Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üniversite Sanayi İş İstişare Toplantısı KARDEMİR A.Ş.-Karabük Üniversitesi Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-Kardemir A.Ş. Modeli Prof.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üniversite Sanayi İş İstişare Toplantısı KARDEMİR A.Ş.-Karabük Üniversitesi Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-Kardemir A.Ş. Modeli Prof."— Sunum transkripti:

1 Üniversite Sanayi İş İstişare Toplantısı KARDEMİR A.Ş.-Karabük Üniversitesi Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-Kardemir A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

2 Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014 Üniversite Sektör İş Birliği Önündeki Engeller 1)Bilim Bilim İçindir, Bilim Akademik İlerleme İçindir Kültürü 2)Sektörün Kısa Sürede Ürüne Dönüştürme/Kar Elde Etme İsteği, Akademisyenlerin Kısa Sürede Akademik İlerleme İçin Yayına Dönüştürme İsteği 3)Koordinasyon Eksikliği 4)Tarafların Birbirini Kapasite ve Yeteneklerini Tanımaması 5)Karşılıklı Güven Eksikliği 6)Geçmişte Sektörle İş Birliğine Gerekli Ar-Ge Fonlarının Ayrılmaması 7)Üniversite Akademik Personelinin Aşırı Ders Yükü 8)Üniversitelerde Sektörle İş Birliği Yapabilecek Alt Yapı Eksikliği Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. İş Birliğinde Bu Engeller Önemli Ölçüde Aşıldı.

3 Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Hiç Bir Başarı Tesadüf Değildir  Karabük Üniversitesi Kuruluşu Ve Uzun Vadeli 2009-2025 Yılını Kapsayan Uzun Vadeli Gelişim Planı Hazırlandı. Bu Plana Göre Tüm Hedeflerde %25 İlerdeyiz.  Karabük Üniversitesinin Uzun Vadeli Gelişim Planında Mükemmeliyet Alanı: «Bilişim Teknolojileri İle Desteklenmiş Demir Çelik Sektörü»  Bunun Anlamı Demir Çelik Sektörünün Her Alanında ;Tarihi, Sosyolojisi, Psikolojisi, Finansmanı, İş Güvenliği, İşçi Sağlığı, Çevre, Eğitimi, Otomasyon, Tasarım, vb Tüm Alanlarda Bilgi Birikimi Sağlama, Ar-Ge, İnsan Gücü Yetiştirme Konularını Kapsamaktadır. Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

4 KARDEMİR A.Ş. Karabük Üniversitesi İş Birliği Modeli ve Koordinasyon:  Karabük Üniversitesi Bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında ve Kardemir A.Ş. Görevlendirdiği Bir Üst Düzey Yönetici Aracılığı İle Koordinasyon Sağlanmaktadır.  İlgili Koordinatörler Tarafından Belirli Periyotlarla Üst Makamlar Bilgilendirilmekte, Üst Makamların Talimatları Doğrultusunda Çalışmalara Yönlendirilmektedir.  Kardemir A.Ş. İle Proje Yapmak İçin Fikri Olanlar Ekibini Oluşturmakta, Üniversite Tarafından Ekip Bilgileri KARDEMİR A.Ş. Ye Bildirilmekte, KARDEMİR A.Ş. Girişinde Serbest Giriş Hakkı Elde Etmektedir.  Oluşturulan Proje Ve Çalışma Alt Grupları Kendi Aralarında Yaptığı Her Bir Toplantı Sonrası, Görüşülen Konuları ve Alınan Kararları e-mail İle Tüm Proje Çalışanlarına Ve Koordinatörlere İletilmektedir. Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

5 Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli  Çalışma Grupları Oluşturulduktan Sonra Alt Çalışma Gruplarının Koordinatörleri İle Aylık Değerlendirme Toplantıları Yapıldı, Kurumsallaşma Sağlandıktan Sonra İhtiyaç Duyulduğunda Yapılmaya Devam Edildi.  Yılda En Az İki Kez Kardemir A.Ş. Mühendisleri ve Genel Müdür De Dahil Üst Kademe Yönetimin Katıldığı, Karabük Üniversitenin Öğretim Elemanları Ve Rektörde Dahil Üst Yönetiminin Katıldığı Değerlendirme Toplantısı Yapılmaktadır.  2014 Yılı Karabük Üniversitesi Ar-Ge Atılım Yılı Olarak Belirlendi. Bu Kapsamda Her Hafta Bir Sanayi Kuruluşu veya Sivil Toplum Örgütleri İle Dekanlarımız, Müdürlerimiz Ve İlgili Alt Koordinatörlerin Katılımı İstişare Toplantısı Yapılmaktadır. Şuana Kadar: Cumayanı Sanayi Sitesi, BOSKAY, KTSO Orman Ürünleri Sektörü, KARDÖKMAK A.Ş., KARDEMİR A.Ş. Kalite Yönetim Müdürlüğü, Kardemir A.Ş. Yatırımlar Müdürlüğü, Kardemir Çelikhane Müdürlüğü. Bu Gün KARDEMİR AŞ Genel Müdürlüğü Birim Müdürlerinin Katılımı İle Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

6 KARŞILIKLI GÜVEN Sektörle İş Birliği Kapsamında Yapılan Projelerde;  Yayın Yapılmadan Önce İlgili Firmadan İzin Alınması İlkesi.  Sadece Proje Yapacağı Birimle Muhatap Olması,  Diğer Birimlere İzin Almadan Gidilmemesi  Çalışanların Edinmiş Olduğu Şirketle İlgili Bilgileri Üçüncü Şahıslarla Paylaşılmaması,  Sunum/Tanıtım ve Yayınlarda Ortak Yapıldığının Vurgulanması,  Akademisyenlerin Akademik Unvanlarından Dolayı Üstünlük Duygusuna Kapılmaması, Eşit Konumda Değerlendirilmesi Her Bir Proje Çalışma Grubu Oluşturulduğunda Proje Çalışanlarının Hazır Bulunduğu İlk Toplantıda Üniversite Koordinatörü Tarafından Anlatılır, Bu Şartları Kabul Etmeyenler Proje Ekibine Alınmaz. Bu Çalışma Gönüllülük Esasına Dayanmakta, Katılmak Zorunluluğu Olmadığı Gibi Şartları Kabul Etmeyenlerinde Ekibe Alınmaması Doğal. Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

7 2009-2013 YILLARI ARASI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA KARDEMİR A.Ş. VE DİĞER KURUMLAR İLE YÜRÜTLEN PROJELER KURUM YIL PROJE SAYISI ÜNİVERSİTEMİZ DÖNERSERMAYE HESAPLARINA YATAN TUTAR (TL) KARDEMİR A.Ş. İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER2009 00 DİĞER KURUMLAR İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER2009 2338.320 TOPLAM 2338.320 KARDEMİR A.Ş. İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER2010 00 DİĞER KURUMLAR İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER2010 121.600 TOPLAM 121.600 KARDEMİR A.Ş. İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER2011 138.400 DİĞER KURUMLAR İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER2011 322.030 TOPLAM 460.430 KARDEMİR A.Ş. İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER2012 2170.100 DİĞER KURUMLAR İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER2012 5154.005 TOPLAM 7324.105 KARDEMİR A.Ş. İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER2013 5172.960 DİĞER KURUMLAR İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER2013 229.080 TOPLAM 7202.040 KARDEMİR A.Ş. İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER TOPLAMI 8381.460 DİĞER KURUMLAR İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER TOPLAMI 13565.035 GENEL TOPLAM 21946.495 Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

8 2011 YILINDA YÜRÜTÜLEN ROJELER  Kardemir Kuvvet Santralı 3 Adet OPG Buhar Kazanı Verimlilik, Performans Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü(20 Aralık 2010- 28 Mart 2011)  Kardemir Ray Profil Haddehanesi ve Kontinü Haddehane Tav Fırınları Verimlilik, Performans Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü (5 Şubat 2011- 06 Mayıs 2011)  Kardemir Pompalarda Enerji Verimliliği Ölçüm ve Etüdü 20 Aralık 2010- 06 Mayıs 2011  Kardemir Ray Profil Haddehanesi ve Kontinü Haddehane Tav Fırınları Verimlilik, Performans Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü (5 Şubat 2011- 06 Mayıs 2011)  Kardemir Pompalarda Enerji Verimliliği Ölçüm ve Etüdü, 20 Aralık 2010- 06 Mayıs 2011 Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

9  Kardemir Basınçlı Hava Sisteminde Enerji Verimliliği Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü 07 Haziran 2011- 02 Ağustos 2011  KARDEMİR Bacalarının Sanatsal Çalışmalarla Yeniden Şekillendirilmesi Projesi (SFT Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğrenci Ve Öğretim Elemanları)  Enerji Verimliliği ve Diğer Projeler İçin Ön Çalışmalar Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

10 2012 YILINDA YÜRÜTÜLEN PROJELER  4 Nolu Yüksek Fırın Enerji Verimliliği Projesi  Demir Çelik Sektörü İçin Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi (Fizibilite)  KARDEMİR A.Ş./KARÇEL A.Ş. Yük Vagonu Modelleme Ve Analizi  Yüksek Fırın 3D Modelleme ve Analizi  Kardemir A.Ş. Ve Karabük Tarihi  KARDEMİR Dört Nolu Yüksek Fırın Enerji Verimliliği Etüdü ve Tasarruf İmkanlarının Belirlenmesi Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

11 Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli 2013 YILINDA YÜRÜTÜLEN PROJELER  Kardemir A.Ş. Ve Toplumsal Algı  Yüksek Fırının Otomasyonuna Teknik Destek Sağlanmıştır  Enerji Verimliliği, Tav Fırınları Proje Yapımı ve Danışmanlık Hizmeti  Ray Profil Haddehanesi TÜBİTAK TEYDEP Projesi  3110613 Nolu TÜBİTAK TEYDEP Projesi «Reküperatör ve Ekonomizer Tasarım Sonuçların Kontrol Edilerek Doğrulanması» Hizmeti.  Tav Fırını TEYDEP Projesi Gözetim ve Denetim Hizmeti  Enerji Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)  Kuruluşundan Günümüze Karabük Demir Çelik Fabrikaları, 2013- 2014  Sözlü Tarih: Kuruluşundan Günümüze Karabük Demir Çelik Fabrikaları, 2013-2014 Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

12 Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli KARÇEl A.Ş. İle Yapılan Bazı Çalışmalar  KARÇEL’de Vagon Tasarımına Teknik destek sağlanmıştır  Vagon Tasarımında Gerekli Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yapılması Gereken Hesapların Üniversitemiz Tarafından Yapılması Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

13 KARDEMİR A.Ş. Karabük Üniversitesi Eğitim Faaliyetleri  Kurslar Üniversite/Kardemir A.Ş. Yetkilileri İle Birlikte Planlanmakta ve Uygulanmaktadır. KBÜ Adına Planlamayı KABÜSEM, Kardemir Adına İnsan Kaynakları Müdürlüğü Yapmaktadır.  Kursu Verecek Akademisyen Katılımcıların Çalıştığı Birimlerde Gerekli İncelemeyi Yaptıktan Sonra Vermektedir.  Bazı Kurslar KARDEMİR A.Ş.’nin İş Yerlerinde Gerçek Ortamda Uygulamalı Olarak Verilmektedir. Bazı Kurslar İse KBÜ De Bu Amaca Yönelik Laboratuvarlarda Verilmektedir.  Her Bir Kurs Sonunda Anket Yapılmakta, Anket Sonuçları Koordinatörlere Gönderilmektedir. Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

14 400-500 Kişilik Gruplar Halinde Eğitim, Sosyal İçerikli, Genel Müdürde Dahil Her Personel Eğitim İçin En Az 2 Gününü Üniversitede Geçirdi. Tüm KARDEMİR A.Ş. Çalışanı Üniversiteli Oldu. Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

15 15-25 Kişilik Gruplar Halinde, Mühendislik Ağırlıklı Eğitim Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

16 15-25 Kişilik Gruplar Halinde, Üst Düzey Mühendislik Bilgi Ve Beceri Ağırlıklı Eğitim. Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek Eğitimlerle Bir Önceki Yıldan Daha Fazla Olacaktır. Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli 972 2013 YILI KARDEMİR AŞ. EĞİTİM FAALİYETLERİ Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

17 Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Toplam Eğitim Sayısı Kursların Önemli Bir Kısmı Ekim Ayından Sonra Yapıldığında 2013 Yılı 2012 Yılından Daha Fazla Gerçekleşecektir. 2012-2013 Yıllarında Verilen Her Bir Kurstaki Kursiyer Sayısı 15-30 Arası ve Mühendislik Ağırlıklı, 2011 Yılında 400-500 Kişilik Gruplar ve Sosyal İçerikli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

18 2012-2013 Yıllarında Verilen Her Bir Kurstaki Kursiyer Sayısı 15-30 Arası ve Mühendislik Ağırlıklı, 2011 Yılında 400-500 Kişilik Gruplar ve Sosyal İçerikli Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Toplam Kursiyer Sayısı Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

19 Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 9 Kasım 2013 2012-2013 Yıllarında Verilen Her Bir Kurstaki Kursiyer Sayısı 15-30 Arası ve Mühendislik Ağırlıklı, 2011 Yılında 400-500 Kişilik Gruplar ve Sosyal İçerikli Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Kursların Önemli Bir Kısmı Ekim Ayından Sonra Yapıldığında 2013 Yılı 2012 Yılından Daha Fazla Gerçekleşecektir. Toplam Kurs Saati

20 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS AlanMezunTezDersTez Konuları Elektrik Elektronik Mühendisliği 2 15 Kesintisiz Güç Kaynaklarında Kullanılan Doğrultucuların Oluşturduğu Akım Harmoniklerinin Analizi Enerji Sistemleri Mühendisliği 6210Endüstriyel Tav Fırınlarında Hava Perdesi Kullanımının Enerji Verimliliğine Etkisi Endüstriyel Tav Fırınında Ekonomizer Tasarımı Demir-Çelik Sektöründe Enerji Yönetimi Uygulaması Demir-Çelik Sektöründe Kok Kuru Söndürme Sistemlerinin Tekno Ekonomik ve Çevresel Analizleri Entegre Demir-Çelik Tesisinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uygulaması Haddelenmiş Sıcak Mamülde Online Yüzey Kontrolü Yüksek Fırın Cürufundan Gübre Eldesi Endüstriyel Tav fırınlarında Karışık Yakıt (kok + yüksek fırın gazı) Kullanımı ile Doğal Gaz Kullanımının Enerji Verimliliğine Etkisi Endüstriyel Tav Fırınlarında Gaz Analizörü Kullanımının Enerji Verimliliğine Etkisi Endüstriyel Tav Fırınlarında Termal Kamera ve Pirometre Kullanımının Optimum Yanma Performansına Etkisi Basınçlı Hava Kompresörlerinde Emişteki Şartlandırılmış Havanın Kompresör Verimine Etkisi Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

21 Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 9 Kasım 2013 Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS AlanMezunTezDersTez Konuları İmalat Mühendisliği 3 2 Kimya 1 1 Makine Mühendisliği56 12 Torna Tezgahı İçin Ani Durdurma (Quick-Stop) Cihazı Tasarımı ve İmalatı Yüksek Fırınlarda Enerji Verimliliğinin İncelenmesi Yüksek Fırın Curufunun Uzun Mesafeye Pnomatik Transportunun İncelenmesi Preste Sıcak Şekillendirme-Sertleştirme İşlemlerinin Otomotiv Çelik Saclarına Uygulanabilirliğinin İncelenmesi Kumlama Tezgahında İşleme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlüğüne Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Yüksek Aşınma Direncine Sahip Malzemelerin Plazma Kesme Yöntemi İle Kesilmesi Sonucu Oluşan Kesme Yüzeyinin Kalitesini, Eğimini ve Kesilen Parçaların Boyutsal Doğruluğunu Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi Metal Eğitimi 1 1 Paslanmaz Çeliklerin Döküm Simülasyonu ve Uygulanması Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 452 Mantarı Sertleştirilmiş R260 Kalite Rayların Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi Alümina-Silisyum Karbür-Karbon Esaslı Düşük Çimentolu Dökülebilir Harçlar (ASC Castable) R260 Kalite Rayların Optimum Mantar Sertleştirme Parametrelerinin Belirlenmesi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi GS17CrMo5-5 Çeliğinin Isıl İşleminin Öncesi ve Sonrası Mekanik ve Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi Yüksek Fırın Curufundan Cam Seramik Elde Edilmesi Yüksek Fırında Scaffold (Skaffold) Önleme Metotlarının Analizi Çift Fazlı Çeliklerin Tozaltı Kaynak Özelliklerinin İncelenmesi Atıkların Yüksek Fırında Yakılarak Metalürjik Özelliklerinin İncelenmesi Hematit-Manyetit Demir Cevherlerinden ve Yüksek Fırın Baca Tozundan Sünger Demir Üretilebilirliğin Araştırılması 10121217 Toplam Yüksek Lisans = 39

22 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KARDEMİR A.Ş. YE YÖNELİK ÇALIŞMALAR - 21.01.2014 SNADISOYADI ÜNİTE Sİ BÖLÜMÜDURUMTez Konusu 1SAADETGÜREL İŞLETMEMezunİşletmelerin Stratejik Yöneliminin Stratejik İşbirliği Sürecindeki Rolü 2SEYMENKAHRAMAN İŞLETME Kayıt Dondurdu Demir Çelik Endüstrisinde Uluslar arası Pazarlama ve Pazarlama Stratejileri: KARDEMİR A.Ş. Örneği 3M. RAGIPBAYRAK İŞLETMEMezun Demir Çelik Sektörüne Yönelik Geliştirilecek Bir Karar Destek Sisteminin Temel Ekonometrik Modellerinin Oluşturulması 4B. BİLALDEMİRCİ İŞLETMETez aşamasıTürk Demir-Çelik Sektörünün Rekabet Gücü ve Kardemir A.Ş. İncelemesi 5ZERENKARAARSLANEMMİŞLETMEMezunHamÇelikKapasite Artışının Katma Değeri Yüksek Ürünlere Dönüştürülmesi Sürecinin Analizi: Kardemir Örneği 6AYŞEGÜLKARAARSLANİKMİŞLETMETez AşamasıKariyer Planlama ve Geliştirmede İşletme Atmosferinin Önemi ve KARDEMİR AŞ. Örneği 7ALTANŞİRİNSM KAMU YÖNETİMİ Tez AşamasıÜniter Devlet İlkesi Bağlamında Yerel Yönetim Reformları 8TAMER Ö.SEZGİNSMİŞLETMETez AşamasıYatırım Projelerinin Değerlendirmesinde Reel Opsiyonlar: Kardemir’de Bir Uygulama 9İBRAHİMULUPINARİKM KAMU YÖNETİMİ Tez Aşaması Özelleştirilen KİT’ lerdeki Personel Eğitim Durumundaki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Verimliliğe Etkileri (Kardemir AS Örneği) 10KENANKIZILAYİKMSOSYOLOJİTez Aşaması 11KAMİLHORUZOĞLUİSGMİŞLETMETez Aşamasıİş Sağlığı ve Güvenliği Boyutları Üzerine Kardemir A.Ş.'de Bir Araştırma 12HÜLYAAKDAĞİŞLETMETez Aşaması KARDEMİR A.Ş. İş Etiği Kuralları Sistemi 13GENCAYGÜVENİKMİŞLETMETez Aşaması Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

23 Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 9 Kasım 2013 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ S.B.E YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPAN KARDEMİR PERSONELİ LİSTESİ ADI:SOYADI:ÜNİTESİ: YÜKSEK LİSANS DURUM:Tez Konusu ZEREN (201112820601) KARAARSLAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMEMezun Durumda Hamçelik Kapasite Artışının Katma Değeri Yüksek Ürünlere Dönüştürülmesi Sürecinin Analizi: Kardemir Örneği AYŞEGÜL (201152820200) KARAARSLAN İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMETez Aşamasında ALTAN (201162820300) ŞİRİNSatınalma Müdürlüğü Kamu Yönetimi Tez Aşamasında Üniter Devlet İlkesi Bağlamında Yerel Yönetim Reformları TAMER ÖNDER (201152820200) SEZGİNSatınalma MüdürlüğüİşletmeTez Aşamasında Yatırım Projelerinin Değerlendirmesinde Reel Opsiyonlar: Kardemir’de Bir Uygulama Atilla (201112820200) GÖKKAYAİşletmeTez Aşamasında Envanter Takip Ve Yönetim Sistemi İBRAHİM (201252820300) ULUPINARİnsan Kaynakları Müdürlüğü Kamu Yönetimi Ders Alıyor KENAN (201252820400) KIZILAYİnsan Kaynakları MüdürlüğüSosyoloji Ders Alıyor KAMİL (201262820201) HORUZOĞLUİş Sağlığı Ve Güvenliği MüdürlüğüİşletmeDers Alıyor Gencay (201262820602) GÜVENİnsan Kaynakları MüdürlüğüİşletmeDers Alıyor Hülya (201352820602) AKDAĞ İşletmeDers Alıyor Berfu (201152820201) GÜLEÇ İşletmeDers Alıyor Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli

24 KARDEMİR ve DEMİR-ÇELİK Endüstrisi İle İlgili Olarak Sosyal Bilimler Alanında Yapılan Lisansüstü Tezleri 1) -İŞLETME Reel Opsiyonlar Yöntemiyle Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Kardemir Uygulaması 2) -İŞLETME Türk Demir-Çelik Sektörünün Rekabet Gücü ve Kardemir A.Ş. İncelemesi- 3) -İŞLETME Demir Çelik Endüstrisinde Uluslararası Pazarlama ve Pazarlama Stratejileri: KARDEMİR A.Ş Örneği 4) -İŞLETME Dünyada Çelik Vadeli İşlemler Piyasası ve Risk Yönetiminde Kullanımı 5) -İŞLETME Yatırım Projelerinin Değerlendirmesinde Reel Opsiyonlar: Kardemir’de Bir Uygulama 6) -İŞLETME Kariyer Planlama ve Geliştirmede İşletme Atmosferinin Önemi ve KARDEMİR AŞ. Örneği 7) -İŞLETME Demir Çelik Sektöründe Sürdürülebilirliğin Enerji ve Çevre Yönetimi Açılarından Araştırılması. İzmir Demir Çelik Örneği 8) -KAMU YÖNETİMİ SAÜDemir ve Çelik Endüstrisinin Kentleşmeye ve Çevre Sorunlarına Olan Etkisinin 9) Karşılaştırmalı Analizi: Sheffield ve Karabük Örneği 10) KAMU YÖNETİMİ SAÜÖzelleştirilen KİT’ lerde Personel Eğitim Durumundaki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Verimliliğe Etkileri.(Kardemir A.Ş. örneği) Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

25 Demir Çelik Enstitüsü ve Ar-Ge Merkezi (MARGEM) Kalkınma Bakanlığı (DPT) Destekli Proje Başlangıcı Yılı: 2010 Proje Bitiş Yılı :2014 Proje Bütçesi Donanım (Kalkınma Bakanlığı : 8.187.000 TL KARDEMİR A.Ş. Bina Yapım İşi Tahmini : 6.500.000 TL (Daha Fazla Olabilir) Tahmini Toplam Bütçe : 14.687.000 TL Kalkınma Bakanlığı (DPT) Proje Başlangıcında İstenen 26.000.000 TL, Küçük Bir Üniversite Olduğu Gerekçesi İle Başlangıç Ödeneği Düşük Tutuldu, Performansa Göre Artırılabileceği Sözlü Olarak Beyan Edildi PROJENİN KISA, Orta Ve UZUN VADELİ HEDEFLERİ 1)Demir Çelik Sektörü Ar-Ge/Kalite Kontrol Birimlerinde Çalışacak Vasıflı İş Gücü Yetiştirmek 2)Demir Çelik Sektörü Kalite Güvencesi İçin Akredite Testler Yapmak 3)Demir Çelik Sektörü İçin Ürün Kalitesini Geliştirmek İçin Projeler Geliştirmek 4)Demir Çelik Sektörü İçin Yüksek Katma Değerli Ürünler Geliştirmek Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

26 Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 9 Kasım 2013 Demir Çelik Enstitüsü ve Ar-Ge Merkezi (MARGEM) Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli

27  Ar-Ge Merkezinde Kurulacak Laboratuvarlara/Cihazlara Sektörle Ortak Karar verildi.  Laboratuvarlara Alınan Donanımın Eğitimlerine KARDEMİR A.Ş. Personeli de Katılmakta  KARDEMİR A.Ş. Kurulan Yeni Tesislerin Eğitimine Üniversite Personeli de Katılabilmektedir.  Demir Çelik Enstitüsü Ve Ar-Ge Merkezi İçin Danışma Kurulu Oluşturuldu  Danışma Kurulu Başkan Yardımcıları Paydaşlardan Oluşmaktadır.  Olması Gereken Yönetim Kurulunda da Paydaşların Olmasıdır Ancak Mevcut Kanun Ve Yönetmelikle Buna Müsaade Etmemektedir. Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

28 Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Demir Çelik Enstitüsü Danışma Kurulu Yapısı 1)İlgili Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri 2)İlgili Sanayi Kuruluşlarının Temsilcileri 3)İlgili Kamu Kuruluşları Temsilcileri 4)Diğer Üniversitelerde İlgili Alanda Çalışan Araştırmacılar 5)Üniversitenin Üst Yönetimi ve Fen/Mühendislik Alanındaki Akademik Birim Yöneticiler Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

29 DEMİR ÇELİK ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME LABORATUARLARI İntermetalik Bileşikler Lab., Hasarsız Muayene Lab.,Kaplama Lab.,Isıl İşlem Lab., Nano Teknoloji Lab., Refrakter/Seramik Lab., Tiriboloji Lab., Polimer Malzemeler Lab., Fizik Lab., Metroloji Lab., Kimyasal Malzeme Lab., Toz Metalurji Lab., Spektral Analiz/FTIR Lab., Elemental Analiz Lab., Elemental Analiz Lab., Enerji ve Çevre Lab., Statik Test Lab., Talaşlı Üretim Lab., Dinamik Test Lab., Analiz (Optik, DTA ve DSC) Lab., Mikro-Makro Sertlik Ölçme Lab., Kalıntı Gerilme Ölçme Lab., Metalografi Lab., Mekanik Şekillendirme Lab., Kaynak Lab., Alaşım Geliştirme Lab., XRD ve XRF Lab., SEM Lab. Toplam 28 Lab. Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

30 Mevcut Kurulmuş Olan Laboratuvarlarda  Kardemir A.Ş.’nin Ray/Profil İçin Tarafsız Laboratuvarlara Yaptırmış Olduğu  Kalıntı Gerilme, Yorulma, Çatlak İlerleme Testleri DÇE ve Ar-Ge Merkezinde Yapılacak  Kardemir A.Ş.’nin Kendi Bünyesinde Yapmış Olduğu Testlerde Belirli Periyotlarla Bu Merkezde Yapılacak  Ülkemizin Önemli Sanayi Kuruluşlarından Bu Merkezlerde Test ve Analizler Yaptırmak İçin Talepler Gelmeye Başladı.  Üç Ay İçerisinde İlk Laboratuvar Akreditasyonu Yapılacak, Bir Yıl İçerisinde Tüm Laboratuvarlar Akredite Olacak  İlk Laboratuvarın Akreditasyonundan Sonra Test Bazında Akreditasyon Süreci Başlatılacak.  Test Bazında Akreditasyonların Tamamlanması İle Birlikte Sadece Ülkemize Değil Tüm Dünyaya Test/Analiz Hizmeti Verebileceğiz. Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

31 Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 9 Kasım 2013 TARAFLARIN KAZANIMI KAZANIMLAR 1)Üniversitemizin Yapmış Olduğu Ar-Ge Çalışmalarında Uygulamaya Yönelik Çalışma Sayısında Artış. 2)Yapılan Araştırmaların Toplumun Refah Seviyesinin Yükselmesine Katkısı 3)Ar-Ge Çalışmalarının Sektörün Problemlerinin Çözümüne Yönelik Gerçekleşme Oranındaki Artış, 4)Ar-Ge Çalışmalarında Sektörün Katkısında Artış 5)Öğretim Elamanlarının Sektörle İş Birliği Konusunda Her Geçen Gün Kendine Güven Duygusunun Artması 6)Bilim Bilim İçindir Felsefesinden Bilim Topluma Fayda İçin Felsefesinin Gelişmesi 7)Öğretim Elemanlarının ve Lisans Üstü Öğrencilerin Ar-Ge Çalışmalarında Sektörün Alt Yapısını Kullanma Oranında Artış 8)Öğrencilerin Uygulamalı Eğitimi İçin KARDEMİR A.Ş. Alt Yapısından Faydalanma 9)Öğretim Elemanlarının Ders Anlatımının Değişmesi (Şemalarla Anlattığı Konuların Uygulamalı Veya Çekmiş Olduğu Fotoğraf Ve Videolarla Anlatması 10)Öğretim Elemanlarının Gelirlerinde Artış (Önemli Sayıda Akademisyen Yıllık Ortalama Maaşından Daha Fazla Geliri Oldu) 11)Üniversite ve Çalışanları Hakkında Olumlu Algıdaki Artış

32 Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli 1)KARDEMİR A.Ş. Üniversitenin İmkanlarının Farkına Varması Ve İş Birliğinden Elde Edeceği Kazanımların Farkına Varması Sonucu İş Birliğine Karşı Artan Bir İlgi 2)KARDEMİR A.Ş. Personeline Verilen Eğitimlerle Kalifiye İnsan Gücü Vasıflarındaki Yükselme 3)KARDEMİR A.Ş. Eğitim Giderlerinin Azalması, Buna Mukabil Eğitim Kalite ve Etkinliğinde Artış. 4)Taraflar Arasında Güven Sağlandı, 5)Birlikte Başardık Duygusu Gelişti, 6)KARDEMİR A.Ş. Çalışanları Eğitimin Önemini Kavraması Sonucu Geçmişte KARDEMİR A.Ş.’nin Finansa Ettiği Eğitim Masraflarını Çalışanlar Karşılamaya Başladı. 7)Verilen Eğitimler Sonucu Kurumsal Aidiyet Duygusunda Gelişme 8)Uzun Vadede KARDEMİR A.Ş. Karabük Üniversitesine Yapmış Olduğu Maddi Katkının Çok Üzerinde Ar-Ge Fonlarından Faydalanabilecektir. 9)En Önemli Kazanımı İse Vasıflı İş Gücünde Olacaktır. Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

33 Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Öncelikli Çalışma Alanları  Demir Çelik Sektörü İçin Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi,  Enerji Verimliliği Ve Çevre  Mevcut Üretilen Ürünleri Kalite Güvencesi ve Kalite İyileştirme Çalışmaları  Yüksek Katma Değerli Ürünler Üretiminde Kalite İyileştirme Çalışmaları  KABÜSEM Tarafından Verilen Eğitimlerin Yaygınlaştırılması, Etkinlik Ve Verimliliğinin Artırılması Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

34  2014 Yılı İçin Somut Projeler 1) TÜBİTAM-KAMAK «Mantarı Serleştirilmiş Ray Üretimi» Projesi, Projenin Başlama Tarihi 15.12.2013 2) SANTEZ Projesi, "M13674-1 standardına göre üretilen ray profillerinin üretim parametrelerinin optimizasyonu" 3) Ray Profil Haddehanesi tav fırını ekonomizerinden elde edilen sıcak suyun absorbsiyonlu chillerde kullanılarak elektrik trafo odaları ve eğitim binasında soğutma amaçlı kullanımı 4) Çelikhaneler Müdürlüğü ile görüşülmüş (kaliteli çelik üretiminde ortak çalışmalar yapılabileceği, Enerji sarfiyatlarını azaltıcı ve verimlilik arttırıcı çalışmalar yapılabileceği) ortak görüşüne varılmıştır Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

35 2014 Yılı KARDÖKMAK İle Yapılması Planlanan Projeler 1) Lans Başlığı İmalatı 2) Ni- Hard Çeliği Üretimi Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

36 Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Şekil 1. 2241/A 2013 Başvuruları (2013 Yılı Başvuru Sayılarına Göre) Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

37 2014 Hedefleri  KBÜ de Lisans Üstü Çalışma Yapan Her Bir Kardemir Çalışanının En Az İki Lisans Öğrencisi İle TÜBİTAK Projesi Yapması  Kardemir A.Ş. Her Bir Müdürlüğünde En Az 10 Lisans Öğrencinin TÜBİTAK Öğrenci Projesi Hazırlanması  Her Bir KARDEMİR A.Ş. Müdürlüğü İle Birlikte En Az Bir Ar-Ge Projesi Gerçekleştirilmesi  Ar-Ge Fonlarından Faydalanma Oranını Bir Önceki Yıla Göre İki Kat Artırmak Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

38 Karabük Üniversitesi 2014 Ar-Ge ve Üniversite-Sektör İş Birliğinde Genel Hedefler 1) TÜBİTAK Öğrenci Projelerinde İlk İki Üniversite Arasında Yer Almak 2) Sektörle İş Birliği İçinde Yapılan Proje Sayısını Artırmak. 3) Sektöre Verilen Eğitim Hizmetlerinin Kalitesi, Verimliliği ve Etkinliğini Artırmak. Bu Alanda İş Birliği Yapılan Kurum Sayısını Artırmak 4) DÇE ve Ar-Ge Merkezi Laboratuvarları Akreditasyon Süreçlerini Tamamlamak, Test Bazında Akreditasyon Süreçlerini Başlatarak En Az 3 Testi Akredite Etmek 5) DÇE ve Ar-Ge Merkezinin Sektörle İş Birliğini Geliştirmek İçin Sektör Ziyaretleri Ve Tanıtım Faaliyetlerini Artırmak. 6) DÇE ve Ar-Ge Merkezinde Her Bir Laboratuvarda En Az Bir Akredite Kurs Düzenlemek 7) KARDEMİR A.Ş. İle Geliştirilen İş Birliği Modelini Diğer Firma ve Sektörlere Aktarmak 8) TUBİTAK, SANTEZ, AB ve Diğer Ar-Ge Fonlarından Alınan Katkıyı İki Katına Çıkarmak 9) Lisans Üstü Tezlerin Sektörün Problemlerinin Çözümüne Yönelik Olmasını Sağlamak İçin KARDEMİR A.Ş. Çalışanları İçin Geliştirilen Form Ve Uygulamaları Tüm İş Piyasasında Çalışan Lisans Üstü Öğrenciler İçin Uygulamasının Yaygınlaştırılması. Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli

39  Ar-Ge Merkezi Laboratuvarlarının Tamamlanması İle Birlikte KARDEMİR A.Ş. ve Diğer Sektör İş Birliği İle Yapılacak Projelerde Önemli Artış Olacaktır.  Hedefimiz KARDEMİR A.Ş. İle Geliştirmiş Olduğumuz Üniversite-Sanayi İş Birliği Kapsamında Yaptığımız Ar-Ge ve İş Birliği Modelini Ülke Genelindeki İlgili Sektörlere Yaygınlaştırmaktır.  Ülke Genelindeki Demir Çelik Sektörü İle İş Birliği DÇE ve Ar-Ge Merkezinin Faaliyete Geçmesi İle Eş Zamanlı Olarak Başlatılacaktır. Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014

40 Yapılan Bu Çalışmaların Yapılmasında Her Türlü Desteği Veren Üniversitem Ve KARDEMİR A.Ş. Yöneticilerine Teşekkür Eder, Çalışmanın Üniversitemize, Paydaşlarımıza, Bölgemize, Ülkemize ve Tüm İnsanlığa Faydalı Olması Dileklerimle. «Sabırla Dinlediğiniz İçin Teşekkürler.» Prof. Dr. İbrahim KADI Rektör Yardımcısı Üniversite-İş Piyasası İş Birliği Koordinatörü Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Karabük Üniversitesi-KARDEMİR A.Ş. Modeli Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 23 Ocak 2014


"Üniversite Sanayi İş İstişare Toplantısı KARDEMİR A.Ş.-Karabük Üniversitesi Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Karabük Üniversitesi-Kardemir A.Ş. Modeli Prof." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları