Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. İsmail Üstel “PAZARLAMA PLANI” “PAZARLAMA PLANI” ESASLARI ESASLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. İsmail Üstel “PAZARLAMA PLANI” “PAZARLAMA PLANI” ESASLARI ESASLARI."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. İsmail Üstel “PAZARLAMA PLANI” “PAZARLAMA PLANI” ESASLARI ESASLARI

2 PLANIN “ÇEVRE”LERİ

3 Dış Çevre Faktörleri “Müşteri”ler “Rakip”ler Tedarikçiler Kredi Kuruluşları Devlet Diğer (ör. STK’lar)

4 Dış Çevre Değişkenleri (“PESTLE”) Politik koşullar ve eğilimler Mevzuat çerçevesi açılımları Ekonomik durum (makro ve mikro) Sosyal - psikolojik - kültürel ortam Bilimsel - teknolojik unsurlar Çevresel ögeler

5 İç Çevre Unsurları Lider-yöneticilik Kurumsal yönetim Örgütlenme yaklaşımı Karar süreçleri İş süreçleri İlişki süreçleri Kültür iklimi

6 PLANIN “EKSEN”LERİ

7 “Ürün” Ekseni  Talep - ürün örtüştürülmesi (“Çekme” - “İtme” etkisi)  ‘Pazar kesitleme - ürün konumlama’ uyumlandırılması  Rakip ürünlerden farklılaştırma (inovasyon = yenilikçilik)  Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlanması

8 “Fiyat” Ekseni  Fiyatlandırma gerekçesi  (pazar payı - kârlılık - imaj)  Fiyat - talep / fiyat - gelir etkileşmesi (talebin fiyat / gelir esnekliği)  Fiyat - rekabet ilişkileri  Fiyat - maliyet ilişkisi  İndirim şartları  Ödeme koşulları

9 “Dağıtım” Ekseni  Toptancılar  Acentalar  Perakendeciler  Doğrudan satış  e-ticaret

10 “Tutundurma” Ekseni  Promosyon karması (satış arttırıcı çabalar)

11 “ÜRÜN YAŞAM SEYRİ” KAVRAMINI UNUTMAYINIZ !..

12 “Ürün Yaşam Seyri” Evreleri 1) Pazara Sunuş 2) Büyüme - Gelişme 3) Olgunlaşma - Doygunluk 4) Gerileme

13 “Ürün Yaşam Seyri” Grafiği Satışlar Pazara sunuş Büyüme Gelişme Olgunlaşma Doygunluk Gerileme Zaman

14 Evrelerin Özellikleri Evrelerin Özellikleri “Pazara Sunuş” aşamasında, odaklanmış ve yoğun pazarlama etkinlikleri ile farkındalık sağlanmaya çalışılır. Grafiğin “Büyüme-Gelişme” evresi, rekabet’ in devreye girdiği dönemdir. “Olgunlaşma-Doygunluk” fazı, büyümenin yavaşlaması devresidir. “Gerileme” döneminde, satışların düşmesi durumu ile karşılaşılır.

15 Porter - “5 Kuvvet” Modeli Rekabet Tedarikçilerin Gücü Pazara Giriş Engelleri İkame Tehdidi Müşterilerin Gücü

16 Müşterilerin Analizi Müşterilerin Analizi Bireysel - kurumsal müşteri dağılımı Müşterilerin yoğunlaşma durumu Müşterilerin müşterilerinin profili Talep edilen ürün miktarı ve eğilimler Talep edilen ürünün nitelik dokusu Müşterilerin fiyat duyarlılığı (esnekliği) Satış sonrasına yönelik beklentiler

17 Tedarikçi Analizi Satırbaşları Tedarikçi Analizi Satırbaşları Tedarikçilerin sayısı Tedarikçilerin ürün kalitesi Tedarikçi değiştirme şansı Tedarikçilerin satış sonrası hizmetleri Tedarikçi piyasasında yoğunlaşma durumu Tedarikçilerin koşulları belirleme inisiyatifi

18 Rekabet Analizi Faktörleri Rakip ürünlerin markalaşma durumu Rakiplerin imaj-itibar profili Rakiplerin segmentasyon yaklaşımı Rakip ürünlerin konumlanma biçimi Rakiplerin rekabet stratejileri Rakip ürünlerin çeşitliliği Rakiplerin çekirdek yetkinlikleri Rakiplerin pazardaki ağırlığı

19 Olası Rakiplerin Pazara Girme Riski Olası Rakiplerin Pazara Girme Riski Pazarın büyüme hızı Şirketin rekabet gücü Olası rakip şirketin rekabet gücü Ürünün markalaşma duruşu Ürünün yaşam seyri evresi Pazarı özendirici dış çevre ögeleri Yüreklendirici pazar karması Pazara giriş kolaylık derecesi

20 Rekabet Stratejileri Fiyat eksenli (maliyet temelli - fiyatlandırma esaslı) “Farklılaşma” açılımlı (çekirdek yetkinlikler - kıyaslamalı üstünlükler)

21 HEDEFLERLE - SÜREÇLERLE YAKLAŞIM

22 Hedef’in Olmazsa Olmazları Birimlendirme Takvimlendirme Gerekçelendirme

23 Süreç Sahibi Sorunları “Çok başlılık” “Yok başlılık”

24 Süreç Metriklerinin Ölçtüğü “Şeyler” Kalite Performans Süreç döngü süresi Maliyetler (ör. sabit - değişken) Verimlilik Risk

25 Teşekkür ederim Prof. Dr. İsmail ÜSTEL


"Prof. Dr. İsmail Üstel “PAZARLAMA PLANI” “PAZARLAMA PLANI” ESASLARI ESASLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları