Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulamalarında Mali Mühür Kullanımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulamalarında Mali Mühür Kullanımı."— Sunum transkripti:

1 Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulamalarında Mali Mühür Kullanımı

2 Sunum Planı  Mali Mühür  Mali Mühür nedir?  Neden Mali Mühür?  Mali Mührün Kullanım Alanları  e-Fatura Uygulaması  e-Defter Uygulaması  e-Bilet Uygulaması  e-Arşiv Uygulaması

3 Kanuni Dayanak Vergi Usul Kanunu Mükerrer 242. Madde Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye … bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir.

4 Mali Mühür, Gelir İdaresi Başkanlığı adına TÜBİTAK tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısıdır.  Tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmeler adına hazırlanır.  Veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğini sağlar.  Yalnızca kurumca bildirilen yetkili veya yetkililerinin kontrolü altında kullanılabilir.  Ünvan değişikliğini izleyen 15 gün içerisinde yeni unvana uygun sertifika başvurusu yapması gerekmektedir.  Mali Mühürün başvuru, işleyiş ve kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler http://mm.kamusm.gov.tr/ internet sitesinde yer almaktadırhttp://mm.kamusm.gov.tr/ Mali Mühür Nedir ?

5 Kaynak Bütünlük Kurum Elektronik İmza Mali Mühür Değişmezlik Kişi E-İmza/Mali Mühür

6  Nitelikli elektronik imza münhasıran imza sahibine bağlı olan, imza sahibi gerçek kişinin kimliğinin tespitini sağlayan bir araçtır.  Mali Mühür Sertifikası ise adına hazırlanan tüzel kişi, kurum ve kuruluşu temsil eder.  Yetki sahibi olmayan kişilerce kurum adına işlem yapılmasını engeller.  Mali Mühür e-fatura gibi çoklu imzalama gerekebilecek işlemlerin yürütülmesinde pratik çözüm sağlar.  Mali Mühür düzenlenen elektronik belgenin kaynağının doğruluğunu, içeriğinin değişmezliğini ve gizliliğini sağlar. Neden Mali Mühür?

7 Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Mali Mühür kullanım alanları  e-Fatura Uygulaması  e-Defter Uygulaması  e-Bilet Uygulaması  e-Arşiv Uygulaması

8 Faturada yer alması gereken bilgileri kapsar Elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur Mali Mühür /E-imza  Kaynağının doğruluğu  İçeriğinin bütünlüğü  Değişmezliği e-Fatura Nedir?

9 e – Fatura İş Akışı e-FATURA SATICIALICI GİB GS1 ŞEMA & ŞEMATRON e-FATURA «e-FATURANIZ BAŞARIYLA İLETİLMİŞTİR»

10 • Web uygulaması • Temel fonksiyonlar • E-imza/mali mühür Gönderme ve Alma • Arşivleme • KOBİ’ler için uygun 1 Portal Mali Mühür GİRİŞ E-FATURA PORTALI Entegrasyon 2 • Gelişmiş bilgi işlem sistemi • Doğrudan bağlantı • E-imza/mali mühür • Arşivleme • Büyük işletmeler için uygun Özel Entegratör Özel Entegratör 3 Özel Entegrasyon • Başkanlıktan onay almış 3.taraflar(özel entegratörler) • Özel entegratörler aracılığıyla fatura değişimi • Özel entegratörün mükellef adına mali mühürle imzalayabilmesi • Tüm mükellefler için uygun www.efatura.gov.tr

11 e-Faturada Mali Mühür Kullanım Alanları e-Fatura Portalına Giriş XAdES formatında XML Fatura İmzalama XAdES formatında HR-XML İmzalama Mali Mühür Uyum Değerlendirme Raporu Özel entegratör kurumların müşterilerinin kullanıcı hesaplarını açmada HR-XML standardı kullanılır. Özel entegratör kurumların mali mühür imzalama süreçleri TÜBİTAK KamuSM tarafından değerlendirilmektedir. Portal Kullanıcıları portal hesaplarına mali mühürleri ile giriş yapmaktadırlar. Portalda veya entegratör tarafından oluşturulan faturalar mali mühür ile imzalanır.

12  Şekil hükümlerinden bağımsız  VUK ve/veya TTK uyumlu  Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan  Elektronik kayıtlar bütünü

13 e-Defterde Mali Mühür Kullanım Alanları e-Defter Uygulamasına Giriş Mükellefler e-Defter Uygulamasına mali mühürleri ile giriş yapmaktadırlar. e-Defter İmzalama e-Defter Berat İmzalama Mükelleflerin e-Defterlerini mali mühür ile imzalamaları zorunludur. e-Defterin imza/mühür değerini taşıyan e-defter Beratı mali mühür ile imzalanır.

14 e-Defter İş Akışı 1 Mükellef Tebliğde belirlenen şartlar ve XBRL formatında aylık defterini hazırlar 2 Gerçek kişiler e-imza ile Tüzel kişiler mali mühür ile imzalar 3 Onaylanan defterin imza/ mühür değeri alınır 4 e-Defterin imza/ mühür değerini taşıyan e-defter Beratı mükellef tarafından elektronik ortamda hazırlanarak e- imzalanır/ mühürlenir 5 e-Defter uygulamasına e-imza/ mali mühür ile girilir 6 e-Defter Beratı Uygulamaya yüklenir 7 GİB uygulamadan gelen e-Defter Beratını kendi mühürü ile onaylar + 8 Mükellef e-Defterini ve uygulamadan indirdiği beratı yasal saklama süresince muhafaza eder

15 e-Bilet Uygulaması Kara, Hava ve Deniz yolu yolcu taşıma biletlerinin ve yolcu listelerinin elektronik ortamda:  Oluşturulması,  İletilmesi,  Muhafazası  İbrazı

16 e-Bilette Mali Mühür Kullanım Alanları e-Bilet Uygulamasına Giriş Mükellefler e-Bilet Uygulamasına mali mühürleri ile giriş yapmaktadırlar. PAdES formatında İmzalama Müşterilere sunulan.pdf formatındaki biletler mali mühür ile imzalanır. XAdES formatında e-Bilet Raporlarını İmzalama e-Bilet ve e-Yolcu Listesi Raporu mali mühür ile XADES formatında imzalanır.

17 e-Arşiv Uygulaması Kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan fatura ve sevk irsaliyesinin ikinci nüshalarının elektronik biçimde oluşturulmasına, iletilmesine, saklanmasına ve ibraz edilmesine imkan sağlayan bir uygulamadır. Haftalık e-Arşiv Raporunu mali mühür ile zaman damgalı olarak onaylamak zorundadırlar. e-Arşiv kapsamında oluşturulan faturalar mali mühür ile onaylanmak zorundadır.

18 31.12.2013 tarihine kadar yaklaşık 20.400 mükellef e-Fatura kapsamında mali mührü üretilmiş olacaktır. Hedefler Kamuya gönderilecek faturaların e-fatura olması zorunlu olacaktır. e-Fatura kullanıcılarının kapsamı genişletilecektir.

19 UĞUR DOĞAN Gelir İdaresi Dairesi Başkanı udogan@gelirler.gov.tr


"Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulamalarında Mali Mühür Kullanımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları