Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akredite, Yalın ve Dijital Hastane Prof. Dr. Aysun Yılmazlar Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kalite Danışmanı BURSA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akredite, Yalın ve Dijital Hastane Prof. Dr. Aysun Yılmazlar Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kalite Danışmanı BURSA."— Sunum transkripti:

1 Akredite, Yalın ve Dijital Hastane Prof. Dr. Aysun Yılmazlar Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kalite Danışmanı BURSA

2 Altyapı ve donanım özelliklerimiz;  8000 m² kapalı alan  87 hasta yatağı 9 adet 2. düzey DYB hasta yatağı 9 adet 2. düzey DYB hasta yatağı 6 adet 2. düzey CYB 6 adet 2. düzey CYB 1 adet 1. düzey Koroner YB 1 adet 1. düzey Koroner YB 2 adet yeni doğan YB 2 adet yeni doğan YB

3 CERTIFICATIONS

4

5

6 Devam eden çalışmalarımız…. •Yalın Hastane •Dijital Hastane •EFQM •TEMOS

7 AKREDİTE HASTANE YALIN HASTANE DİJİTAL HASTANE

8 Akreditasyon nedir? Ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından; ulusal ve uluslararası kriterlere göre:  Değerlendirilmesi  Yeterliliğinin onaylanması  Belgelendirilmesi  Düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

9 ULUSAL ULUSLARARASI •TÜRKAK •ISO •Sağlık Bakanlığı •Almanya’da DAR •İngiltere'de UKAS •Hollanda da RVA •ABD’de JCI

10 Joint Commision International JCI Hasta ve tesis odaklı toplam 14 standart doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.

11 HASTA MERKEZLİ STANDARTLAR •Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri •Hizmete Ulaşım ve Sürekliliği •Hastaların Değerlendirilmesi •Hastaların Bakımı •Anestezi ve Cerrahi Bakım •İlaç Yönetimi ve Kullanımı •Hasta ve Hasta Yakınlarının Hakları •Hasta ve Hasta Yakınlarının Eğitimi •Kalite iyileştirme ve Hasta Güvenliği

12 ORGANİZASYON MERKEZLİ STANDARTLAR •Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü •İletişim ve Bilgi Yönetimi •Tesis Yönetimi ve Güvenlik •Çalışanların Niteliği ve Eğitimi •Yönetim, Liderlik ve Yönlendirme

13

14 Akreditasyonun Yararları Nelerdir? İyi hizmet veren kuruluşların tanınmalarını sağlar, Kurumu değerlendirecek bir mekanizma yaratılmış olur, Faaliyetlerin gelişimi için akreditasyon hedeflenir, Çalışanların çalıştığı kurumla gurur duymasını sağlar, aralarında ki iletişim geliştirilir, Çalışanların katılımı desteklenir, çalışmalarda yeterliliğin arttırılması sağlanır. İşletme politikalarının belgelendirilmesi sağlanır,

15 Türkiye ‘de ise bugün itibari ile 46 kurum JCI tarafından akredite edilmiştir:  41 hastane  1Tıp Merkezi  3 laboratuvar  1 ambulans

16 Yalın nedir? Çalışanların katılımı ile zamanı iyi kullanarak, kalitenin artırılmasını, maliyetin azaltılmasını hedefleyen sürekli iyileştirmeyi içeren yönetim sürecidir. Toyota Üretim Sistemi temel alınarak geliştirilmiş bir kalite ve süreç iyileştirme yöntemi

17

18 Mark Graban Faculty Member,Lean Enterprise Institute

19 ? Üretim Sektöründen Hizmet Sektörüne

20 Toyota Üretim ve Yönetim Sistemi Amerikan Hastaneleri için vazgeçilmez bir Altın Standart Bu sistem ile: Hastanelerin tüm İş Süreçleri iyileştirilmekte, Çalışanların memnuniyetleri artmakta, Mali durumları iyileşmekte, Hastaların Bakımları iyileşmektedir.

21 •YALIN HASTANE •Hastanelerin var olan hatalarını ve bekleme sürelerini azaltarak hasta bakım kalitesini artırmalarına olanak tanıyan bir yöntemdir. Çalışanları ve hekimleri destekleyerek, engelleri kaldıran ve bakım hizmeti sunmaya odaklanmalarını sağlayan bir yaklaşımdır. •Yalın üretim/Hastane sistemiyle, iş sürecindeki zaman ve enerji “israfının” en aza çekilmesi ve iş akışının hızlandırılması hedeflenir.

22 •Yalın Felsefe •Değer ve Yedi Temel İsraf •Beyin Fırtınası •Kök Neden Analizi •5 S – Görsel İşyeri (Hastane) •FMEA ( Hata Türleri ve Riskleri Analizi) •Değer Akışı Haritalama •6 Sigma

23 Temel Yaklaşım Suçlu aramak yerine, Problemleri şefaf olarak ortaya koymak ve el birliği ile ortaya çıkan problemi çözmektir

24 KÜLTÜR DEĞİŞİMİ GEREKİYOR •Doktor artık emir veren değil, Hasta Tedavi Sürecinde rol alan önemli bir ekip üyesi, konu uzmanı rolünü üstlenmeli •Hemşirenin rolü Hasta Tedavi Sürecinde ön planda ve sürecin sorumlusu olmalı •Tam bir kültürel değişimi gerektirmektedir.

25 Hastaneyi Yönetenler Sürecin sorumluluğunu anlamalı ve sorumluluklarını üstlenmelidir. Bunun için zamanlarını konuyu anlamaya ayırmalarında yarar vardır. İstenen yalnız onların “oluru” değildir. Onların bu konunun liderliğini üstlenmeleri, kurumlarını yepyeni ancak çok yarar sağlayacak yönde yönlendirmeleri gerekir.

26 Yalın sistem ile •Doktor daha kaliteli zaman harcamakta, aşırı fiziksel ve manevi yorulma yerine işine hakkiyle konsantre olmaktadır. •Zamanlarını, dikkat ve enerjisini tanı koymaya, tedaviye ayırmak suretiyle bir çok hatanın da önüne geçilmektedir.

27

28

29 •Hastaneler can çekişiyor, ölüyor… Çünkü; Maliyet yükseliyor Ödeme kurumu ödemeyi artırmıyor NEDEN YALIN HASTANE’YE İHTİYAÇ VAR?

30 •Dünya çapında doktorlarımız var •Dünya çapında tedavilerimiz var AMA Tamamen bozuk süreçlerimiz var

31 Bozuk süreçlerden dolayı •Hatalar fazla •Hasta memnuniyeti düşük •Çalışan memnuniyeti düşük •Maliyet yüksek

32 Yalın olmayan hastanelerdeki sorunlar •Hatalı sipariş •Malzeme teslimatında gecikme •Malzeme temininde karışıklıklar •Çalışanların ekipman kullanma zorluğu •Doğru kullanılmayan depo alanları •Güvenlik donanımının kullanılmaması •Doğru prosedürlerin uygulanmaması •Çalışanların başka hastanelere kaçışı •Çalışanın yapması gerekeni bir başkasına yaptırması

33 Yalın olan hastanelerin başarıları •Personel ve yeni alet almadan iş bitirme süresinin kısalması •Sterilizasyon döngü süresinin kısalması •Hasta ölümlerinin azalması •Ameliyat randevu süresinin kısalması •Ameliyatlardan sağlanan gelirlerin artması •Hastaların hastanede kalış süresinin kısalması

34 Bir hastane ne zaman yalındır? •Hataların yarısı •Hasta hasarının yarısı •Çalışan sayısının yarısı •Maliyetin yarısı •Alanın yarısı •Hasta ve çalışanın şikayetinin yarısı

35 İsrafı önleme yöntemi “5S” •Sınıflandır •Sırala •Sil •Standartlaştır •Sürdür

36 •Sınıflandır: Gereksizleri ayıklama, gereklileri kullanım sıklığına göre saklama •Sırala: Düzenleme •Sil: Temiz tutma •Standartlaştır: Tutarlı ve düzenli •Sürdür: Süreklilik sağlama

37

38

39

40 “5S” uygulayan hastanelerde şu cümleler duyulmaz: •Battaniyeler nerede? •Sedyenin serum askıları nerede? •Neden enjektör yok? •Neden spinal iğne yok? •Neden bir malzemeyi ararken çok zaman harcıyorum? •Servis içinde neden çok yürüyorum? •Neden boş oturuyor?

41 SAHADA DENETİM •Süreçlerin denetimi •Performans ölçümleri •Günlük ayakta ekip toplantıları •5S uygulamalarına uyuluyor mu?

42 DENETİM HİYERARŞİSİ GÖREVDENETİM SIKLIĞI Bölüm Sorumluları Başhemşire Gün BaşhekimHafta Genel MüdürAy Yön. Kur. Başk.Üç ay

43 Yalın yöntemler ile; •İsraf azalır •İnsanlar arası saygı artar •Hastalara daha iyi bakım sağlanır •Yüksek hedefler belirleme fırsatı verir

44 ÖRNEK

45 İsraf türüTanımHastane örneği HataBir şeyi yanlış yapmaCerrahi malzeme arabasının eksik olması Fazla üretimİhtiyaçtan daha fazla yapmak Gereksiz tahlil Gereksiz malzeme hareketi Ürünün gereksiz hareketiHastanın, malzemenin veya numunenin çok mesafe alması BeklemeBir sonraki iş için bekleme Bekleyen çalışan Bekleyen hasta Fazla stokAşırı stok maliyetiMiadı geçmiş ilaç- malzeme Gereksiz insan hareketiÇalışanın gereksiz hareketi Kötü yerleşim planı Gereğinden fazla işlemGereksiz işler yapmaFormlar üzerinde tarih, kaşe, isim tekrarları İnsan potansiyeliÇalışanların fikirlerini dinlememek Çalışan yıpranır, öneri sunmaktan vazgeçer

46 YALIN HASTANE OLMAK İÇİN NELERİMİZ VAR? Sağlıkta Kalite Süreçlerimiz HBYS

47 HBYS ile Dijital hastane için atılmış minik adımlarımızı büyütebiliriz •Zaman israfından •Bekleme israfından •Kagıt-kalem israfından •Arşiv ve dosyalama zamanı israfından •Süreç dokumantasyon hatalarından ve eksiklerden kaçabiliriz

48 Dijital Değişim

49 Hasta muayene hizmetinden çok hekime ulaşmaya zaman harcıyordu. Bu zaman önemli oranda bilişim sistemleri marifetiyle kısalmıştır. Çalışanının, hizmet sunumunu kolaylaştırmış, ürettiği işi hem kendisi hem de kurumu değerlendirebilme şansına sahip olmuş hastasına ayırabildiği vakit artmıştır. Kurumlar daha az sayıda personelle daha nitelikli hizmet sunma şansına sahip olmuştur.

50 Dijital hastane dijital kartla çalışmaya başlar, içeri giren hasta bu kartla tanınır, bu kart sayesinde hangi departmanda olursa olsun tanındığı için yanlış tedavi uygulanma riskini ortadan kaldırır. Bu sistem başka bir açıdan kartınızı okuttuğunuzda direkt size uygulanacak ilacın çekmecesinin açılmasını sağlar böylece yanlış ilaç uygulama riski ortadan kalkmış olur.

51 Dijital Hastanenin Faydaları  Dijital hastanelerde doktor ve hemşireler hasta bilgilerine her yerden kolayca erişebilmekte;  Hastanın,hastane içerisindeki gereksiz ve uzun süre beklemelerini en aza indirmekte;  Kağıtsız ve röntgen filmsiz hastane söz konusu olduğundan röntgen çekimi ve kırtasiye maliyetleri düşmekte. Hatta çevre kirliliğini ortadan kaldırmakta;  İş, mali vb kaçakları en aza indirerek hastanelerde verimlilik, ekonomiklik ve etkililik sağlanmaktadır.

52

53

54 AKREDİTE YALINDİJİTAL

55

56 http://www.alibayrakci.com/2011/07/26/yalin-hastane/

57 http://www.dijitalhastane.org/videolar.html


"Akredite, Yalın ve Dijital Hastane Prof. Dr. Aysun Yılmazlar Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kalite Danışmanı BURSA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları