Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Ali ŞEN Veri Analizi 2013-2014 Kış Dönemi HİPOTEZ TESTLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Ali ŞEN Veri Analizi 2013-2014 Kış Dönemi HİPOTEZ TESTLERİ."— Sunum transkripti:

1

2 Prof. Dr. Ali ŞEN Veri Analizi 2013-2014 Kış Dönemi HİPOTEZ TESTLERİ

3 Hipotezler, Kanıtlar ile onaylanmak istenen fikirleri, Ana kütle özellikleri ile ilişkilendirilmiş inanışlar, Hipotezlerin amacı anakütle özellikleri için iddia edilen fikirlerin, örnek verileri ile analiz edilerek kanıta dayalı bir karar verme mekanizmasıdır.

4 Önemlilik Testleri Örnekleme yoluyla sağlanan bilgiden hareketle; Kliniklerde hasta hayvanlara uygulanan yeni bir tedavi yönteminin eskisine kıyasla bir farklılık gösterip göstermediği; Aşı üretiminde kullanılan kimyasal metotta yapılan bir değişikliğin ürünün kalitesini arttırıp arttırmadığı, Yeni geliştirilen bir ilacın hastalığın tedavisinde etkili olup, olmadığı ve benzeri tip konularda karar verilmesi istenebilir.

5 Hayvanlara uygulanılan tedavi yöntemleri Yeni kimyasal yöntem Yeni tip ilacın eskisine nazaran farklılık göstermesi olağan olabilir. Asıl önemli olan ortaya çıkabilecek farkların, istatistiksel açıdan anlamlı olup, olmadığını araştırılmasının gerekliliğidir. Diğer bir deyişle, bu farkların gerçekten mi yoksa rastgele seçimin sonucu olan örnekleme hatalarından mı meydana geldiğinin incelenerek istatistiksel kararın verilmesi gerekmektedir.

6 5 Bir hipotez testinde iki hipotez yer alır: H 0 : Boş hipotez, sıfır hipotezi H 1 ya daH a : Alternatif hipotez Daha önce doğru olduğu ispatlanan veya ortak kabul görmüş yargılara sıfır hipotezi(H 0 ) denir. İnandığımız durum H 0 hipotezinde yer alır. Aksi ispat edilemedikçe H 0 hipotezi doğru kabul edilir.

7 İddia edilen durum H 1 hipotezinde ele alınır. Sıfır hipotezinde belirtilen yargının tersi bir yargıyı içinde bulunduran hipoteze alternatif hipotez (H 1 ) denir. Kendini kanıtlama zorunluluğu H 1 hipotezine aittir. H 1 hipotezi daima H 0 hipotezinin tersi olarak ifade edilir.

8 Yanılma Düzeyi /Hata Tipleri Hipotez Karar ReddetmemeReddetme DoğruDoğru KararTip I Hata  YanlışTip II Hata ß Doğru Karar

9 8 Önem Seviyesi -  Örnekleme dağılımının RED bölgesinin büyüklüğünü gösterir. Tipik değerleri: 0.01, 0.05, 0.10 Araştırmanın başında araştırmacı tarafından seçilir.

10 9  &  Ters yönlü ilişki içindedir   Her iki hatayı da aynı örnek hacmini arttırmadan anda azaltamazsınız!

11 10  ’ yı Etkileyen Faktörler : Populasyon parametresinin gerçek değeri Hipotezdeki parametre değeri ile parametrenin gerçek değeri arasındaki fark arttıkça  da artar. Önem derecesi -   azalırken  artar. Populasyon standart sapması -   arttıkça  artar. Örnek hacmi - n n azaldıkça  artar

12 11 ÇİFT TARAFLI TEST TEK TARAFLI TEST 0  Z H 0 RED  /2 Z 0 H 0 RE D  /2 TEK TARAFLI TEST  Z 0 H 0 RED

13 Örneğin, bir imalatçı tarafından piyasaya sürülen kabloların ortalama dayanma gücü 720 kg. olsun. imalat işlemindeki yeni bir teknikle bu gücün artırılabileceği iddia edilebilir.

14 Hipotez Testi Uygulamasında 7 Adım

15 1)Ana kütle karakteristiklerini hipotez testleri terminolojisine göre tanımlamak, 2)H o hipotezini ifade ediniz 3)Alternatif, H 1 veya H a hipotezini belirleyin. 4)Kullanılacak test istatistiğini belirlemek

16 5)Ret bölgelerini tanımlayın 6)Test istatistiklerini hesaplayın 7)Sonuçları yorumlayın

17 The Seven Steps… 7)State the conclusion. That is, decide whether to reject the null hypothesis, H o, or fail to reject the null hypothesis. The conclusion depends on the level of significance of the test. Also, remember to state your result in the context of the specific problem.

18 Dersin Sonu Uygulamalarınızın başlangıcı...


"Prof. Dr. Ali ŞEN Veri Analizi 2013-2014 Kış Dönemi HİPOTEZ TESTLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları