Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Vildan TANIL, Vesile SAYER, Yurdanur ÇET İ NKAYA, Demet AVŞAR, Yeliz İ SK İ T EGE ÜN İ VERS İ TES İ TIP FAKÜLTES İ HASTANES İ HEMŞ İ REL İ K H İ ZMETLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Vildan TANIL, Vesile SAYER, Yurdanur ÇET İ NKAYA, Demet AVŞAR, Yeliz İ SK İ T EGE ÜN İ VERS İ TES İ TIP FAKÜLTES İ HASTANES İ HEMŞ İ REL İ K H İ ZMETLER."— Sunum transkripti:

1 Vildan TANIL, Vesile SAYER, Yurdanur ÇET İ NKAYA, Demet AVŞAR, Yeliz İ SK İ T EGE ÜN İ VERS İ TES İ TIP FAKÜLTES İ HASTANES İ HEMŞ İ REL İ K H İ ZMETLER İ YÖNET İ M İ 2014

2 HASTA GÜVENLİĞİ  Düşmeler, tüm dünyada sağlık bakım kurumlarında hasta güvenliğini olumsuz etkileyen ve çok sık karşılaşılan olaylardır. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2013

3 Düşme Nedeniyle; Yaralanma ve fonksiyon kayıpları Hastaned e kalış süresinin uzaması Tedavi maliyeti artması Yaşam kalitesinin azalması Anksiyete Düşmelerin neden olduğu bu sonuçlar, düşme riskinin belirlenmesi ve önlenmesinin önemini arttırmaktadır.

4 GÜVENLİ ORTAM Hastanelerde güvenli ortamın sağlanarak sürdürülmesi ile hastayı ikincil yaralanmalardan korumak, sağlık personelinin en önemli yasal ve etik sorumluluklarından biridir.

5

6 DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ Düşmelerin analiz edilerek nedenlerin tespit edilmeye çalışılması Hastaların düşme riski açısından değerlendirilm esi Kurumsal belirteçlerin oluşturulması Çevre ve ekipman güvenliğinin sağlanması

7 TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ve RİSK BELİRLEME  Hastaların hastane ortamında düşmesinin tamamen önlenemeyeceği ancak uygulanacak etkin koruyucu önlemler ile en aza indirilebileceği belirtilmektedir.  Bu anlamda, en yaygın yaklaşımın, öncelikle risk düzeyinin tanılanması olduğu görülmektedir. (Heinze, Halfens, Roll ve Dassen 2006; Hitcho 2004; Suzanne 2005).

8 TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ve RİSK BELİRLEME  Hastanın kabulü ile başlayan tanılama aşamasında bir model, ölçek ya da skorlama sisteminden yararlanılarak düşme riskinin belirlenmesi,  Gerekli bakım girişimleri ve koruyucu önlemlerin zamanında alınmasını sağlarken aynı zamanda hastanın zarar görmesini de engelleyecektir.

9 •Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hastaların düşme riskinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. AMAÇ EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’NDE YATAN HASTALARIN DÜŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

10 GEREÇ VE YÖNTEM •Tanımlayıcı bir çalışma ÇALIŞMANIN TİPİ •Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde 18 Şubat 2014 tarihinde yapılmıştır. ÇALIŞMANIN YERİ VE ZAMANI •Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 18 Şubat 2014 tarihinde yatmakta olan ve günübirlik yatış işlemi uygulanan çalışmaya katılmayı kabul eden tüm hastalarla uygulanmıştır. ÇALIŞMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMİ

11 •Hastaların sosyo demografik ve klinik verileri HASTA TANITIM FORMU •17 yaş ve üzeri hastalarda kullanıldı İ TAK İ DÜŞME R İ SK İ ÖLÇE Ğİ •0-16 yaş arası hastalarda kullanıldı HAR İ ZM İ DÜŞME R İ SK İ ÖLÇE Ğİ GEREÇ VE YÖNTEM

12 Son bir hafta içinde riskli ilaç kullanımı var5 Hastaya bağlı 3 ve üstü bakım ekipmanı var5 Bedensel engeli var5 Görme engeli var5 Ortostatik hipotansiyonu var5 Baş dönmesi var5 Ayakta/yürürken denge problemi var5 Bilinç açık koopere değil5 Yürüme alanlarında fiziksel engel(ler) var1 Yatak korkulukları bulunmuyor/çalışmıyor1 Hastaya bağlı 3’ün altında bakım ekipmanı var1 4’den fazla ilaç kullanımı var1 Görme durumu zayıf1 Üriner/fekal kontinans bozukluğu var1 Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç,koltuk değneği, kişi desteği vb.) 1 Kronik hastalık öyküsü var1 Son 1 ay içinde düşme öyküsü var1 Bilinci kapalı1 65 yaş ve üstü1

13 Nörolojik hastalığı/semptomu var5 Oksijenlenme değişikliği var5 Düşme riski açısından özellikli hastalığı/semptomu var 15 Hasta uygun yatakta yatırılmıyor5 Görme engeli var5 Hastaya bağlı 3 ve üstünde bakım ekipmanı var 5 Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç,koltuk değneği, kişi desteği vb.) 5 Hasta post op ilk 48 saatlik dönemde5 Riskli ilaç kullanımı var1

14 BULGULAR

15 % 50,8 Kadın% 49,2 Erkek Yaş Ortalaması 49,6 ± 21,9

16 Düşük Düşme Riski %27,9 Yüksek Düşme Riski %72,2

17 Harizmi Ölçeği %18,3 İtaki Ölçeği %81,7

18 Cerrahi Kliniklerde yatan hastaların %73,2’si yüksek düşme riskine sahip olduğu tespit edilmiştir. Dahili Kliniklerde yatmakta olan hastaların %28,5’i düşük düşme riskine sahip olduğu görülmüştür.

19 Yoğun Bakım Ünitelerinde yatmakta olan hastalarda %81,4 Servislerde yatan hastalarda %70,6 Günübirlik Tedavi Birimlerindeki hastalarda %70,3 Yüksek Düşme Riski mevcut. Hastaların bölümleri ve düşme riski düzeyi arasında anlamlı bir fark olduğu (P< 0.05 P= 0,09) görüldü.

20 TARTIŞMA

21

22 Hastaların cinsiyetleri ve düşme riski düzeyi arasında anlamlı bir fark olduğu (P< 0.05 P= 0,04) görüldü.

23 SONUÇ

24 SONUÇ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yatan tüm hastaların; %72,2’ sinde (n=1173) Yüksek Düşme Riski skoru, %27,9’ inde (n=452) Düşük Düşme Riski skoru olduğu görülmüştür.

25 ÖNERİLER

26 ÖNERİLER  Hastanede yatan her hastanın bireysel özellikleri de göz önüne alınarak düşme riski yönünden değerlendirilmesi,  Düşme ölçekleri kullanılması, kullanılan bu ölçeklerin yaygınlaştırılması,

27 ÖNERİLER  Sağlık personeline bu konuda hizmet içi eğitim verilerek gerekli farkındalığın sağlanması,  Hasta ve ailesinin düşme riskine karşı alacağı önlemleri konusunda bilgilendirilmesi,  Düşme riski yüksek olan/ gelişen hastalarda, düşmeyi önlemek için hastaları değerlendirerek doğru, uygun ve hastalara özgü önlemlerin alınması önerilir.

28


"Vildan TANIL, Vesile SAYER, Yurdanur ÇET İ NKAYA, Demet AVŞAR, Yeliz İ SK İ T EGE ÜN İ VERS İ TES İ TIP FAKÜLTES İ HASTANES İ HEMŞ İ REL İ K H İ ZMETLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları