Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı"— Sunum transkripti:

1 Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı

2 MOBİL KURUMSAL YÖNETİM
Şirket ile ortağı arasında sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı İnternet (web/portal) Elektronik İletişim Uygulamaları (SMS, e-posta) Mobil Uygulamalar Fiziksel sınırlamaların ortadan kalkması Kurumsal yönetim ilkelerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde uygulanması Ortakların şirket yönetimine, karar alma süreçlerine, daha fazla, doğrudan ve geniş tabanlı katılımı Şirket demokrasisinin en üst düzeyde sağlandığı teknolojik altyapı

3 MOBİL KURUMSAL YÖNETİM
Şirketin her türlü duyurusunun tüm ortaklarına ulaştırılması Şirket ile ortağı arasında sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı Yatırımcıların doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye erişimi Elektronik genel kurullar & Elektronik oy kullanma Şirket demokrasisinde ortakların söz sahipliğinin artırılması Hissedar aktivizminin (shareholder activism) artırılması Bazı konularda ortakların da onay/görüşleri alınarak şirketin yönetilmesi Tamamen elektronik ve geniş katılımlı yönetim süreci

4 e-YÖNET Portalının Etkileri – Bilgisel Etkinlik
Şirketler için bilgi dağıtım kanalı  Çok çeşitli iletişim imkanları Birden fazla tarafa standart bilgi sunumu Hedef Yatırımcı/Ortak tespit ve erişimi Birinci kaynaktan tam, gerçek ve güncel bilgiye anında erişim Şirketlerin ortaklarına erişebilmesi Standart Şirket – Ortak iletişimi

5 e-YÖNET Portalının Etkileri – Bilgisel Etkinlik
Bilgi paylaşımının eşzamanlı olması Bilgi paylaşımı ve hizmetlerde ölçek ekonomilerinden faydalanma Zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle ve kolay erişilebilir bilgi Kurumlar arası bilgi entegrasyonunun artırılması Şirketlere yönelik yatırımcıları ile ilgili istatistiki bilginin sunulması Şirketlerin  yatırımcılarına anket düzenleyebilmesi

6 e-YÖNET Portalının Etkileri – Kurumsal Yönetim ve Şirket Demokrasisi
Şirket ile ortağı arasında kurumsal yönetim ilkelerinin gereklerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi, Etkin bir kurumsal yönetim çerçevesi oluşturulması, Ortakların şirket yönetimine, karar alma süreçlerine, daha fazla, doğrudan ve geniş tabanlı katılımı Tamamen elektronik ve geniş katılımlı yönetim süreci Şirket demokrasisinde ortakların söz sahipliğinin artırılması Hissedar aktivizminin (shareholder activism) artırılması Bazı konularda kolaylıkla ortakların da onay/görüşleri alınarak karar verilebilmesi

7 e-YÖNET Portalının Etkileri – Kurumsal Yönetim ve Şirket Demokrasisi
Yatırımcıların  görüş ve önerilerini belirtebileceği ortam Ortakların bilgi alma ve inceleme haklarını kullanmalarının kolaylaştırılması Ortakların bilgi alma ve inceleme haklarını kullanmalarında etkinlik Kamuyu aydınlatmada şeffaflık ve ortakların doğrudan bilgilendirilmesi Şirketlerin diledikleri zaman, diledikleri konuda, yalnızca ilgili ortaklarını veya yatırımcılarını elektronik iletişim uygulamaları ile bilgilendirmesi Duyuruların yalnızca hedef kitlelere anlık bir şekilde iletilmesi Duyuru maliyetlerinin azalması

8 e-YÖNET Portalının Etkileri – Kurumsal Yönetim ve Şirket Demokrasisi
Hak kullanım bilgilerinin doğru ve hızlı bir şekilde tek bir noktadan ortaklara ulaştırılması Gerçek ve potansiyel ortakların bir araya gelmesi ve bilgilenmeleri ile birlikte hareket edebilmeleri Ortakların şirket yönetimi ve şirket hakkında karar alıp hareket etme olanağı Genel kurul öncesi ortakların bilgi paylaşımında bulunabilmesi Şirket ve ortağın birbirini daha yakından, daha doğru tanıması, sağlıklı iletişim kurmaları Yüksek standartlarda bilgi güvenliği Ortakların kimlik bilgilerinin gizliliğine ilişkin hassasiyetlerinin korunması suretiyle bilgi paylaşımı

9 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
e-YÖNET Bileşenleri KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Dolaylı Bilgi Akışı MKK PORTALI ŞİRKET ORTAKLAR Doğrudan Bilgi Akışı Dolaylı Bilgi Akışı MERSİS

10 e-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ANA HİZMETLER ARAÇLAR Bilgi & Duyuru İletimi MKK PORTALI KAP Bilgileri Özel Durum Açıklamaları Ortak Promosyonu SMS MKK Portalı İstatistik & Anketler ŞİRKET ORTAKLAR Hak Kullanım Bildirimleri Elektronik Vekalet & Temsilcilik e-posta Mobil Uygulamalar Şirket Duyuruları Elektronik Genel Kurul Şirket Bilgileri Elektronik Yatırımcı Toplantıları SWIFT MERSİS

11 e-YÖNET ANA FONKSİYONLARI
Yatırımcı Bilgilendirme Yatırımcı Duyuruları ve Hak Kullanım Bilgileri Ortak Promosyonu Yatırımcı İstatistikleri ve Anketleri Elektronik Oy Vekaleti ve Oy Temsilciliği Elektronik Genel Kurul Elektronik Yatırımcı Toplantıları Bilgi ve Duyuru İletimi Ortak Promosyonu İstatistikler & Anketler Elektronik Vekalet & Temsilcilik Elektronik Genel Kurul Elektronik Yatırımcı Toplantıları

12 Yatırımcı Bilgilendirme - I
Bilgi ve Duyuru İletimi KAP Duyuruları ve Açıklamaları Ayrıntılı Ortaklık Yapıları, Doğrudan ve Dolaylı Ortaklık İlişkileri, Oy Sözleşmeleri, Gruplar İtibariyle Ortak Sayıları Muhasebe ve Kar Payı Politikaları Esas Sözleşme, Ticaret Sicili Bilgileri, İmtiyazlar Gerekçeli Olarak Sermaye Artırımı, Temettü Ödemesi Bilgileri, İzahname, Sirküler Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim ve İç Denetim Raporları Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları ve Şirket Etik Kuralları

13 Yatırımcı Bilgilendirme - II
Bilgi ve Duyuru İletimi Şirket Yöneticilerinin Konuşma Videoları, Şirket Tanıtım Filmleri Ayrıntılı Genel Kurul Bilgisi Şirket blogları Mali Tablolar, Karşılaştırılabilir Mali Analizler TTK Md Kapsamındaki Bilgi ve Belgeler Şirket Haberleri ve Analiz Raporları Geçmiş Genel Kurul Toplantılarının Videoları

14 Yatırımcı Bilgilendirme - III
Bilgi ve Duyuru İletimi Şirketlerle ilgili bilgi; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle ve kolay erişilebilir KAP = Birincil Bilgi Kaynağı MKK =Yatırımcı Bilgilendirme Merkezi Ortakların bilgi alma ve inceleme haklarını kullanmalarında etkinlik Kamuyu aydınlatmada şeffaflık ve ortakların doğrudan bilgilendirilmesi

15 Yatırımcı Duyuruları & Hak Kullanım Bilgileri - I
Bilgi ve Duyuru İletimi Şirketlerin; diledikleri zaman diledikleri konuda yalnızca ilgili ortaklarını, yatırımcılarını ve «özel alıcı grup»larını elektronik iletişim uygulamaları ile bilgilendirmesi Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurumların yatırımcı duyuruları Duyuruların yalnızca hedef kitlelere anlık olarak SMS ve e-posta ile iletilmesi Duyuru maliyetlerinin azalması Yatırımcıların şirketlere soru, görüş ve öneri iletmesi Gelişmiş Ajanda ve Aktif Etkinlik Bildirimi

16 Yatırımcı Duyuruları & Hak Kullanım Bilgileri - II
Bilgi ve Duyuru İletimi Şirketlerin hak kullanım bildirimlerini sadece KAP’a yapmaları Hak kullanımına ilişkin duyuruların yabancı yatırımcılara SWIFT mesaj formatında gönderilmesi KAP-MKK entegrasyonu ile bildirimlerin SMS ve e-postayla tüm yatırımcılara, SWIFT mesaj formatında yabancı kurumsal yatırımcılara gönderilmesi Hak kullanım bilgilerinin doğru ve hızlı bir şekilde tek bir noktadan ortaklara ulaştırılması Hak kullanım bilgilendirme sürecinin şirketten ortağa tam otomasyon sağlanmış bir şekilde gerçek zamanlı yapılması

17 Yatırımcı Duyuruları & Hak Kullanım Bilgileri
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Bilgi ve Duyuru İletimi KAP Bilgileri MKK Portal Özel Durum Açıklamaları SMS MKK Portalı ŞİRKET ORTAKLAR e-posta Hak Kullanım Bildirimleri SWIFT Şirket Duyuruları Şirket Bilgileri MERSİS

18 Yatırımcı İstatistikleri & Anketler
Şirketlere ortakları hakkında doğru, güvenli ve kapsamlı istatistiki raporlar Ortakların hisse senetlerini elde tutma süreleri Ortakların demografik ve finansal özellikleri Ortakların sektörel tercihleri Portföy Değişim Analiz raporları Anketle bir konu hakkında ortakların görüşünün alınması Potansiyel ortakların belirlenmesinde hedef kitleye erişim

19 Yatırımcı İstatistikleri & Anketler
Tanıtım amaçlı bilgilendirme Kimlik bilgilerinin gizliliği – Ortaklara ilişkin bilgilerin kesinliği Kimlik bilgilerinin gizliliği – Şirket ile iletişim Ortaklıktan çıkma/Rakip şirketin ortağı olma nedenlerinin öğrenilmesi Anketlerin doğru hedef kitleye yönelik yapılabilmesi Çok hızlı ve güvenli geri dönüşler Hedef kitlelere sorular ve anketlerle yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi.

20 Ortak Promosyonu Ortakların Müşteri, Müşterilerin Ortak olması
Şirket ortaklarına ürünlerinde ve hizmetlerinde indirim Şirket ortaklarına çekilişler ve kampanyalar Yatırımcı başvurularının elektronik ortamda alınması Şirketlere anlık raporlama, yatırımcılara elektronik bildirim Uzun hisse senedi elde tutma süreleri Müşteri ve yatırımcı farkındalığının artırılması

21 ŞİRKET SAYFASI

22 YATIRIMCI SAYFASI

23 Elektronik Vekalet & Temsilcilik
Ortağın elektronik ortamda vekalet vermesi Oy temsilciliğinin elektronik imza teknolojisi kullanılarak internet üzerinden yazılı temsil belgesiyle verilmesi Vekalet belgelerinin yazılı bir şekilde dağıtılmasından kaynaklanan maliyetlerin ve zaman kaybının önlenmesi Toplantıda hazır bulunan temsilciye genel kurulun seyrine göre talimat verilebilmesi Temsilci tayin eden ortağın gerçek iradesinin genel kurul kararlarının oluşumuna yansıtılması

24 Elektronik Yatırımcı Toplantıları
Ortakların elektronik salonlarda elektronik kurullar yapması Şirketlerin salonlarda bilgilendirici açıklamalarda bulunabilmesi, yazılı ve görsel sunum yapılabilmesi Ortaklar veya potansiyel yatırımcılar için belirli bir gündemle elektronik yatırımcı toplantıları yapılması Ortaklar ve yatırımcıların görüşlerini yazılı, sözlü ve görüntülü olarak aktarabilmesi Genel kurul öncesi ortakların bilgi paylaşımında bulunabilmesi Şirket ve ortağın birbirini daha yakından, daha doğru tanıması, sağlıklı iletişim kurmaları

25 e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı
Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi: Tüm şirketlerin web sitesi kurması Maddede belirtilen bilgi ve belgeleri web siteleri üzerinden yayımlama zorunluluğu MKK e-ŞİRKET Portalında: Şirketlerin web siteleriyle entegrasyon 1 milyon adet şirket ve tüzel kişiyle ilgili güncel şirket bilgileri ve dokümanların toplanması Tüm şirketlerle ilgili veri ve bilginin tek bir merkezden verilmesi Şirket & finansal bilgilerin ve dokümanların XBRL formatında yayınlanması Gerekli güvenlik seviyelerinin sağlanması Tek bir kaynaktan etkin erişimin ve değişmezliğin sağlanması MERSİS altyapısına veri aktarımı

26 Elektronik Genel Kurul
Elektronik Davet ve Bilgi/Belge Paylaşımı Görüntülü/yazılı/sözlü öneride bulunma/görüş açıklama Öneri/görüşlerin diğer ortaklarla paylaşılması Elektronik oy verme Elektronik oy hizmetleri Ölçek ekonomileri & Düşük Maliyet Ortakların eşit işlem ilkesi Teknik ve operasyonel etkinlik Şirket ile ortaklar arasında hızlı iletişim

27 Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)
Tüm paydaşların katılımı Tek bir merkezde tüm işlemler -İnceleme ve Katılım Beyanı -Temsilci tayini -Oy talimatı verme Genel kuruldan bir önceki güne kadar işlem imkanı Kayıtların değişmezliği En güncel hak sahipliği bilgisi Payların bloke edilmemesi İşlemlerden tüm paydaşların anlık olarak bilgilendirilmesi Genel kurul sonuçlarına sağlıklı erişim Güvenli arşiv

28 SÜRELER

29 EGKS TOPLANTI ÖNCESİ SÜREÇLER ŞİRKET 3 1 2 5 4 6
Temsilci Olmak İsteyenlerin Şirkete Başvurusu 1 2 Temsilci Çağrısı Çağrının Duyurulması ŞİRKET EGKS 4 5 Genel Kurul Çağrısı Ortakların Bilgilendirilmesi 6 Elektronik Oy Beyanı/Temsilci Tayini

30 TOPLANTI ÖNCESİ ÇAĞRILAR
Kurumsal temsilci çağrısı - Genel kurul çağrısından 45 gün önce yapılır. - Hak sahipleri EGKS tarafından anlık olarak bilgilendirilir. - Temsilciler 7 gün içinde şirkete başvurmalıdır. Genel kurul çağrısı - Genel kurul gününden en az iki hafta önce yapılır.

31 KATILIM TALEPLERİ Genel kurul gününden bir gün önce saat 21.00’ e kadar; - «Şahsen katılacağım» Beyanı - «Temsilcim katılacak» Beyanı Beyan bizzat veya aracı kuruluş aracılığıyla yapılır. Aracı kuruluşun temsilci tayini EGKS’de Şirketin kontrolüne sunulur. Şirket kontrolleri EGKS’de yapar. Bütün işlemlerde taraflar SMS / e-posta ile bilgilendirilir.

32

33

34 EGKS & YERLİ YATIRIMCILAR
YÖNTEM 1 TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA KATILIM YÖNTEM 2 ARACI KURULUŞ ARACILIĞIYLA KATILIM ORTAK ARACI KURULUŞ Anlık Elektronik Bilgilendirme VEKALET Aracı kuruluş dayanak belgeyi EGKS’ye yükler ELEKTRONİK YETKİLENDİRME EGKS (ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ) ELEKTRONİK VEKALET TEMSİLCİ Anlık Elektronik Bilgilendirme Elektronik Katılım (EGKS) Fiziksel Katılım TEMSİLCİ Elektronik Katılım (EGKS) Fiziksel Katılım YÖNTEM 3 DOĞRUDAN KATILIM

35 EGKS & YABANCI YATIRIMCILAR
KÜRESEL SAKLAMACI YEREL SAKLAMACI VEKALET VEKALET Yerel Saklamacı vekaletnameyi EGKS’ye yükler PAY SAHİBİ EGKS (ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ) ELEKTRONİK VEKALET Pay sahibinden Yerel Saklamacıya uzanan yetki silsilesinin tam olduğu ve Yerel Saklamacıya verilen vekaletin geçerli olduğu kabul edilir İHRAÇÇI CEVAP VERMEZ VEKALETİ KABUL VEKALETİ RED Anlık Elektronik Bilgilendirme YEREL SAKLAMACI EGKS’de ELEKTRONİK YETKİLENDİRME EGKS’de ELETKRONİK VEKALET Elektronik Katılım (EGKS) KENDİ TEMSİLCİSİNİ YETKİLENDİRİR DIŞARIDAN BİR TEMSİLCİ YETKİLENDİRİR Elektronik Katılım (EGKS) Fiziksel Katılım Fiziksel Katılım

36 PAY SAHİPLERİ LİSTESİNİN ALINMASI
Genel kurul gününden bir gün önce 23:59 itibariyle hazır hale getirilecektir. Listede pay sahipleri ve temsilcilerine ilişkin ayrıntılı bilgi yer alır. (Pay Sahipleri Listesi  Hazirun Listesi) dinamik bir yapıda dizayn edilmektedir.

37 GENEL KURULA KATILIM Fiziken katılanlar kimliklerini ibraz ederek toplantıya katılacaktır. Elektronik yöntemle katılacağını bildirenler toplantıya EGKS üzerinden katılacaktır. Toplantıya elektronik ortamda katılanlara ilişkin liste EGKS’den alınacaktır.

38 TOPLANTININ YÖNETİMİ Genel kurul toplantısını açan kişi EGKS’de de toplantıyı açacaktır. Toplantı başkanı EGKS’de tüm işlemleri tek bir merkezden yönetir. Görüntü ve ses yanında yazılı metin ile toplantı takibi yapılır. Toplantıya elektronik ortamda katılanlar görüşlerini elektronik olarak iletebilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılanlar oylarını eş zamanlı gönderebilirler.

39 TOPLANTI ANI SÜREÇLERİ SES VE GÖRÜNTÜ AKTARIMI GENEL KURUL TOPLANTISI
OY/GÖRÜŞ EGKS OY/GÖRÜŞ SES VE GÖRÜNTÜ AKTARIMI TOPLANTI GELİŞİMİ (AKAN YAZI) OY/ GÖRÜŞ HAZİRUN TUTANAK DİĞER GENEL KURUL TOPLANTISI HOSTING FİRMASI SES/GÖRÜNTÜ TOPLANTI BAŞKANLIĞI MODERASYONU

40

41

42 TOPLANTININ SONA ERDİRİLMESİ
Toplantı tutanağı EGKS’ye toplantı başkanı tarafından eklenir. Tutanak güvenli elektronik imza ile imzalanır. İmza ile birlikte MERSİS’e tescil için gönderilir.

43 HAK SAHİBİ NE YAPACAK ? GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ÖNCE
Güvenli elektronik imza sahibi olmalıdır. EGKS’ye kayıt olmalıdır. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildirmelidir. Temsilci kullanmak istiyorsa EGKS sistemi üzerinden vekalet vermelidir Temsilcisine oy talimatını girer veya genel yetki verir. Kullanacağı oyu sisteme önceden kaydedebilir. GENEL KURUL TOPLANTISI ESNASINDA EGKS’ye giriş yapmalıdır. Görüşlerini EGKS’den gönderir. Fiziken katılanlarla birlikte eşanlı olarak oy kullanır.

44 ŞİRKET NE YAPACAK ? GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ÖNCE
EGKS için gerekli altyapı hazır edilmiş olmalıdır. Çağrılar ve belgeler EGKS’ye eklenmelidir. Aracı kuruluşların temsilci tayinleri kontrol edilir. GENEL KURUL TOPLANTISI ESNASINDA Pay sahipleri listesi MKK sisteminden alınır. Elektronik yöntemle katılanlara ilişkin liste EGKS’den alınır. Hazirun listesi ve toplantı tutanağı elektronik yöntemle imzalanır.

45 MKK NE YAPACAK ? GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ÖNCE
EGKS kurulur, hizmete sunulur ve teste açık halde tutulur. Çağrılardan ve tüm belgelerden hak sahipleri bilgilendirilir. EGKS’deki her türlü işleme ilişkin bilgi anlık olarak iletilir. Tüm belgelere kesintisiz erişim sağlanır. Pay Sahipleri Listesi hazırlanır ve şirketin listeye erişimi sağlanır. GENEL KURUL TOPLANTISI ESNASINDA Genel kurula elektronik yöntemle katılanlara ilişkin liste hazırlanır. GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASINDA Genel kurul tutanağı ve hazirun listesi MERSİS’e iletilir. EGKS’deki her türlü kayıt değiştirilemez biçimde arşivlenir.

46 TEŞEKKÜRLER


"Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları