Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI VE SORUMLULUKLARI Dr. Ebru AYDIN Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele ve Kontrol Şb. Md.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI VE SORUMLULUKLARI Dr. Ebru AYDIN Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele ve Kontrol Şb. Md."— Sunum transkripti:

1 İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI VE SORUMLULUKLARI Dr. Ebru AYDIN Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele ve Kontrol Şb. Md.

2 24.05.2007 tarihli 2007/38 sayılı Genelge ile, İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile “İl Tütün Kontrol Kurulu” oluşturularak sigara ve diğer tütün mamulleri ile ilde yapılan ve yapılacak olan mücadelenin bu kurul koordinesinde yürütülmesi, İlde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite ve sivil toplum örgütlerinin bu kurula katılımı ile mümkün olduğunca geniş tabanlı bir mücadelenin sağlanması,

3 Öncelikle kamu kurum ve kuruluşları ile kamu görevi yürüten kurumlarda sigara içme yerlerinin ayrılarak, buralar dışındaki kapalı mekanlarda sigara içilmesinin engellenmesi, 4207 sayılı Kanun gereği 18 yaşından küçüklere sigara satışı ile okul önleri ve çevresinde sigara satılmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınması, Sigaranın insan sağlığına zararlı etkileri, dumansız çalışma ortamlarının oluşturulmasının gereği ve önemi gibi konularda toplum bilincini artıracak panel, konferans vb. faaliyetlerin düzenlenmesi, 24.05.2007 tarihli 2007/38 sayılı Genelge ile,

4 Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanması ve koordinasyonu amacıyla, İl Sağlık Müdürlüklerinde konuyla ilgili sağlık müdür yardımcılarından birinin görevlendirilerek, iletişim bilgilerinin Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi, Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla ilgili çalışma raporlarının üçer aylık periyotlarla Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi istenmiştir.

5 5727 sayılı Kanunla değişik 4207 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan Genelge gereği; İl genelinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere asgari 2 kişiden oluşan ekipler oluşturulacak, Bu ekiplerde Kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarından yetkilendirilecek personel yer alacak (Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyeler vb.) Ekiplere İl Sağlık Müdürlüklerince hizmet içi eğitim verilecektir.

6 İnceleme, İnceleme özellikle alışveriş merkezi, ticaret merkezi, iş hanı, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi, kuaför ve berber gibi mekanlarda yapılacak, Bu mekanlarda tütün ürünleri tüketildiği tespit edildiğinde ekipler tarafından tespit formu ile işletme iznini veren kuruma bildirilecek, İşletme izni veren kurum tarafından ilgili işletme yazılı olarak uyarılacak, tebliğ tebligat yapıldığına dair belge İl Tütün Kontrol Kuruluna iletilecek, Ekiplerce verilen süre sonrası işletme yeniden ziyaret edilecek, sorumluluğunu yerine getirmeyen işletme ilgili formla belediye sınırları içinde Belediye Encümenine, belediye sınırları dışında ise Mülki İdare Amirine bildirilecektir.

7 Yasal uyarı yazıları, Tütün ürünleri tüketilmesinin yasak olduğu yerlerde herkes tarafından görülebilir yerlere asılı olup olmadığı kontrol edilerek, Uygun değilse ilgili formla idari para cezası uygulanmak üzere mahalli mülki amire bildirilecektir.

8 Kamu kurum ve kuruluşlarındaki incelemeler Düzenli, sürekli olacaktır. Uyarı yazıları kontrol edilecektir Cezai işlemlerle ilgili personel yetkilendirmesi hususu kontrol edilecektir. Sigara içme alanlarının kapatılıp kapatılmadığı kontrol edilecektir. Aksaklı var ise ilgili formla ilgili kuruma gönderilecek ziyaretler yapılacaktır.

9 Ayrıca, Yaşlı bakım evleri, cezaevleri, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, toplu taşıma araçları, açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile tütün ürünü satışı yapan işletmeler de ziyaret edilecektir.

10 Aksaklık tespit edilirse, Cezai yaptırım için ilgili formla yetkili mercilere yapılan bildirimlerin tümü ekipler aracılığıyla İl Tütün Kontrol Kurulu tarafından titizlikle takip edilecek, ilgili mercilerce işlemler sonuçlandırılıncaya kadar geçen tüm safhalar ve uygulanan cezai işlemlerin tümünün kayıtları İl Tütün Kontrol Kurulu sekretaryası tarafından arşivlenecektir. Ayrıca ilgili formlar ile birlikte üçer aylık faaliyet raporlarının Bakanlığımız TSHGM’e gönderilmesi gerekmektedir.

11 Mevcut mevzuat 5261 sayılı TKÇS’nin onaylandığına Dair Kanun (30.11.2004 tarihli ve 25656 sayılı RG) 5727 sayılı Kanunla değişik 4207 sayılı Kanun Başbakanlık Genelgesi (16.05.2008 tarihli ve 26878 sayılı RG) TAPDK Kurul Kararı (17.05.2008 tarihli ve 26879 sayılı RG) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” (27.05.2008 tarihli ve 26888 sayılı RG) 06.06.2008 tarihli 18330 sayılı yazımız


"İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI VE SORUMLULUKLARI Dr. Ebru AYDIN Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele ve Kontrol Şb. Md." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları