Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulamalarında GELİR İDARESİ DAİRE BAŞKANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulamalarında GELİR İDARESİ DAİRE BAŞKANI"— Sunum transkripti:

1 Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulamalarında GELİR İDARESİ DAİRE BAŞKANI
Mali Mühür Kullanımı UĞUR DOĞAN GELİR İDARESİ DAİRE BAŞKANI

2 Sunum Planı Mali Mühür Mali Mührün Kullanım Alanları Mali Mühür nedir?
Neden Mali Mühür? Mali Mührün Kullanım Alanları e-Fatura Uygulaması e-Defter Uygulaması e-Bilet Uygulaması e-Arşiv Uygulaması

3 Kanuni Dayanak Vergi Usul Kanunu Mükerrer 242. Madde
Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye … bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir.

4 Mali Mühür Nedir ? Mali Mühür, Gelir İdaresi Başkanlığı adına TÜBİTAK tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısıdır. Tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmeler adına hazırlanır. Veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğini sağlar. Yalnızca kurumca bildirilen yetkili veya yetkililerinin kontrolü altında kullanılabilir. Ünvan değişikliğini izleyen 15 gün içerisinde yeni unvana uygun sertifika başvurusu yapması gerekmektedir. Mali Mühürün başvuru, işleyiş ve kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler   sitesinde yer almaktadır

5 E-İmza/Mali Mühür Mali Mühür Elektronik İmza Kaynak Bütünlük Kurum
Kişi Değişmezlik

6 Neden Mali Mühür? Nitelikli elektronik imza münhasıran imza sahibine bağlı olan, imza sahibi gerçek kişinin kimliğinin tespitini sağlayan bir araçtır. Mali Mühür Sertifikası ise adına hazırlanan tüzel kişi, kurum ve kuruluşu temsil eder. Yetki sahibi olmayan kişilerce kurum adına işlem yapılmasını engeller. Mali Mühür e-fatura gibi çoklu imzalama gerekebilecek işlemlerin yürütülmesinde pratik çözüm sağlar. Mali Mühür düzenlenen elektronik belgenin kaynağının doğruluğunu, içeriğinin değişmezliğini ve gizliliğini sağlar.

7 Gelir İdaresi Başkanlığı’nda
Mali Mühür kullanım alanları e-Fatura Uygulaması e-Defter Uygulaması e-Bilet Uygulaması e-Arşiv Uygulaması

8 e-Fatura Nedir? Mali Mühür/E-imza
Faturada yer alması gereken bilgileri kapsar Elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur Mali Mühür/E-imza Kaynağının doğruluğu İçeriğinin bütünlüğü Değişmezliği

9 «e-FATURANIZ BAŞARIYLA İLETİLMİŞTİR»
e – Fatura İş Akışı SATICI ALICI e-FATURA e-FATURA GS1 ŞEMA & ŞEMATRON GİB «e-FATURANIZ BAŞARIYLA İLETİLMİŞTİR»

10 e-Faturadan Yararlanma Yöntemleri
E-FATURA PORTALI Mali Mühür GİRİŞ 2 Entegrasyon 1 Portal Web uygulaması Temel fonksiyonlar E-imza/mali mühür Gönderme ve Alma Arşivleme KOBİ’ler için uygun Gelişmiş bilgi işlem sistemi Doğrudan bağlantı E-imza/mali mühür Arşivleme Büyük işletmeler için uygun Özel Entegratör 3 Özel Entegrasyon Başkanlıktan onay almış 3.taraflar(özel entegratörler) Özel entegratörler aracılığıyla fatura değişimi Özel entegratörün mükellef adına mali mühürle imzalayabilmesi Tüm mükellefler için uygun

11 Mali Mühür Kullanım Alanları
e-Faturada Mali Mühür Kullanım Alanları e-Fatura Portalına Giriş Portal Kullanıcıları portal hesaplarına mali mühürleri ile giriş yapmaktadırlar. XAdES formatında XML Fatura İmzalama Portalda veya entegratör tarafından oluşturulan faturalar mali mühür ile imzalanır. XAdES formatında HR-XML İmzalama Özel entegratör kurumların müşterilerinin kullanıcı hesaplarını açmada HR-XML standardı kullanılır. Mali Mühür Uyum Değerlendirme Raporu Özel entegratör kurumların mali mühür imzalama süreçleri TÜBİTAK KamuSM tarafından değerlendirilmektedir.

12 Şekil hükümlerinden bağımsız
VUK ve/veya TTK uyumlu Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan Elektronik kayıtlar bütünü

13 Mali Mühür Kullanım Alanları
e-Defterde Mali Mühür Kullanım Alanları e-Defter Uygulamasına Giriş Mükellefler e-Defter Uygulamasına mali mühürleri ile giriş yapmaktadırlar. e-Defter İmzalama Mükelleflerin e-Defterlerini mali mühür ile imzalamaları zorunludur. e-Defter Berat İmzalama e-Defterin imza/mühür değerini taşıyan e-defter Beratı mali mühür ile imzalanır.

14 e-Defter İş Akışı + 4 2 3 1 8 7 6 5 e-Defterin imza/mühür değerini
taşıyan e-defter Beratı mükellef tarafından elektronik ortamda hazırlanarak e-imzalanır/mühürlenir 2 Gerçek kişiler e-imza ile Tüzel kişiler mali mühür ile imzalar 3 Onaylanan defterin imza/mühür değeri alınır 1 Mükellef Tebliğde belirlenen şartlar ve XBRL formatında aylık defterini hazırlar + 8 Mükellef e-Defterini ve uygulamadan indirdiği beratı yasal saklama süresince muhafaza eder 7 GİB uygulamadan gelen e-Defter Beratını kendi mühürü ile onaylar 6 e-Defter Beratı Uygulamaya yüklenir 5 e-Defter uygulamasına e-imza/mali mühür ile girilir

15 e-Bilet Uygulaması Kara, Hava ve Deniz yolu yolcu taşıma biletlerinin ve yolcu listelerinin elektronik ortamda: Oluşturulması, İletilmesi, Muhafazası İbrazı

16 Mali Mühür Kullanım Alanları
e-Bilette Mali Mühür Kullanım Alanları e-Bilet Uygulamasına Giriş Mükellefler e-Bilet Uygulamasına mali mühürleri ile giriş yapmaktadırlar. PAdES formatında İmzalama Müşterilere sunulan .pdf formatındaki biletler mali mühür ile imzalanır. XAdES formatında e-Bilet Raporlarını İmzalama e-Bilet ve e-Yolcu Listesi Raporu mali mühür ile XADES formatında imzalanır.

17 e-Arşiv Uygulaması Kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan fatura ve sevk irsaliyesinin ikinci nüshalarının elektronik biçimde oluşturulmasına, iletilmesine, saklanmasına ve ibraz edilmesine imkan sağlayan bir uygulamadır. e-Arşiv kapsamında oluşturulan faturalar mali mühür ile onaylanmak zorundadır. Haftalık e-Arşiv Raporunu mali mühür ile zaman damgalı olarak onaylamak zorundadırlar.

18 Hedefler tarihine kadar yaklaşık mükellef e-Fatura kapsamında mali mührü üretilmiş olacaktır. Kamuya gönderilecek faturaların e-fatura olması zorunlu olacaktır. e-Fatura kullanıcılarının kapsamı genişletilecektir.

19 UĞUR DOĞAN Gelir İdaresi Dairesi Başkanı udogan@gelirler.gov.tr
TEŞEKKÜRLER UĞUR DOĞAN Gelir İdaresi Dairesi Başkanı


"Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulamalarında GELİR İDARESİ DAİRE BAŞKANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları