Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)"— Sunum transkripti:

1 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

2 Teknoparklarda Ar-Ge Proje Başvurusu Hazırlama İpuçları
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Teknoparklarda Ar-Ge Proje Başvurusu Hazırlama İpuçları Prof. Dr. Rıdvan Arslan Genel Müdür ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

3 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Neden Ar-Ge Projesi….. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yeni Uygulama Yönetmeliği gereğince firmaların bölgelerde yürüttükleri tüm projeler; Proje süresi, bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu, ticarileşme potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan ileri teknolojik ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik bilgi üretilebilecek, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge projesi olup olmadığı açısından en az üç üyeden oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

4 Ar-Ge Projeleri ile….. Beklenmektedir. yeni bir ürün üretilmesi,
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ar-Ge Projeleri ile….. yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi Beklenmektedir. ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

5 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Yenilik kavramı….. Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmek; estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği ifade eder. ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

6 Hangi Yeni……... Ürün Yeniliği Süreç Yeniliği
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Hangi Yeni……... Ürün Yeniliği Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder. Süreç Yeniliği Üretim yöntemlerinde yenilik, geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi ifade eder ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

7 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Yeni Olmayan...... Mal veya hizmetin işlevsel ve teknik özelliklerini değiştirmeyen tasarım değişiklikleri Rutin güncellemeler Küçük değişiklikler ya da iyileştirmeler Tek bir müşteriye göre hazırlanan ve diğer ürünlerden önemli ölçüde farkı bulunmayan özel ürünler Diğer işletmelerden satın alınan yeni mal ve hizmetlerin yeniden ticareti Kullanılmakta olan imalat ve lojistik sistemlerinin çok benzerlerinin kurulması yoluyla imalat ve hizmet yeteneklerinin artırılması ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

8 Ar-Ge Aşamaları Kavram geliştirme
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ar-Ge Aşamaları Kavram geliştirme Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları Prototip üretimi Pilot tesisin kurulması Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

9 Proje Önerisi Hazırlanırken….
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Önerisi Hazırlanırken…. Gerekli bilgileri istenen formata uygun olarak vermek Projeyi hakemin bakış açısıyla hazırlamak Hakem sorularının yanıtlarını proje dosyasında bulmalı Hakem için yeterli bilgi vermek/ ticari sırları saklı tutmak Gereklidir……. ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

10 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Hakem projeyi…… Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Projenin Niteliği : Proje Tanıtımı, amaçları ve çıktıları, endüstriyel Ar-Ge Yönü ve teknolojik düzeyi ,yenilikçi ve özgün yönleri, teknolojik karmaşıklık düzeyi, dolaylı teknolojik etkileri Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısının Uygunluğu Kaynak Yeterliliği, Yönetim Deneyimi, İşbirliği Potansiyeli, Referanslar Açısından değerlendirir….. ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

11 Hakem projede…… Cevap arar Projenin başlatılma gerekçelerine,
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Hakem projede…… Projenin başlatılma gerekçelerine, Projede kullanılacak yöntem ve tekniklere Hangi Ar-Ge aşamaları planlandı? Nasıl bir Geliştirme Süreci izlenecek? Hangi aşamalarda hangi tasarım ve test teknikleri kullanılacak? Tasarım ve testler sırasında hangi araçlar kullanılacak? Planlamaya; İş paketleri, İş-Zaman grafiği Maliyet, personel, zamanlama Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken süreler Proje Yönetimi ve Organizasyonun yeterliliğine Kuruluşun Ar-Ge Olanaklarına Proje sonuçlarının başarı ölçütlerine Cevap arar ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

12 Hakemler…… Verilen bilgilerin yetersizliğinden
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Hakemler…… Verilen bilgilerin yetersizliğinden Proje yazımından kaynaklanan yetersizlikler, Proje bütçesi ile maliyeti kavramlarının karıştırılmasından Proje maliyeti TL beyan TL gibi İnsan kaynağının iyi planlanmamasından 1 kişi ile 5 kişilik bir proje öngörüsü/ ar-ge personeli istihdam edeceği beyanı… Özgün değerin ortaya konulmamasından Yeni kavramı…….. Proje mi yoksa rutin iş mi ayrımının ortaya konulamamasından Proje olmayan bir işin proje şeklinde sunumu……., Dolayı revizyon ya da red vermektedirler ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

13 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

14 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

15 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

16 Genel İpuçları: Teşekkürler…….
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Genel İpuçları: İdeal proje süreleri 6 ay ile 36 ay arasıdır, daha kısa projelerin çok iyi kurgulanarak hakemlerin ikna edilmesi gereklidir daha uzun projeler için 36. ayın sonunda ek süre talebinde bulunulmalı, hakemlere gidecek!!! İş paketleri ana projelerde birleştirilebilir ama kurgunun doğru yapılması gerekir… Teşekkürler……. ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)


"Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları