Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

29. ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI 13 OCAK İSTANBUL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "29. ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI 13 OCAK İSTANBUL"— Sunum transkripti:

1 29. ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI 13 OCAK 2010 -İSTANBUL
”Verimli Kullanırsan Enerji Gelecektir.” İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Adnan YILMAZ İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

2 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Toplumun Enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi, enerji arz güvenliğinin en üst düzeyde sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla; 15 Şubat 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2008/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 2008 Enerji Verimliliği yılı olarak ilan edilmiş; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla ülkemizde “Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi” başlatılmıştır. Yine 13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2008 /19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda alınacak tedbirler belirtilmiştir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2

3 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu’na katılarak bizleri yönlendiren ve ENVER Hareketine, destek ve yardımlarını esirgemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Sayın Dr. M. Hilmi GÜLER’in “Valilerin sahip çıktığı ve koordinasyonu ile bizzat ilgilendiği, güçlü işbirliğiyle çözümlerin üretildiği projelerin daha etkili olduğunu” işaret etmesi üzerine, Bakanlığımızca bir genelge çıkarılmasının uygun olacağı değerlendirilerek, 2008/55 sayılı Genelge 15 Ağustos 2008 tarihinde çıkarılarak 81 il Valiliğine (Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Köy Muhtarlıklarına dağıtılmak üzere) gönderilmiştir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 3

4 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Sosyal sorumluluğu birlikte üstlendiğimiz, Enerji verimliliği konusunda bizleri cesaretlendirerek bu Genelgenin hazırlanmasına imkân veren Başta Sayın Bakanımız Beşir ATALAY, Sayın Müsteşarımız Vali Osman GÜNEŞ ve ilgili Müsteşar Yardımcımız Sayın Vali Dr. Hasan CANPOLAT’a şükranlarımı arz ediyorum. ENVER Hareketini hep birlikte geleceğe taşımak için iyiniyet ve azimle başlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Sayın Dr. M. Hilmi GÜLER’e, bu harekete artan destekle Enerji Verimliliği Koordinasyon Kuruluna katılımı ile bizi yüreklendiren, etkili işbirliğine vurgu yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ’a, işin sekretaryasını yürüten, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü Sayın M. Kemal BÜYÜKMIHCI ve çalışma arkadaşlarına teşekkürü bir borç bilirim. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 4

5 A. Merkez Birimlerinde ve Bağlı Kuruluşlarda Yürütülen Çalışmalar
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR A. Merkez Birimlerinde ve Bağlı Kuruluşlarda Yürütülen Çalışmalar Aydınlatma Alanında Gerçekleştirilen Çalışmalar; Bakanlık merkez binalarında tüm akkor flamanlı ampuller tasarruflu ampullerle değiştirilmiştir. Bina içi ve çevresinde yüksek yansıtıcılı armatürler kullanılmaktadır. Tüm koridor, merdiven boşlukları ve tuvaletlerin aydınlatılmasında sensörlü sistemler kullanılmaya başlanmıştır. Dış mekan aydınlatmasında da tasarrufa gidilmiştir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

6 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
İklimlendirme Alanında Gerçekleştirilen Çalışmalar; Bakanlıkta, kalorifer kazanının yanma ısısını dışarıdaki hava sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlayan sistem mevcuttur. Bu sayede oda sıcaklıklarının 22 dereceyi aşmaması için gerekli ayarlamalar yapılabilmektedir. Isı kaybını en aza indirmek amacıyla Bakanlık merkez binalarındaki mevcut yıpranmış pencereler çift camlı ve sert plastikten üretilen pencereler ile değiştirilmiştir. Bakanlığımız birimlerinde ihtiyaç hasıl olduğunda “A sınıfı klimalar” alınmaktadır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

7 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Koordinasyon, İzleme ve Bilinçlendirme Çalışmaları; Strateji Geliştirme Başkanlığı; Bakanlık Merkezi ile İller ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik İşleri Etüt İdaresi arasında koordinasyon görevi yürütmektedir. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2009 Yılı İller Teftiş Programı ve görev emrinde valiliklerin Enerji verimliliği hareketi konusunda yapmış olduğu çalışmalarının teftiş edileceği, valilik genel iş ve yürütümü Teftiş Raporlarında ayrı başlık altında yer verilmesi hususu Sayın Bakanımız tarafından Mülkiye Müfettişleri talimatlandırılmıştır. Toplumun enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla enerji verimliliği ile ilgili çıkarılan mevzuat ve İllerce yürütülen çalışmalara Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sayfasında yer verilerek bilgilerin güncelliği ve sürekliliği sağlanmaktadır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

8 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Ayrıca; Yine İstanbul’da Ocak 2009 tarihlerinde düzenlenen Ulusal Enerji Verimliliği Forumu’na İçişleri Bakanlığı adına katılım sağlanarak illerimizin bu konuda yapmış olduğu çalışmalar ayrıntılı olarak tarafımdan sunulmuştur. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

9 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
İçişleri Bakanlığı Merkez, Bağlı Kuruluşları ve İllerin gerçekleştirmiş olduğu örnek proje, çalışma ve faaliyetlerin yer aldığı, İçişleri Bakanlığı’nın kendinden beklenen öncü ve köklü rolünün de gereği olarak kamuoyunu bilgilendirmeyi ön plana alan bir anlayış içerisinde hazırladığı, 2009 yılı başından itibaren süreli yayın olarak yayın hayatına giren Bakanlığımız İçişleri Dergisinin 1. ve 2. sayılarında Enerji Verimliliği konusunda yürütülen çalışmalar Meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşılarak farkındalık sağlanması yönünde önemli bir adım atılmıştır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

10 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
B. İllerde, Tarihli ve 2008/55 Sayılı Bakanlığımız Genelgesi İle: Valiliklerde bir Vali Yardımcısının Enerji Verimliliği Koordinatörü olarak görevlendirilmesi, Kamuya ve yerel yönetimlere ait binalarda alınacak tedbirlerin bir takvime bağlanması, Her binada “Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu”nun belirlenmesi, Enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm uygulamalarının teşvikinin sağlanması, İlin tamamında tedbir ve hedefleri kapsayacak şekilde bir eylem planının hazırlanması, Alınan tedbirlerin bizzat Valiler tarafından izlenmesi, takip ve yönlendirme çalışmalarının sürekli hale getirilmesi, Bu plan kapsamında elde edilen sonuçların 6 aylık dönemler halinde Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi istenmiştir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

11 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Enerji Verimliliği Koordinatörü Vali Yardımcılarına ait bilgilerin güncellenmesi ve İllerde yapılan çalışmalar hakkında standart halde bilgi akışını sağlamak amacıyla “Enerji Verimliliği Eylem Planı Formatı” hazırlanmış, 13 Ekim 2009 tarih ve 2440 sayılı yazı ekinde 81 İl Valiliğine gönderilmiştir. Kamu kurumlarında Enerji Verimliliği tedbirleri kapsamında “Verimliliği Arttırıcı Projeler (VAP)” ve “Enerji Etütleri” çalışmalarının başlatılması 16 Ekim 2009 tarih ve 2473 sayılı yazı ile istenilmiştir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

12 C. Valiliklerce Yürütülen Çalışmalar:
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR C. Valiliklerce Yürütülen Çalışmalar: Başbakanlık ve Bakanlığımızın 2008 Enerji Verimliliği Yılı Konulu Genelgeleri uyarınca; Valiliklerce Enerji Verimliliği konusunda yürütülen çalışmaları içeren ve 2009 sonu itibariyle Bakanlığımıza gönderilen raporlar, konu hakkında genel bir bilgi sahibi olmamıza imkân sağlamaktadır. Bu kapsamda özetle; İllerimizde bir Vali Yardımcısı “Enerji Verimliliği Koordinatörü” olarak görevlendirilmiş ve “Enerji Verimliliği Eylem Planı” hazırlanmıştır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

13 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Okullarda konuyla ilgili olarak, öğrenciler arasında resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmiş ve bir “Enerji Verimliliği Sorumlusu” belirlenmiştir. Bilinçlendirme ve bilgilendirme amacıyla; - Kurumların web sayfaları, - Camilerde Cuma hutbeleri, - Yerel medyada konunun işlenmesi, - Belediyelere ait ilan panoları, - Kitapçık ve Broşürlü tanıtım çalışmaları yürütülmektedir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

14 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
16 Nisan 2009 Tarihinde Ankara’da düzenlenen ENVER Çocuk Şenliğine Bakanlığımız adına katılım sağlanmış, İllerin ENVER Hareketine katkılarından dolayı geleceğimize yönelik başarılı çalışmaları nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. M. Hilmi GÜLER tarafından Bakanlığımıza Plaket, ve Enerji İzcileri Tarafından Enerji Verimliliği Karnesi verilmiştir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

15 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Enerji verimliliğinin bizatihi kendisinin başlıbaşına yatırım olduğu bilinciyle, ortak geleceğimiz adına çok gerekli ve yararlı bir faaliyet olarak gördüğü Enerji Verimliliği hareketine Bakanlığımız, bütün imkân ve kabiliyetiyle destek vermektedir ve vermeye devam edecektir. Enerjimizi boşa harcamamak adına, sözlerime burada son vererek toplumun enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine aracılık yapan, geleceğimizi yakından ilgilendiren bu panelin, Ülkemiz için, gelecek nesiller için faydalı sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

16 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Enerji verimliliği kapsamında sosyal sorumluluğu birlikte üstlendiğimiz ve illerde en üst düzeyde konuya sahip çıkan, yönlendirme çalışmalarını sürekli hale getiren başta Sayın Valilerimize, etkili işbirliği çerçevesinde tüm sektörlerin katılımını sağlayan “Enerji Verimliliği Koordinatörü” değerli Vali Yardımcılarımıza ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’nün her düzeydeki Yöneticilerine ve enerji verimliliğine gönül vermiş, yeni fikirler ve uygulanabilir örneklerle katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 16 16

17 ARZ EDERİM. Adnan YILMAZ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 13 OCAK İSTANBUL “21. Yüzyılda Enerji Verimliliği Her Şeyden Önce Gelir.” ARZ EDERİM. Adnan YILMAZ İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu Üyesi İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI


"29. ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI 13 OCAK İSTANBUL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları