Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Merkezi Randevu Sistemi D r. H ü s e y i n Ç e.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Merkezi Randevu Sistemi D r. H ü s e y i n Ç e."— Sunum transkripti:

1 1 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Merkezi Randevu Sistemi D r. H ü s e y i n Ç e t i n a l p H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r ü

2 2 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Genel Bilgiler

3 3 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Merkezi Randevu Sisteminin amacı nedir? Bakanlığımız Poliklinik bekleme sürelerini azaltmayı Sağlık hizmetine ulaşımı kolaylaştırmayı Hekim seçme uygulamasının verimliliğini arttırmayı amaçlamaktadır.

4 4 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Merkezi Randevu Sisteminin hastanelerin yapacakları nedir? Hastanelerin Aylık Hekim Çalışma Takvimlerini hazırlaması gerekmektedir.

5 5 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Aylık Hekim Çalışma Takvimleri hangi aya ait olarak hazırlanmalıdır? Bir sonraki aya ait olmak üzere hazırlanmalıdır.

6 6 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Aylık Hekim Çalışma Takvimleri ne zaman hazırlanmalıdır? En geç ayın 15. günü bir sonraki aya ait olmak üzere hazırlanmalıdır.

7 7 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Aylık Hekim Çalışma Takvimleri kimler tarafından hazırlanmalıdır? İlgili başhekim yardımcısı ve ilgili hekim tarafından hazırlanmalıdır.

8 8 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Aylık Hekim Çalışma Takvimleri nereye gönderilmelidir? Her ay bir sonraki aya ait hekim çalışma takvimleri İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğüne gönderilmelidir.

9 9 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Aylık Hekim Çalışma Takvimleri nasıl gönderilmelidir? Her ay bir sonraki aya ait hekim çalışma takvimleri elektronik ortamda ve resmi yazı ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğüne gönderilmelidir. Her ay bir sonraki aya ait hekim çalışma takvimleri koordinatorluk@yahoo.com.tr adresine mail yolu ile gönderilmelidir.

10 10 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Aylık Hekim Çalışma Takvimleri en geç ne zaman gönderilmelidir? Her ay bir sonraki aya ait hekim çalışma takvimleri en geç ayın 20. günü İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğüne gönderilmelidir.

11 11 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Aylık Hekim Çalışma Takvimleri

12 12 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Aylık Hekim Çalışma Takvimi nedir? Aylık hekim çalışma takvimi bir Excel dosyasıdır.

13 13 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Aylık Hekim Çalışma Takviminin bölümleri nedir? Excel dosyası 2 bölümden oluşmaktadır. Kapak Sayfa

14 14 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Kapak bölümü nedir? Kapak bölümü Hastane adı Hastanede çalışan hekimlerin isimleri Hekimlerin çalıştığı birimler gibi verileri içeren bölümdür. HASTANE ADI BİRİMLERSAYFABİRİMLERSAYFA Hekimlerin İsimleri 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Hekimlerin İsimleri 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 DİKKAT! Tüm veriler arial 8 kalın ve büyük yazı karakteri olmalıdır. Excel de hiçbir hücreyi birleştirmeyin. Excel formatını değiştirmeyin.

15 15 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Kapak bölümü nasıl doldurulmalıdır? Öncelikle hastane adının girilmesi gerekmektedir. HASTANE ADIGÖZTEPE DEVLET HASTANESİ BİRİMLERSAYFABİRİMLERSAYFA Hekimlerin İsimleri 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Hekimlerin İsimleri 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 DİKKAT! Tüm veriler arial 8 kalın ve büyük yazı karakteri olmalıdır. Excel de hiçbir hücreyi birleştirmeyin. Excel formatını değiştirmeyin.

16 16 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Kapak bölümü nasıl doldurulmalıdır? Sonra hastanede hekimlerin çalıştıkları birimlerin girilmesi gerekmektedir. (Dahiliye, Çocuk,Kadın Doğum, Genel Cerrahi, Üroloji vs. gibi) Bu verilerde kesinlikle kısaltma yapılmamalıdır. (Dah. Çoc. Cerr. Üro. vs. gibi) HASTANE ADIGÖZTEPE DEVLET HASTANESİ BİRİMLERDAHİLİYESAYFABİRİMLERÇOCUKSAYFA Hekimlerin İsimleri 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Hekimlerin İsimleri 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 DİKKAT! Tüm veriler arial 8 kalın ve büyük yazı karakteri olmalıdır. Excel de hiçbir hücreyi birleştirmeyin. Excel formatını değiştirmeyin.

17 17 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Kapak bölümü nasıl doldurulmalıdır? Daha sonra bu birimlerde çalışan hekimlerin isimlerinin girilmesi gerekmektedir. (Dr. Ali Aydın, Dr. Veli Küçümen, Dr. Ayşe Bakkal vs. gibi) Bu verilerde başka bir unvanın yazılmaması gerekmektedir. (Uz.Dr. Op.Dr. vs. gibi) HASTANE ADIGÖZTEPE DEVLET HASTANESİ BİRİMLERDAHİLİYESAYFABİRİMLERÇOCUKSAYFA Hekimlerin İsimleri 1 2 3 4 5 6 7 8 DR. ALİ AYDIN DR.VELİ KÜÇÜMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 Hekimlerin İsimleri 1 2 3 4 5 6 7 8 DR. AYŞE BAKKAL 1 2 3 4 5 6 7 8 DİKKAT! Tüm veriler arial 8 kalın ve büyük yazı karakteri olmalıdır. Excel de hiçbir hücreyi birleştirmeyin. Excel formatını değiştirmeyin.

18 18 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Kapak bölümü nasıl doldurulmalıdır? En son her hekime bir sayfa numarası verilmesi gerekmektedir. HASTANE ADIGÖZTEPE DEVLET HASTANESİ BİRİMLERDAHİLİYESAYFABİRİMLERÇOCUKSAYFA Hekimlerin İsimleri 1 2 3 4 5 6 7 8 DR. ALİ AYDIN DR.VELİ KÜÇÜMEN 1 2 Hekimlerin İsimleri 1 2 3 4 5 6 7 8 DR. AYŞE BAKKAL 3 DİKKAT! Tüm veriler arial 8 kalın ve büyük yazı karakteri olmalıdır. Excel de hiçbir hücreyi birleştirmeyin. Excel formatını değiştirmeyin. DİKKAT! Sayfa numaralarına sol sayfa sütundan başlanmalı. Tüm sol sütundaki hekimlere numaralar verilmeli. Sol sayfa sütunu tamamlanınca sağ sayfa sütunu ile devam edilmelidir.

19 19 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü DİKKAT! Tüm veriler arial 8 kalın ve büyük yazı karakteri olmalıdır. Excel de hiçbir hücreyi birleştirmeyin. Excel formatını değiştirmeyin. DİKKAT! Eğer KAPAK 1 tüm hekimlerin ismini almaz ise KAPAK 2, KAPAK 3, KAPAK 4 kullanılmalıdır.

20 20 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Sayfa bölümü nedir? Sayfa bölümü hekime özel aylık çalışma verilerinin girileceği Excel sayfasıdır. İlin Adı: DİKKAT! Tüm veriler arial 8 kalın ve büyük yazı karakteri olmalıdır. Excel de hiçbir hücreyi birleştirmeyin. Excel formatını değiştirmeyin. İZMİRHastane Adı: Hekimin Adı Soyadı: Hekimin Uz. Alanı: Tarih Poliklinik Oda Numarası Öğleden ÖnceÖğleden Sonra 8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00 Muayene Olacak Hasta Sayısı 13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00 Muayene Olacak Hasta Sayısı Bir Hastaya Ayrılan Muayene Süresi (Dakika) Toplam Hastaya Ayrılan Muayene Süresi Tarih

21 21 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü İlin Adı: DİKKAT! Tüm veriler arial 8 kalın ve büyük yazı karakteri olmalıdır. Excel de hiçbir hücreyi birleştirmeyin. Excel formatını değiştirmeyin. İZMİRHastane Adı: Hekimin Adı Soyadı: Hekimin Uz. Alanı: Tarih Poliklinik Oda Numarası Öğleden ÖnceÖğleden Sonra 8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00 Muayene Olacak Hasta Sayısı 13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00 Muayene Olacak Hasta Sayısı Bir Hastaya Ayrılan Muayene Süresi (Dakika) Toplam Hastaya Ayrılan Muayene Süresi Tarih Sayfa bölümü nasıl doldurulmalıdır? Her hekim için kapak bölümünde verilen sayfa numarası ile bir Excel sayfası açılaması gerekmektedir. Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3 Sayfa 4

22 22 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü İlin Adı: DİKKAT! Tüm veriler arial 8 kalın ve büyük yazı karakteri olmalıdır. Excel de hiçbir hücreyi birleştirmeyin. Excel formatını değiştirmeyin. İZMİRHastane Adı:GÖZTEPE DEVLET HASTANESİ Hekimin Adı Soyadı:DR.ALİ AYDIN Hekimin Uz. Alanı:DAHİLİYE Tarih Poliklinik Oda Numarası Öğleden ÖnceÖğleden Sonra 8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00 Muayene Olacak Hasta Sayısı 13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00 Muayene Olacak Hasta Sayısı Bir Hastaya Ayrılan Muayene Süresi (Dakika) Toplam Hastaya Ayrılan Muayene Süresi Tarih Sayfa bölümü nasıl doldurulmalıdır? Öncelikle Hastane Adı Hekimin Adı Soyadı Hekimin Uzmanlık Alanı verilerinin girilmesi gerekmektedir. DAHİLİYE ÇOCUK KADIN DOĞUM GENEL CERRAHİ VS. GİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. DAH.CERR. ÇOC. KISALTMALARINI KULLANMAYIN. OP.DR. UZ.DR. KISALTMALARINI KULLANMAYIN. DR. ADI SOYADI YETERLİDİR.

23 23 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü İlin Adı: DİKKAT! Tüm veriler arial 8 kalın ve büyük yazı karakteri olmalıdır. Excel de hiçbir hücreyi birleştirmeyin. Excel formatını değiştirmeyin. İZMİRHastane Adı:GÖZTEPE DEVLET HASTANESİ Hekimin Adı Soyadı:DR.ALİ AYDIN Hekimin Uz. Alanı:DAHİLİYE Tarih Poliklinik Oda Numarası Öğleden ÖnceÖğleden Sonra 8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00 Muayene Olacak Hasta Sayısı 13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00 Muayene Olacak Hasta Sayısı Bir Hastaya Ayrılan Muayene Süresi (Dakika) Toplam Hastaya Ayrılan Muayene Süresi Tarih Sayfa bölümü nasıl doldurulmalıdır? Sonra tarih sütununun doldurulması gerekmektedir. 01.12.2007 02.12.2007 vs. gibi tarih formatından başka şekil kullanılmaması gerekmektedir.

24 24 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü İlin Adı: DİKKAT! Tüm veriler arial 8 kalın ve büyük yazı karakteri olmalıdır. Excel de hiçbir hücreyi birleştirmeyin. Excel formatını değiştirmeyin. İZMİRHastane Adı:GÖZTEPE DEVLET HASTANESİ Hekimin Adı Soyadı:DR.ALİ AYDIN Hekimin Uz. Alanı:DAHİLİYE Tarih Poliklinik Oda Numarası Öğleden ÖnceÖğleden Sonra 8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00 Muayene Olacak Hasta Sayısı 13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00 Muayene Olacak Hasta Sayısı Bir Hastaya Ayrılan Muayene Süresi (Dakika) Toplam Hastaya Ayrılan Muayene Süresi Tarih Sayfa bölümü nasıl doldurulmalıdır? Sonra poliklinik oda numarası sütununun doldurulması gerekmektedir. Bu bölüme hekimin çalıştığı poliklinik adının girilmesi gerekmektedir. Dahiliye Dahiliye-1 Dahiliye-2 Çocuk Çocuk-1 Çocuk-2 vs. gibi

25 25 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü İlin Adı: DİKKAT! Tüm veriler arial 8 kalın ve büyük yazı karakteri olmalıdır. Excel de hiçbir hücreyi birleştirmeyin. Excel formatını değiştirmeyin. İZMİRHastane Adı:GÖZTEPE DEVLET HASTANESİ Hekimin Adı Soyadı:DR.ALİ AYDIN Hekimin Uz. Alanı:DAHİLİYE Tarih Poliklinik Oda Numarası Öğleden ÖnceÖğleden Sonra 8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00 Muayene Olacak Hasta Sayısı 13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00 Muayene Olacak Hasta Sayısı Bir Hastaya Ayrılan Muayene Süresi (Dakika) Toplam Muayene Olacak Hasta Sayısı Tarih 44444400 Sayfa bölümü nasıl doldurulmalıdır? Sonra saat sütunlarının doldurulması doldurulması gerekmektedir. Bu hücrelere hekimlerin bakacakları hasta sayılarının girilmesi gerekmektedir. DİKKAT! Bu bölümlere istenilenden başka veri girmeyin.

26 26 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü İlin Adı:İZMİRHastane Adı:GÖZTEPE DEVLET HASTANESİ Hekimin Adı Soyadı:DR.ALİ AYDIN Hekimin Uz. Alanı:DAHİLİYE Tarih Poliklinik Oda Numarası Öğleden ÖnceÖğleden Sonra 8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00 Muayene Olacak Hasta Sayısı 13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00 Muayene Olacak Hasta Sayısı Bir Hastaya Ayrılan Muayene Süresi (Dakika) Toplam Muayene Olacak Hasta Sayısı Tarih VKAA0SK Sİ 000 Sayfa bölümü nasıl doldurulmalıdır? Ancak hekimin poliklinikten başka faaliyet göstermesi durumunda kısaltmalarla faaliyet girilmelidir. Nöbet…..N Nöbet Sonrası İzin…..Nİ Vizit…..V Ameliyat…..A İzin(Yıllık, Mazeret vs.)…..Yİ Seminer-Hizmetiçi Eğitim…..SE İcap…..İC Sağlık Kurulu…..SK Konsültasyon…..K Dış Görev…..D

27 27 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü İlin Adı: DİKKAT! Tüm veriler arial 8 kalın ve büyük yazı karakteri olmalıdır. Excel de hiçbir hücreyi birleştirmeyin. Excel formatını değiştirmeyin. İZMİRHastane Adı:GÖZTEPE DEVLET HASTANESİ Hekimin Adı Soyadı:DR.ALİ AYDIN Hekimin Uz. Alanı:DAHİLİYE Tarih Poliklinik Oda Numarası Öğleden ÖnceÖğleden Sonra 8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00 Muayene Olacak Hasta Sayısı 13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00 Muayene Olacak Hasta Sayısı Bir Hastaya Ayrılan Muayene Süresi (Dakika) Toplam Muayene Olacak Hasta Sayısı 01.12.2007 Tarih DAHİLİYE4444164400824 Sayfa bölümü nasıl doldurulmalıdır? Sonra öğleden önce ve öğleden sonra ve toplam muayene olacak hasta sayılarının girilmesi gerekmektedir. DİKKAT! Bu bölümlere istenilenden başka veri girmeyin.

28 28 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü İlin Adı: DİKKAT! Tüm veriler arial 8 kalın ve büyük yazı karakteri olmalıdır. Excel de hiçbir hücreyi birleştirmeyin. Excel formatını değiştirmeyin. İZMİRHastane Adı:GÖZTEPE DEVLET HASTANESİ Hekimin Adı Soyadı:DR.ALİ AYDIN Hekimin Uz. Alanı:DAHİLİYE Tarih Poliklinik Oda Numarası Öğleden ÖnceÖğleden Sonra 8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00 Muayene Olacak Hasta Sayısı 13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00 Muayene Olacak Hasta Sayısı Bir Hastaya Ayrılan Muayene Süresi (Dakika) Toplam Muayene Olacak Hasta Sayısı Tarih DAHİLİYE444416440081524 Sayfa bölümü nasıl doldurulmalıdır? Sonra bir hastaya ayrılan sürenin dakika cinsinden girilmesi gerekmektedir. DİKKAT! Bu bölüme yanlızca sayı girilmesi gerekmektedir. DİKKAT! Bu bölümlere istenilenden başka veri girmeyin. 01.12.2007

29 29 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Sayfa bölümü nasıl doldurulmalıdır? En son sayfa bölümünün en altında yer alan hekime ait verilerin doldurulması gerekmektedir. AYLIK TOPLAM MUAYENE YAPILACAK SAAT: DİKKAT! Tüm veriler arial 8 kalın ve büyük yazı karakteri olmalıdır. Excel de hiçbir hücreyi birleştirmeyin. Excel formatını değiştirmeyin. AYLIK MUAYENE YAPILACAK GÜN SAYISI: AYLIK NÖBET SAYISI: NÖBET SONRASI İZİN GÜN SAYISI: YATAN HASTA VİZİTİ SAAT(TOPLAM AY BOYUNCA): AMELİYAT YAPILACAK GÜN SAYISI: İZİN(YILLIK,MAZERET VS. GÜN SAYISI: HİZMETİÇİ EĞİTİM-SEMİNER(AYLIK SAAT): İCAP(AYLIK TUTULACAK İCAP NÖBET SAYISI): SAĞLIK KURULU(GÜN SAYISI: KONSULTASYON(AYLIK SAAT SAYISI): P N Nİ V A Yİ SE İC SK DIŞ GÖREV(GÜN SAYISI): K D DİKKAT! Bu bölümlere istenilenden başka veri girmeyin. DİKKAT! Bu bölüme yanlızca sayı Girilmesi gerekmektedir.

30 30 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Hangi hekimler ile ilgili takvim doldurulmayacaktır? Asistanlar Laboratuar Branşlarındaki Uzmanlar Görüntüleme Branşlarındaki Uzmanlar Anestezi Uzmanları Acil Servis Hekimleri İdari Görevde Olan ve Poliklinik Yapmayan Uzmanlar için takvim doldurulmayacaktır.


"1 İ z m i r İ l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü ğ ü H a s t a H a k l a r ı İ l K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü Merkezi Randevu Sistemi D r. H ü s e y i n Ç e." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları