Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bursa Ş evket Yılmaz E ğ itim ve Ara ş tırma Hastanesi Kalite Yönetim Birimi Ekim 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bursa Ş evket Yılmaz E ğ itim ve Ara ş tırma Hastanesi Kalite Yönetim Birimi Ekim 2012."— Sunum transkripti:

1 Bursa Ş evket Yılmaz E ğ itim ve Ara ş tırma Hastanesi Kalite Yönetim Birimi Ekim 2012

2  İNDİKATÖR NEDİR TANIMI  NİÇİN İNDİKATÖR YÖNETİMİ  İNDİKATÖRLERİN ÇIKIŞ NOKTALARI  SKS’DE YER ALAN İNDİKATÖRLER  İNDİKATÖR TAKİBİ VE AŞAMALARI  ÖRNEK UYGULAMA SUNUMU  VE RAPORLANDIRMA

3

4 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

5 Bir ölçme ve değerlendirme yöntemidir.

6 Ölçme Ölçme; bireylerin, nesnelerin veya sistemlerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahip ise sahip oluş derecesinin ve sonuçlarının sembollerle ya da sayılarla ifade edilmesidir. Değerlendirme Değerlendirme; ölçme sonucunda elde edilen verilerin kıyaslanması, karşılaştırılması, yargılanmasıdır.

7

8  Neredeyim?  Nerede olmak istiyorum?  Olmak istediğim yerde olmak için ne yapmalıyım?

9 Kaliteli sağlık hizmeti sunumunu sağlayabilmek için hedeflerimizi belirleyip, bu hedeflerin neresinde olduğumuzu bilmeliyiz!

10 YANİ; Hizmetin kalitesini, verimliliğini, etkinliğini arttırmak, sonuçlarını izlemek, karşılaştırmalar ve ileriye dönük planlar yapmak için ölçüm yapmak ve ölçüm sonuçlarını değerlendirmek gerekmektedir.

11  Klinik etkililik  Verimlilik  Etkinlik  Çalışan Güvenliği  Hasta Güvenliği  Hasta Odaklılık  Sorumlu Yönetişim

12  Kesici Delici Alet Yaralanması Oranı  Düşen Hasta Oranı  Kan ve Vücut Sıvısına Maruz Kalan Çalışanlar Oranı Bildirime Tabi İndikatörler Kayıtlara Tabi İndikatörler  Ameliyat Masası Kullanım Oranı  Yoğun Bakımda Enf. Hızı  Cerrahi Profilakside Antibiyotiklerin Doğru Kullanım Oranı  Cerrahi Alan Enf. Hızı  Sitolojik Patolojik Tanı Arasındaki Uyum Oranı  Acil Servise Çağırılan Kons-İcapçı Hekimin Çağırılış Varış Süresi  Acil Servise 24 saatİçinde Tekrar Başvuru Oranı  Müşahedede bekleme Süreleri  Eksiksiz Doldurulan Hasta Dosyası Oranı  YBÜ Tekrar Yatış Oranı  YBÜ Mortalite Oranı  YBÜ Bası Ülseri Oranı  Sezaryen Oranı  Hekim Başına Düşen Poliklinik Odası Oranı  Hemşirelerin Bölüm Değiştirme Oranı  Bir Başka Sağlık Merkezine Sevk Oranı

13 1.Basamak:  İndikatör Kartlarının Hazırlanması 2. Basamak:  Verilerin toplanacağı kaynakların belirlenmesi 3. Basamak  Verilerin Toplanması 4.Basamak  Verilerin Analizi 5. Basamak  Sonuçların Değerlendirilmesi 6. Basamak  İyileştirme

14  Kısaca indikatörün kimlik kartıdır.  Tanım ve gerekçe açık, net, herkes tarafından anlaşılabilir olmalıdır.  Her indikatörün sorumlusu belirlenmelidir.  Veriler takip edilip, hedef değer belirlenmelidir.  Kırmızı alanlar her kartta bulunmalıdır.  Ölçülebilen sayısal veriler olmalı, hesaplama yöntemi tek olmalıdır.

15  Veri toplama ve analiz periyodik aralıklarla yapılmalıdır.  Alt indikatörler belirlenmelidir. İyileştirme için geriye dönük kök neden analizi yapabilmek ve ek bilgiye, veriye ulaşabilmek için uygun alt indikatörler belirlenmelidir.

16 Verilerin Toplanacağı Kaynakların Belirlenmesi  Kurumun koşullarına uygun veri toplama yöntemi kullanılmalıdır.  Bildirimler, elektronik kayıtlar kullanılabilir.  Sorumlu kişilerin konunun önemi bilmesi, doğru verileri göndermeleri önemlidir.  Bildirim düzeyi ölçülmelidir. (Bildirim düzeyi anketi vs.)

17 Verilerin Toplanması  Veri kalitesi çok önemlidir.  Elektronik bilgi sisteminin uyumu ve ilgili personelin uyumu önemlidir.  Veriyi toplayanların gerekli eğitimi almış olmaları ve gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.  Verilerin sistematik toplanması gerekmektedir.

18 Verilerin Analizi  Hastane idaresince belirlenen sorumlu kişi ya da birimler analizden sorumludur.  Analiz için kullanılan formül, hesaplama yöntemi güvenilir, açık ve net olmalıdır.

19 Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi  Sonuçların dilidir.  Üst Yönetim, ilgili Bölüm sorumluları, Kalite Yönetim Birimi, ilgili Komite sorumluları birlikte sonuçların değerlendirir. Hedefin neresindeyiz? Neden buradayız? Geride isek ne yapmalıyız? Sürdürülebilirliği nasıl sağlamalıyız?

20  Sürekli İzlem  Kaliteli Veri (Yeterli ve doğru bildirim)  Doğru Kayıt  Personel uyumu ve eğitimi  Elektronik bilgi sistemi  Sonuçların paylaşımı

21 Her Hastane Kendine Özgündür! Özgün Sorunlar Özgün Çözümler

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37


"Bursa Ş evket Yılmaz E ğ itim ve Ara ş tırma Hastanesi Kalite Yönetim Birimi Ekim 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları