Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı İŞ VE MESLEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı İŞ VE MESLEK."— Sunum transkripti:

1

2 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

3 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 2 HİZMETİN ULUSLARARASI YASAL DAYANAKLARI Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) tarafından onaylanmış olan “88 sayılı sözleşmenin” 6. maddesinin “a/i” fıkrası, Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) tarafından onaylanmış olan “İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkındaki 142 sayılı sözleşmenin”; 3/1 ile 3/2 maddeleri, Avrupa Sosyal Şartının 1.Bölümün 9. maddesi Avrupa Sosyal Şartının 2. Bölümün 1/4. Maddesi.

4 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 3 HİZMETİN ULUSAL YASAL DAYANAKLARI: 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 3/c maddesi, 9/b maddesi Türkiye İş Kurumu Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 11/d,e,f ve 23/f. Maddeleri

5 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 4 Meslek seçme aşamasında bulunan, ilköğretim ve orta öğretim okulu öğrencileri ile temel eğitim öğretim sonrası iş hayatına atılmak isteyenlere iş danışmanlığı sürecinde yardımcı olmaktır. Avrupa Topluluğuna uyum sürecinde yapacağı çalışmalarla ilgili görüşmelerin genel çerçevesini sunan “Ulusal Programın” da Türkiye!nin yakın gelecekteki yasal ve kurumsal yapıları için temel bir yol haritası olacaktır. Kurumlar arası amaçlar arasında bir fark yoktur. Aksine eşgüdüm ve işbirliği söz konusudur. Bu eşgüdümde 26.10.2004 tarihinde imzalanan MBRD işbirliği protokolü ile resmileştirilmiştir. MBRD HİZMETLERİ İLE İLGİLİ ULUSAL POLİTİKANIN TEMEL AMAÇLARI VE HEDEFLERİ

6 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 5 Kişilerin özellikleri ile mesleklerin gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak, Bireyin istek ve durumuna en uygun iş ve mesleği seçmesi, Bu meslekle ilgili eğitim imkanlarından yararlanması, İşe uyumunun sağlanması ve işe yerleştirilmesiyle ilgili sorunların çözümüne sistemli olarak yardım edilmesi amaçlanmaktadır. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ KAPSAMINDA

7 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 6 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 1951 MESLEĞE YÖNELTME SERVİSİNİN KURULMASI, 1972 MESLEĞE YÖNELTME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULMASI, 1991 5 İLDE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SERVİSİNİN KURULMASI, 1992 5 İLDE MESLEK DANIŞMA MERKEZİNİN KURULMASI, 1999 34 İLDE DE MESLEK DANIŞMA MERKEZİNİN KURULMASI, 2001 15 İLDE DE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SERVİSİNİN KURULMASI, 2007 24 İLDE 27 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SERVİSİ, 40 İLDE 43 MESLEK DANIŞMA MERKEZİ BULUNMAKTADIR, 2008 12 İLDE MESLEK DANIŞMA MERKEZİ AÇILACAK, e-İŞKUR DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA MESLEK BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM SAĞLANACAK.

8 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 7  Öğrenciler,  Meslek Edinmek İsteyenler,  Mesleki Eğitimlerine Devam Edenler,  Meslek Değiştirmek İsteyenler,  MEB. Yetkilileri ve Eğiticiler,  Dezavantajlı Gruplar,  Veliler,  İşverenler,  Eğiticiler,  Yaşam boyu öğrenim kapsamında bu hizmetten yararlanmak isteyen herkes, İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İLE MESLEK DANIŞMA MERKEZİ HİZMETLERİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR.

9 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 8 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ KAPSAMINDA; İş ve meslek seçme aşamasında bulunan genç ve yetişkinlerin doğru ve gerçekçi kararlar almalarına yardımcı olmak amacıyla Bireysel, sınıf ve grup görüşmeleri yapılır, Veli toplantıları düzenlenir, Genç ve yetişkinlerin yetenek, ilgi, kişilik özellikleri vb. özelliklerini tanımalarına yardımcı olunur, İhtiyaç sahiplerinin yararlanmaları amacı ile meslekler ve eğitim kurumları ile ilgili bilgi kaynakları geliştirilir, Meslekler ve mesleki eğitim yerleri hakkında bilgi verilir İş arayan ve\veya çalışma hayatına yeni girecek olanlara iş arama becerilerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde bulunulur.

10 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 9 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI Bireysel danışmanlık görüşmelerinin kendini tanıma sürecinde özellikle mülakat tekniklerinden yararlanılmaktadır. Kişilerin özelliklerini tanımlanmasına yardımcı olmak amacı ile;  Akademik Benlik Kavramı Ölçeği,  Kendini Değerlendirme Envanteri,  Genel Yetenek Test Bataryası (GYTB),  BİLDEMER – 2000 Bilgisayar Destekli Meslek Rehberliği Yazılım Programı gibi ölçme ve değerlendirme araçlarından da yararlanılmaktadır.

11 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 10 İŞ ARAMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE FAALİYETLERİN HEDEF KİTLESİ Kuruma başvuran ve iş arama sürecinde olan yetişkinler, Mesleki eğitim merkezi, meslek liseleri ve üniversite son sınıf öğrencileri, Askerlik görevini tamamlamak üzere olan er ve erbaşlara, yönelik olarak iş arama, iş bulma ve işi elinde tutma konularında beceri kazandırmak üzere çalışmalarda bulunulmakta ve bu amaçla bireylerin kendilerini ve özellikle becerilerini tanımlamalarına yardımcı olunmakta, özgeçmiş hazırlama ve etkili iş görüşme teknikleri hakkında bilgi verilmektedir.

12 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 11 MESLEK DANIŞMA MERKEZLERİ Meslekler, mesleki eğitim yerleri, çalışma hayatıyla ilgili bilgileri içeren bilgi kaynaklarının bulunduğu ve bu kaynakların ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulduğu merkezlerdir.

13 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 12 MESLEK BİLGİ DOSYALARI EĞİTİM-ÖĞRETİM BİLGİ DOSYALARI, BÖLGESEL EĞİTİM - ÖĞRETİM BİLGİ DOSYALARI, MESLEK TANITIM KİTAPÇIKLARI, MESLEK TANITIM CD’si, HİZMETİ TANITICI BROŞÜR VE AFİŞLER. MESLEK DANIŞMA MERKEZİ BİLGİ KAYNAKLARI

14 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 13 TANIM A. GÖREVLER B. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER C. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI D. MESLEK EĞİTİMİ E. ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI F. EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ G. MESLEKTE İLERLEME H. EK BİLGİLER I. YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI İ. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER MESLEK BİLGİ DOSYASI İÇERİĞİ BU MESLEK MESLEK DANIŞMA KOMİSYONU’NUN ONAYINDAN GEÇMİŞTİR

15 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 14 Başkanlığı ve sekreteryası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Kurumumuz (İŞKUR) tarafından yürütülen MEDAK, Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri İş Birliği Protokolü’nün tarafları arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar. Meslek danışma merkezlerinde kullanıl- makta olan meslek bilgi dosyaları MEDAK tarafından onaylanır. Bugüne kadar 48 Toplantı yapılmış, 643 adet meslek bilgi dosyası onaylanmıştır. MESLEK DANIŞMA KOMİSYONU (MEDAK)

16 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 15 MESLEKi BİLGİ, REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ’ NÜN TARAFLARI: MEB Milli Eğitim Bakanlığı, ÇSGBÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, DPTDevlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, TÜİKTürkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, YÖKYüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, KOSGEBKüçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, MPMMillî Prodüktivite Merkezi Başkanlığı, TOBBTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği TİSKTürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TESKTürkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, TÜRK-İŞTürkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu.

17 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 16 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ KAPSAMINDA; MDM Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı İş Arama Becerileri Seminerlerinden Yararlanan Kişi Sayısı İMD Hizmetleri Bireysel Görüşme Çalışma Yapılan Okul Çalışma Yapılan Öğrenci 200350.6406.8212.98348048.639 200446.3625.4154.06651249.247 200555.91221.3921.64564668.207 200652.03365.6442.12460167.223 2007 43669 640772160566 70369 2003-2007 (Ekim Sonu) Faaliyetleri

18 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 17 AVRUPA İSTİHDAM STRATEJİSİ HEDEFLERİ İstihdam edilebilirliği arttırmak, Girişimciliği geliştirmek, Uyarlanabilirlik, Fırsat eşitliği,

19 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 18 Avrupa İstihdam Stratejisi’ne (AİS) uygun, Aktif istihdam politikaları aracılığıyla, Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile, işsizlerin istihdamını sağlayacak tedbirlerin alınması ve çalışan işgücünün verimliliğini arttırma yönünde faaliyetlerde bulunmaktadır. İŞKUR;

20 10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 19 TEŞEKKÜRLER... Ferudun GİRESUN Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Dairesi Başkanı Tel : (312) 434 52 10 Faks : (312) 434 36 58 E Posta: ferudun.giresun@iskur.gov.tr


"10/12/2007 Ferudun GİRESUN İŞKUR 1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı İŞ VE MESLEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları