Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN ve DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN ve DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN ve DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Nisan-2014

2 TEŞKİLAT ŞEMASI Soner OLGUN Daire Başkanı Ümit Güven ULUSOY
Çevre Referans Laboratuvarı Şube Müdürü Ahmet Yavuz YÜCEKUTLU Yeterlik ve Kalite Şube Müdürü Zeliha GEMİCİ Hava Kalitesi İzleme Şube Müdürü Serap KANTARLI Su ve Toprak Kalitesi Şube Müdürü Nesrin YILMAZ ASLAN Endüstriyel Kirlilik İzleme Şube Müdürü

3 TEMEL GÖREV ALANLARI Çevre mevzuatı kapsamında yer alan ölçüm ve analizleri yapmak, Özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarını yetkilendirmek, Hava kalitesini izlemek ve bu amaçla ölçüm istasyonları kurmak, Sınır aşan hava kirliliğini tespit etmek ve izlemek, Su ve toprak kirliliği izleme faaliyetlerini yürütmek, Denizlerimizde kirlilik izleme faaliyetlerini yürütmek, Atık su arıtma tesislerini izlemek Sanayi tesisleri bacalarını izlemek. Ölçüm ve analiz faaliyetlerinde referans laboratuvar rolünü üstlenmek.

4 MEVZUAT MEVZUAT TÜRÜ MEVZUATIN ADI TARİH VE SAYISI YÖNETMELİK
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği İyi laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik TEBLİĞ Sürekli Ölçüm Sistemleri Tebliği GENELGE Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme İstasyonlarının Kurulumuna Dair Genelge (2012/24) /24 Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi (2013/40) /40

5 YÜRÜTÜLEN HİZMETLER Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığınca, çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin ve denetime esas teşkil edecek analiz, ölçüm ve izleme ile laboratuvar yetkilendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

6 ANALİZ HİZMETLERİ Çevre Referans Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş uluslararası niteliğe sahip bir laboratuvardır. Çevre Referans Laboratuvarı ayrıca 3 adet mobil su ve atık su aracı ile de laboratuvar hizmeti vermektedir. Çevre Referans Laboratuvarında yılında 1100 numunede yaklaşık parametrenin analizi yapılmıştır.

7 HAVA KALİTESİ İZLEME FAALİYETLERİ
Ülke genelinde 81 ilde Bakanlığımız tarafından toplam 165 adet Sabit Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu ve 3 adet Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu ile uluslararası standartlara uygun olarak tam otomatik cihazlar ile ölçüm yapılmaktadır.

8 SU/ATIK SU VE DENİZ KİRLİLİK İZLEME FAALİYETLERİ
Genel Müdürlüğümüz Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı’nca su, atık su ve deniz kirliliği izleme çalışmaları 3 ana başlıkta; "Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı (EKİP) ” “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Çalışması” “Gerçek Zamanlı Uzaktan Atık Su İzleme Sistemi Çalışmalarına Dair Genelge” kapsamında online izleme faaliyetleri ile yürütülmektedir.

9 SU KİRLİLİĞİ İZLEME FAALİYETLERİ
Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı (EKİP) ile sıcak bölgeler olarak belirlenen Ergene (13 nokta), Küçük Menderes (4 nokta), Gediz ve (16 nokta) Kuzey Ege (Bakırçay) (8 nokta) Havzalarında toplam 41 noktada 4 mevsim izleme çalışmaları yapılmaktadır. Çalışma sonunda final rapor hazırlanarak ilgili kurum kuruluşlara sunulmaktadır.

10 DENİZLERDE KİRLİLİK İZLEME FAALİYETLERİ
Denizlerimizde toplam 249 noktada, 2 dönem halinde ve 40 parametrede izleme çalışması yapılmaktadır. Türkiye genelinde atık su debisi m3/gün ve üzerinde olan atık su arıtma tesisleri on-line izlenmektedir. Bu kapsamda, Ülke genelinde 154 tesis bulunmakta olup, 2013 yılı Aralık ayı itibariyle 90 atık su arıtma tesisinin on-line veri entegrasyonu yapılmıştır.

11 SANAYİ TESİSLERİNİN BACALARININ İZLENMESİ
2013 yılında kirletici etkisi yüksek Çimento, Demir Çelik, Enerji Santralleri v.b. 206 sanayi tesisine ait 493 adet bacanın baca gazı emisyonlarının merkezden on-line izlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. 2013 yılı Aralık ayı itibariyle izlenen baca sayısı 110’ a ulaşmıştır. 2015 yılı sonunda söz konusu tesislerin tamamının emisyonları online olarak izlenecektir.

12 LABORATUVAR YETKİLENDİRME FAALİYETLERİ
Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı’nca çevre mevzuatı kapsamında ölçüm ve analiz yapacak özel ve kamu laboratuvarlarının yetkilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Aralık 2013 tarihi itibariyle 160 laboratuvar yetkilendirilmiştir.

13 e-posta: laboratuvar@csb.gov.tr
İLETİŞİM Tel : Faks: e-posta:


"ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN ve DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları