Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Beyza Özçınar İ.Ü. İTF Genel Cerrahi AD..  Tüm kanser tiplerinde rejyonel lenf nodu metastazı 3 noktada önemlidir: 1. Evreleme, 2. Lokal kontrol,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Beyza Özçınar İ.Ü. İTF Genel Cerrahi AD..  Tüm kanser tiplerinde rejyonel lenf nodu metastazı 3 noktada önemlidir: 1. Evreleme, 2. Lokal kontrol,"— Sunum transkripti:

1 Dr. Beyza Özçınar İ.Ü. İTF Genel Cerrahi AD.

2  Tüm kanser tiplerinde rejyonel lenf nodu metastazı 3 noktada önemlidir: 1. Evreleme, 2. Lokal kontrol, 3. Sürvi avantajı??  Meme kanserinin evrelemesinde en kritik nokta lokorejyonel lenf nodu metastazının olup olmamasıdır.

3  Aksiller lenf nodu diseksiyonu (ALND) uzun yıllar meme kanserinin lokal yinelemesinde ve sağkalımında en önemli faktör olarak kabul edilmiştir.  Sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB) T1-3 meme kanserinde aksillayı doğru olarak evrelemektedir.  Aksiller tutulum oranı arttıkça, tümör boyutu ne olursa olsun, sağkalım azalmaktadır.

4  1894- Halsted (Radikal mastektomi) Prognoz?? Rekürrens??  NSABP- B04: Klinik nod -, 25 yıllık takip - Radikal mastektomi (% 40 aksiller met.) - Total mastektomi+nodal RT - Total mastektomi (%18 aks. nüks)  OS, DFS, DDFS- fark yok  ALND ve aksiller RT: rekürrens %1.4- %3.1  Level1-2 ALND: < %3 aksiller nüks (klinik nod + dahil) Fischer B, ve ark. N Engl J Med, 2002.

5  Erken evre meme ca- SLNB başarı: %100*  Tüm meme ca- SLNB uygulanabilir??  Morbidite düşük (vs. ALND)  Aksiller yineleme: < %1  Sürviye etkisi yok * Giuliano AE, ve ark. J Clin Oncol, 1997. Krag DN, ve ark. Lancet Oncol, 2007. Mansel RE, ve ark. J Natl Cancer Inst, 2006. Veronesi U, ve ark. Ann Surg, 2010.

6  Giuliano ve ark.- - SLNB -, w/o ALND, ≤4 cm tm 39 ay takip, Ax nüks yok  Hansen ve ark.- - 238 hasta, MKC w/o ALND 39 ay takip, Ax nüks yok  Veronesi ve ark.- - 516 hasta, ≤2 cm tm, SLNB veya SLNB+ALND, SLNB kolunda 2 Ax nüks (%0.7), OS ve DFS benzer.

7  Swedish study, 3534 hasta, ≤3 cm tm, 37 ay takip, Ax nüks %1.2  MSKCC, 4008 hasta, 31 ay takip, Ax nüks %0.12  ACOSOG Z0010, 5237 hasta, klinik nod -, MKC+SLNB, 31 ay takip, Ax nüks %0.2

8 ACOSOG Z10NSABP B32 HastaT1, T2 N0 BCTT1, T2 N0 BCT or M Sayı53275536 Cerrah198233 TeknikHerhangi biriKombine Tecrübe20-30 vaka + ALND5 vaka+ ALND

9 ACOSOG Z10NSABP B32 SLN bulma oranı%98.7%97.3 SLN Pozitif%24%26 Yanlış NegatifN/A%9.8

10  2 prospektif randomize çalışma: -ALMANAC -Veronesi nodal metastaz durumu SLNB ve ALND fark yok % Nodal Metastaz ALNDSLNB ALMANAC n = 103123.824.8 Veronesi n = 51632.335.5

11 NSABP B32Veronesi─10 yr SLNBSLNBALNDSLNBSLNB Sayı20111975257259 Ax nüks14 (%0.7)8 (%0.4)2 (%0.8)0 Ax nüks oranı yanlış negatiflik oranından daha düşük!

12 ACOSOG Z10NSABP B32 Hasta39043887 % Mikrometastaz10.515.9 Ortanca takip süresi 76 ay95.3 ay

13 NSABP B32ACOSOG Z10 PresentAbsentPresentAbsent % DFS86.489.2 % DDFS89.792.5-- % OS94.695.895.195.8

14  Dutch popülasyonu  SLNB w/o ALND  >35 yaş  1-3 cm tm, grad 1-2 veya <1 cm, herhangi bir grad  pN0(i-), pN0(i+) ve pNmi(+) Kohort I: pN0(i-), Adjuvan sistemik tx yok Kohort II: pN0(i+)/ pN1mi, Adjuvan sistemik tx yok Kohort III: pN0(i+)/ pN1mi, Adjuvan sistemik tx var

15  5.5 yıl takip  pN0(i+) veya pN0mi (+)—5 yıllık DFS, nod – gruba göre daha kötü (%84, %73 ve %86)  DFS - adjuvan sistemik tedavi ile artar

16  De Boer ve ark. SLNB-MM varlığında, OS SLNB negatif gruba göre anlamlı düzeyde daha kötü, HR: 1.44  Bilimoria ve ark. National Cancer Database- MM-5 yıllık OS, SLNB: %88.6 ALND: %90.9 HR: 0.84 -Bölgesel yineleme, SLNB: %0.6 ALND: %0.2 OR: 3.01

17  Sola ve ark.- RCT, erken evre meme ca ( { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/11/3042888/slides/slide_17.jpg", "name": " Sola ve ark.- RCT, erken evre meme ca (

18 Lokal kontrol ve sağkalım avantajı için ALND gerekli midir?

19  Glechner ve ark. 2012- EJC 2006-2011 (metaanaliz)  SLNB pozitif olan 3 çalışma (2 retrospektif kohort çalışma ve 1 RCT)  ACOSOG Z0011, US National Cancer Database ve SEER data  Çalışma popülasyonları birbirinden farklı  > 50000 hasta

20 ÇalışmaMethodOS % Lokal nüks % DFS % Giuliano ve ark. SLNB SLNB+ALND 92.5 91.8 3.1 1.6 82.2 83.9 US National Database SLNB SLNB+ALND 81.3 81.8 ---- ---- SEER Database SLNB SLNB+ALND 93.4 91.1 0.63 0.95 ----

21 Randomize çalışma T1-2 N0 M0 meme kanseri Klinik nod negatif SLNB pozitif (H&E) MKC, RT ve adjuvan sistemik tedavi

22 Dışlanma kriterleri: Level 3 RT Sadece IHC ile SLN pozitif Fikse LAP SLN pozitif ≥3

23 ACOSOG Z0011 Çalışma Dizaynı

24 ALND yapılan 106 (%27.4) hastada pozitif non-sentinel lenf nodları saptandı.

25 ACOSOG Z0011- Lokorejyonel Kontrol ALND n = 420 SLNB n = 436 Lokal15 (%3.6)8 (%1.8) Rejyonel2 (% 0.5)4 (%0.9) Toplam17 (%4.1)12 (%2.8) p = 0.11 Ortanca takip süresi 6.3 yıl

26 Sağkalım-ACOSOG Z0011 Ortanca takip süresi 6.3 yıl % DFS% OS SLNBSLNB 83.9 92.5 ALND 82.2 91.8

27 EVET, fakat; Klinik nod + Lokal ileri meme ca Neoadjuvan KT Mastektomi HARİÇ!!

28  MSKCC (Park ve ark.)—287 hasta, w/o ALND 23-30 ay takip, lokal rekürrens %2  Naik ve ark.– 210 hasta, ALND red etmiş 31 ay takip, Ax nüks %1.4  ACOSOG Z0011- 436 hasta sadece SLNB, 6.3 yıl takip, rejyonel nüks %0.9

29 SORU Klinik nod negatif hastada SLNB makrometastaz gelirse; - Sistemik kemoterapi önerilebilir - ALND lokal kontrol için gerekli değil - ALND sağkalım avantajı sağlamaz

30  The After Mapping of the Axilla Radiotherapy or Surgery  Erken evre meme ca  SLNB (+)  Randomizasyon: ALND veya Aksiller RT

31 SONUÇLAR Aksiller tutulum oranı lokal nüks ve sağkalımı öngörür, ancak uzun dönem morbidite oranı yüksektir (LÖ vb.). Klinik nod negatif, T1-3 tümörlerde SLNB endikedir. SLNB (-) hastalarda uzun dönem aksilla nüksü oranı <%1 dir.

32 SONUÇLAR ACOSOG Z0011 çalışması, SLNB (+) ve hastaya parsiyel meme ışınlaması, mastektomi veya neoadjuvan KT verilmeyecek ise, ALND yapılmayabilir (Hasta RT ve sistemik KT alır).

33 SONUÇLAR Klinik aksillası pozitif olan hastalarda preoperatif lenf nodu İİAB ile pozitif ise, SLNB yapılmadan direkt ALND yapılabilir. ≥3 SLNB (+) ise, tamamlayıcı ALND yapılmalıdır. SLNB (+) bile gelse tamamlayıcı ALND yapılmayacak ise, intraoperatif SLNB incelemesine gerek yoktur (Z0011).

34  SLNB, H&E ile pozitif ve 2’nin üzerinde SLNB (+) ise,  T3 tümörlerde ve  Klinik nod (+) hastalarda,  Neoadjuvan KT alan hastalarda, Rutin ALND yapılmalı mıdır?

35 Teşekkür Ederim!


"Dr. Beyza Özçınar İ.Ü. İTF Genel Cerrahi AD..  Tüm kanser tiplerinde rejyonel lenf nodu metastazı 3 noktada önemlidir: 1. Evreleme, 2. Lokal kontrol," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları