Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Faiz Problemleri. Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar • Bir sermayenin belli bir süre kullanılmasına karşılık kirasına faiz denir. • Bu tanıma göre faiz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Faiz Problemleri. Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar • Bir sermayenin belli bir süre kullanılmasına karşılık kirasına faiz denir. • Bu tanıma göre faiz."— Sunum transkripti:

1 Faiz Problemleri

2 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar • Bir sermayenin belli bir süre kullanılmasına karşılık kirasına faiz denir. • Bu tanıma göre faiz hesabını kâr hesabından ayıran en önemli özellik faiz hesabındaki süre faktörüdür. • Örnek olarak 100 TL'ye alınan bir ürün alış tarihinden itibaren ne kadar sürede satılırsa satılsın 150 TL'ye satıldığında %50 kâr edilmiş demektir. • Faiz hesabında ise %50 faiz ile bankaya yatırılan 100 TL sermaye 1 yıl sonra 50 TL faiz geliri getirerek 150 TL olur.

3 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar • Faiz hesabında kullanılan hesaplama yöntemlerine göre faiz hesabı üçe ayrılır. • 1.Basit faiz - Bileşik faiz: • Basit faizde her faiz döneminde alınacak faiz tutarı ilk yatırılan sermaye üzerinden hesaplanır. • Bileşik faizde ise her dönem alınan faiz tutarı sermayeye eklenerek bir sonraki dönemde faiz bu tutar üzerinden hesaplanır.

4 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar • Örnek olarak 100 TL sermaye %20 faiz ile 2 yıl süre ile bankaya yatırılmış olsun. • Hesaplama basit faize göre yapıldığında;  birinci yılda 20 TL  ikinci yılda 20 TL faiz geliri elde edilir,  iki yılsonunda bankada 240 TL birikmiş olur. • Hesaplama bileşik faize göre yapıldığında ise birinci yılsonunda 20 TL faiz alınır.

5 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar

6 • 2.Difere faiz - Antisipe faiz: • Difere faiz hesabında faiz tutarı faiz süresinin sonunda verilir. • Antisipe faiz hesabında ise faiz tutarı faiz süresinin başında ödenir. • Günlük hayatta genellikle Difere faiz hesabına göre işlemler yapılır. • Ancak nadir de olsa Antisipe faiz hesabının kullanıldığı durumlar vardır.

7 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar • 3.Faiz hesabında ticari senet - gerçek senet: • Faiz işlemlerinde günlük faiz hesaplanacak ise bir yıllık sürenin kaç gün alınacağı önceden belirlenmelidir. • Ticari sene sisteminde bir yıl 360 gün alınır. • Buna paralel olarak her ay 30 gün alınır. • Gerçek sene sisteminde ise bir yıl 365 gün ve her ay kendi süresi kadar alınır. • Uygulamada gerçek sene sistemi az kullanılır.

8 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar • Faiz hesabında aşağıdaki kavramlar kullanılır: • Sermaye (ana para): Faiz için verilen paradır, a ile gösterilir. • Süre: sermayenin faizde kaldığı gün sayısıdır, n ile gösterilir. • Faiz yüzdesi: 100 TL sermaye için faiz dönemi sonunda verilecek faiz miktarıdır, t ile gösterilir. • Faiz tutarı: sermayenin faizde kaldığı süre sonunda ödenecek faiz miktarıdır, F ile gösterilir. • Baliğ: faiz dönemi sonunda elde edilecek toplam paradır, A ile gösterilir. Baliğ sermaye ile faiz tutarının toplamıdır. • Faiz hesabında faiz dönemi ayrıca belirtilmemiş ise 1 yıldır.

9 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar • Basit Faiz ve Hesaplama Yöntemleri • Basit faiz için sık kullanılan üç farklı yöntem vardır. Aşağıda bu yöntemler açıklanacaktır. • Orantı Yöntemi • Bu yöntemde faiz hesabı orantı denklemine dönüştürülerek yapılır.

10 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar • Örnek: • 600 TL sermaye %30 faiz ile 45 günde kaç TL faiz geliri getirir?

11 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar • Örnek: • 600 TL sermaye %30 faiz ile 45 günde kaç TL faiz geliri getirir. • Çözüm: • Bu problemi iki orantı ile çözelim: • Birinci orantı sonucunda sermayenin 1 yıl sonunda getireceği faiz tutarını hesaplayacağız. • 100 TL 1 yılda 30 TL faiz geliri getirirse • 600 TL 1 yılda F lira faiz geliri getirir. • Doğru orantı olduğundan • 100.F= 30. 600 =>F = 180 TL bulunur.

12 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar • Çözüm: (devamı) • İkinci orantıda ise 45 günlük faizi hesaplayacağız. • 360 günde 180 TL faiz geliri getirirse • 45 günde F lira faiz geliri getirir. • Doğru orantı olduğundan • 360. F = 45. 180F = 22,5 TL olarak hesaplanır.

13 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar

14 • Örnek: • 4500 TL sermaye %20 faiz ile 4 ayda kaç TL faiz geliri getirir?

15 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar

16 • Örnek: • 900 TL sermaye %10 faiz ile 80 günde kaç TL faiz geliri getirir?

17 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar

18 • Elde edilen formüllere göre süre, sermaye ve faiz yüzdesi ile ilgili hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılır. • Faiz süresi ilgili hesaplamalar • Örnek: • 3.000 TL sermaye %15 faiz ile 50 TL faiz gelirini kaç günde getirir?

19 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar

20 • Sermaye ile ilgili hesaplamalar • Örnek: • Bir sermayeden %20 faiz ile 3 ayda 25 TL faiz geliri elde edilmiştir? Bu sermaye kaç liradır?

21 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar

22 • Faiz Yüzdesi ile ilgili hesaplamalar • Örnek: • 750 TL sermayeden 200 günde 125 TL faiz geliri elde edilebilmesi için faiz yüzdesi kaç olmalıdır?

23 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar

24

25 • Örnek: • 500 TL sermayenin %10 bileşik faiz ile 5 yıllık baliği kaç lira olur?

26 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar

27 • Örnek: • Bir sermayeden %5 bileşik faiz ile 6 yıl sonunda 7500 TL Baliğ elde edilmiştir. Bu sermaye kaç liradır?

28 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar

29 • Ödev - 1 • Bir kişi 20.000 TL sermayesini %20 faizle bir bankaya yatırıyor. 3 yıl sonra parasını faizi ile birlikte alıp üzerine 50.000 TL daha ekleyerek başka bir bankaya %25 faiz oranı üzerinden 5 yıllığına yatırıyor. Bu kişinin 5 yıl sonunda bankada kaç TL parası olur?

30 Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar • Ödev - 2 • Bir kişinin, 80.000 TL sermaye için iki tercihi vardır: I.Aylık %2 faiz oranı ile 2 yıllığına bir bankaya yatırmak, II.Yıllık %24 faiz oranı ile 2 yıllığına bir bankaya yatırmak. • Bu kişi, I. Yöntem yerine II. Yöntemi tercih ettiğinde kaç lira kaybı olur?


"Faiz Problemleri. Faiz İle İlgili Tanım ve Kavramlar • Bir sermayenin belli bir süre kullanılmasına karşılık kirasına faiz denir. • Bu tanıma göre faiz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları