Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM LENFOMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GASTROİNTESTİNAL SİSTEM LENFOMALARI"— Sunum transkripti:

1 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM LENFOMALARI
DR. GÜRAY SAYDAM

2 0.8-1.2/100000 sıklıkla görülürler.
Ekstranodal NHL lar içinde en sık tutulum bölgesi GİS olup %30-40 oranındadır. Tüm NHL lar içinde ise primer GİS tutulumu %4-20 oranında , GİS kanserleri içinde %1-4 oranındadır. Hodgkin hastalığı tutulumu son derece nadirdir.(NCİ 40 yılda 4 primer 2 sekonder tutulum bildirilmiştir.) GİS te lokalize (Dawson ve ark) GİS semptomları ön planda veya belirgin lezyonun GİS te olması (Lewin ve ark ) En sık mide ,ince bağırsak ve ileoçekal bölgededir.

3 GIS TUTULUMU GÖSTEREN HİSTOPATOLOJİK TİPLER
B hücreli lenfomalar Ekstranodal marjinal zone B hücreli lenfoma –MALT tipi Diffuz büyük B hücreli lenfoma Mantle cell lenfoma Burkitt ve Burkitt benzeri lenfoma T hücreli lenfomalar Enteropati ilişkili Enteropati ilişkisiz MALT tipi Düşük dereceli Yüksek dereceli +/- düşük dereceli Diffüz büyük B-hücreli Mantle hücreli lenfoma Burkit ve Burkitt benzeri Diğer tipler (plazmasitom, folliküler, T-hücreli)

4 Gelişiminde rol oynayan faktörler Helicobacter Pylori HİV enfeksiyonu
İmmun yetmezlik ve immunsupresyon Çöliak hastalığı İnflamatuar barsak hastalığı Noduler lenfoid hiperplazi H. Pylori Özellikle midede olmak üzere MALT lenfoma ile H. Pylori seropozitifliği birlikte olması H. Pylori eradikasyonu ile tümörün gerilemesi Tekrarlayan enfeksiyon ile tümörde rekurrens olması 2 olguda gastrit sırasında çoğalan B lenfositle aynı klondan gelişmesi (Curr Opin Oncol 2003 ,15: )

5 GIS Lenfomalarında tanısal süreç
Öykü (B semptomları , ilaç vb) Fizik muayene Lab (hemogram , PY,AST, ALT,LDH biluribin ,üre ve kreatinin) Endoskopik inceleme (biyopsi ve endosonografi) Toraks ve abdomen için bilgisayarlı tomografi Servikal bölge ve abdomen US Kİ asp ve biyopsisi (Endoskobik biyopsi mide ve kolonda morfoloji, immunfenotipik inceleme ve moleküler çalışma ile tanı için yeterli materyal sağlamaktadır.Ancak düşük gradeli lenfomada oluşan yüksek grade Transformasyonu yakalamayabilir.)

6 Türkiye’de ekstranodal lenfomalar (AÜTF-114 olgu)
Yerleşim % Düşük dereceli % GİS Mide 38 Bağırsak 23 Baş-boyun Kemik Tiroid Meme Yum doku Testis Beyin KC A. Arıcan; Am J Clin Oncol 22:587; 1999

7

8

9

10 Mide fundusunda NHL

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Primer Mide Lenfomaları
HÜTF Tıbbi Onk AÜTF Tıbbi Onk N = 73 ( ) Medyan yaş = 51 Histopatoloji DBHL % 48 MALT % 33 N=24 ( ) Medyan yaş = 59 (16-74) Histopatoloji DBBHL % 66 MALT % 25 T-hücreli % 1 Belirsiz % 1 Oyan B. Proc ASCO 2004

22 Primer Mide Lenfomalarında Semptomlar
İştahsızlık % 46 Kilo kaybı % 23 Kusma % 19 Kanama % 16 B semp % 12 Perforasyon % 3 Koch P, JCO 19:3874,2001

23

24

25 MALT Tipi Mide Lenfomalarında H
MALT Tipi Mide Lenfomalarında H. pylori Eradikasyonu Ann Intern Med 122: ;1995 n = 26 Tedavi : Bi +/- omeprazol + amoksisilin + metronidazol (14 gün) Sonuç : H. pylori eradikasyonu 25/26 Lenfoma regresyonu (>3 ay) 15/26 (%60) 5 TR, 10 PR Takip : 12 ay İlk 6 olgunun 6 yıl takibinde tüm olgular H. pylori açısından remisyonda kalırken 2 olguda kendi kendini sınırlayan lenfoma nüksü görüldü (Isaacson PG. Ann Oncol 10:637;1999)

26 Vural F, et al. TJH 2007

27

28

29

30

31

32

33 Cerrahi tedavinin tercih sebebleri
Primer Mide Lenfomalarında Tedavi Cerrahi vs Konservatif Tedavi Koch P, JCO 19:3874,2001 Cerrahi tedavinin tercih sebebleri Lenfoma 52 Histolojik belirsizlik 15 Progres Kanama veya perforasyon Ülser Toplam 79

34 Yüksek dereceli lenfomalarda tedavi başarısızlığı
Primer Mide Lenfomalarında Tedavi Cerrahi vs Konservatif Tedavi Koch P, JCO 19:3874,2001 Yüksek dereceli lenfomalarda tedavi başarısızlığı Medyan 52 ay takipte 34/185 (% 18) Ölüm 18 11 ölüm tedavi ile ilişkili erken veya geç komp ( 1 perforasyon) Progresyon 3 Nüks 13 10 olguda kurtarma tedavisi başarılı

35 Nükslerin Tedaviye Göre Özellikleri Koch P, JCO 19:3874,2001
Cerrahi tedavi 6/79 ( % 7,5 ) Sistemik 3 Lokal 2 Nodal 1 Kurtarma tedavisi 3 olguda başarısız ex Konservatif tedavi 7/106 ( % 6 ) Lokal 7/7 Kurtarma tedavisi hepsinde başarılı

36 Fig 3. EFS and OS as stratified by histologic subtype in stages IE and IIE (every treatment)
Koch, P. et al. J Clin Oncol; 19:

37 Fig 4. EFS and OS in patients after conservative treatment only as stratified by stage (all histologic subtypes) Koch, P. et al. J Clin Oncol; 19:

38 Fig 5. EFS and OS in patients whose treatment included surgery as stratified by stage (all histologic subtypes) Koch, P. et al. J Clin Oncol; 19:

39 Fig 7. CSS of both treatment groups in stages IE and IIE (nonrandomized comparison; all histologic subtypes) Koch, P. et al. J Clin Oncol; 19:

40 Sonuçlar Koch, P. et al. J Clin Oncol; 19:3874-3883 2001
Mide lenfomalarında konservatif tedavi en az cerrahi tedavi kadar etkilidir ve güvenle kullanılabilir Sadece cerrahi tedavi yapılan olgularda sistemik nüks olasılığı daha sıktır Cerrahi tedavinin başarısında total eksizyonun önemi fazladır Histopatolojik gruplara göre önemli sağkalım farkı yoktur

41

42

43

44

45

46

47


"GASTROİNTESTİNAL SİSTEM LENFOMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları