Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 1. ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU 15-16 OCAK 2009 Yeşilköy-İSTANBUL İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 1. ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU 15-16 OCAK 2009 Yeşilköy-İSTANBUL İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR."— Sunum transkripti:

1 1 1. ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU 15-16 OCAK 2009 Yeşilköy-İSTANBUL İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR

2 2 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR Enerji Verimliliği konusunda Bakanlığımızca yapılan çalışmalar “merkez” ve “taşra” olmak üzere iki ana başlıkta özetlenecektir.

3 3 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR  Merkez Birimlerinde

4 4 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR Merkezdeki faaliyetler iki kısımda belirtilecektir:  A. Bakanlık Merkez Birimleri  B. Bağlı Kuruluşlar ( EGM, JGK, SGK)

5 5 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR A. Bakanlık Merkez Birimleri Aydınlatmada;  Bakanlık merkez binalarında tüm akkor flamanlı ampuller tasarruflu ampullerle değiştirilmiştir.  Bina içi ve çevresinde yüksek yansıtıcılı armatürler kullanılmaktadır.  Tüm koridor, merdiven boşlukları ve tuvaletlerin aydınlatılmasında sensörlü sistemler kullanılmaya başlanmıştır.  Dış mekan aydınlatmasında da tasarrufa gidilmiş ve tüm dış aydınlatma unsurlarında Elektrik İşleri Etüt İdaresinin Genelgesinde bahsi geçen standartlar esas alınmıştır.

6 6 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR İklimlendirmede;  Bakanlıkta, kalorifer kazanının yanma ısısını dışarıdaki hava sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlayan sistem mevcuttur. Bu sayede oda sıcaklıklarının 22 dereceyi aşmaması için gerekli ayarlamalar yapılabilmektedir.  Bu yıl Bakanlığımıza ait bazı binaların dış cephesine ısı yalıtımı yaptırılması uygun görülmüş ve bu işlem için 2009 yılı bütçesine gerekli ödenek konulmuştur.

7 7 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR  Isı kaybını en aza indirmek amacıyla Bakanlık merkez binalarındaki mevcut yıpranmış pencereler çift camlı ve sert plastikten üretilen pencereler ile değiştirilmiştir.  Bakanlık merkezinde kullanılan klimalara değiştirme maliyetleri nedeniyle dokunulmamıştır. Ancak eskime ve arıza hallerinde ya da ilave gerektiği durumlarda “A sınıfı klimalar” alınması yoluna gidilecektir.

8 8 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR Koordinasyon, İzleme ve Bilinçlendirmede;  Strateji Geliştirme Başkanlığı; Bakanlık merkez ve taşra birimleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında koordinasyon görevi yürütmektedir.  Bu çerçevede merkez ve taşra birimlerini talimatlandıran genelgeler hazırlanmaktadır.  Birimlerin çalışmaları izlenmekte ve gerekli raporlar Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından oluşturulmaktadır.  Çalışan personelin bilgilendirilmesi amacıyla enerji verimliliği çerçevesinde çıkarılan mevzuata Bakanlık ve Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sayfalarında yer verilmektedir.

9 9 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR Ayrıca;  Bilgisayarların kullanılmadığı zamanlarda standby konumunda bırakılmaması,  Odalarda elektrik sobası, elektrikli su ısıtıcısı vb. gibi cihazların kullanılmaması,  Odalardan ayrılırken ışıkların mutlaka söndürülmesi, muslukların açık bırakılmaması hususlarında gerekli uyarıcı yazılar hazırlanıp personelin göreceği yerlere asılmaktadır.

10 10 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR B. Bağlı Kuruluşlarımızdan Emniyet Genel Müdürlüğünce özetle aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilmiştir:  Yüksek voltajlı ampuller tasarruflu ampullerle değiştirilmiş ve sayıları azaltılmıştır.  Merdiven boşlukları ve tuvaletlerdeki ampuller iptal edilerek fotoselli sisteme dönüştürülmüştür.  Elektrikle çalışan her türlü şahsi cihazın kullanımı yasaklanmıştır.  Zorunlu yerler hariç klima sayısında azaltılmaya gidilmiştir.

11 11 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR  Çevre aydınlatma lambaları tasarruflu ampullerle değiştirilerek sayıları azaltılmıştır.  Kış mevsiminde nöbet kulübelerindeki ısıtma sistemleri oda sıcaklığına sabitlenmiştir.  Kalorifer tesisatındaki kaçakların önlenmesi amacıyla ana borular değiştirilmiştir.  Isı yalıtımı için eskiyen pencerelerin değiştirilmesi çalışmaları da sürdürülmektedir.  Elektrik ve gaz tüketimi teknik personel tarafından günlük olarak takip edilmektedir.

12 12 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR Bağlı Kuruluşlarımızdan;  Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Enerji Verimliliği Kanununun 12 nci maddesi uyarınca Silahlı Kuvvetler kapsamında bazı uygulamalardan muaf tutulmuştur.

13 13 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR  Taşrada

14 14 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR  14 Şubat 2008 tarih ve 2008/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 2008 Enerji Verimliliği yılı olarak ilan edilmiştir.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının katıldığı 24.07.2008 tarihli toplantıda, taşrada Valilerin sahip çıktığı ve koordinasyonu ile bizzat ilgilendiği projelerin daha etkili olduğu gerekçesiyle, enerji verimliliği ile ilgili olarak Bakanlığımızca bir genelge çıkarılmasının uygun olacağı kararı alınmış ve bu doğrultuda, 2008/55 sayılı Genelge 15.08.2008 tarihinde, köy muhtarlıklarına kadar geniş dağıtımlı olarak Valiliklere gönderilmiştir.

15 15 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR Bu Genelgede özetle,  Valiliklerde bir Vali Yardımcısının Enerji Verimliliği Koordinatörü olarak görevlendirilmesi,  Kamuya ve yerel yönetimlere ait binalarda alınacak tedbirlerin bir takvime bağlanması,  Her binada “Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu”nun belirlenmesi,  İlin tamamını kapsayacak şekilde bir eylem planının hazırlanması,  Alınan tedbirlerin bizzat Valiler tarafından izlenmesi,  Bu plan kapsamında elde edilen sonuçların 6 aylık periyotlar halinde Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi istenmiştir.

16 16 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR Valilikler bu Genelge uyarınca çalışmaya başlamışlardır. İllerden gelen raporlar ile yapılan faaliyetler, konu hakkında genel bir bilgi sahibi olmamıza imkan sağlamaktadır. Bu raporların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu özetle şu hususlara ulaşılmıştır:  53 ilimizde bir Vali Yardımcısı “Enerji Verimliliği Koordinatörü” olarak görevlendirilmiştir.  39 il valiliğinde “Enerji Verimliliği Eylem Planı” hazırlanmıştır.

17 17 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR  76 ilde, kamu kurum ve kuruluşlarda akkor flamanlı lambalar tasarruflu ampullerle değiştirilmiş, diğer İllerde ise değiştirme işlemi devam etmektedir.  65 ilde, Enerji Verimliliği ile ilgili afişler kamu kurum ve kuruluşları ile okullara asılmış, bilboard ve panolarda vatandaşlar bilinçlendirilmeye çalışılmıştır.  30 ilde, alternatif enerji kaynakları için çalışmalar başlatılmıştır.  26 ilde, çevresel atıkların değerlendirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

18 18 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR  63 ilde, kamu personeline konunun uzmanları tarafından enerji verimliliği ile ilgili konferans ve seminerler verilerek bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.  61 ilde, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle beraber, okullarda öğrencilere enerji verimliliği konusu anlatılmakta ve öğrenciler arasında konu ile alakalı olarak resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmektedir.  35 ilde, İl Müftülüğüyle birlikte hareket edilerek vaazlarda ve Cuma hutbelerinde enerji verimliliği konusu işlenmiştir.  11 ilde, saat 24:00 dan itibaren park ve bahçe aydınlatmaları %50 oranında azaltılarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

19 19 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR  Isıtma sistemleri 22 dereceye göre ayarlanmıştır. Binalarda ısı yalıtımı sistemleri oluşturulmaya başlanmış, mevcut ısı yalıtımı sistemleri de gözden geçirilmiştir.  Kamu kurum ve kuruluşlarında, elektrik, su, doğalgaz ve ısıtma giderleri aylık olarak panolara asılmaya başlanmış ve yıllık grafiklerinin çıkarılması öngürülmektedir.  Kültür ve tabiat varlıkları binaları hariç resmi bayram günleri dışında dekoratif amaçlı dış aydınlatma yapılmamasına özen gösterilmektedir.

20 20 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR  Antalya Valiliği hükümet konağında akkor flamanlı lamba yerine tasarruflu ampul kullanılmasıyla yıllık yaklaşık olarak 760.514 TL civarında bir tasarruf yapılması söz konusudur.  Adıyaman Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce 2008 yılı içerisinde orman köylerinin ormana zararını azaltmak amacıyla orman köylülerine faizsiz, 3 yılda 3 taksit halinde ödemek kaydıyla OR-KöY kredisi olarak 405 adet güneş enerjisi dağıtılmıştır. Ayrıca geri dönüşüme kazandırılan toplam kağıt miktarı 80 tondur.  Ardahan Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce OR-KÖY projeleri kapsamında 2007 ve 2008 yıllarında 11 köyümüze 89 adet güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi takılarak enerji tasarrufunda örnek teşkil edebilecek somut projeler hayata geçirilmiştir.

21 21 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR  Çanakkale ili Bozcaada ilçemiz, Hidrojen enerjisi üretimi için pilot yer olarak belirlenmiş ve çalışmalar başlatılmıştır.  Tokat Valiliğince koordinatör bir Vali Yardımcısının başkanlığında Üniversite, Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Muhtarlık Derneği Başkanlığı gibi kamu, özel, sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere 16 birimin yetkililerinden oluşan toplumda enerji bilincini ve kültürünü sağlamak ve enerji verimliliğine yönelik projeleri teşvik etmek amacıyla Enerji Verimliliği Kurulu oluşturulmuştur.

22  Giresun Valiliğince hükümet konağında enerji verimliliği kapsamında alınan tedbirler sonucunda 2007 kasım-aralık aylarında elektrik tüketimi 27.780 Kwh iken 2008 kasım-aralık aylarında 9.880 Kwh”’a düşürülmüştür.  Bursa Valiliğince bir Enerji Verimliliği Yürütme Kurulu oluşturulmuş ve bu kapsamda kamu, meslek kuruluşları, özel ve sivil toplum işbirliği sağlanmıştır. Ayrıca Uludağ Üniversitesi Enerji Verimliliği Eylem Planı uygulamaya konulmuştur.  Bazı belediyelerce şehirlerin muhtelif noktalarına geri dönüşüm kumbaraları konulmuştur. 22 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR

23 23 ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sonuç olarak;  Bakanlığımız, merkezde ve taşrada çok gerekli ve yararlı bir faaliyet olarak gördüğü Enerji Verimliliği hareketine bütün imkan ve kabiliyetiyle destek vermektedir ve vermeye devam edecektir.  Bakanlığımızın 15.07.2008 tarihli Genelgesi ile Valiliklerden talep edilen ilk izleme raporları ile Bakanlık Merkez Birimlerinden gelecek raporlar Mart Ayında birleştirilecek ve bu sayede İllerde yapılan faaliyetleri daha kapsamlı olarak Türkiye bazında görebilmek mümkün olacaktır.  Böylece, bir anlamda“Türkiye’nin Enerji Verimliliği Haritası” olarak değerlendirilebilecek bir doküman Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na (Elektrik İşleri Etüt İdaresi) sunulacaktır.

24 24 ARZ EDERİM. Adnan YILMAZ İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu Üyesi


"1 1. ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU 15-16 OCAK 2009 Yeşilköy-İSTANBUL İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları