Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Histolojik Servikal Preinvaziv Lezyon Yönetimi Dr. Fuat Demirkıran İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum ABD, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı TJOD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Histolojik Servikal Preinvaziv Lezyon Yönetimi Dr. Fuat Demirkıran İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum ABD, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı TJOD."— Sunum transkripti:

1 Histolojik Servikal Preinvaziv Lezyon Yönetimi Dr. Fuat Demirkıran İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum ABD, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı TJOD Antalya, Mayıs 2013

2 İnvaziv Serviks kanserlerinin 24/672 (%3.4) ’üne tanı öncesi preinvaziv lezyon tedavisi yapılmıştır. Yanlış yönetim Yetersiz tanı Hasta uyumsuzluğu

3 Ting et al, Int j Gynecol cancer 2010

4 SIL tedavi Kolposkopi ile yönlendirilmiş biyopsi tedavi Kolposkopi ile yönlendirilmiş biyopsi tedavi Anormal Sitoloji ve Kolposkopi Gör ve tedavi et(Eksizyonel) Anormal Sitoloji ve Kolposkopi Gör ve tedavi et(Eksizyonel)

5 CIN I % 57 % 11 %0.3 Normal CIN II - III Kanser n: 4504 Ostor AG, 1993 CIN IICIN III % 43 Geriler % 22 CIN III-Kanser % 14 Kanser % 30 % 35 % 56 CIN II CIN III Michell MF., 1996 Wright TC., 2002 Geriler % 31 CIN I Histolojik LSIL Tedavisi

6 Sitoloji ASCUS-LSILSitoloji ASC-H-HSIL-AGS-NOS Takip 6 ayda bir VS veya HPV test Tüm verileri tekrar değerlendir. Eksizyonel tedavi 6 ayda bir vs+kolposkopi İki negatif test sonrası rutin tarama Punch Biyopsi ile Tanınmış LSIL Olguları TEDAVİ

7 Punch Biyopsi ile Tanınmış HSIL Olguları TEDAVİ Kolposkopi Yeterli Ablatif Tedavi Kriyoterapi Lazer vaporizasyon Diatermi Eksizyonel Tedavi LEEP Soğuk Kon Lazer kon Histerektomi

8 Lezyon görünür olmalı ECC ( - ) negatif olmalı İnvazyon şüphesi olmamalı Adenokarsinoma İn Situ dışlanmalı Sitolojik ve Histopatolojik uyum olmalı Ablatif Tedavi

9 ETKİNLİK & Cochrane Review Kriyoterapi%77-93 Laser ablasyon%94-95 LEEP%91-98 Laser konizasyon %93-96 Soğuk konizasyon %90-97

10 Ablatif Tedavi 4 PT1a, 5 PT1b /3783 %02 Ablativ tedavi yapılan CIN olgularında kanser görülme oranları Pearson SE., et al., Br J Obstet Gynecol, 1989 İlave histolojik değerlendirme yapılamaz.

11 Eksizyonel Tedaviler Punch HSIL Kolposkopi yeterli Kolposkopi yetersiz Punch HSIL Kolposkopi yeterli Kolposkopi yetersiz K O L P O S K O P İ Gör- Tedavi K O L P O S K O P İ Gör- Tedavi

12 LEEP eksizyon Soğuk Kon Lazer kon Histerektomi Eksizyonel Tedaviler

13 LEEP Eksizyon

14 Soğuk Konizasyon Serviks için altın-standart biyopsi tekniği

15 Punch HSIL Kolposkopi yeterli Kolposkopi yetersiz Punch HSIL Kolposkopi yeterli Kolposkopi yetersiz K O L P O S K O P İ Gör- Tedavi K O L P O S K O P İ Gör- Tedavi Eksik tedavi Fazla tedavi Hızlı tedavi Eksizyonel Tedavilerin Güvenilirlikleri

16

17

18 Kolposkopi altında Punch Biyopsi: Güvenilirlik (Prospektif Çalışma) n:244, primer vs-punch biyopi 90 olgu CIN I, 154 olgu CIN II-III Tüm olgular da yeterli kolposkopi, Kolposkopi altında punch Soğuk kon- leep %52 uyum %47 daha yüksek grade %1 daha düşük grade Vs HSIL’de %72 VS LSIL’de %28 Sonuç Vs HSIL’de eksizyonel tedavi ? Zuchna et al Am J Obstet geynecol, 2010

19 Sitoloji ile Kolposkopi-punch Biyopsi Uyumsuzluğu Sitoloji HSİL, punch biyopsi < CIN I ve normal 67(%55) olgu CIN II-III LEEP 54(%45) olgu < CIN I İlk sitoloji ile Leep arasında geçen süre Moreni et al.: Obstet and Gynecol Int. 2010 Uyumsuzluk olan 121 olgu

20 Kolposkopik Biyopsilerin > CIN II Lezyonlarını Tanıma Oranları (SPOCCS II) K olpo biopsi 208/364 (57.1%) Kolpo biopsi + saat 2 256/364 (70.3%) Kolpo biopsi + saat 2, 4 297/364 (81.6%) Kolpo biopsi + saat 2, 4, 8 329/364 (90.4%) Kolpo biopsi + saat 2, 4, 8, 10 344/364 (94.5%) Kolpo biopsi + saat 2, 4, 8, 10 + ECC 364/364 (100%) 57.1% vs. 70.3% vs. 81.6% vs. 90.9% vs. 94.5% vs. 100%, Chi-Square = 326, df=5, p<.001 Pretorius R, 2009 SPOCCS Study

21

22 Pozitif cerrahi sınır ECC İşleme bağlı komplikasyonlar Doğurganlık üzerine etkisi Cerrahi Sınır Belirsizliği Eksizyonel Tedavi

23 Eksizyonel Tedavilerde Cerrahi Sınır Belirsizliği Termal hasar Çok parçalı leep eksizyon ektoserviksde de 0.18 mm endoserviks de 0.29 mm

24 Pozitif cerrahi sınır ECC İşleme bağlı komplikasyonlar Doğurganlık üzerine etkisi Cerrahi Sınır Belirsizliği

25 Cerrahpaşa Jin Onkol %15

26 Sınır + 141/1113 %13 %32 endoservikal + %45 ektoservikal + %23 ekto-endoservikal + Sınır + 141/1113 %13 %32 endoservikal + %45 ektoservikal + %23 ekto-endoservikal +

27

28

29 Cerrahi sınıra göre tekrarlamasız 2-5 yılllık sağ kalım %50 %75 %84 %67 n: 282 + sınır 61 %21 Nüks 64 %23

30 Cerrahi sınır + 390 CIN III Ortalama takip 19 yıl 78 (%20) olguda preinvaziv tekrarlama 6 (%2) olguda invaziv tekrarlama Reich O, et al Obstet Gynecol, 2002

31 (+) Cerrahi Sınır Rekonizasyon Histerektomi HSIL Takip

32 Sınır + 141/1113 %13 %32 endoservikal + %45 ektoservikal + %23 ekto-ensoservikal + Sınır + 141/1113 %13 %32 endoservikal + %45 ektoservikal + %23 ekto-ensoservikal + Rekon,TH,RH 43 olgu takip; 2(%1,8) olguda invaziv ca(2 ve 6.yılda), 2 olguda CIN II-III, 39 olguda tekrarlama yok.

33 Koagulasyon defekti Pozitif cerrahi sınır ECC İşleme bağlı komplikasyonlar Doğurganlık üzerine etkisi

34 Endoservikal Kuretaj ? Histolojik HSIL………………..%25-30 endoservikal hast. “ LSIL…………………%8 “ Yeterli ve normal kolposkopi endo serv. hast %04-06 n: 237 sitoloji ASCUS ve LSIL olgularının % 5.5’inde endoservikal hastalık var. Miranda AD.,J Lower G Trac Disease, 2007

35 ECC’nin > CIN II Lezyonlarını Tanımada Katkısı 40 yaş altı grupta %2 40 yaş ve üzeri grupta %13 Vs HSIL olgular Vs AGC olgulara Yetersiz Kolposkopili olgulara ECC yapılmalıdır.

36 Koagulasyon defekti Pozitif cerrahi sınır ECC İşleme bağlı komplikasyonlar Doğurganlık üzerine etkisi

37 Komplikasyon n % Kanama 293 7 Kan transfüzyonu 56 1 İnfeksiyon 12 0.2 Stenoz 32 0.7 Perforasyon 2 0.05 Soğuk Konizasyon Komplikasyonlar % Kanama 3 Servikal stenoz 1 Enfeksiyon 0-8 LEEP

38 Koagulasyon defekti Pozitif cerrahi sınır ECC İşleme bağlı komplikasyonlar Doğurganlık üzerine etkisi

39 8210 tedavi grubu vs 1058155 kontrol grubu Tedavi grubu Kontrol grubu Erken doğum %8.8 %4.6 Düşük Doğ. Ağırlık %5.7 %3.1 Perinatal mortalite %7.7 %6.7

40 n:7253 CIN tedavisi Konizasyon Leep Ablatit tedaviler

41 Eksizyonel tedavilerin gebelik sonucuna etkisi < 18 mm < 15 mm < 12 mm < 10mm olumsuz etki yok > 18 mm %25 erken doğum %18 PROM Sadler L. 2004 Frencezy A, 1995 Haffenden DK, 1993 Tan L, 2004 Khalid 2012 Simoens 2012 >15 mm >12 mm >10 mm

42 Gebelikde Saptanan Histolojik CIN’ların Postpartum Sonuçları 36 CIN II-III olgusu42 CIN I olgusu Postpartum Leep Postpartum Leep- punch 19 (%53) olguda persistans 10 (%28) olguda tam regresyon 7 (%19) olguda CIN I’e reg invaziv tm yok 7 (%17) olguda persistans 29 (%69) olguda regresyon 6 (%14) olguda progresyon Serrati et al Acta Obstet Gynecol 2008

43

44 Gebelerde Histolojik HSIL Lezyonların Davranışı 56/11700(%0.048) gebe kadında Sitoloji-kolposkopi ile CIN II-III 21/30 (%70) persistans 5/30 (%18) regresyon 4/30 (%12) progresyon Postpartum 45-60. günde...19 leep, 10 soğuk kon, 1 punch CoppolilloActa Obstet Gynecol, 2012

45

46 Tedavi Sonrası İzlemde Yaklaşımlar Sitoloji (4-6 ay) 6.ayda HPV DNA ASC ve üzeri 2 kez negatif yıllık sitolojik tarama (+)(-) Kolposkopi

47


"Histolojik Servikal Preinvaziv Lezyon Yönetimi Dr. Fuat Demirkıran İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum ABD, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı TJOD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları