Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEÜ B İ LG İ İ ŞLEM DA İ RES İ FORMS & REPORTS YAYıNLAYıCı YAŞAR DEREL İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEÜ B İ LG İ İ ŞLEM DA İ RES İ FORMS & REPORTS YAYıNLAYıCı YAŞAR DEREL İ."— Sunum transkripti:

1 DEÜ B İ LG İ İ ŞLEM DA İ RES İ FORMS & REPORTS YAYıNLAYıCı YAŞAR DEREL İ

2 1. G İ R İ Ş Giriş linkimiz aşa ğ ıdaki gibidir. Bu link.NET sunucusu olarak kullandı ğ ımız sunucumuzun «bidora» yazılımı için giriş sayfasının adresidir. Giriş linkimiz aşa ğ ıdaki gibidir. Bu link.NET sunucusu olarak kullandı ğ ımız sunucumuzun «bidora» yazılımı için giriş sayfasının adresidir. Oracle Forms tabanlı yazılımlarımız, bu sunucumuzda derlenip, Forms-Reports sunucularına atılmakta, yazılımcıların uygulama sunucularına do ğ rudan erişimi kaldırılmış, böylelikle daha güvenli bir yazılım geliştirme altyapısı uygulanmış olmaktadır. Oracle Forms tabanlı yazılımlarımız, bu sunucumuzda derlenip, Forms-Reports sunucularına atılmakta, yazılımcıların uygulama sunucularına do ğ rudan erişimi kaldırılmış, böylelikle daha güvenli bir yazılım geliştirme altyapısı uygulanmış olmaktadır. Ayrıca bu sistemle form derlemek yazılımcılar için de kullanım kolaylı ğ ı sa ğ lamaktadır. Ayrıca bu sistemle form derlemek yazılımcılar için de kullanım kolaylı ğ ı sa ğ lamaktadır. http://194.27.55.12/bidora/Login.aspx http://194.27.55.12/bidora/Login.aspx http://194.27.55.12/bidora/Login.aspx Form derlemek için lütfen bu linki tarayıcı (Internet Explorer) adres çubu ğ unuza kopyalayınız. DEBIS kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapınız. Form derlemek için lütfen bu linki tarayıcı (Internet Explorer) adres çubu ğ unuza kopyalayınız. DEBIS kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapınız.

3 Giriş ekranı, yukardaki şekilde görünmektedir. Giriş ekranı, yukardaki şekilde görünmektedir. 1. G İ R İ Ş EKRANı

4 2. L İ NKLER VE UYGULAMA SUNUCULARINA ER İ Ş İ M Giriş yapıldıktan sonra karşımıza çıkan ekrada; Giriş yapıldıktan sonra karşımıza çıkan ekrada; Rektörlük bünyesinde bulunan Yakut Uygulama Sunucusu Linki (Ö ğ renci İ şleri Projesi, Personel, Maaş, Akademik CV vb. uygulamaların bulundu ğ u sunucumuz) Rektörlük bünyesinde bulunan Yakut Uygulama Sunucusu Linki (Ö ğ renci İ şleri Projesi, Personel, Maaş, Akademik CV vb. uygulamaların bulundu ğ u sunucumuz) Hastane bünyesinde bulunan Agamemnon Uygulama Sunucusu Linki (Malzeme Yönetim Sistemi, Kan Bankası, Döner Sermaye, Çalışan Sa ğ lı ğ ı vb. uygulamaların bulundu ğ u sunucumuz.) Hastane bünyesinde bulunan Agamemnon Uygulama Sunucusu Linki (Malzeme Yönetim Sistemi, Kan Bankası, Döner Sermaye, Çalışan Sa ğ lı ğ ı vb. uygulamaların bulundu ğ u sunucumuz.).NET Uygulamaları ve Üniversitemiz bünyesinde bulunan web sayfalarının linkleri ile Test Uygulama Sunucusunun Linki yer almaktadır..NET Uygulamaları ve Üniversitemiz bünyesinde bulunan web sayfalarının linkleri ile Test Uygulama Sunucusunun Linki yer almaktadır.

5 Uygulamanızın bulundu ğ u uygulama sunucusuna tıklayınız, örnek olarak Hastane Uygulama Sunucumuzu (Agamemnon) ele alalım. Uygulamanızın bulundu ğ u uygulama sunucusuna tıklayınız, örnek olarak Hastane Uygulama Sunucumuzu (Agamemnon) ele alalım. Giriş yapıldıktan sonra ekranımızın üst bölümünde yetkili oldu ğ umuz uygulamalar yer alır. (Yetkilendirme işlemleri; Yaşar Dereli ve Ayhan Çetinel tarafından yapılmaktadır.) Giriş yapıldıktan sonra ekranımızın üst bölümünde yetkili oldu ğ umuz uygulamalar yer alır. (Yetkilendirme işlemleri; Yaşar Dereli ve Ayhan Çetinel tarafından yapılmaktadır.) 3. UYGULAMA SUNUCULARI İ ŞLEMLER İ

6 Ekranın üst bölümünde yetkili oldu ğ unuz projelerden form derlemek istedi ğ iniz projeyi seçiniz. Ekranın üst bölümünde yetkili oldu ğ unuz projelerden form derlemek istedi ğ iniz projeyi seçiniz. Bu seçimi yapmadan, herhangi bir form derleyemezsiniz. Bu seçimi yapmadan, herhangi bir form derleyemezsiniz. Projenin Uygulama Sunucusu içerisinde bulundu ğ u dizin «Mevcut Dizin» başlı ğ ı ile belirtilmiş metin kutusunda görünür. Projenin Uygulama Sunucusu içerisinde bulundu ğ u dizin «Mevcut Dizin» başlı ğ ı ile belirtilmiş metin kutusunda görünür. Listenin Sa ğ alt bölümünde, «Mevcut Dizin» Metin Kutusunun yan tarafında içinde bulundu ğ unuz dizinin altındaki dizinler görüntülenir. (Alt Dizin Listesi). Listenin Sa ğ alt bölümünde, «Mevcut Dizin» Metin Kutusunun yan tarafında içinde bulundu ğ unuz dizinin altındaki dizinler görüntülenir. (Alt Dizin Listesi). Bu listenin altındaki metin kutusuna yeni dizin oluşturmak istedi ğ iniz taktirde, Yeni Dizin adını yazarak «Alt Dizin Oluştur» butonuna basarak alt dizin oluşturabilirsiniz. (Not: Bu işlemin form derlemenize bir etkisi yoktur ihtiyaca yönelik oluşturulmuştur.) Bu listenin altındaki metin kutusuna yeni dizin oluşturmak istedi ğ iniz taktirde, Yeni Dizin adını yazarak «Alt Dizin Oluştur» butonuna basarak alt dizin oluşturabilirsiniz. (Not: Bu işlemin form derlemenize bir etkisi yoktur ihtiyaca yönelik oluşturulmuştur.) 3. UYGULAMA SUNUCULARI İ ŞLEMLER İ (2)

7 4. FORM & RAPOR YÜKLEME Ekranın sol alt bölümünde Form ve Rapor Yükleme bölümü yer almaktadır. Ekranın sol alt bölümünde Form ve Rapor Yükleme bölümü yer almaktadır. Burada Uygulama Sunucusu içindeki tüm dosyaları listeleyebilir, yeni dosya yükleyebilir, dosya indirebilir, dosyanın adını de ğ iştirebilirsiniz. Burada Uygulama Sunucusu içindeki tüm dosyaları listeleyebilir, yeni dosya yükleyebilir, dosya indirebilir, dosyanın adını de ğ iştirebilirsiniz. Özet olarak bu yolla dosyayı uygulama sunucusundan silme dışında her türlü işlemi yapma şansına sahipsiniz. Özet olarak bu yolla dosyayı uygulama sunucusundan silme dışında her türlü işlemi yapma şansına sahipsiniz. Dosya yüklemek için «Gözat» butonuna tıklayınız. Yerel Bilgisayarınızdan derlemek istedi ğ iniz formun.fmb uzantılı dosyasını çekiniz. (Derlemek istedi ğ iniz formu böylece seçmiş olacaksınız.) Dosya yüklemek için «Gözat» butonuna tıklayınız. Yerel Bilgisayarınızdan derlemek istedi ğ iniz formun.fmb uzantılı dosyasını çekiniz. (Derlemek istedi ğ iniz formu böylece seçmiş olacaksınız.)

8 4. FORM & RAPOR YÜKLEME (2) Form (ya da Rapor) ekleme işlemi resmedilmiştir. Form (ya da Rapor) ekleme işlemi resmedilmiştir. Örnek olarak ortak alandan KB_027.fmb isimli formu çektik. Örnek olarak ortak alandan KB_027.fmb isimli formu çektik. Seçim işleminin ardından ardından seçti ğ iniz formun adı metin kutusunda görülecektir. Seçim işleminin ardından ardından seçti ğ iniz formun adı metin kutusunda görülecektir. «Yükle» butonuna basınız. Formunuz Sunucuya yüklenecektir. «Yükle» butonuna basınız. Formunuz Sunucuya yüklenecektir.

9 «Dosyaları Listele» butonuna basıldı ğ ında sunucudaki ilgili dizindeki tüm dosyalar listelenir. «Dosyaları Listele» butonuna basıldı ğ ında sunucudaki ilgili dizindeki tüm dosyalar listelenir. Form yükleme işleminde Uygulama sunucusunda aynı adla başka bir dosya var ise bu dosya tarih/saat/dk/sn bilgisiyle yedeklenir. Böylelikle bu dosyayı kullanmak istedi ğ inizde hangi tarih ve saatte yükledi ğ ine göre izleyebilir ve formların eski versiyonlarını kullanabilirsiniz. Form yükleme işleminde Uygulama sunucusunda aynı adla başka bir dosya var ise bu dosya tarih/saat/dk/sn bilgisiyle yedeklenir. Böylelikle bu dosyayı kullanmak istedi ğ inizde hangi tarih ve saatte yükledi ğ ine göre izleyebilir ve formların eski versiyonlarını kullanabilirsiniz. 4. FORM & RAPOR YÜKLEME (2) Dosyaların listesi içinde açıklandı ğ ı üzere; KB_027.fmb dosyasının eski versiyonu; KB_027.fmb.20160224114946 olarak kaydedilmiştir. Burada 2016 yılı; 02 ayı; 24 günü; 1149 saati; 46 ise saniyeyi göstermektedir. Böylelikle 1sn içinde yaptı ğ ınız tüm yüklemeler eski versiyonları ayrı ayrı yedeklenmektedir. Böylelikle veri kaybı riski en aza indirilmiş bulunmaktadır. Dosyaların listesi içinde açıklandı ğ ı üzere; KB_027.fmb dosyasının eski versiyonu; KB_027.fmb.20160224114946 olarak kaydedilmiştir. Burada 2016 yılı; 02 ayı; 24 günü; 1149 saati; 46 ise saniyeyi göstermektedir. Böylelikle 1sn içinde yaptı ğ ınız tüm yüklemeler eski versiyonları ayrı ayrı yedeklenmektedir. Böylelikle veri kaybı riski en aza indirilmiş bulunmaktadır.

10 Sunucuda otomatik olarak tutulan yedekten eski versiyona dönmek isteyebilirsiniz. Bu durumda ilgili ekranda dosyaları listeledikten sonra, ilgili dosyayı seçiniz. Sunucuda otomatik olarak tutulan yedekten eski versiyona dönmek isteyebilirsiniz. Bu durumda ilgili ekranda dosyaları listeledikten sonra, ilgili dosyayı seçiniz. Seçti ğ iniz dosyanın adı; seçili dosya bölümünde görüntülenecektir. Dosya adı seçildikten sonra «Dosyayı İ ndir» butonuna basarak dosyayı indirebilirsiniz. Seçti ğ iniz dosyanın adı; seçili dosya bölümünde görüntülenecektir. Dosya adı seçildikten sonra «Dosyayı İ ndir» butonuna basarak dosyayı indirebilirsiniz. Gerekli de ğ işiklikleri yaptıktan sonra, bir önceki adımda belirtildi ğ i üzere dosya tekrar sunucuya yüklenir ve bir sonraki aşamada anlataca ğ ımız şekilde derlenir. Gerekli de ğ işiklikleri yaptıktan sonra, bir önceki adımda belirtildi ğ i üzere dosya tekrar sunucuya yüklenir ve bir sonraki aşamada anlataca ğ ımız şekilde derlenir. Dosya adını de ğ iştirmek için ise dosyayı seçtikten sonra; Yeni dosya adı bölümüne güncellenecek yeni adı yazıp; «Dosya Adını De ğ iştir» butonuna basmak yeterlidir. Dosya adını de ğ iştirmek için ise dosyayı seçtikten sonra; Yeni dosya adı bölümüne güncellenecek yeni adı yazıp; «Dosya Adını De ğ iştir» butonuna basmak yeterlidir. 4. FORM & RAPOR YEDEKTEN DÖNME

11 4. FORM & RAPOR DERLEME Dosyayı uygulama sunucumuza yükledikten sonra ekranın sa ğ alt bölümünde «Form Derleme» bölümüne geçiyoruz. Dosyayı uygulama sunucumuza yükledikten sonra ekranın sa ğ alt bölümünde «Form Derleme» bölümüne geçiyoruz. İ sim filtresi girip, doyanın.fmb’sini daha kolay bulabiliriz. İ sim filtresi girip, doyanın.fmb’sini daha kolay bulabiliriz. İ lgili.fmb’yi seçiyoruz, seçimden sonra alt bölümde «Seçili Form Dosyası» metin kutusunda dosya adı gösterilir. İ lgili.fmb’yi seçiyoruz, seçimden sonra alt bölümde «Seçili Form Dosyası» metin kutusunda dosya adı gösterilir. Veritabanı şifresini girip; «Formu Derle» Butonuna bastı ğ ımızda, form derleme işlemi yapılır. Veritabanı şifresini girip; «Formu Derle» Butonuna bastı ğ ımızda, form derleme işlemi yapılır.

12 Derleme işlemi biraz zaman alabilir (30sn ile 1.5 dk. arasında) işlem tamamlandı ğ ında derleme işleminin sonucunu bir alt bölümdeki metin alanından görebilirsiniz. Derleme işlemi biraz zaman alabilir (30sn ile 1.5 dk. arasında) işlem tamamlandı ğ ında derleme işleminin sonucunu bir alt bölümdeki metin alanından görebilirsiniz. 4. FORM & RAPOR DERLEME


"DEÜ B İ LG İ İ ŞLEM DA İ RES İ FORMS & REPORTS YAYıNLAYıCı YAŞAR DEREL İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları