Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı."— Sunum transkripti:

1 1 Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı

2  Şirket ile ortağı arasında sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı  İnternet (web/portal)  Elektronik İletişim Uygulamaları (SMS, e-posta)  Mobil Uygulamalar  Fiziksel sınırlamaların ortadan kalkması  Kurumsal yönetim ilkelerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde uygulanması  Ortakların şirket yönetimine, karar alma süreçlerine, daha fazla, doğrudan ve geniş tabanlı katılımı  Şirket demokrasisinin en üst düzeyde sağlandığı teknolojik altyapı MOBİL KURUMSAL YÖNETİM 2

3  Şirketin her türlü duyurusunun tüm ortaklarına ulaştırılması  Şirket ile ortağı arasında sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı  Yatırımcıların doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye erişimi  Elektronik genel kurullar & Elektronik oy kullanma  Şirket demokrasisinde ortakların söz sahipliğinin artırılması  Hissedar aktivizminin (shareholder activism) artırılması  Bazı konularda ortakların da onay/görüşleri alınarak şirketin yönetilmesi  Tamamen elektronik ve geniş katılımlı yönetim süreci MOBİL KURUMSAL YÖNETİM 3

4  Şirketler için bilgi dağıtım kanalı  Çok çeşitli iletişim imkanları  Birden fazla tarafa standart bilgi sunumu  Hedef Yatırımcı/Ortak tespit ve erişimi  Birinci kaynaktan tam, gerçek ve güncel bilgiye anında erişim  Şirketlerin ortaklarına erişebilmesi  Standart Şirket – Ortak iletişimi e-YÖNET Portalının Etkileri – Bilgisel Etkinlik 4

5  Bilgi paylaşımının eşzamanlı olması  Bilgi paylaşımı ve hizmetlerde ölçek ekonomilerinden faydalanma  Zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle ve kolay erişilebilir bilgi  Kurumlar arası bilgi entegrasyonunun artırılması  Şirketlere yönelik yatırımcıları ile ilgili istatistiki bilginin sunulması  Şirketlerin yatırımcılarına anket düzenleyebilmesi e-YÖNET Portalının Etkileri – Bilgisel Etkinlik 5

6  Şirket ile ortağı arasında kurumsal yönetim ilkelerinin gereklerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi,  Etkin bir kurumsal yönetim çerçevesi oluşturulması,  Ortakların şirket yönetimine, karar alma süreçlerine, daha fazla, doğrudan ve geniş tabanlı katılımı  Tamamen elektronik ve geniş katılımlı yönetim süreci  Şirket demokrasisinde ortakların söz sahipliğinin artırılması  Hissedar aktivizminin (shareholder activism) artırılması  Bazı konularda kolaylıkla ortakların da onay/görüşleri alınarak karar verilebilmesi e-YÖNET Portalının Etkileri – Kurumsal Yönetim ve Şirket Demokrasisi 6

7  Yatırımcıların görüş ve önerilerini belirtebileceği ortam  Ortakların bilgi alma ve inceleme haklarını kullanmalarının kolaylaştırılması  Ortakların bilgi alma ve inceleme haklarını kullanmalarında etkinlik  Kamuyu aydınlatmada şeffaflık ve ortakların doğrudan bilgilendirilmesi  Şirketlerin diledikleri zaman, diledikleri konuda, yalnızca ilgili ortaklarını veya yatırımcılarını elektronik iletişim uygulamaları ile bilgilendirmesi  Duyuruların yalnızca hedef kitlelere anlık bir şekilde iletilmesi  Duyuru maliyetlerinin azalması e-YÖNET Portalının Etkileri – Kurumsal Yönetim ve Şirket Demokrasisi 7

8  Hak kullanım bilgilerinin doğru ve hızlı bir şekilde tek bir noktadan ortaklara ulaştırılması  Gerçek ve potansiyel ortakların bir araya gelmesi ve bilgilenmeleri ile birlikte hareket edebilmeleri  Ortakların şirket yönetimi ve şirket hakkında karar alıp hareket etme olanağı  Genel kurul öncesi ortakların bilgi paylaşımında bulunabilmesi  Şirket ve ortağın birbirini daha yakından, daha doğru tanıması, sağlıklı iletişim kurmaları  Yüksek standartlarda bilgi güvenliği  Ortakların kimlik bilgilerinin gizliliğine ilişkin hassasiyetlerinin korunması suretiyle bilgi paylaşımı e-YÖNET Portalının Etkileri – Kurumsal Yönetim ve Şirket Demokrasisi 8

9 ORTAKLAR MKK PORTALI Dolaylı Bilgi Akışı Dolaylı Bilgi Akışı e-YÖNET Bileşenleri MERSİS KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞİRKET Doğrudan Bilgi Akışı 9

10 ORTAKLAR MKK PORTALI Mobil Uygulamalar e-posta SWIFT MERSİS Elektronik Genel Kurul KAP Bilgileri Özel Durum Açıklamaları Şirket Duyuruları Şirket Bilgileri Hak Kullanım Bildirimleri SMS Bilgi & Duyuru İletimi ANA HİZMETLERARAÇLAR Ortak Promosyonu 10 e-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı Elektronik Yatırımcı Toplantıları Elektronik Vekalet & Temsilcilik İstatistik & Anketler KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞİRKET MKK Portalı

11 Elektronik Genel Kurul Bilgi ve Duyuru İletimi Ortak Promosyonu e-YÖNET ANA FONKSİYONLARI  Yatırımcı Bilgilendirme  Yatırımcı Duyuruları ve Hak Kullanım Bilgileri  Ortak Promosyonu  Yatırımcı İstatistikleri ve Anketleri  Elektronik Oy Vekaleti ve Oy Temsilciliği  Elektronik Genel Kurul  Elektronik Yatırımcı Toplantıları Elektronik Yatırımcı Toplantıları Elektronik Vekalet & Temsilcilik İstatistikler & Anketler 11

12 Yatırımcı Bilgilendirme - I  KAP Duyuruları ve Açıklamaları  Ayrıntılı Ortaklık Yapıları, Doğrudan ve Dolaylı Ortaklık İlişkileri, Oy Sözleşmeleri, Gruplar İtibariyle Ortak Sayıları  Muhasebe ve Kar Payı Politikaları  Esas Sözleşme, Ticaret Sicili Bilgileri, İmtiyazlar  Gerekçeli Olarak Sermaye Artırımı, Temettü Ödemesi Bilgileri, İzahname, Sirküler  Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim ve İç Denetim Raporları  Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları ve Şirket Etik Kuralları Bilgi ve Duyuru İletimi 12

13 Yatırımcı Bilgilendirme - II  Şirket Yöneticilerinin Konuşma Videoları, Şirket Tanıtım Filmleri  Ayrıntılı Genel Kurul Bilgisi  Şirket blogları  Mali Tablolar, Karşılaştırılabilir Mali Analizler  TTK Md. 1524 Kapsamındaki Bilgi ve Belgeler  Şirket Haberleri ve Analiz Raporları  Geçmiş Genel Kurul Toplantılarının Videoları Bilgi ve Duyuru İletimi 13

14  Şirketlerle ilgili bilgi;  zamanında,  doğru,  eksiksiz,  anlaşılabilir,  yorumlanabilir,  düşük maliyetle ve kolay erişilebilir  KAP = Birincil Bilgi Kaynağı  MKK =Yatırımcı Bilgilendirme Merkezi  Ortakların bilgi alma ve inceleme haklarını kullanmalarında etkinlik  Kamuyu aydınlatmada şeffaflık ve ortakların doğrudan bilgilendirilmesi Yatırımcı Bilgilendirme - III Bilgi ve Duyuru İletimi 14

15  Şirketlerin;  diledikleri zaman  diledikleri konuda  yalnızca ilgili ortaklarını, yatırımcılarını ve «özel alıcı grup»larını elektronik iletişim uygulamaları ile bilgilendirmesi  Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurumların yatırımcı duyuruları  Duyuruların yalnızca hedef kitlelere anlık olarak SMS ve e-posta ile iletilmesi  Duyuru maliyetlerinin azalması  Yatırımcıların şirketlere soru, görüş ve öneri iletmesi  Gelişmiş Ajanda ve Aktif Etkinlik Bildirimi Yatırımcı Duyuruları & Hak Kullanım Bilgileri - I Bilgi ve Duyuru İletimi 15

16  Şirketlerin hak kullanım bildirimlerini sadece KAP’a yapmaları  Hak kullanımına ilişkin duyuruların yabancı yatırımcılara SWIFT mesaj formatında gönderilmesi  KAP-MKK entegrasyonu ile bildirimlerin  SMS ve e-postayla tüm yatırımcılara,  SWIFT mesaj formatında yabancı kurumsal yatırımcılara gönderilmesi  Hak kullanım bilgilerinin doğru ve hızlı bir şekilde tek bir noktadan ortaklara ulaştırılması  Hak kullanım bilgilendirme sürecinin şirketten ortağa tam otomasyon sağlanmış bir şekilde gerçek zamanlı yapılması Yatırımcı Duyuruları & Hak Kullanım Bilgileri - II Bilgi ve Duyuru İletimi 16

17 ORTAKLAR MKK Portal e-posta SWIFT SMS Bilgi ve Duyuru İletimi Yatırımcı Duyuruları & Hak Kullanım Bilgileri MERSİS KAP Bilgileri Özel Durum Açıklamaları Şirket Duyuruları Şirket Bilgileri Hak Kullanım Bildirimleri KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞİRKET MKK Portalı 17

18  Şirketlere ortakları hakkında doğru, güvenli ve kapsamlı istatistiki raporlar  Ortakların hisse senetlerini elde tutma süreleri  Ortakların demografik ve finansal özellikleri  Ortakların sektörel tercihleri  Portföy Değişim Analiz raporları  Anketle bir konu hakkında ortakların görüşünün alınması  Potansiyel ortakların belirlenmesinde hedef kitleye erişim Yatırımcı İstatistikleri & Anketler 18

19  Tanıtım amaçlı bilgilendirme  Kimlik bilgilerinin gizliliği – Ortaklara ilişkin bilgilerin kesinliği  Kimlik bilgilerinin gizliliği – Şirket ile iletişim  Ortaklıktan çıkma/Rakip şirketin ortağı olma nedenlerinin öğrenilmesi  Anketlerin doğru hedef kitleye yönelik yapılabilmesi  Çok hızlı ve güvenli geri dönüşler  Hedef kitlelere sorular ve anketlerle yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi. Yatırımcı İstatistikleri & Anketler 19

20  Ortakların Müşteri, Müşterilerin Ortak olması  Şirket ortaklarına ürünlerinde ve hizmetlerinde indirim  Şirket ortaklarına çekilişler ve kampanyalar  Yatırımcı başvurularının elektronik ortamda alınması  Şirketlere anlık raporlama, yatırımcılara elektronik bildirim  Uzun hisse senedi elde tutma süreleri  Müşteri ve yatırımcı farkındalığının artırılması Ortak Promosyonu 20

21 ŞİRKET SAYFASI 21

22 YATIRIMCI SAYFASI 22

23 Elektronik Vekalet & Temsilcilik Elektronik Vekalet  Ortağın elektronik ortamda vekalet vermesi  Vekalet belgelerinin yazılı bir şekilde dağıtılmasından kaynaklanan maliyetlerin ve zaman kaybının önlenmesi Temsilcilik  Oy temsilciliğinin elektronik imza teknolojisi kullanılarak internet üzerinden yazılı temsil belgesiyle verilmesi  Toplantıda hazır bulunan temsilciye genel kurulun seyrine göre talimat verilebilmesi  Temsilci tayin eden ortağın gerçek iradesinin genel kurul kararlarının oluşumuna yansıtılması 23

24  Ortakların elektronik salonlarda elektronik kurullar yapması  Şirketlerin salonlarda bilgilendirici açıklamalarda bulunabilmesi, yazılı ve görsel sunum yapılabilmesi  Ortaklar veya potansiyel yatırımcılar için belirli bir gündemle elektronik yatırımcı toplantıları yapılması  Ortaklar ve yatırımcıların görüşlerini yazılı, sözlü ve görüntülü olarak aktarabilmesi  Genel kurul öncesi ortakların bilgi paylaşımında bulunabilmesi  Şirket ve ortağın birbirini daha yakından, daha doğru tanıması, sağlıklı iletişim kurmaları Elektronik Yatırımcı Toplantıları 24

25 e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı  Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi:  Tüm şirketlerin web sitesi kurması  Maddede belirtilen bilgi ve belgeleri web siteleri üzerinden yayımlama zorunluluğu  MKK e-ŞİRKET Portalında:  Şirketlerin web siteleriyle entegrasyon  1 milyon adet şirket ve tüzel kişiyle ilgili güncel şirket bilgileri ve dokümanların toplanması  Tüm şirketlerle ilgili veri ve bilginin tek bir merkezden verilmesi  Şirket & finansal bilgilerin ve dokümanların XBRL formatında yayınlanması  Gerekli güvenlik seviyelerinin sağlanması  Tek bir kaynaktan etkin erişimin ve değişmezliğin sağlanması  MERSİS altyapısına veri aktarımı 25

26  Elektronik Davet ve Bilgi/Belge Paylaşımı  Görüntülü/yazılı/sözlü öneride bulunma/görüş açıklama  Öneri/görüşlerin diğer ortaklarla paylaşılması  Elektronik oy verme  Elektronik oy hizmetleri  Ölçek ekonomileri & Düşük Maliyet  Ortakların eşit işlem ilkesi  Teknik ve operasyonel etkinlik  Şirket ile ortaklar arasında hızlı iletişim Elektronik Genel Kurul 26

27  Tüm paydaşların katılımı  Tek bir merkezde tüm işlemler -İnceleme ve Katılım Beyanı -Temsilci tayini -Oy talimatı verme  Genel kuruldan bir önceki güne kadar işlem imkanı  Kayıtların değişmezliği  En güncel hak sahipliği bilgisi  Payların bloke edilmemesi  İşlemlerden tüm paydaşların anlık olarak bilgilendirilmesi  Genel kurul sonuçlarına sağlıklı erişim  Güvenli arşiv 27 Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)

28 SÜRELER 28

29 ŞİRKET Temsilci Olmak İsteyenlerin Şirkete Başvurusu EGKS 1 2 Genel Kurul Çağrısı 4 5 3 Elektronik Oy Beyanı/Temsilci Tayini 6 Çağrının Duyurulması Ortakların Bilgilendirilmesi Temsilci Çağrısı 29 TOPLANTI ÖNCESİ SÜREÇLER

30  Kurumsal temsilci çağrısı - Genel kurul çağrısından 45 gün önce yapılır. - Hak sahipleri EGKS tarafından anlık olarak bilgilendirilir. - Temsilciler 7 gün içinde şirkete başvurmalıdır.  Genel kurul çağrısı - Genel kurul gününden en az iki hafta önce yapılır. - Hak sahipleri EGKS tarafından anlık olarak bilgilendirilir. 30 TOPLANTI ÖNCESİ ÇAĞRILAR

31  Genel kurul gününden bir gün önce saat 21.00’ e kadar; - «Şahsen katılacağım» Beyanı - «Temsilcim katılacak» Beyanı  Beyan bizzat veya aracı kuruluş aracılığıyla yapılır.  Aracı kuruluşun temsilci tayini EGKS’de Şirketin kontrolüne sunulur.  Şirket kontrolleri EGKS’de yapar.  Bütün işlemlerde taraflar SMS / e-posta ile bilgilendirilir. 31 KATILIM TALEPLERİ

32 32

33 33

34 ARACI KURULUŞ EGKS (ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ) ELEKTRONİK VEKALET ELEKTRONİK VEKALET Anlık Elektronik Bilgilendirme TEMSİLCİ Fiziksel Katılım Aracı kuruluş dayanak belgeyi EGKS’ye yükler 34 VEKALET Elektronik Katılım (EGKS) Elektronik Katılım (EGKS) ORTAK ELEKTRONİK YETKİLENDİRME ELEKTRONİK YETKİLENDİRME YÖNTEM 1 TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA KATILIM YÖNTEM 1 TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA KATILIM YÖNTEM 2 ARACI KURULUŞ ARACILIĞIYLA KATILIM YÖNTEM 2 ARACI KURULUŞ ARACILIĞIYLA KATILIM TEMSİLCİ Elektronik Katılım (EGKS) Elektronik Katılım (EGKS) Fiziksel Katılım EGKS & YERLİ YATIRIMCILAR Anlık Elektronik Bilgilendirme YÖNTEM 3 DOĞRUDAN KATILIM YÖNTEM 3 DOĞRUDAN KATILIM

35 EGKS & YABANCI YATIRIMCILAR KÜRESEL SAKLAMACI VEKALET PAY SAHİBİ YEREL SAKLAMACI EGKS (ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ) ELEKTRONİK VEKALET ELEKTRONİK VEKALET İHRAÇÇI CEVAP VERMEZ VEKALETİ KABUL VEKALETİ RED Anlık Elektronik Bilgilendirme KENDİ TEMSİLCİSİNİ YETKİLENDİRİR KENDİ TEMSİLCİSİNİ YETKİLENDİRİR YEREL SAKLAMACI DIŞARIDAN BİR TEMSİLCİ YETKİLENDİRİR DIŞARIDAN BİR TEMSİLCİ YETKİLENDİRİR Pay sahibinden Yerel Saklamacıya uzanan yetki silsilesinin tam olduğu ve Yerel Saklamacıya verilen vekaletin geçerli olduğu kabul edilir Elektronik Katılım (EGKS) Elektronik Katılım (EGKS) Fiziksel Katılım EGKS’de ELETKRONİK VEKALET EGKS’de ELETKRONİK VEKALET EGKS’de ELEKTRONİK YETKİLENDİRME EGKS’de ELEKTRONİK YETKİLENDİRME Yerel Saklamacı vekaletnameyi EGKS’ye yükler 35 VEKALET Elektronik Katılım (EGKS) Elektronik Katılım (EGKS) Fiziksel Katılım

36  Genel kurul gününden bir gün önce 23:59 itibariyle hazır hale getirilecektir.  Listede pay sahipleri ve temsilcilerine ilişkin ayrıntılı bilgi yer alır.  (Pay Sahipleri Listesi  Hazirun Listesi) dinamik bir yapıda dizayn edilmektedir. 36 PAY SAHİPLERİ LİSTESİNİN ALINMASI

37  Fiziken katılanlar kimliklerini ibraz ederek toplantıya katılacaktır.  Elektronik yöntemle katılacağını bildirenler toplantıya EGKS üzerinden katılacaktır.  Toplantıya elektronik ortamda katılanlara ilişkin liste EGKS’den alınacaktır. 37 GENEL KURULA KATILIM

38  Genel kurul toplantısını açan kişi EGKS’de de toplantıyı açacaktır.  Toplantı başkanı EGKS’de tüm işlemleri tek bir merkezden yönetir.  Görüntü ve ses yanında yazılı metin ile toplantı takibi yapılır.  Toplantıya elektronik ortamda katılanlar görüşlerini elektronik olarak iletebilirler.  Toplantıya elektronik ortamda katılanlar oylarını eş zamanlı gönderebilirler. 38 TOPLANTININ YÖNETİMİ

39 HOSTING FİRMASI GENEL KURUL TOPLANTISI SES/GÖRÜNTÜ TOPLANTI BAŞKANLIĞI MODERASYONU OY/GÖRÜŞ SES VE GÖRÜNTÜ AKTARIMI OY/ GÖRÜŞ TOPLANTI GELİŞİMİ (AKAN YAZI) •HAZİRUN •TUTANAK •DİĞER EGKS 39 TOPLANTI ANI SÜREÇLERİ

40 40

41 41

42  Toplantı tutanağı EGKS’ye toplantı başkanı tarafından eklenir.  Tutanak güvenli elektronik imza ile imzalanır.  İmza ile birlikte MERSİS’e tescil için gönderilir. 42 TOPLANTININ SONA ERDİRİLMESİ

43 GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ÖNCE  Güvenli elektronik imza sahibi olmalıdır.  EGKS’ye kayıt olmalıdır.  Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildirmelidir.  Temsilci kullanmak istiyorsa EGKS sistemi üzerinden vekalet vermelidir  Temsilcisine oy talimatını girer veya genel yetki verir.  Kullanacağı oyu sisteme önceden kaydedebilir. GENEL KURUL TOPLANTISI ESNASINDA  EGKS’ye giriş yapmalıdır.  Görüşlerini EGKS’den gönderir.  Fiziken katılanlarla birlikte eşanlı olarak oy kullanır. 43 HAK SAHİBİ NE YAPACAK ?

44 GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ÖNCE  EGKS için gerekli altyapı hazır edilmiş olmalıdır.  Çağrılar ve belgeler EGKS’ye eklenmelidir.  Aracı kuruluşların temsilci tayinleri kontrol edilir. GENEL KURUL TOPLANTISI ESNASINDA  Pay sahipleri listesi MKK sisteminden alınır.  Elektronik yöntemle katılanlara ilişkin liste EGKS’den alınır.  Hazirun listesi ve toplantı tutanağı elektronik yöntemle imzalanır. 44 ŞİRKET NE YAPACAK ?

45 GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ÖNCE  EGKS kurulur, hizmete sunulur ve teste açık halde tutulur.  Çağrılardan ve tüm belgelerden hak sahipleri bilgilendirilir.  EGKS’deki her türlü işleme ilişkin bilgi anlık olarak iletilir.  Tüm belgelere kesintisiz erişim sağlanır.  Pay Sahipleri Listesi hazırlanır ve şirketin listeye erişimi sağlanır. GENEL KURUL TOPLANTISI ESNASINDA  Genel kurula elektronik yöntemle katılanlara ilişkin liste hazırlanır. GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASINDA  Genel kurul tutanağı ve hazirun listesi MERSİS’e iletilir.  EGKS’deki her türlü kayıt değiştirilemez biçimde arşivlenir. 45 MKK NE YAPACAK ?

46 TEŞEKKÜRLER


"1 Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları