Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. NİĞDE VALİLİĞİ STRATEJİK PLAN EĞİTİM SEMİNERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. NİĞDE VALİLİĞİ STRATEJİK PLAN EĞİTİM SEMİNERİ"— Sunum transkripti:

1 T.C. NİĞDE VALİLİĞİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN EĞİTİM SEMİNERİ
Stratejik Planlama Sürecinde: Stratejik Amaçlar Hedefler Faaliyetler ve Performans Kriterleri Aralık, 2013 NİĞDE Prof. Dr. Selen DOĞAN Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin TÜRKMEN Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

2 Stratejik Plan Unsurlarının Organizasyonu
MİSYON VİZYON İLKELER STRATEJİK AMAÇ 1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.1 FAALİYET 1.1.2 FAALİYET 1.2.3 FAALİYET 1.2.2 FAALİYET 1.2.1 FAALİYET 1.1.1 STRATEJİK AMAÇ 2 HEDEF 2.1 HEDEF 2.2 HEDEF 2.3 FAALİYET 2.1.2 FAALİYET 2.1.1 FAALİYET 2.2.3 FAALİYET 2.2.2 FAALİYET 2.2.1 FAALİYET 2.3.2 FAALİYET 2.3.1

3 Öncelikle ve Belirli Bir Sürede “Nereye Ulaşmak İstiyoruz?”
STRATEJİK AMAÇ Vizyona Giden Yolda, Öncelikle ve Belirli Bir Sürede “Nereye Ulaşmak İstiyoruz?” Sorusunun Cevabıdır.

4 Belirli bir sürede kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçlardır.
STRATEJİK AMAÇ Belirli bir sürede kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçlardır.

5 STRATEJİK AMAÇLAR GELECEKTE SİZE
KEŞKE ! DEDİRTMEMELİ…

6 ÇÜNKÜ * Amacınızda, * Hedefinizde, * Faaliyet Planınızda, Yoksa TALEP ETME GEREKÇENİZ DE YOK!

7 STRATEJİK AMAÇLAR * Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır.
* Kuruluşun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır. * İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. * Kuruluşun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. * Ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade etmeli ve amaca nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır. * Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. * Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmalıdır. * Kuruluşun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. * Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. * Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir.

8 STRATEJİK AMAÇLARIN ÜST STRATEJİK PLANLARLA UYUMLAŞTIRILMASI
Stratejik amaçlar ve hedefler belirlenirken kurumun üst yapı stratejik amaçları (ilgili bakanlık vb.) ile uyumlu olması gerekir. Hedefler ve faaliyetler ortak amaçlara hizmet etmelidir. ÖRNEK: Sağlık Bakanlığı çağrı merkezini ülke genelinde tek merkezde toplamayı hedeflerken Sağlık Müdürlüğü il stratejik planında ilde çağrı merkezi kurulmasına yönelik hedef uyumsuzluk oluşturur.

9 Anlamlı Stratejik Amaç Örnekleri
Başta kalkınma planı ve yıllık programlar olmak üzere temel strateji ve politika belgelerinin uygulama etkinliğini artırmak(DPT SP). Stratejik Amaç 2: Toplum sağlığını korumak için, kirliliği kontrol altında tutarak ve doğal çevreyi koruyarak, ülke geneli için temiz ve yeterli su temin edilecektir.

10 STRATEJİK HEDEFLER * Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. * Ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir.

11 HEDEFLER Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir.

12

13 HEDEFLERİN ÖZELLİKLERİ
* Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. * Ölçülebilir olmalıdır. * İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. * Sonuca odaklanmış olmalıdır. * Zaman çerçevesi belli olmalıdır.

14 STRATEJİK HEDEF ÖRNEĞİ
Bebek ölüm oranı, 2013 yılına kadar binde 5 oranında azaltılacaktır. ÖLÇÜLEBİLİR SPESİFİK ZAMAN ÇERÇEVESİ SAYISAL

15 PERFORMANS GÖSTERGESİ
ANLAMLI STRATEJİ NO STRATEJİLER PERFORMANS GÖSTERGESİ Amaç 13. İNSAN KAYNAKLARINI ETKİLİ VE VERİMLİ KULLANMAK. Hedef 13.1. Üniversitenin tüm birimlerinde iş analizi çalışmalarını tamamlamak. Faaliet 2013 yılı sonuna kadar tüm birimlerde iş analizi çalışmalarının yapılması, iş tanımları ve iş gereklerinin oluşturulması ve Personel Otomasyon Sistemine aktarılması. 2013 yılı sonuna kadar tüm birimlerde iş analizi çalışmalarının tamamlanması ve Personel Otomasyon Sistemine aktarılması. Hedef 13.2. Birimlerin gerçek personel ihtiyacını belirlemek. Faaliet 2013 yılı sonunda iş analizi çalışmaları doğrultusunda birimlerin gerçek personel ihtiyacının belirlenmesi ve giderilmesi için çalışmalar (yeni eleman alımı, üniversite içinden personel tayini vb.) yapılması. 2017 yılı sonuna kadar her yıl birimlerin personel ihtiyacının giderilme oranı. Hedef 13.3. İdari birimlerde görev yapan personelin kariyerini etkili bir şekilde yönetmek. 2013 yılı sonuna kadar idari personel için uygulanan atama ve yükseltme süreçlerinin mevcut uygulamasına ek olarak, iş analizi doğrultusunda üniversitenin bir atama ve yükseltme politikası belirlemesi. 2013 yılı sonuna kadar idari personel için atama ve yükseltme politikasının belirlenmesi. 2017 yılı sonuna kadar her yıl idari personelin mesleki gelişimini destekleyici yükselme, stajyer memurlar için mesleğe hazırlanma, bilişim teknolojileri vb. ihtiyaç duyulan konularda kurs, seminer, konferans gibi faaliyetlerin %10 artırılması ve bu faaliyetlere katılımın sağlanması. 2017 yılı sonuna kadar her yıl idari personelin mesleki gelişimini desteklemek üzere yapılan faaliyet sayısındaki artış oranı. 2017 yılı sonuna kadar her yıl idari personelin mesleki gelişimini desteklemek üzere yapılan faaliyetlere katılan personel sayısı.

16 BAŞKA BİR ÖRNEK ÜZERİNDE TARTIŞALIM…

17 STRATEJİK AMAÇ 6. Koruyucu Sağlık Hizmetlerini, Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerini, Acil Sağlık Hizmetlerini, Denetim ve Değerlendirme Hizmetlerini; Sürekli iyileştirme anlayışı ile bu hizmetlerden faydalananlara kaliteli ve zamanında sunmak. Hedef 6.1: Sağlık Ocağı ve Sağlık Evlerinin sayı ve etkinliği arttırılıp, Sağlık Personeli ihtiyacı giderilecek; 2010 yılına kadar sağlık ocağı başına düşen kişi sayısı Türkiye ortalaması olan hedeflenmekte olup plan dönemi içerisinde seviyelerine çekilecektir. Hedef 6.2: II. Basamak Sağlık Kuruluşlarının kapasitesi arttırılıp, fiziki alt yapı ve personel eksikliği giderilerek, yeni hastaneler faaliyete geçirilecek, yatak başına düşen kişi sayısı ülke ortalaması olan yatak başına 388 kişi hedeflenmekle birlikte 2010 yılına kadar 628’den 425 kişi seviyesine çekilecektir. Hedef 6.3: Acil Sağlık Hizmetleri yeniden yapılandırılarak sunulan hizmetin yaygın, hızlı ve etkili olmasını sağlamak. Hedef 6.4: Aile Hekimliğine yönelik adaptasyon çalışmalarına ivme kazandırılacak; % 40 civarında seyreden gebe-bebek-loğusa tespitleri ve 15/49 yaş kadın tespitleri 2007 yılında % 95’e çıkarılacaktır. Hedef 6.5: %o 23 olan bebek ölüm oranı 2010 yılına kadar %o 15 seviyesine çekilecektir.

18 STRATEJİK AMAÇ 6. Koruyucu Sağlık Hizmetlerini, Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerini, Acil Sağlık Hizmetlerini, Denetim ve Değerlendirme Hizmetlerini; Sürekli iyileştirme anlayışı ile bu hizmetlerden faydalananlara kaliteli ve zamanında sunmak. Hedef 6.1: Sağlık Ocağı ve Sağlık Evlerinin sayı ve etkinliği arttırılıp, Sağlık Personeli ihtiyacı giderilecek; 2010 yılına kadar sağlık ocağı başına düşen kişi sayısı Türkiye ortalaması olan hedeflenmekte olup plan dönemi içerisinde seviyelerine çekilecektir. Faaliyet 6.1.1: Şahinbey ilçesinde 2, Şehitkâmil ilçesinde 2, Nizip ilçesinde 1 Sağlık ocağının yapımına başlanmıştır. Faaliyet 6.1.2: 2006 yılı içerisinde kapalı olan 44 sağlık evine Sözleşmeli Ebe alımı yapılacaktır. Faaliyet 6.1.3: 2010 yılına kadar olan süreçte grup köylerin merkezlerine sağlık evleri planlaması yapılacaktır. Faaliyet 6.1.4: İl merkezinde olan I. Basamak Sağlık Kuruluşlarının tümüne donanımlı bilgisayar dağıtılacak ve 2006 yılının İlk altı ayında bilgisayar ve ekipmanı olmayan Sağlık Kuruluşu kalmayacak. Faaliyet 6.1.5: 2006 yılı içerisinde sağlık ocaklarının otomasyonunu sağlanması amacıyla gerekli yazılım satın alınarak otomasyon sistemine geçirilecek, sonraki süreçte teknolojik gelişmelerin uygulamaya konulabileceği bir bilgisayar sistemi devreye sokulacaktır.

19 Hedef 6.2: II. Basamak Sağlık Kuruluşlarının kapasitesi arttırılıp, fiziki alt yapı ve personel eksikliği giderilerek, yeni hastaneler faaliyete geçirilecek, yatak başına düşen kişi sayısı ülke ortalaması olan yatak başına 388 kişi hedeflenmekle birlikte 2010 yılına kadar 628’den 425 kişi seviyesine çekilecektir. Faaliyet 6.2.1: 2006 Tüm Hastanelerimize sözleşmeli personel alımı yapılacak (kaç kişi?) Faaliyet 6.2.2: 2006 yılında Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nin ek binası hizmete girecektir. Faaliyet 6.2.3: Yapımı devam eden 300 yataklı Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi 2008 yılında hizmete açılacaktır. Faaliyet 6.2.4: Yapımı devam eden 200 yataklı Çocuk Hastanesi 2007 yılında hizmete açılacaktır. Faaliyet 6.2.5: Yapımı tamamlanmak üzere olan 30 yataklı Oğuzeli Devlet Hastanesi 2006 yılında hizmete açılacaktır. Faaliyet 6.2.6: İnşaatına başlanan Ağız ve Diş Sağlığı merkezi 2006 Yılında hizmete Faaliyet 6.2.7: 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılmak üzere Hazineden alınan tapu Sağlık Bakanlığına kayıt ettirilerek yatırım programına alındı. DPT ile yapılan çalışmalar doğrultusunda 2010 yılına kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Faaliyet 6.2.8: II. Basamak Sağlık kuruluşlarında laboratuvar, görüntüleme, otelcilik ve danışmanlık hizmetlerine ağırlık verilecek. Faaliyet 6.2.9: 2006 yılı içinde Av. Cengiz Gökçek ve 25 Aralık Devlet Hastanelerinin bünyesinde YANIK ÜNİTELERİ tesis edilecektir.

20 Hedef 6.3: Acil Sağlık Hizmetleri yeniden yapılandırılarak
sunulan hizmetin yaygın, hızlı ve etkili olmasını sağlamak. Faaliyet 6.3.1: Çağrı Kayıt ve araç takip için alınan otomasyon sistemi ve elektronik harita programı 2006 yılı hizmete girecek. Faaliyet 6.3.2: Mevcut 112 Noktaları bağımsız prefabrik konutlara taşınarak hareket kabiliyetleri arttırılacak. Faaliyet 6.3.3: İç İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde entegrasyonu çalışmaları yapılacak. Faaliyet 6.3.4: 2006 yılında 25 Aralık Devlet Hastanesi Acil Servisi yeni hizmet binasına taşınacak. Faaliyet 6.3.5: 2006 Çocuk Hastanesi ek hizmet binası içinde yeni bir acil servis oluşturulacak. Faaliyet 6.3.6: 2006 yılı içerisinde ASH bünyesinde İl Ambulans Servisi kurulacak, Hasta nakillerinin tek merkezden yapılması sağlanacaktır. Faaliyet 6.3.7: Oluşturulacak bu servise tüm ambulanslar toplanarak hasta nakilleri tek merkezden gerçekleştirilecek ve hastaların sevk edileceği kurumlardan önceden randevu alınacak.

21 Hedef 6.4: Aile Hekimliğine yönelik adaptasyon
çalışmalarına ivme kazandırılacak; %40 civarında seyreden gebe-bebek-loğusa tespitleri ve 15/49 yaş kadın tespitleri 2007 yılında %95’e çıkarılacaktır. Faaliyet 6.4.1: İzlemlerin etkinliğini artırmak için Sözleşmeli Yardımcı Sağlık Personel alımı gerçekleştirilecek. Faaliyet 6.4.2: Sağlık Ocakları Bilgi Sistemi ile İzlem ve tespitler elektronik ortama taşınacaktır. Faaliyet 6.4.3: 2006 yılı içerisinde Aile Hekimliği modelinde ön görülen her doktora hasta dağılımı oluşturacak şekilde planlamalar yapılacaktır. Faaliyet 6.4.4: Aile Hekimliğine geçiş sürecinde olabilecek problemlere karşı hazırlıklı olmak, hekimlerin ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacı ile 2006 yılı içinde bir komisyon oluşturulacaktır.

22 Hedef 6.5: %o 23 olan bebek ölüm oranı 2010
yılına kadar %o 15 seviyesine çekilecektir. Faaliyet 6.5.1: NRP,acil-ilkyardım,bebek dostu,anne sütü ve beslenme,aile planlaması konularında 200 hekim ve 200 Sağlık çalışanına eğitim verilecektir. Faaliyet 6.5.2: Doğumların Sağlık Personeli yardımı ile Sağlık Kuruluşlarında yapılması sağlanacaktır. Faaliyet 6.5.3: 0-5 yaş grubu sosyal güvencesi olmayan hastalara ücretsiz ORS penisilin dağıtımı ve 0-1 yaş gurubu bebeklere D vitamini ve demir preparatı dağıtımlarına devam edilecek. Faaliyet 6.5.4: Belirli gün ve haftalarla ilgili Basın bülteni hazırlanarak yayınlanacak; Çocuk sağlığı ve Hastalıkları konularında afiş ve broşür dağıtılacak.

23 NEDEN FORMLAR, NEDEN SAYILAR?...
Ölçebilmek… Ölçülemeyen Denetlenemez, Denetlenemeyen Yönetilemez !...

24 GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?
Bu aşamada; * Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri (faaliyetler) belirlenir, * Detaylı iş planları (projeler), * Maliyetlendirme (bütçe belirleme) yapılır.

25 STRATEJİLERİN OLUŞTURULMASI İÇİN CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR
* Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? * Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz? * Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? * Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir?

26 MUHTEMEL PERFORMANS GÖSTERGE GRUPLARI
* Kurumdan Hizmet Alanlar ile İlgili Değerlendirme Göstergeleri. * Kurumun İşleyişi ile İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri. * Değerlendirme ve Denetlemeye İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri. * Kurumsal Alt Yapı Performans * Kurumun Çevresiyle Olan İlişkilerine İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri.

27 PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖRNEKLERİ
ÖLÇME YÖNTEMİ BİRİM Çalışanların kurumdan memnuniyet derecesini artırmak (Yıllık memnuniyet düzeyi/ Bir önceki memnuniyet düzeyi) x 100 Yüzde

28 Bilgi İşlem ile İlgili Performans Göstergesi:
ÖLÇME YÖNTEMİ BİRİM Web sitesi büyüklüğü Web sitesi büyüklüğü sunucu üzerindeki dosyaların ve veri tabanlarının Gb olarak büyüklüklerinin toplamı alınarak hesaplanacaktır. Gb Web sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi sayısı Sayılacak Mutlak sayı

29 ANAHTAR ÖZELLİKLER * Genellikle on kişiden küçük gruplar ile yapılmalı (karar almada kolaylık). * Beyin Fırtınası teknikleri kullanılarak uygulanabilir (alternatif değerlendirme). * Fırsatların belirlenmesinde somut çözümler üretmek yerine sorunun araştırılması ve çözümlenmesi ön plandadır(sorunun analizi çözüme ışık tutar).

30 PERİYODİK İZLEME SÜRECİ
İLGİLİ BİRİMİN; * Performans göstergelerinin kurum içinde sorgulanması ve ölçülmesi, * Performans düşüklüğü olan alanların belirlenmesi ve nedenlerinin araştırılması, * İyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve iyileştirme eylem planlarının oluşturulması, * İyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve izlenmesi sürecidir.

31 Beni Sabırla Dinlediğiniz İçin Çok Teşekkür ederim…


"T.C. NİĞDE VALİLİĞİ STRATEJİK PLAN EĞİTİM SEMİNERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları