Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

e-YÖNET: Mobil Kurumsal Yönetim Platformu  Şirket ile ortağı arasında sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı  İnternet (web/portal)  Elektronik İletişim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "e-YÖNET: Mobil Kurumsal Yönetim Platformu  Şirket ile ortağı arasında sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı  İnternet (web/portal)  Elektronik İletişim."— Sunum transkripti:

1

2 e-YÖNET: Mobil Kurumsal Yönetim Platformu

3  Şirket ile ortağı arasında sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı  İnternet (web/portal)  Elektronik İletişim Uygulamaları (SMS, e-posta)  Mobil Uygulamalar  Fiziksel sınırlamaların ortadan kalkması  Kurumsal yönetim ilkelerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde uygulanması  Ortakların şirket yönetimine, karar alma süreçlerine, daha fazla, doğrudan ve geniş tabanlı katılımı  Şirket demokrasisinin en üst düzeyde sağlandığı teknolojik altyapı MOBİL KURUMSAL YÖNETİM

4  Şirketin her türlü duyurusunun tüm ortaklarına ulaştırılması  Şirket ile ortağı arasında sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı  Yatırımcıların doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye erişimi  Elektronik genel kurullar & Elektronik oy kullanma MOBİL KURUMSAL YÖNETİM

5  Şirket demokrasisinde ortakların söz sahipliğinin artırılması  Hissedar aktivizminin (shareholder activism) artırılması  Bazı konularda ortakların da onay/görüşleri alınarak şirketin yönetilmesi  Tamamen elektronik ve geniş katılımlı yönetim süreci MOBİL KURUMSAL YÖNETİM

6 ORTAKLAR MKK Portalı ŞİRKET MERSİS KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU e-YÖNET BİLEŞENLERİ Doğrudan Bilgi Akışı Dolaylı Bilgi Akışı Dolaylı Bilgi Akışı

7  Kamuyu Aydınlatma  Yatırımcı Duyuruları ve Hak Kullanım Bilgileri  Elektronik Kurullar ve Yatırımcı Toplantıları  Oy Vekaleti ve Oy Temsilciliği  Yatırımcı İstatistikleri ve Anketleri  Genel Kurulların Canlı Yayınlanması  Elektronik Genel Kurul e-YÖNET ANA FONKSİYONLARI Bilgi ve Duyuru İletimi Elektronik Kurul Yatırımcı Toplantıları Oy Vekaleti & Temsilciliği İstatistik &Anketler Genel Kurul Canlı Yayını Elektronik Genel Kurul

8 e-YÖNET Kamuyu Aydınlatma - I  KAP Duyuruları ve Açıklamaları  Şirket Haberleri ve Analiz Raporları  KAP’ta açıklanan Mali Tablolar  Muhasebe ve Kar Payı Politikaları  Ayrıntılı Ortaklık Yapıları, Doğrudan ve Dolaylı Ortaklık İlişkileri, Oy Sözleşmeleri, Gruplar İtibariyle Ortak Sayıları  Esas Sözleşme, Ticaret Sicili Bilgileri, İmtiyazlar Bilgi ve Duyuru İletimi

9 e-YÖNET Kamuyu Aydınlatma - II  Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim ve İç Denetim Raporları  Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları ve Şirket Etik Kuralları  Ayrıntılı Genel Kurul Bilgisi  Gerekçeli Olarak Sermaye Artırımı, Temettü Ödemesi Bilgileri, İzahname, Sirküler  Geçmiş Genel ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Videoları  Şirket Yöneticilerinin Konuşma Videoları, Şirket Tanıtım Filmleri Bilgi ve Duyuru İletimi

10  Şirketlerle ilgili bilgi  zamanında,  doğru,  eksiksiz,  anlaşılabilir,  yorumlanabilir,  düşük maliyetle ve kolay erişilebilir bir şekilde  KAP Özel Durum Açıklamalarının SMS ve e-postayla yatırımcılara iletilmesi e-YÖNET Kamuyu Aydınlatma - III Bilgi ve Duyuru İletimi

11  KAP = Birincil Bilgi Kaynağı  MKK =Yatırımcı Bilgilendirme Merkezi  Ortakların bilgi alma ve inceleme haklarını kullanmalarında etkinlik  Kamuyu aydınlatmada şeffaflık ve ortakların doğrudan bilgilendirilmesi e-YÖNET Kamuyu Aydınlatma - IV Bilgi ve Duyuru İletimi

12  Şirketler;  diledikleri zaman  diledikleri konuda  yalnızca ilgili ortaklarını veya yatırımcılarını  elektronik iletişim uygulamaları ile bilgilendirebilecekler. e-YÖNET Yatırımcı Duyuruları&Hak Kullanım Bilgileri - I Bilgi ve Duyuru İletimi

13  Duyuruları yalnızca hedef kitlelere anlık bir şekilde iletilmesi  Duyuru maliyetlerinin azalması  Şirketlerin hak kullanım bildirimlerini sadece KAP’a yapmaları  Hak kullanımına ilişkin duyuruların yabancı yatırımcılara SWIFT mesaj formatında gönderilmesi e-YÖNET Yatırımcı Duyuruları&Hak Kullanım Bilgileri - II Bilgi ve Duyuru İletimi

14  KAP-MKK entegrasyonu ile bu bildirimlerin SMS ve e-postayla tüm yatırımcılara,  SWIFT mesaj formatında yabancı kurumsal yatırımcılara gönderilmesi  Hak kullanım bilgilerinin doğru ve hızlı bir şekilde tek bir noktadan ortaklara ulaştırılması  Hak kullanım bilgilendirme sürecinin dünyada ilk kez şirketten ortağa tam otomasyon sağlanmış bir şekilde gerçek zamanlı yapılması e-YÖNET Yatırımcı Duyuruları&Hak Kullanım Bilgileri - III Bilgi ve Duyuru İletimi

15 ORTAKLAR KAP Bilgileri Özel Durum Açıklamaları Şirket Duyuruları Şirket Bilgileri Hak Kullanım Bildirimleri MKK Portal e-posta SWIFT SMS Bilgi ve Duyuru İletimi MKK Portalı ŞİRKET MERSİS KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU e-YÖNET Yatırımcı Duyuruları&Hak Kullanım Bilgileri- IV

16  Ortakların elektronik salonlarda elektronik kurullar yapması  Ortakların birbirleriyle haberleşip bağlantı kurabilmesi  Şirketlerin salonlarda bilgilendirici açıklamalarda bulunabilmesi  Ortaklar veya potansiyel yatırımcılar için belirli bir gündemle elektronik yatırımcı toplantıları yapılması  Şirketin yetkililerinin görsel ve yazılı sunumu  Yazılı (chat) ve sözlü görüş paylaşımı  Ortaklar ve yatırımcıların görüşlerini yazılı, sözlü ve görüntülü olarak aktarabilmesi e-YÖNET Elektronik KurullarYatırımcı Toplantıları

17  Gerçek ve potansiyel ortakların bir araya gelmesi ve bilgilenmeleri ile birlikte hareket edebilmeleri  Ortakların şirket yönetimi ve şirket hakkında karar alıp hareket etme olanağı  Genel kurul öncesi ortakların bilgi paylaşımında bulunabilmesi  Şirket ve ortağın birbirini daha yakından, daha doğru tanıması, sağlıklı iletişim kurmaları e-YÖNET Elektronik KurullarYatırımcı Toplantıları

18  Yatırımcı toplantılarının  Gerçek ortaklarla  Fiziki sınırlamalar olmadan  İstenilen sıklıkta  Yönetim kurullarının güvenli ve elektronik imza altyapısı ile sağlanmış bir ortamda yapılması  Şirketlerin katılımcılara sunum yapması, katılımcıların sırayla  paylaşımda bulunabileceği,  oylamaya katılabileceği,  soru sorup cevabını alabileceği bir ortam e-YÖNET Elektronik KurullarYatırımcı Toplantıları

19  Ortağın elektronik ortamda vekalet vermesi  Vekalet belgelerinin yazılı bir şekilde dağıtılmasından kaynaklanan maliyetlerin ve zaman kaybının önlenmesi  Oy temsilciliğinin elektronik imza teknolojisi kullanılarak internet üzerinden yazılı temsil belgesiyle verilmesi  Toplantıda hazır bulunan temsilciye genel kurulun seyrine göre talimat verilebilmesi  Temsilci tayin eden ortağın gerçek iradesinin genel kurul kararlarının oluşumuna yansıtılması e-YÖNET Oy Vekaleti & Temsilciliği

20  Şirketlere ortakları hakkında doğru, güvenli ve kapsamlı istatistiki raporlar  Ortakların hisse senetlerini elde tutma süreleri,  Ortakların demografik ve finansal özellikleri,  Ortakların sektörel tercihleri  Portföy Değişim Analiz raporları  Anketle bir konu hakkında ortakların görüşünün alınması  Potansiyel ortakların belirlenmesinde hedef kitleye erişim e-YÖNET - I Yatırımcı İstatistikleri & Anketler

21  Tanıtım amaçlı bilgilendirme  Kimlik bilgilerinin gizliliği – Ortaklara ilişkin bilgilerin kesinliği  Kimlik bilgilerinin gizliliği – Şirket ile iletişim  Ortaklıktan çıkma/Rakip şirketin ortağı olma nedenlerinin öğrenilmesi  Anketlerin doğru hedef kitleye yönelik yapılabilmesi  Çok hızlı ve güvenli geri dönüşler  Hedef kitlelere sorular ve anketlerle yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi.  Shareholder Benefit uygulamasının kolaylaşması e-YÖNET - II Yatırımcı İstatistikleri & Anketler

22  Genel Kurulun İnternetten canlı olarak (İngilizce çeviriyle) yayınlanması, •  Elektronik Davet ve Bilgi/Belge Paylaşımı  Görüntülü/yazılı/sözlü öneride bulunma/görüş açıklama  Öneri/görüşlerin diğer ortaklarla paylaşılması,  Elektronik oy verme  Elektronik oy hizmetleri e-YÖNET Genel Kurul Canlı Yayını Elektronik Genel Kurul  Ölçek ekonomileri  Ortakların eşit işlem ilkesi  Teknik ve operasyonel etkinlik  Düşük maliyet  Şirket ile ortaklar arasındaki iletişim süresinin kısalması.

23 e- YÖNET ORTAKLAR MKK Portal Mobil Uygulamalar e-posta SWIFT MKK PORTALI ŞİRKET MERSİS KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Elektronik Kurul Yatırımcı Toplantıları Oy Vekaleti & Temsilciliği Genel Kurul Canlı Yayını İstatistik & Anketler Elektronik Genel Kurul KAP Bilgileri Özel Durum Açıklamaları Şirket Duyuruları Şirket Bilgileri Hak Kullanım Bildirimleri SMS Bilgi ve Duyuru İletimi HİZMETLERARAÇLAR


"e-YÖNET: Mobil Kurumsal Yönetim Platformu  Şirket ile ortağı arasında sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı  İnternet (web/portal)  Elektronik İletişim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları