Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 22-a Uygulaması Uygulama alanının belirlenmesi ve uygulama raporlarının düzenlenmesi Kontrol Müh. Kontrol Mem. Kadastro Tek. Uygulama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 22-a Uygulaması Uygulama alanının belirlenmesi ve uygulama raporlarının düzenlenmesi Kontrol Müh. Kontrol Mem. Kadastro Tek. Uygulama."— Sunum transkripti:

1 1 KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 22-a Uygulaması Uygulama alanının belirlenmesi ve uygulama raporlarının düzenlenmesi Kontrol Müh. Kontrol Mem. Kadastro Tek. Uygulama Raporu ve Ekleri BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Onay Hayır GENEL MÜDÜRLÜK Evet Onay Hayır Evet Yıllık İş Programının Düzenlenmesi Sayfa 2 Yönetmelik. 5.Md Yönerge 11.Md. Yönetmelik. 6.Md Yönerge 12.Md. Yönetmelik. 6.Md Yönerge 12.Md. 22-a Uygulaması TRABZON KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Uygulama raporunun düzenlenmesi esnasında dikkat edilecek hususlar Teknik Raporu Uygulama Alanı Sınır Krokisi Pafta-Zemin-Ölçü Analizi (Kısmi ise) Parsel Listesi

2 2 Sayfa 1 Uygulamanın Başlatılması Görevlendirmelerin Yapılması. Kontrol Elemanları Kadastro Komisyonu Kadastro Teknisyeni Uygulama Alanı İlanının Yapılması Yönetmelik. 7.Md Yönerge 14.Md. Uygulama Alanı Yazışmaları Belirtmelerin Yapılması KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Uygulamaya Tabi Taşınmaz Listesi TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ Tapu Kütüğüne Belirtmelerin Yapılması Fen Klasörüne Belirtmelerin Yapılması Sayfa 3 Yönetmelik. 7.Md Yönerge 15.Md. TRABZON KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 22-a Uygulaması Bilgilendirme Toplantısı

3 3 Sayfa 2 Bilgi ve Belgelerin Toplanması Tapu Kayıtlarının Güncellenmesi Tapu Kayıtlarının PC Ortamında Güncellenmesi Tapu Kayıtları Kontrol Tutanak Görevli Personel Yönetmelik. 8.Md Yönerge 16.Md. Pafta ve Fen Klasörlerinin Güncellenmesi Yönerge 17.Md. Kontrol Teknik Bilgilerin PC Ortamındaki Güncellenmesi Mahkemelerden Dava Listelerinin İstenmesi Hukuk Mahkemeleri Kadastro Mahkemesi Sayfa 4 Yönetmelik. 9.Md Yönerge 18.Md. 22-a Uygulaması TRABZON KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Pafta ve Fen Klasörleri

4 4 Sayfa 3 Teknik Belgelerin Temini Bilirkişi Seçimi ve Yemini Yönetmelik. 11.Md Yönerge 20.Md. Ada/Mevkii İlanlarının Yapılması Ada/Mevkii İlanı Yönetmelik. 13.Md Yönerge 22.Md. GENEL MÜDÜRLÜK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ Kamu Kurum ve Kuruluşları Sayfa 5 22-a Uygulaması TRABZON KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Yönetmelik. 10.Md Yönerge 19.Md. Ada Bölüm Krokisinin Yapılması ve Ada Numaralarının Verilmesi Yönetmelik. 14.Md Yönerge 25.Md. Kadastro Müdürlüğünce İş Programının Yapılması

5 5 Sayfa 4 Jeodezik Çalışmalar Nirengi Çalışmaları Poligon Çalışmaları Yönerge 23.Md. Bilgi, Belge ve Paftaların Elektronik Ortama Aktarılması a)Kadastro Paftalarının Raster Görüntüleri, b)Kadastro Ölçü Değerlerinden Elde Edilen Sayısal Veriler, c)Fotogrametrik Harita, d)Halihazır Harita, e)Ortofoto, f)Diğer Amaçlı Haritalar, g)Jeodezik Noktalara Ait Veriler, v.b. Sayfa 6 Arazi Çalışmaları Sınırlandırma Çalışmaları Yönetmelik. 15-16.Md Yönerge 27-28-29.Md. 22-a Uygulaması TRABZON KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Sınırın Belirlenmesi

6 6 Sayfa 7 22-a Uygulaması TRABZON KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ ÇİZGİ RENGİ SINIR ADIZEMİN ÖLÇÜSÜ TEKNİK BELGELERE GÖRE DEĞERLENDİR / OLUŞTUR DENGELEME PLANI İLE OLUŞTUR APLİKASYON SİYAHSABİT YapılacakDeğerlendirXX KAHVE RENGİ BELİRSİZ XDeğerlendirOluşturYapılacak KIRMIZIÇEKİŞMELİ Yapılacak ( Taraf Gösterimleri İle Birlikte ) Değerlendir / OluşturOluşturYapılacak MAVİDEĞİŞEBİLİR YapılacakDeğerlendir / OluşturXYapılacak TURUNCUGEÇERLİ XOluşturXYapılacak YEŞİL GEÇERLİ SAYILA BİLECEK YapılacakXXX SARI DEPREM SONRASI OLUŞAN YapılacakDeğerlendir / OluşturXX

7 7 Sayfa 6 Sınırlandırma Krokilerinin Düzenlemesi Parsel Numaralarının Verilmesi Yönetmelik. 14.Md Yönerge 25.Md. Yol, Ark, Dere ve Benzeri Yerler Yönetmelik. 15.Md Yönerge 28.Md. Yapı ve Tesisler Yönetmelik. 19.Md Yönerge 31.Md. Ölçü Krokilerinin Düzenlemesi Yönetmelik. 20.Md Yönerge 32.Md. Zeminde Mevcut Tüm (Tescilli-Tescilsiz) Yapı ve Tesislerin Ölçülmesi Değerlendirme Yönetmelik. 20-21.Md Yönerge 33-34.Md. Sayfa 8 22-a Uygulaması TRABZON KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Tesis Kadastrosu Öncesinde Mevcut mu? Evet Sınırlandırma, Ölçü Krokisi ile Paftasında Göster Hayır Muvafakat Var mı? Sınırlandırma, Ölçü Krokisi ile Paftasında Göster EvetHayırSınırlandırma, Ölçü Krokisi ile Paftasında Kesik Çizgilerle Göster Tescil EdilmişTescil Edilmemiş Sınırlandırma, Ölçü Krokisi ile Paftasında Göster Sadece Ölçü Krokisinde Göster

8 8 Sayfa 7 Sabit – Geçerli Sayılabilecek- Deprem Sonucu Oluşan Sınırların Esas Alınması Yönetmelik. 20.Md Yönerge 33.Md. Geçerli Sınırların Hatasız Pafta ve Teknik Belgelerine Göre Oluşturulması Çekişmeli Sınırların Teknik Belgeleri veya Dengeleme Planına Göre Oluşturulması Belirsiz Sınırların Dengeleme Planına Göre Oluşturulması Değişebilir Sınırların Sabit- Geçerli veya Dengeleme Planı ile Oluşan Sınırlara Göre Oluşturulması Yönetmelik. 20-21.Md Yönerge 33-34.Md. Geçici Çizimi Sayfa 9 22-a Uygulaması TRABZON KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Sınırların Oluşturulması

9 9 Sayfa 8 Aplikasyon ve Zemin İşaretlerinin Konması Parsel Köşelerinin Aplikasyonu ve Zemin İşaretlerinin Konması Değerlendirme Sonucu Oluşturulan; Geçerli, Belirsiz, Çekişmeli ve Değişebilir Sınırlara ait Röleve Ölçülerinin Yapılması Ölçü Krokilerinin Bütünlenmesi Yeni Paftaların Çizimi Yönetmelik. 22.Md Yönerge 35.Md. Yüzölçümü Hesapları Yönetmelik. 23.Md Yönerge 36.Md. Yönetmelik. 24.Md Yönerge 37.Md. Değişim ve Karşılaştırma Cetvelleri (Ek-7) Sayfa 10 22-a Uygulaması TRABZON KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

10 10 Sayfa 9 Ada Raporlarının Düzenlenmesi Ada ve Parsel Değişim Tablolarının Düzenlenmesi (Ek-8, 9) Yönetmelik. 25.Md Yönerge 38.Md. Uygulama Tutanağının Düzenlenmesi Yönetmelik. 27.Md Yönerge 40.Md. İş Bitim Tutanağı Düzenleninceye Kadar Yapılacak İtirazların İncelenmesi Kadastro Komisyonu Yönetmelik. 29.Md Yönerge 42.Md. Kontrol Genel Kontrol Çizelgesi Kontrol Sonuç Raporu Sayfa 11 22-a Uygulaması TRABZON KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Bilgilendirme İlanı 11.09.2007 tarih ve 3688 sayılı Talimat

11 11 Sayfa 10 İş Bitim Tutanağının Düzenlenmesi Yönetmelik. 32.Md Yönerge 44.Md. Askı İlan Cetvellerinin Düzenlenmesi Yönetmelik. 34.Md Yönerge 45.Md. Askı İlanı Süresince Yapılacak İtiraz EvetKadastro Mahkemesi Hayır Kesinleştirme İşlemleri Kesinleştirilmiş Parsellere Ait Liste (Ek-15) Davalı Parsellere Ait Liste (Ek-16) Yönetmelik. 35.Md Yönerge 46.Md. Yönetmelik. 36.Md Yönerge 47.Md. Eski Paftaların Geçersiz Sayılması Yönetmelik. 37-38.Md Yönerge 48-49.Md. Sayfa 12 22-a Uygulaması TRABZON KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

12 12 Sayfa 11 Fen Klasörlerinin Düzenlenmesi Yönetmelik. 37.Md Yönerge 48.Md. Tapuya Devir İşlemleri Kadastro Arşiv İşlemleri Pafta ve Teknik Belge (Asıllar) Tutanak ve Ekleri, Parsel Listeleri, Yeni Kütükler Yönetmelik. 39-40.Md Yönerge 50-51.Md. KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Tapu Bilgi Sistemi Kadastro Bilgi Sistemi 22-a Uygulaması TRABZON KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ


"1 KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 22-a Uygulaması Uygulama alanının belirlenmesi ve uygulama raporlarının düzenlenmesi Kontrol Müh. Kontrol Mem. Kadastro Tek. Uygulama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları