Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ"— Sunum transkripti:

1 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ
10-11/12/ Ferudun GİRESUN T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR İŞKUR

2 HİZMETİN ULUSLARARASI YASAL DAYANAKLARI
Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) tarafından onaylanmış olan “88 sayılı sözleşmenin” 6. maddesinin “a/i” fıkrası, Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) tarafından onaylanmış olan “İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkındaki 142 sayılı sözleşmenin”; 3/1 ile 3/2 maddeleri, Avrupa Sosyal Şartının 1.Bölümün 9. maddesi Avrupa Sosyal Şartının 2. Bölümün 1/4. Maddesi. 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR

3 HİZMETİN ULUSAL YASAL DAYANAKLARI:
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 3/c maddesi, 9/b maddesi Türkiye İş Kurumu Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 11/d,e,f ve 23/f. Maddeleri 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR

4 MBRD HİZMETLERİ İLE İLGİLİ ULUSAL POLİTİKANIN TEMEL AMAÇLARI VE HEDEFLERİ
Meslek seçme aşamasında bulunan, ilköğretim ve orta öğretim okulu öğrencileri ile temel eğitim öğretim sonrası iş hayatına atılmak isteyenlere iş danışmanlığı sürecinde yardımcı olmaktır. Avrupa Topluluğuna uyum sürecinde yapacağı çalışmalarla ilgili görüşmelerin genel çerçevesini sunan “Ulusal Programın” da Türkiye!nin yakın gelecekteki yasal ve kurumsal yapıları için temel bir yol haritası olacaktır. Kurumlar arası amaçlar arasında bir fark yoktur. Aksine eşgüdüm ve işbirliği söz konusudur. Bu eşgüdümde tarihinde imzalanan MBRD işbirliği protokolü ile resmileştirilmiştir. 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR

5 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ KAPSAMINDA
Kişilerin özellikleri ile mesleklerin gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak, Bireyin istek ve durumuna en uygun iş ve mesleği seçmesi, Bu meslekle ilgili eğitim imkanlarından yararlanması, İşe uyumunun sağlanması ve işe yerleştirilmesiyle ilgili sorunların çözümüne sistemli olarak yardım edilmesi amaçlanmaktadır. 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR

6 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
MESLEĞE YÖNELTME SERVİSİNİN KURULMASI, MESLEĞE YÖNELTME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULMASI, 5 İLDE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SERVİSİNİN KURULMASI, 5 İLDE MESLEK DANIŞMA MERKEZİNİN KURULMASI, 34 İLDE DE MESLEK DANIŞMA MERKEZİNİN KURULMASI, 15 İLDE DE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SERVİSİNİN KURULMASI, İLDE 27 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SERVİSİ, 40 İLDE 43 MESLEK DANIŞMA MERKEZİ BULUNMAKTADIR, İLDE MESLEK DANIŞMA MERKEZİ AÇILACAK, e-İŞKUR DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA MESLEK BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM SAĞLANACAK. 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR

7 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İLE MESLEK DANIŞMA MERKEZİ HİZMETLERİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR.
Öğrenciler, Meslek Edinmek İsteyenler, Mesleki Eğitimlerine Devam Edenler, Meslek Değiştirmek İsteyenler, MEB. Yetkilileri ve Eğiticiler, Dezavantajlı Gruplar, Veliler, İşverenler, Eğiticiler, Yaşam boyu öğrenim kapsamında bu hizmetten yararlanmak isteyen herkes, 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR

8 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ KAPSAMINDA;
İş ve meslek seçme aşamasında bulunan genç ve yetişkinlerin doğru ve gerçekçi kararlar almalarına yardımcı olmak amacıyla Bireysel, sınıf ve grup görüşmeleri yapılır, Veli toplantıları düzenlenir, Genç ve yetişkinlerin yetenek, ilgi, kişilik özellikleri vb. özelliklerini tanımalarına yardımcı olunur, İhtiyaç sahiplerinin yararlanmaları amacı ile meslekler ve eğitim kurumları ile ilgili bilgi kaynakları geliştirilir, Meslekler ve mesleki eğitim yerleri hakkında bilgi verilir İş arayan ve\veya çalışma hayatına yeni girecek olanlara iş arama becerilerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde bulunulur. 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR

9 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI
Bireysel danışmanlık görüşmelerinin kendini tanıma sürecinde özellikle mülakat tekniklerinden yararlanılmaktadır. Kişilerin özelliklerini tanımlanmasına yardımcı olmak amacı ile; Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Kendini Değerlendirme Envanteri, Genel Yetenek Test Bataryası (GYTB), BİLDEMER – 2000 Bilgisayar Destekli Meslek Rehberliği Yazılım Programı gibi ölçme ve değerlendirme araçlarından da yararlanılmaktadır. 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR

10 İŞ ARAMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE FAALİYETLERİN HEDEF KİTLESİ
Kuruma başvuran ve iş arama sürecinde olan yetişkinler, Mesleki eğitim merkezi, meslek liseleri ve üniversite son sınıf öğrencileri, Askerlik görevini tamamlamak üzere olan er ve erbaşlara, yönelik olarak iş arama, iş bulma ve işi elinde tutma konularında beceri kazandırmak üzere çalışmalarda bulunulmakta ve bu amaçla bireylerin kendilerini ve özellikle becerilerini tanımlamalarına yardımcı olunmakta, özgeçmiş hazırlama ve etkili iş görüşme teknikleri hakkında bilgi verilmektedir. 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR

11 MESLEK DANIŞMA MERKEZLERİ
Meslekler, mesleki eğitim yerleri, çalışma hayatıyla ilgili bilgileri içeren bilgi kaynaklarının bulunduğu ve bu kaynakların ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulduğu merkezlerdir. 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR

12 MESLEK DANIŞMA MERKEZİ BİLGİ KAYNAKLARI
MESLEK BİLGİ DOSYALARI EĞİTİM-ÖĞRETİM BİLGİ DOSYALARI, BÖLGESEL EĞİTİM - ÖĞRETİM BİLGİ DOSYALARI, MESLEK TANITIM KİTAPÇIKLARI, MESLEK TANITIM CD’si, HİZMETİ TANITICI BROŞÜR VE AFİŞLER. 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR

13 MESLEK BİLGİ DOSYASI İÇERİĞİ
TANIM A. GÖREVLER B. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER C. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI D. MESLEK EĞİTİMİ E. ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI F. EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ G. MESLEKTE İLERLEME H. EK BİLGİLER I YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI İ DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER BU MESLEK MESLEK DANIŞMA KOMİSYONU’NUN ONAYINDAN GEÇMİŞTİR 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR

14 MESLEK DANIŞMA KOMİSYONU (MEDAK)
Başkanlığı ve sekreteryası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Kurumumuz (İŞKUR) tarafından yürütülen MEDAK, Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri İş Birliği Protokolü’nün tarafları arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar. Meslek danışma merkezlerinde kullanıl- makta olan meslek bilgi dosyaları MEDAK tarafından onaylanır. Bugüne kadar 48 Toplantı yapılmış, 643 adet meslek bilgi dosyası onaylanmıştır. 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR

15 MEB Milli Eğitim Bakanlığı, ÇSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
MESLEKi BİLGİ, REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ’ NÜN TARAFLARI: MEB Milli Eğitim Bakanlığı, ÇSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, DPT Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, YÖK Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, MPM Millî Prodüktivite Merkezi Başkanlığı, TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TESK Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu. 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR

16 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ KAPSAMINDA;
(Ekim Sonu) Faaliyetleri MDM Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı İş Arama Becerileri Seminerlerinden Yararlanan Kişi Sayısı İMD Hizmetleri Bireysel Görüşme Çalışma Yapılan Okul Çalışma Yapılan Öğrenci 2003 50.640 6.821 2.983 480 48.639 2004 46.362 5.415 4.066 512 49.247 2005 55.912 21.392 1.645 646 68.207 2006 52.033 65.644 2.124 601 67.223 2007 43669 64077 2160 566 70369 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR

17 AVRUPA İSTİHDAM STRATEJİSİ HEDEFLERİ
İstihdam edilebilirliği arttırmak, Girişimciliği geliştirmek, Uyarlanabilirlik, Fırsat eşitliği, 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR

18 İŞKUR; Avrupa İstihdam Stratejisi’ne (AİS) uygun,
Aktif istihdam politikaları aracılığıyla, Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile, işsizlerin istihdamını sağlayacak tedbirlerin alınması ve çalışan işgücünün verimliliğini arttırma yönünde faaliyetlerde bulunmaktadır. 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR

19 İşgücü Uyum Dairesi Başkanı
10-11/12/ Ferudun GİRESUN TEŞEKKÜRLER... Ferudun GİRESUN Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Dairesi Başkanı Tel : (312) Faks : (312) E Posta: 10/12/ Ferudun GİRESUN İŞKUR İŞKUR


"İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları