Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İMAR , PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İMAR , PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 İMAR , PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİLENDİRME SUNUMU KIYI KENAR ÇİZGİSİ ÇALIŞMALARI JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT ÇALIŞMALARI İMAR PLANLAMA ÇALIŞMALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

2 KIYI KENAR ÇİZGİSİ ÇALIŞMALARI
HACI DERESİ 8361 ADA 17 PARSEL – Kıyı Kanuna aykırı uygulama konusunda Bakanlığa görüş soruldu. Erenköy kıyı kenar çizgisi değerlendirilmesi talebi ve imar planları konusunda şikayet değerlendirilmiştir. 19 Mayıs Engiz Deresinde tespit edilmiş kıyı kenar çizgisi ile ilgili olarak Valiliğimiz ve Bakanlığımız aleyhine açılan dava ile alakalı davacı vekilinin beyanlarına istinaden karşı beyanlarımızı içeren yazı Mahkemesine gönderilmiştir. Yörükler Belediyesinin sınırları içinde bulunan Lagün Gölleri için tespit edilmiş olan kıyı kenar çizgisine itirazı içeren davasına ilişkin olarak savunmamız Mahkemesine gönderilmiştir.

3 Maliye Hazinesi Taşınmazlarının kıyı kenar çizgisine göre durumları ile ilgili yazılara cevap verilmiştir. Çarşamba Beyyenice köyünde Maliye hazinesinin açtığı tapu iptal davalarına (kıyı kenar çizgisi sebebi ile) ilişkin olarak Mahkemesine bilgi ve belgeler gönderilmiştir. Vatandaş bilgi belge başvuru talepleri değerlendirilerek yerine getirildi. Bafra Kaymakamlığının kıyı kenar çizgisi tespit talebi mevcut olup arazi çalışmaları en kısa sürede başlatılacaktır.

4 JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT ÇALIŞMALARI
6 adet İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu için başvuru yapılmıştır. 5 adet İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu onaylanmıştır. 23 adet devam eden İmar Planına esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporu mevcuttur.

5 İMAR PLANLAMA ÇALIŞMALARI
İlimiz Atakum İlçesi, F36-b-17-d-1-b numaralı uygulama imar planı paftasında, mevcut imar planında Resmi Kurum (Gelirler İdaresi Başkanlığı) Alanı kullanımında kalan Yeşildere Mahallesi 4035 ada 11 parselin, Resmi Kurum (Adli Tıp Grup Başkanlığı) Alanı kullanımında Adalet Bakanlığına (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) tahsisi amaçlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu hazırlanmıştır. İlgili Belediyesince onaylanan 16 adet imar planı değişikliği hakkında Bakanlığımızın 05/06/2008 tarihli ve 2008/6 sayılı Genelgesi ve Bakanlığımızın 24/06/2013 tarihli ve 2013/17 sayılı Genelgesi kapsamında inceleme raporu düzenlenmiştir. 8 adet imar plan değişikliği yeniden düzenlenmek üzere ilgili belediyesine iade edilmiştir, 8 adet imar planı kabul edilmiştir. 2 adet imar planı değişikliği plan açıklama raporunun bulunmaması nedeniyle incelenememiştir. Müdürlüğümüze iletilen 10 adet şikayet dilekçesinden; 4 tanesinde ilgili İdaresinden gelen yazılar ve mahallinde yapılan incelemeler sonucu şikayet sahibine bilgi verilmiş; 6 tanesinde ilgili İdaresinden gerekli bilgi ve belgeler ile konu hakkındaki görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi istenilmiştir. Şikayetler ile ilgili 2 belediyeden cevap süresi içerisinde cevap gelmediği için ilgili belediyelere tekit yazıları yazılmıştır. İlimiz, İlkadım İlçesi, Cedit Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait ada 1 parsel sayılı taşınmazın (Samsun Büyükşehir Belediyesince Fener Plajı olarak kullanılan) alanın bir kısmının 24/02/2003 tarihinde 3830/3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanan dolgu planında kaldığını gösteren kroki hazırlanarak Samsun Valiliğine (Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü) iletilmiştir. İl Özel İdaresince Müdürlüğümüz görüşü sorulan, 8 adet imar planı gerektirmeyen tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ile 6 adet mevzii imar planı talepleri hakkında Mülga Çevre ve Orman Bakanlığınca 26/02/2008 tarihinde onaylanan 1/ ölçekli Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı, Plan Paftaları, Plan Lejantı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları hükümlerine uyulması gerektiği hususunda görüş verilmiştir.

6 İMAR PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Vezirköprü Belediye Başkanlığının 8 adet imar planı değişikliği incelemesi devam etmektedir. Bafra Belediye Başkanlığının 2 adet imar planı değişikliği incelemesi devam etmektedir. Alaçam Belediye Başkanlığının 5 adet imar planı değişikliği incelemesi devam etmektedir. Asarcık Belediye Başkanlığının 4 adet imar planı değişikliği incelemesi devam etmektedir. 1 adet şikayet konusu ile ilgili Atakum Belediyesinden bilgi ve belge talep yazısı yazılmaktadır.

7 KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
Müdürlüğümüz tarafından 2 adet , Lisanslı Firmalar tarafından da 3 adet olmak üzere toplam 5 adet riskli Yapı Tespiti tamamlanmış ve Tapu Müdürlüklerine bildirilmiştir. 1134 yapı kimlik numaralı Riskli binaya ait 6 adet kira yardımı başvurusu Bakanlığa iletilmiştir. Ayrıca bu riskli binaya ilişkin 15/A maddesi gereği bedel tespiti ve açık arttırma usulü satış talebi yapılmıştır. Vezirköprü İlçesinde 1 adet riskli binanın yıkımı yapılmıştır. Kasım ayı itibariyle yıkım kararı verilen ve yıkılması beklenen 6 adet riskli bina mevcut olup, bunlardan 1 tanesi güçlendirme projesi yaptırmaktadır. Toplam 30 adet Riskli Yapı tespit başvurusu bulunmaktadır.11 adet İl Müdürlüğü tarafından, 19 adet Lisanslı Firma tarafından yapılmıştır. İl Müdürlüğümüze ait olanlardan 11 adetten 7 adeti tamamlanmış, 4 adeti tespit aşamasındadır. İl Müdürlüğü tarafından 2, Lisanslı firma tarafından 5 olmak üzere toplam 7 adet riskli bina yıkılmıştır.


"İMAR , PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları