konuları üzerinde durmaktadır.

44 Öncelikle swot analizleriyle öz değerlendirme yapılmaktadır.
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ Öncelikle swot analizleriyle öz değerlendirme yapılmaktadır. Eğitim öğretim yılı başında lise 1. sınıf öğrencilerine seviye tespit sınavı uygulanmaktadır Periyodik olarak öğrenci ve velilerin ihtiyaç analizleri yapılmaktadır. Öğrencilere ders anlatım teknikleriyle ilgili toplantılar düzenlenmekte, TKY seminerleri, meslekî gelişim seminerleri verilmektedir .

45 AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ
Öğrencilere istedikleri eğitici kolları belirleme anketi, seçmeli dersleri belirleme anketi düzenlenmekte ve “kalite” konulu ödev ve proje çalışmaları yaptırılmaktadır. Öğretmenlerle aile ortamlarında TKY konulu paylaşım sohbetleri yapılmaktadır. Sınavlarda, ezbersiz eğitimin bir parçası olan “açık sınav” uygulanmaktadır. Öğrenci ve velilerle “ Nasıl Bir Okul İstersiniz? “ konulu beyin fırtınası toplantıları düzenlenmektedir

46 AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ
Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve istekleri göz önünde tutularak, yapılan seviye tespit sınavları da dikkate alınıp öğretmenler tarafından önce müfredatın öğrencilere tanıtımı yapılmakta, daha sonra yıllık plânlar düzenlenmektedir. Sektörel Araştırma ve Serbest Muhasebeciler Odasıyla yapılan çalışmaların sonuçlarına göre okulumuzda Bilgisayar alanı açılmıştır. Sektör Anketi uygulamaları yapılmaktadır. Standardizasyon ve Kalite ders olarak okutulmaktadır.

47 Okulumuz çalışanları için;
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ 3.ÇALIŞANLAR Okulun, çalışanlarının bilgi birikimlerini ve tüm potansiyellerini bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kuruluş bütününde nasıl yönetmekte, geliştirmekte ve özgürce kullanımlarını nasıl sağlamakta olduğunu ölçen bir kriterdir. Okulun insan kaynakları politikası ve bu çerçevede uygulamaları değerlendirilir. Okulumuz çalışanları için;

48 TKY ve Eğitim Yönetimi seminerleri verilmekte,
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ TKY ve Eğitim Yönetimi seminerleri verilmekte, Periyodik performans değerlendirmeleri yapılmakta, Personelin iş ve kişisel gelişimi için eğitim ihtiyaç anketleri düzenlenmekte, Sektöre uyumlu eleman yetiştirmek amacıyla, öğretmenlerin eksiklerini gidermeleri için iyileştirme kurs ve seminerleri düzenlenmekte,

49 Çalışanların ödüllendirilmesinde grup, proje ve iş
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ Çalışanların ödüllendirilmesinde grup, proje ve iş liderlerinin görüşlerine başvurulmakta, Üniversitelerden yeni öğretim teknikleri ve ezbersiz eğitim zümre seminerleri verdirilmekte, Ölçme-değerlendirme seminerleri düzenlenmekte, Eğitimin temel nitelikleri konusunda, ihtiyaçlar doğrultusunda, seminerler verilmektedir.

50 4. İŞ BİRLİKLERİ ve KAYNAKLAR
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ 4. İŞ BİRLİKLERİ ve KAYNAKLAR Toplam Kalite’yi esas alan okulun, finansal kaynaklarını, bilgi kaynaklarını, malzeme kaynaklarını ve teknolojiyi kullanarak iyileştirmeyi nasıl sağladığına bakılır. Bu kriterle, okulun kimlerle nasıl iş birliği kurduğu, sahip olduğu kaynakları nasıl kullandığı ölçülmektedir. İş birliği yaptığımız kurumlarla iletişim kurmak için yaptığımız çalışmalarımızdan bazıları;

51 Öğrenci tedarik ettiğimiz okulların personel ve velilerine
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ Öğrenci tedarik ettiğimiz okulların personel ve velilerine okul tanıtım seminerleri, Velilerimize, TKY seminerleri, Girdi standardizasyonumuz için hedef seçilen ilköğretim okullarının sınıf ve rehber öğretmenleri, idarecileri ve öğrencileriyle kalite yönlendirme çalışmaları Velilere yönelik aile eğitim seminerleri,

52 Öğrenci tedarik ettiğimiz mahalle muhtarlarına okul
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ Öğrenci tedarik ettiğimiz mahalle muhtarlarına okul tanıtım ve TKY seminerleri ile vizyon paylaşım toplantıları, Program türü okullara, çevre okullara ve Millî Eğitim örgütünün çeşitli birim ve mensuplarına TKY ve Eğitim Yönetimi seminerleri, Öğretmen tedarik ettiğimiz üniversitelerde “Nasıl Bir Öğretmen İstiyoruz?” konulu seminer yaklaşım ve yayılımları yapılmıştır.

53 AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ
5. SÜREÇLER Bu kriterle, süreç yönetimi anlayışı sorgulanmaktadır. (Süreç: Sonuçta bir çıktısı olan işlemler bütünüdür.) Öğrenci özlük işlerinin standardize edilmesi, Okul Öğrenci İşleri Bürosunun kurulmasıyla sağlanmıştır.

54 EFQM Bürosu kurularak model çalışmaları organize edilmiştir.
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ EFQM Bürosu kurularak model çalışmaları organize edilmiştir. Mezunlar Derneğinin kurularak çıktının iyileştirilmesi sağlanmıştır. Çevreye ve tüm paydaşlara okulun tanıtımı ve TKY çalışmaları internet web sayfası, İzlenim adlı dergi, tanıtım broşürleri ve bültenlerle anlatılmaktadır.

55 20 temel konuyu kapsayan Eğitim Liderliği CD’si
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ 20 temel konuyu kapsayan Eğitim Liderliği CD’si hazırlanmış, çevre okullara seminer halinde sunularak dağıtılmış ve internet yoluyla yayınlanmıştır. Alo Bilgi Hattıyla, 24 saat okul bilgisayarlarına bağlanılmaktadır. WEB sitemizden öğrenci devamsızlıkları ve notları kişisel şifrelerle yayınlanmaktadır.

56 Halkla İlişkiler Birimi kurularak, kesintisiz hizmetle iletişim ve tanıtımında standart ve doğru bilgiye yönlendirme sağlanmaktadır. Öneri ve İstek Kutusu, OGYE tarafından yapılan iyileştirme çalışmalarında bir kaynak olmuştur. Basın ve Yayın Stüdyosunun kurulması hem bir uygulama alanı oluşturmuş, hem de çalışmaların dokümantasyonu ve dağıtımını sağlamıştır.

57 6. MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ 6. MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR Okul müşterilerimiz öğrenci ve velilerimizdir. Bu kriterde, bu kesimlerin okuldan ne derece memnun olduğu değerlendirilir.

58 Öğrenciler Standardizasyon ve Kalite dersini seçmeli
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ Öğrenciler Standardizasyon ve Kalite dersini seçmeli ders olarak almaktadırlar. Öğrencilere, “Neden Bu Okula Kaydoldunuz?” anketi düzenlenmiş, ’te öğrencilerin %60’ı, 2003- 2004’te %67’si, ’te de %95’i, “Bu okuldaki eğitimi beğendiğim için” cevabını vermişlerdir. İsteği yerine getirilemeyip şikâyeti olan müşteri sayısı “0” dır.

59 Öğrencilerin staj yaptığı bütün muhasebe bürolarında
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ Öğrencilerin staj yaptığı bütün muhasebe bürolarında yapılan anket sonucuna göre uygulama öğrencisi ve mezun öğrenci taleplerindeki okul sıralamasında, okulumuz 1. tercihtir. İstihdam oranı azalan muhasebe alanının yerine bilgisayar alan ve bölümleri eğitim hizmetine sunulmaktadır. İşletmelere uygulanan “İşletme Anketi” yle,bir sonraki eğitim öğretim yılı beceri eğitimi alacak öğrenciler için ön araştırma yapılmaktadır.

60 7. ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ 7. ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR Çalışanların okulla ilgili düşünceleri bu kriterin konusudur.

61 Öğretmenler ders ve nöbet programlarıyla diğer
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ Öğretmenler ders ve nöbet programlarıyla diğer görevlerini kendi istek ve ihtiyaçlarına göre plânlamaktadırlar. Memur ve hizmetliler de kendi görev dağılımlarını yapmaktadırlar. Öğretmenler iyileştirme ekiplerinde ve okuldaki çeşitli komisyonlarda kendi istekleriyle görev almaktadırlar.

62 AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ
Okulun öğretmen ve diğer personelinde öz denetim oluşmuştur. Hiçbir görev de aksama olmamaktadır. Zorunlu atamalar dışında, mazereti dahi olsa okuldan tayin isteyen öğretmen sayısı eser miktardadır.

63 8.TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ 8.TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR Toplumun memnuniyeti, bir okulun toplumsal sorumluluk duyarak içinde yaşadığı topluma sağladığı katkıları kapsar.

64 Sektör adına, RTGD ve AFSAD ile Bakanlık düzeyinde
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ Sektör adına, RTGD ve AFSAD ile Bakanlık düzeyinde işbirliği protokolleri yapılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, TKY uygulamaları nedeniyle,okulumuzu kurumsal olarak ödüllendirmiştir. 24. RTGD OSCAR Özel Ödülü okulumuza verilmiştir. Öğrencilerimiz resim çalışmalarında son yıllarda, dünya üçüncülüğü ve dünya ikinciliği derecelerini almıştır.

65 Spor ve diğer eğitici çalışmalarda yöresel, ulusal ve
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ Spor ve diğer eğitici çalışmalarda yöresel, ulusal ve uluslar arası 55 kez ilk 3 dereceye girme başarısı gösterilmiştir. ’de 950 öğrenciye 44 milyar liralık , 2002- 2003’te 650 öğrenciye 27 milyar liralık, ’te de 27 milyar liralık yardım yapılmıştır. Okulun Pop Müzik Grubu, halka açık konserler vermektedir. Sporda, Milli Sporcular yetiştirilmektedir.

66 9.TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ 9.TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI Okulun, başta çalışanlar olmak üzere okulla şu ya da bu biçimde ilişkisi olan tüm kesimler için neler yaptığına ilişkin sonuçları kapsamaktadır.

67 Öğrenci, kaynakların kullanımında etken olduğu için,
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ Öğrenci, kaynakların kullanımında etken olduğu için, bina araç ve gerecine daha çok sahip çıkmakta, kullanımdan kaynaklanan bakım onarım giderleri süratle azalmaktadır. İşletmede meslek eğitimi yapan öğrencilerin %100’ü alanında uygulama yapmaktadır. Meslekî eğitimde öğrenci yoğunluğunun azaldığı son üç yılda, okulumuza kayıt için başvuran öğrenci sayısı her yıl daha da artmaktadır. Öğrenci devamsızlık oranı azalarak son 2 yılda %8’den %3’e düşmüştür.

68 Öğrenciler arası iletişim gelişmiştir. Disiplinsizlik
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ Öğrenciler arası iletişim gelişmiştir. Disiplinsizlik nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrenci sayısı, son 3 yılda “1”dır. Öğretmenler Kurulu kararıyla, 3 yıldan beri öğrenciler tarafından yapılan Performans Değerlendirmesine göre öğretmenlerin eksik yönlerindeki iyileştirme eğitimleri sonucu, başarısız karne sayısı “0”a inmiştir. Öğretmen öğrenci ilişkilerinde kaba söz ve davranış olmamaktadır. Denetimlerde ve anketlerde, yönetimle ilgili “0” hata ve “çok iyi” sonuçlarına ulaşılmıştır.

69 Mükemmellik Modelinde, Radar Yöntemiyle yapılan
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ Mükemmellik Modelinde, Radar Yöntemiyle yapılan ölçümlerde okulun genel ortalaması; yılında 5 not üzerinden 4.3, yılında 4.4, yılında 4.5 çıkmıştır. İhtiyaç analizlerinde okulun zayıf yönü kalmadığı genel ortalamanın yeterli ve çok yeterli olduğu görülmektedir. Öğrencilerin son 3 yıllık başarı oran Ticaret Meslek Lisesinde %87, Aradolu İletişim Meslek Lisesinde %96’dır.

70 LİDERLİK %10

71 POLİTİKA VE STRATEJİ %8

72 ÇALIŞANLAR %9

73 İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR %9

74 SÜREÇLER %14

75 MÜŞTERİ İLE İLGİLİ SONUÇLAR %20

76 ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR %9

77 TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR % 6

78 TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI %15

79 OKUL NOTU(2001-2002);YAKLAŞIM:4.15 YAYILIM:3.76
GİRDİLER Süreçler % 14 Yaklaşım;3,80 Yayılım;3,65 ÇIKTILAR Müşteri ile İlgili Sonuçlar % 20 Yaklaşım;4,10 Yayılım;3,63 Çalışanlar %9 Yaklaşım;4,40 Yayılım;3,64 Temel Performans Sonuçları % 15 Yaklaşım;4,00 Yayılım;3,63 Çalışanlarla İlgili sonuçlar %9 Yaklaşım;4,60 Yayılım;3,63 Liderlik % 10 Yaklaşım;4,50 Yayılım;3,78 Politika ve Strateji %8 Yaklaşım;4,30 Yayılım;3,64 İşbirlikleri ve Kaynaklar % 9 Yaklaşım;3,90 Yayılım;3,65 Toplumla İlgili Sonuçlar % 6 Yaklaşım;4,00 Yayılım;3,64 OKUL NOTU( );YAKLAŞIM:4.15 YAYILIM:3.76

80 OKUL NOTU(2002-2003);YAKLAŞIM:4,71 YAYILIM:4,12
GİRDİLER Süreçler % 14 Yaklaşım;4,93 Yayılım;3,07 SONUÇLAR Müşteri ile İlgili Sonuçlar % 20 Yaklaşım;4,93 Yayılım;4,78 Çalışanlar %9 Yaklaşım;4,24 Yayılım;3,44 Temel Performans Sonuçları % 15 Yaklaşım;5,00 Yayılım;5,00 Çalışanlarla İlgili sonuçlar %9 Yaklaşım;3,93 Yayılım;3,98 Liderlik % 10 Yaklaşım;4,10 Yayılım;3,20 Politika ve Strateji %8 Yaklaşım;4,24 Yayılım;3,94 İşbirlikleri ve Kaynaklar % 9 Yaklaşım;4,50 Yayılım;4,18 Toplumla İlgili Sonuçlar % 6 Yaklaşım;5,00 Yayılım;4,81 OKUL NOTU( );YAKLAŞIM:4,71 YAYILIM:4,12

81 OKUL NOTU(2003-2004);YAKLAŞIM:4,91 YAYILIM:4,49
GİRDİLER Süreçler % 14 Yaklaşım;4,87 Yayılım;4,74 SONUÇLAR Müşteri ile İlgili Sonuçlar % 20 Yaklaşım;4,87 Yayılım;3,72 Çalışanlar %9 Yaklaşım;4,83 Yayılım;4,65 Temel Performans Sonuçları % 15 Yaklaşım;5,00 Yayılım;4,29 Çalışanlarla İlgili sonuçlar %9 Yaklaşım;5,00 Yayılım;4,65 Liderlik % 10 Yaklaşım; 4,77 Yayılım; 4,79 Politika ve Strateji %8 Yaklaşım;4,93 Yayılım;4,65 İşbirlikleri ve Kaynaklar % 9 Yaklaşım;5,00 Yayılım;4,72 Toplumla İlgili Sonuçlar % 6 Yaklaşım;5,00 Yayılım;4,54 OKUL NOTU( );YAKLAŞIM:4,91 YAYILIM:4,49

82 m SONUÇLAR 0 % 25 % 50 % 75 % DEĞERLENDİRME ve GÖZDEN GEÇİRME 100 %
Eğilimler Hedefler YAKLAŞIM Karşılaştırmalar DEĞERLENDİRME ve GÖZDEN GEÇİRME Sağlam Temelli Bütünleşik Yaklaşımdan Kaynaklanma Kapsam m İyileştirme Öğrenme Ölçme Sistematiklik Uygulama YAYILIM

83 OKUL GELİŞİM VE YÖNETİM EKİBİ ÜYELERİ
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM VE YÖNETİM EKİBİ ÜYELERİ BAŞKAN : Çetin Erturan (okul müdürü) PROJEDEN SORUMLU MÜDÜR YRD. : Selma Erturan (müdür yrd.) PROGRAM KOORDİNATÖRÜ : Sibel Akbıyık (müdür başyrd.) SEKTÖR KOORDİNATÖRÜ : Çiğdem Tuğ (koordinatör öğrt.) ÖĞRETMENLER : Sabahat Özbay (meslek dersleri öğrt.) Sultan Acar (meslek dersleri öğrt.) Özlem Koç (kültür dersleri öğrt.) Şebnem Aygül (kültür dersleri öğrt.) Gülçin Turgut (meslek dersleri öğrt.) Şafak Altıok (kültür dersleri öğrt.) Candan Doğruöz (meslek dersleri öğrt.) KURUM REHBER ÖĞRETMENLERİ : Dursiye Cesim, Nazan Kum Hüseyin Bozkurt, Fatoş Akdoğan Filiz Ölmez Uzun, Şentürk Albayrak Gökhan Arastaman

84 GENEL İDARİ HİZMETLER ve TEKNİK
AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK VE ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ GENEL İDARİ HİZMETLER ve TEKNİK HİZMETLER SINIFI PERSONELİ : Mehmet Metin AİLE BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ : Taner Mergen (Başkan) ZÜMRE ÖĞRT. KURULU BŞKN. : Haydar Teberoğlu (kültür dersleri öğrt.) ÖĞRENCİ KURULU BAŞKANI : Fatih Kutlar TEKNİK ELEMAN : Cenk Üstün SEKTÖR TEMSİLCİSİ : Sema Gülez (Kamil Koç yönetim kurulu 2. bşk.) Yavuz Yurdakim (Basın temsilcisi)


"ÖZERK YÖNETİM PİLOT OKUL PROJESİ ÇETİN ERTURAN 2004." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları