Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA"— Sunum transkripti:

1 e-YÖNET : Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri ve Şirketler Bilgi Portalı
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA “DİJİTAL ŞİRKET” KONFERANSI ( ) Doç. Dr. Yakup Ergincan Genel Müdür, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

2 GÜNDEM Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Merkezi Kaydi Sistem Yazılımı (MKS) Kaydi Sistem Hizmetleri Finansal Hesaplar Merkezi & Rakamlarla MKK Yatırımcı Bilgilendirme Hizmetleri Projeler ve İstanbul Finans Merkezi e-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı e-VERİ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı

3 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu Sermaye Piyasası Kanunu Madde:10/A Özel Hukuk Tüzel Kişisi Sermaye piyasası araçları ve bunlara bağlı hakların bilgisayar ortamında, üyeler itibariyle ve hak sahipleri bazında izlenmesi Yatırımcıları Koruma Fonunun temsil ve idaresi İştirakler: Bosna-Hersek Menkul Kıymetler Borsası Sermaye Piyasası Lisanslama ve Eğitim Şirketi Ürün İhtisas Borsası

4 SERMAYE YAPISI - YÖNETİM KURULU
% 0.1 % 30 % 65 %4.9 YÖNETİM KURULU 1 Üye 2 Üye

5 MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) YAZILIMI
MKK bünyesinde yazılım Web Tabanlı – JAVA Uygulaması Üyeler tarafından uzaktan erişim Kesintisiz hizmet – Güvenli Mesajlaşma Altyapısı Elektronik imza ISO/IEC Bilgi Güvenliği Sertifikası TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından 7. Teknoloji Kongresi’nde “Başarı Ödülü” TÜBİTAK (AR-GE) desteği

6 KAYDİ SİSTEM HİZMETLERİ
KAYDİLEŞTİRME SAKLAMA HESAP AÇMA SERBEST ve ŞARTLI VİRMAN İŞLEMLERİ ALIM SATIM SONRASI İŞLEMLERİ HAK KULLANIM ve İHRAÇÇI İŞLEMLERİ YATIRIMCI HİZMETLERİ HUKUKİ İŞLEMLER ELEKTRONİK FON PLATFORMU ÖDÜNÇ PAY SENEDİ PİYASASI RAPORLAMA DİĞER İŞLEMLER Hisse Senedi, Özel Sektör Borçlanma Aracı (Bono&Tahvil), Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Banka Bonosu, Varant, Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Eden Şirketler İHRAÇÇI ŞİRKET 450 ELEKTRONİK İMZA & PKI ALTYAPISI MKK Merkezi Kaydi Sistem WEB UYGULAMA ONLINE ENTEGRASYON ARACI KURUM/ BANKA 140

7 .... SAKLAMA – HESAP YAPISI MKK ÜYELER HESAPLAR ALT HESAPLAR ÜYE 1
Üye 1 Portföy Hesabı Yatırımcı 1 Serbest Genel Kurul Blokajı Yatırımcı Blokajı Haciz .... ÜYE 2 Üye 2 Portföy Hesabı Yatırımcı 2 Yatırımcı Blokajı ÜYELER HESAPLAR ALT HESAPLAR

8 KAYDİ SİSTEM VE HESAP AÇMA
HESAP AÇMA İÇİN BAŞVURU ENTEGRASYON MKK ÜYESİ VE HESAP YAPISI MALİYE BAKANLIĞI İHRAÇÇI ŞİRKET Tüzel Kişi İHRAÇÇI ŞİRKET YATIRIMCI HESAPLARI VERGİ KİMLİK NO VERGİ KİMLİK NO MKK/MKS YATIRIMCILAR T.C. KİMLİK NO ARACI KURUM/BANKA ARACI KURUM/BANKA YATIRIMCI HESAPLARI Gerçek Kişi T.C. KİMLİK NO İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL NO & ŞİFRE Yatırımcılar e-Devlet Entegrasyonu Hesaplar

9 e-DEVLET ENTEGRASYONU
T.C Kimlik No & e-DEVLET Şifresi e-DEVLET Şifresi için Başvuru e-DEVLET Entegrasyonu MKK Sicil No & Şifre MKK Yatırımcı Bilgilendirme Hizmetleri e-DEVLET uygulaması tarafından sağlanan hizmetler arasındadır.

10 FİNANSAL HESAPLAR MERKEZİ
Finansal sistemde açılmış tüm hesaplar Yatırımcıların kimlik ve iletişim (adres, telefon ve e-posta) bilgileri MERNİS ve Maliye Bakanlığı ile entegrasyon Üyelerle online entegrasyon ve e-Haciz entegrasyonu MERNİS ve Vergi Kimlik Numarası ile MKK Sicili Oluşturma Yatırımcılara MKK Sicil-Şifre gönderimi Yatırımcıların MKK şifrelerini oluşturabilmeleri için e-DEVLET ile entegrasyon

11 RAKAMLARLA MKK (Eylül 2011)
478 MİLYAR TL 19,246,900 3,672,361 35,116,330 4,453,728 Yatırımcı Sayısı Bakiyeli Yatırımcı Sayısı Hesap Sayısı Bakiyeli Hesap Sayısı Saklamadaki Kıymetlerin Piyasa Değeri

12 RAKAMLARLA MKK (Eylül 2011) Message Oriented Middleware
8,798,013 215,589,280 2,365,884 Message Oriented Middleware (MOM) Mesaj Sayısı Hareket Sayısı

13 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMET
SAKLAMA (Eylül 2011) Yabancı Payı: % 62.75 Borsada İşlem Gören : 155 Milyar TL Borsada İşlem Görmeyen: 277 Milyar TL HİSSE SENEDİ 1,094,353 YATIRIMCI 432 MİLYAR TL YATIRIM FONU 2,937,421 YATIRIMCI 32 MİLYAR TL ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI 100,059 YATIRIMCI 12,6 MİLYAR TL BORSA YATIRIM FONU 4,976 YATIRIMCI 293 MİLYON TL VARANT 2,361 YATIRIMCI 14 MİLYON TL VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMET 3 YATIRIMCI 228 MİLYON TL

14 YATIRIMCI BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ
MKK SİCİL & ŞİFRE MOBİL İMZA Bilgi Alma Portföy Durumu Hesap Hareketleri Raporlar Genel Kurul Blokajı Yatırımcı Blokajı INTERNET ( SESLİ YANIT SİSTEMİ / ÇAĞRI MERKEZİ ( ) e-CAS (SMS & e-posta) MOBİL UYGULAMALAR SMS (2655) ELEKTRONİK RAPOR GÖNDERİMİ (e-posta) Anlık Bilgilendirme Hak Kullanım Bilgileri İHRAÇÇI ŞİRKET MKK Portalı Anlık Bilgilendirme Hak Kullanım Bilgileri e-YÖNET (SMS & e-posta) ARACI KURUM/ BANKA Periyodik Bilgilendirme Portföy Durumu Hesap hareketleri RASSAL RAPOR GÖNDERİMİ (Posta) Aylık Yatırımcı Portföy Durumu

15 İSTANBUL FİNANS MERKEZİ
Eylem No: 49 - “Kaydi Ortaklık Haklarının Elektronik Ortamda Kullanımı” (Sorumlu Kuruluş) Eylem No: 48 - “Türkiye Elektronik Fon Alım-Satım Platformunun Oluşturulması” (Takasbank ile Ortak Sorumlu Kuruluş) 22 eylemde ilgili kurum

16 PROJELER e-YÖNET : Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı (TÜBİTAK AR-GE Desteği) ( - Temmuz 2012) e-GENEL KURUL: (TÜBİTAK AR-GE Desteği) ( Temmuz 2012) KAP Entegrasyonu ve SWIFT Projesi (- Temmuz ) DİBS’lerin Müşteri Bazında İzlenmesi (Temmuz 2012) e-ÜRÜN: Elektronik Ürün Senedi Merkezi (Temmuz 2012) e-VERİ: Sermaye Piyasası Veri Bankası Projesi ( ) e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı Projesi ( ) MERSİS Entegrasyonu ( ) UYAP Entegrasyonu ( )

17 MKK-ŞİRKET-ORTAKLAR MKK Merkezi Kaydi Sistem İHRAÇÇI ŞİRKET ORTAKLAR
ORTAKLAR PAY DEFTERİ MALİ HAKLARIN KULLANIMI ELEKTRONİK PAY DEFTERİ PAY SAHİPLİĞİ Temettü ödemesi Sermaye artırımı Sermaye azaltımı Birleşme ve bölünme Devir bildirimi Stopaj bildirimi Muafiyet bildirimi PAY SAHİPLİĞİ PAY DEVRİ PAY DEVRİ GENEL KURULA KATILIM YÖNETSEL HAK KULLANIMI GENEL KURUL BLOKAJI Genel kurula katılım Oy kullanma Oy hakkı intifası PAY BLOKAJI PAY BLOKAJI

18 e-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı
Şirketler-ortaklar arası iletişim köprüsü Ortaklar ile ihraççı şirketler arasında internet, e-posta ve mobil iletişim tabanlı sürekli ve standart bilgi alışverişi Şirketlerin ortaklarına doğrudan ulaşması Ortakların şirketler ile ilgili bilgiye kolaylıkla bütüncül erişimi Yatırımcı Bilgilendirme Merkezi

19 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
e-YÖNET Bileşenleri MKK PORTALI ŞİRKET MERSİS KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Dolaylı Bilgi Akışı ORTAKLAR Doğrudan Bilgi Akışı Dolaylı Bilgi Akışı

20 e-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı
MKK Portalı ŞİRKET MERSİS KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HİZMETLER ARAÇLAR Bilgi ve Duyuru İletimi MKK Portalı KAP Bilgileri Elektronik Yatırımcı Toplantıları Elektronik Vekalet & Temsilcilik Genel Kurulun Canlı Yayınlanması İstatistikler & Anketler Elektronik Genel Kurul Özel Durum Açıklamaları SMS ORTAKLAR Hak Kullanım Bildirimleri Mobil Uygulamalar Şirket Duyuruları e-posta Şirket Bilgileri SWIFT Ortak Promosyonu

21 Yatırımcı Bilgilendirme - I
Bilgi ve Duyuru İletimi TTK Md Kapsamındaki Bilgi ve Belgeler KAP Duyuruları ve Açıklamaları Şirket Haberleri ve Analiz Raporları KAP’ta açıklanan Mali Tablolar Muhasebe ve Kar Payı Politikaları Ayrıntılı Ortaklık Yapıları, Doğrudan ve Dolaylı Ortaklık İlişkileri, Oy Sözleşmeleri, Gruplar İtibariyle Ortak Sayıları Esas Sözleşme, Ticaret Sicili Bilgileri, İmtiyazlar

22 Yatırımcı Bilgilendirme - II
Bilgi ve Duyuru İletimi Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim ve İç Denetim Raporları Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları ve Şirket Etik Kuralları Ayrıntılı Genel Kurul Bilgisi Gerekçeli Olarak Sermaye Artırımı, Temettü Ödemesi Bilgileri, İzahname, Sirküler Geçmiş Genel ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Videoları Şirket Yöneticilerinin Konuşma Videoları, Şirket Tanıtım Filmleri

23 Yatırımcı Bilgilendirme - III
Bilgi ve Duyuru İletimi Şirketlerle ilgili bilgi zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle ve kolay erişilebilir KAP = Birincil Bilgi Kaynağı MKK =Yatırımcı Bilgilendirme Merkezi Ortakların bilgi alma ve inceleme haklarını kullanmalarında etkinlik Kamuyu aydınlatmada şeffaflık ve ortakların doğrudan bilgilendirilmesi

24 Yatırımcı Duyuruları & Hak Kullanım Bilgileri - I
Bilgi ve Duyuru İletimi Şirketler; diledikleri zaman diledikleri konuda yalnızca ilgili ortaklarını veya yatırımcılarını elektronik iletişim uygulamaları ile (SMS & e-posta) bilgilendirebilecekler. Duyuruların yalnızca hedef kitlelere anlık olarak SMS ve e-posta ile iletilmesi Duyuru maliyetlerinin azalması Şirketlerin hak kullanım bildirimlerini sadece KAP’a yapmaları Hak kullanımına ilişkin duyuruların yabancı yatırımcılara SWIFT mesaj formatında gönderilmesi

25 Yatırımcı Duyuruları & Hak Kullanım Bilgileri - II
Bilgi ve Duyuru İletimi KAP-MKK entegrasyonu ile bildirimlerin SMS ve e-postayla tüm yatırımcılara, SWIFT mesaj formatında yabancı kurumsal yatırımcılara gönderilmesi Hak kullanım bilgilerinin doğru ve hızlı bir şekilde tek bir noktadan ortaklara ulaştırılması Hak kullanım bilgilendirme sürecinin şirketten ortağa tam otomasyon sağlanmış bir şekilde gerçek zamanlı yapılması

26 Elektronik Yatırımcı Toplantıları
Ortakların elektronik salonlarda elektronik kurullar yapması Şirketlerin salonlarda bilgilendirici açıklamalarda bulunabilmesi, yazılı ve görsel sunum yapılabilmesi Ortaklar veya potansiyel yatırımcılar için belirli bir gündemle elektronik yatırımcı toplantıları yapılması Ortaklar ve yatırımcıların görüşlerini yazılı, sözlü ve görüntülü olarak aktarabilmesi Genel kurul öncesi ortakların bilgi paylaşımında bulunabilmesi Şirket ve ortağın birbirini daha yakından, daha doğru tanıması, sağlıklı iletişim kurmaları

27 Ortakların hisse senetlerini elde tutma süreleri
Yatırımcı İstatistikleri & Anketler Şirketlere ortakları hakkında doğru, güvenli ve kapsamlı istatistiki raporlar Ortakların hisse senetlerini elde tutma süreleri Ortakların demografik ve finansal özellikleri Ortakların sektörel tercihleri Portföy Değişim Analiz raporları Anketle bir konu hakkında ortakların görüşünün alınması Potansiyel ortakların belirlenmesinde hedef kitleye erişim

28 Tanıtım amaçlı bilgilendirme
Yatırımcı İstatistikleri & Anketler Tanıtım amaçlı bilgilendirme Kimlik bilgilerinin gizliliği – Ortaklara ilişkin bilgilerin kesinliği Kimlik bilgilerinin gizliliği – Şirket ile iletişim Ortaklıktan çıkma/Rakip şirketin ortağı olma nedenlerinin öğrenilmesi Anketlerin doğru hedef kitleye yönelik yapılabilmesi Çok hızlı ve güvenli geri dönüşler Hedef kitlelere sorular ve anketlerle yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi.

29 Ortakların Müşteri, Müşterilerin Ortak olması
Ortak Promosyonu Ortakların Müşteri, Müşterilerin Ortak olması Şirket ortaklarına ürünlerinde ve hizmetlerinde indirim Şirket ortaklarına çekilişler ve kampanyalar Yatırımcı başvurularının elektronik ortamda alınması Şirketlere anlık raporlama, yatırımcılara elektronik bildirim Uzun hisse senedi elde tutma süreleri Müşteri ve yatırımcı farkındalığının artırılması

30 e-VERİ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası
Sermaye piyasalarının merkezi veri kaynağı Sermaye piyasalarında üretilen verilerin güvenli, tutarlı ve doğru bir şekilde ekonometrik modellerle sunulması Uluslararası standartlarda sermaye piyasası istatistikleri Bilimsel makaleler ve araştırma raporları Elektronik Menkul Kıymet Veri Tabanı Akademisyenlerin araştırmalarına ve politika üreten kurumların karar alma süreçlerine katkıda bulunma Derecelendirme kuruluşlarına sağlıklı veri aktarımı Yatırımcı Güven Endeksi, Yatırımcı Beklenti Endeksi, Haciz Endeksi ve Öncü Göstergeler

31 e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı
Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi: Tüm şirketlerin web sitesi kurması Maddede belirtilen bilgi ve belgeleri web siteleri üzerinden yayımlama zorunluluğu MKK e-ŞİRKET Portalında: Şirketlerin web siteleriyle entegrasyon Şirketlerin bilgi ve belgeleri öncelikle portalda yayınlamaları Bilgi ve belgelerin şirketlerin web siteleriyle ilintilendirilmesi Gerekli güvenlik seviyelerinin sağlanması Tek kaynaktan etkin erişimin ve değişmezliğinin sağlanması MERSİS’e veri aktarımı Yüzbinlerce şirketin güncel bilgi ve belgelerinin toplanması Tek bir merkezden tüm şirketlerle ilgili veri ve bilgi sunulması

32 TEŞEKKÜRLER


"YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları