Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 e-YÖNET : Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri ve Şirketler Bilgi Portalı YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA “DİJİTAL ŞİRKET” KONFERANSI (11.10.2011)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 e-YÖNET : Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri ve Şirketler Bilgi Portalı YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA “DİJİTAL ŞİRKET” KONFERANSI (11.10.2011)"— Sunum transkripti:

1 1 e-YÖNET : Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri ve Şirketler Bilgi Portalı YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA “DİJİTAL ŞİRKET” KONFERANSI (11.10.2011) Doç. Dr. Yakup Ergincan Genel Müdür, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

2 •Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) •Merkezi Kaydi Sistem Yazılımı (MKS) •Kaydi Sistem Hizmetleri •Finansal Hesaplar Merkezi & Rakamlarla MKK •Yatırımcı Bilgilendirme Hizmetleri •Projeler ve İstanbul Finans Merkezi •e-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı •e-VERİ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası •e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı GÜNDEM 2

3  Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu  Sermaye Piyasası Kanunu Madde:10/A  Özel Hukuk Tüzel Kişisi  Sermaye piyasası araçları ve bunlara bağlı hakların bilgisayar ortamında, üyeler itibariyle ve hak sahipleri bazında izlenmesi  Yatırımcıları Koruma Fonunun temsil ve idaresi  İştirakler: •Bosna-Hersek Menkul Kıymetler Borsası •Sermaye Piyasası Lisanslama ve Eğitim Şirketi •Ürün İhtisas Borsası MERKEZİ KAYIT KURULUŞU 3

4 1 Üye 2 Üye 1 Üye % 0.1 % 30% 65 %4.9 YÖNETİM KURULU SERMAYE YAPISI - YÖNETİM KURULU SERMAYE YAPISI 4

5 MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) YAZILIMI  MKK bünyesinde yazılım  Web Tabanlı – JAVA Uygulaması  Üyeler tarafından uzaktan erişim  Kesintisiz hizmet – Güvenli Mesajlaşma Altyapısı  Elektronik imza  ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası  TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından 7. Teknoloji Kongresi’nde “Başarı Ödülü”  TÜBİTAK (AR-GE) desteği 5

6 KAYDİLEŞTİRME SAKLAMA HESAP AÇMA SERBEST ve ŞARTLI VİRMAN İŞLEMLERİ ALIM SATIM SONRASI İŞLEMLERİ HAK KULLANIM ve İHRAÇÇI İŞLEMLERİ YATIRIMCI HİZMETLERİ HUKUKİ İŞLEMLER ELEKTRONİK FON PLATFORMU ÖDÜNÇ PAY SENEDİ PİYASASI RAPORLAMA DİĞER İŞLEMLER KAYDİ SİSTEM HİZMETLERİ ELEKTRONİK İMZA & PKI ALTYAPISI WEB UYGULAMA ONLINE ENTEGRASYON 450 140 MKK Merkezi Kaydi Sistem MKK Merkezi Kaydi Sistem ARACI KURUM/ BANKA İHRAÇÇI ŞİRKET Hisse Senedi, Özel Sektör Borçlanma Aracı (Bono&Tahvil), Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Banka Bonosu, Varant, Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Eden Şirketler 6

7 SAKLAMA – HESAP YAPISI MKK ÜYE 1 Üye 1 Portföy Hesabı Yatırımcı 1 Serbest Genel Kurul Blokajı Yatırımcı Blokajı Haciz.... ÜYE 2 Üye 2 Portföy Hesabı Yatırımcı 2 Serbest Genel Kurul Blokajı Yatırımcı Blokajı Haciz.... ALT HESAPLAR HESAPLAR ÜYELER 7

8 MKK/MKS İHRAÇÇI ŞİRKET ARACI KURUM/BANKA Tüzel Kişi YATIRIMCILAR Gerçek Kişi MALİYE BAKANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERGİ KİMLİK NO T.C. KİMLİK NO VERGİ KİMLİK NO T.C. KİMLİK NO İHRAÇÇI ŞİRKET ENTEGRASYONMKK ÜYESİ VE HESAP YAPISI YATIRIMCI HESAPLARI HESAP AÇMA İÇİN BAŞVURU Yatırımcılar Hesaplar KAYDİ SİSTEM VE HESAP AÇMA SİCİL NO & ŞİFRE ARACI KURUM/BANKA e-Devlet Entegrasyonu 8

9  MKK Yatırımcı Bilgilendirme Hizmetleri e-DEVLET uygulaması tarafından sağlanan hizmetler arasındadır. e-DEVLET Şifresi için Başvuru e-DEVLET Entegrasyonu T.C Kimlik No & e-DEVLET Şifresi e-DEVLET ENTEGRASYONU 9 MKK Sicil No & Şifre

10 FİNANSAL HESAPLAR MERKEZİ  Finansal sistemde açılmış tüm hesaplar  Yatırımcıların kimlik ve iletişim (adres, telefon ve e-posta) bilgileri  MERNİS ve Maliye Bakanlığı ile entegrasyon  Üyelerle online entegrasyon ve e-Haciz entegrasyonu  MERNİS ve Vergi Kimlik Numarası ile MKK Sicili Oluşturma  Yatırımcılara MKK Sicil-Şifre gönderimi  Yatırımcıların MKK şifrelerini oluşturabilmeleri için e-DEVLET ile entegrasyon 10

11 RAKAMLARLA MKK (Eylül 2011) 478 MİLYAR TL 19,246,900 ----------------------------- 3,672,361 35,116,330 ----------------------------- 4,453,728 Saklamadaki Kıymetlerin Piyasa Değeri 11 Yatırımcı Sayısı ---------------------------- Bakiyeli Yatırımcı Sayısı Hesap Sayısı ---------------------------------- Bakiyeli Hesap Sayısı

12 8,798,013215,589,280 2,365,884 Message Oriented Middleware (MOM) 12 Mesaj Sayısı Hareket Sayısı RAKAMLARLA MKK (Eylül 2011)

13 •1,094,353 YATIRIMCI •432 MİLYAR TL HİSSE SENEDİ •2,937,421 YATIRIMCI •32 MİLYAR TL YATIRIM FONU •100,059 YATIRIMCI •12,6 MİLYAR TL ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI •4,976 YATIRIMCI •293 MİLYON TL BORSA YATIRIM FONU •2,361 YATIRIMCI •14 MİLYON TL VARANT •3 YATIRIMCI •228 MİLYON TL VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMET Borsada İşlem Gören : 155 Milyar TL Borsada İşlem Görmeyen: 277 Milyar TL SAKLAMA (Eylül 2011) Yabancı Payı: % 62.75 13

14 MKK Portalı MKK Portalı  Bilgi Alma  Portföy Durumu  Hesap Hareketleri  Raporlar  Genel Kurul Blokajı  Yatırımcı Blokajı  Genel Kurul Blokajı  Yatırımcı Blokajı INTERNET (www.mkk.com.tr) SESLİ YANIT SİSTEMİ / ÇAĞRI MERKEZİ (444 0 655) e-CAS (SMS & e-posta) MOBİL UYGULAMALAR SMS (2655) ELEKTRONİK RAPOR GÖNDERİMİ (e-posta)  Anlık Bilgilendirme  Hesap Hareketleri  Hak Kullanım Bilgileri YATIRIMCI BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ ARACI KURUM/ BANKA İHRAÇÇI ŞİRKET •MKK SİCİL & ŞİFRE •MOBİL İMZA 14  Periyodik Bilgilendirme  Portföy Durumu  Hesap hareketleri RASSAL RAPOR GÖNDERİMİ (Posta)  Aylık 10.000 Yatırımcı  Portföy Durumu e-YÖNET (SMS & e-posta)  Anlık Bilgilendirme  Hak Kullanım Bilgileri

15 İSTANBUL FİNANS MERKEZİ  Eylem No: 49 - “Kaydi Ortaklık Haklarının Elektronik Ortamda Kullanımı” (Sorumlu Kuruluş)  Eylem No: 48 - “Türkiye Elektronik Fon Alım-Satım Platformunun Oluşturulması” (Takasbank ile Ortak Sorumlu Kuruluş)  22 eylemde ilgili kurum 15

16  e-YÖNET : Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı (TÜBİTAK AR-GE Desteği) ( - Temmuz 2012)  e-GENEL KURUL: (TÜBİTAK AR-GE Desteği) ( Temmuz 2012)  KAP Entegrasyonu ve SWIFT Projesi (- Temmuz 2012 - 2013)  DİBS’lerin Müşteri Bazında İzlenmesi (Temmuz 2012)  e-ÜRÜN: Elektronik Ürün Senedi Merkezi (Temmuz 2012)  e-VERİ: Sermaye Piyasası Veri Bankası Projesi (2012-2013)  e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı Projesi (2012-2013)  MERSİS Entegrasyonu (2012-2013)  UYAP Entegrasyonu (2012-2013) PROJELER 2011-2013 16

17 ORTAKLAR MKK Merkezi Kaydi Sistem İHRAÇÇI ŞİRKET ORTAKLAR PAY DEFTERİ GENEL KURULA KATILIM ELEKTRONİK PAY DEFTERİ GENEL KURUL BLOKAJI MALİ HAKLARIN KULLANIMI YÖNETSEL HAK KULLANIMI Temettü ödemesi Sermaye artırımı Sermaye azaltımı Birleşme ve bölünme Devir bildirimi Stopaj bildirimi Muafiyet bildirimi Genel kurula katılım Oy kullanma Oy hakkı intifası PAY DEVRİ PAY SAHİPLİĞİ PAY BLOKAJI PAY SAHİPLİĞİ PAY DEVRİ MKK-ŞİRKET-ORTAKLAR 17

18  Şirketler-ortaklar arası iletişim köprüsü  Ortaklar ile ihraççı şirketler arasında internet, e-posta ve mobil iletişim tabanlı sürekli ve standart bilgi alışverişi  Şirketlerin ortaklarına doğrudan ulaşması  Ortakların şirketler ile ilgili bilgiye kolaylıkla bütüncül erişimi  Yatırımcı Bilgilendirme Merkezi 18 e-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı

19 ORTAKLAR MKK PORTALI ŞİRKET MERSİS KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU 19 Doğrudan Bilgi Akışı Dolaylı Bilgi Akışı Dolaylı Bilgi Akışı e-YÖNET Bileşenleri

20 ORTAKLAR MKK Portalı Mobil Uygulamalar e-posta SWIFT MKK Portalı ŞİRKET MERSİS KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Elektronik Yatırımcı Toplantıları Elektronik Vekalet & Temsilcilik Genel Kurulun Canlı Yayınlanması İstatistikler & Anketler Elektronik Genel Kurul KAP Bilgileri Özel Durum Açıklamaları Şirket Duyuruları Şirket Bilgileri Hak Kullanım Bildirimleri SMS Bilgi ve Duyuru İletimi HİZMETLER ARAÇLAR Ortak Promosyonu 20 e-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı

21 Yatırımcı Bilgilendirme - I  TTK Md. 1524 Kapsamındaki Bilgi ve Belgeler  KAP Duyuruları ve Açıklamaları  Şirket Haberleri ve Analiz Raporları  KAP’ta açıklanan Mali Tablolar  Muhasebe ve Kar Payı Politikaları  Ayrıntılı Ortaklık Yapıları, Doğrudan ve Dolaylı Ortaklık İlişkileri, Oy Sözleşmeleri, Gruplar İtibariyle Ortak Sayıları  Esas Sözleşme, Ticaret Sicili Bilgileri, İmtiyazlar Bilgi ve Duyuru İletimi

22  Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim ve İç Denetim Raporları  Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları ve Şirket Etik Kuralları  Ayrıntılı Genel Kurul Bilgisi  Gerekçeli Olarak Sermaye Artırımı, Temettü Ödemesi Bilgileri, İzahname, Sirküler  Geçmiş Genel ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Videoları  Şirket Yöneticilerinin Konuşma Videoları, Şirket Tanıtım Filmleri Yatırımcı Bilgilendirme - II Bilgi ve Duyuru İletimi

23  Şirketlerle ilgili bilgi  zamanında,  doğru,  eksiksiz,  anlaşılabilir,  yorumlanabilir,  düşük maliyetle ve kolay erişilebilir  KAP = Birincil Bilgi Kaynağı  MKK =Yatırımcı Bilgilendirme Merkezi  Ortakların bilgi alma ve inceleme haklarını kullanmalarında etkinlik  Kamuyu aydınlatmada şeffaflık ve ortakların doğrudan bilgilendirilmesi Yatırımcı Bilgilendirme - III Bilgi ve Duyuru İletimi

24  Şirketler;  diledikleri zaman  diledikleri konuda  yalnızca ilgili ortaklarını veya yatırımcılarını  elektronik iletişim uygulamaları ile (SMS & e-posta) bilgilendirebilecekler.  Duyuruların yalnızca hedef kitlelere anlık olarak SMS ve e-posta ile iletilmesi  Duyuru maliyetlerinin azalması  Şirketlerin hak kullanım bildirimlerini sadece KAP’a yapmaları  Hak kullanımına ilişkin duyuruların yabancı yatırımcılara SWIFT mesaj formatında gönderilmesi Yatırımcı Duyuruları & Hak Kullanım Bilgileri - I Bilgi ve Duyuru İletimi

25  KAP-MKK entegrasyonu ile bildirimlerin  SMS ve e-postayla tüm yatırımcılara,  SWIFT mesaj formatında yabancı kurumsal yatırımcılara gönderilmesi  Hak kullanım bilgilerinin doğru ve hızlı bir şekilde tek bir noktadan ortaklara ulaştırılması  Hak kullanım bilgilendirme sürecinin şirketten ortağa tam otomasyon sağlanmış bir şekilde gerçek zamanlı yapılması Yatırımcı Duyuruları & Hak Kullanım Bilgileri - II Bilgi ve Duyuru İletimi

26  Ortakların elektronik salonlarda elektronik kurullar yapması  Şirketlerin salonlarda bilgilendirici açıklamalarda bulunabilmesi, yazılı ve görsel sunum yapılabilmesi  Ortaklar veya potansiyel yatırımcılar için belirli bir gündemle elektronik yatırımcı toplantıları yapılması  Ortaklar ve yatırımcıların görüşlerini yazılı, sözlü ve görüntülü olarak aktarabilmesi  Genel kurul öncesi ortakların bilgi paylaşımında bulunabilmesi  Şirket ve ortağın birbirini daha yakından, daha doğru tanıması, sağlıklı iletişim kurmaları Elektronik Yatırımcı Toplantıları

27  Şirketlere ortakları hakkında doğru, güvenli ve kapsamlı istatistiki raporlar  Ortakların hisse senetlerini elde tutma süreleri  Ortakların demografik ve finansal özellikleri  Ortakların sektörel tercihleri  Portföy Değişim Analiz raporları  Anketle bir konu hakkında ortakların görüşünün alınması  Potansiyel ortakların belirlenmesinde hedef kitleye erişim Yatırımcı İstatistikleri & Anketler

28  Tanıtım amaçlı bilgilendirme  Kimlik bilgilerinin gizliliği – Ortaklara ilişkin bilgilerin kesinliği  Kimlik bilgilerinin gizliliği – Şirket ile iletişim  Ortaklıktan çıkma/Rakip şirketin ortağı olma nedenlerinin öğrenilmesi  Anketlerin doğru hedef kitleye yönelik yapılabilmesi  Çok hızlı ve güvenli geri dönüşler  Hedef kitlelere sorular ve anketlerle yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi. Yatırımcı İstatistikleri & Anketler

29  Ortakların Müşteri, Müşterilerin Ortak olması  Şirket ortaklarına ürünlerinde ve hizmetlerinde indirim  Şirket ortaklarına çekilişler ve kampanyalar  Yatırımcı başvurularının elektronik ortamda alınması  Şirketlere anlık raporlama, yatırımcılara elektronik bildirim  Uzun hisse senedi elde tutma süreleri  Müşteri ve yatırımcı farkındalığının artırılması Ortak Promosyonu

30 e-VERİ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası  Sermaye piyasalarının merkezi veri kaynağı  Sermaye piyasalarında üretilen verilerin güvenli, tutarlı ve doğru bir şekilde ekonometrik modellerle sunulması  Uluslararası standartlarda sermaye piyasası istatistikleri  Bilimsel makaleler ve araştırma raporları  Elektronik Menkul Kıymet Veri Tabanı  Akademisyenlerin araştırmalarına ve politika üreten kurumların karar alma süreçlerine katkıda bulunma  Derecelendirme kuruluşlarına sağlıklı veri aktarımı  Yatırımcı Güven Endeksi, Yatırımcı Beklenti Endeksi, Haciz Endeksi ve Öncü Göstergeler 30

31 e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı  Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi:  Tüm şirketlerin web sitesi kurması  Maddede belirtilen bilgi ve belgeleri web siteleri üzerinden yayımlama zorunluluğu  MKK e-ŞİRKET Portalında:  Şirketlerin web siteleriyle entegrasyon  Şirketlerin bilgi ve belgeleri öncelikle portalda yayınlamaları  Bilgi ve belgelerin şirketlerin web siteleriyle ilintilendirilmesi  Gerekli güvenlik seviyelerinin sağlanması  Tek kaynaktan etkin erişimin ve değişmezliğinin sağlanması  MERSİS’e veri aktarımı  Yüzbinlerce şirketin güncel bilgi ve belgelerinin toplanması  Tek bir merkezden tüm şirketlerle ilgili veri ve bilgi sunulması 31

32 TEŞEKKÜRLER 32


"1 e-YÖNET : Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri ve Şirketler Bilgi Portalı YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA “DİJİTAL ŞİRKET” KONFERANSI (11.10.2011)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları