Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Günler Feza Sineması Harbiye Sineması Kent Sineması Ataşehir Sineması Salı ( Matine ) Konfüçyüs ( Dram ) Savaş Yöntemi ( Macera) Sessiz Ortak ( Korku.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Günler Feza Sineması Harbiye Sineması Kent Sineması Ataşehir Sineması Salı ( Matine ) Konfüçyüs ( Dram ) Savaş Yöntemi ( Macera) Sessiz Ortak ( Korku."— Sunum transkripti:

1

2

3 Günler Feza Sineması Harbiye Sineması Kent Sineması Ataşehir Sineması Salı ( Matine ) Konfüçyüs ( Dram ) Savaş Yöntemi ( Macera) Sessiz Ortak ( Korku ) Ödül Peşinde ( Macera) Çarşamba (Suare ) Beni Hatırla ( Dram ) Kıskanmak ( Dram) Zindan Adası ( Korku ) Karşı Komşum ( Komedi ) Cuma ( Suare ) Mutluluk ( Dram ) Karşı Komşum ( Komedi ) Kuzey Yamacı ( Macera) Sessiz Ortak ( Korku ) Cumartesi ( Matine ) Kuzey Yamacı ( Macera) Beni Hatırla ( Dram ) Karşı Komşum ( Komedi) Ödül Peşinde ( Macera) Pazar ( Suare ) Konfüçyüs ( Dram ) Zindan Adası ( Korku ) Savaş Yöntemi ( Macera) Mutluluk ( Dram ) Matine : Gündüz gösterimi ( 15. 00 ) Suare : Gece gösterimi ( 20. 00 )  Buket Hanım sadece hafta içi ve 19.00’a kadar çalışır.  Programda belirtilen günlerden birinde sinemaya gitmek istemektedir.  İş çıkışında sinemaya gider.  Yalnızca macera türündeki filmleri izler. 1.Sinema programı ve Buket Hanım’la ilgili bilgilere göre Buket Hanım, aşağıdaki filmlerden hangisine bilet almalıdır? A ) Sessiz Ortak B ) Beni Hatırla C ) Kuzey Yamacı D ) Karşı Komşum

4

5

6 2. Türkiye kelimesindeki “iye” nin anlamı nedir? A) sahip B) ülke C) toprak D) insan

7

8

9 3 )”Senin için yaş döken bendim.” cümlesinin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? A)Zarf tümleci/belirtisiz nesne/özne B) Özne/Yüklem C) Zarf tümleci/özne/yüklem D)Özne/belirtisiz nesne/yüklem

10

11

12 4) Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi aralarındaki ilişki bakımından diğerlerinden farklıdır? A)Kâğıt B)Defter C)Tuval D)Dergi

13

14

15

16

17 DOĞRU CEVAP:

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 1.Sarah is a _______ person. She shares all the things she has with people. A.selfish B.generous C.polite D.rude

30 DOĞRU CEVAP:

31

32 2.Atatürk _______ the Greek Army in Gelibolu.He lost most of his men. A.defeated B.won C.declared D.conquered

33 DOĞRU CEVAP:

34

35 3.You learn by listening to your teacher more effectively. You must be a/an ____________ A) visual learner B) verbal learner C) auditory learner D) kinaesthetic learner

36 DOĞRU CEVAP:

37

38 4.There was a/an __________ at the National Reserve Bank. Police tried to catch the thieves but they were late. The thieves ran away. A) intervention B) robbery C) accident D) blueberry

39 DOĞRU CEVAP:

40

41

42 1.1.

43

44

45 2.

46 DOĞRU CEVAP:

47

48 3. 7483 sayısının birler basamağındaki rakam 1 arttırılıp, yüzler basamağındaki rakam üç artırılıp binler basamağı 2 azaltılırsa sayı nasıl değişir? A) 1690 artar B) 1699 azalır C) 1690 azalır D) 1692 azalır

49 DOĞRU CEVAP:

50

51 4. 8 saat 40 dakika uyuyan bir öğrenci sabahleyin 7’ yi 20 dakika geçince uyandığına göre akşam kaçta yatmıştır? A) 21.40 B) 23.40 C) 22.30 D) 22.40

52 DOĞRU CEVAP:

53

54

55 1. Mustafa Kemal Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku'nda Milli kültürümüzü,çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız‘ sözüyle gösterdiği hedef, aşağıdakilerden hangisidir? A)Bağımsızlık B)Milli birlik ve bütünlük C)Milli egemenlik D)Çağdaşlık

56 DOĞRU CEVAP:

57

58 2.1 Kasım 1922'de kabul edilen bir kanunla saltanat kaldırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kanunun çıkarılmasındaki temel nedendir? A) Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması B) Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması C) Lozan Barış görüşmelerine Osmanlı Hükümeti'nin de çağrılması D) Londra Konferansı'nın toplanması

59 DOĞRU CEVAP:

60

61 3.TBMM Lozan Konferansı'na katılan delegelerinden Ermeni yurdu ve kapitülasyonlar konusunda asla taviz verilmemesini istedi. TBMM'nin bu iki konuda taviz verilmemesini istemesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A) Toprak bütünlüğünün ve ekonomik bağımsızlığın sağlanmak istenmesine B) Görüşlere esneklik getirilmesine C) Yeni bir savaşın çıkmasının engellenmek istenmesine D) İstanbul Hükümeti'nin zor durumda bırakılmak istenmesine

62 DOĞRU CEVAP:

63

64 4.Savaş zaferle sonuçlandı,fakat asıl bağımsızlık savaşı şimdi başlamaktadır. Bu savaş çağdaş uygarlığa katılma savaşıdır. Atatürk'ün bu sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisini ifade eder? A) Devletçilik B)Halkçılık C) Milliyetçilik D) İnkılapçılık

65 DOĞRU CEVAP:

66

67

68 1.Balıklar solunum yapabilmek için solungaçlara, kuşlar uçabilmek için İki kanada sahiptir. Etle beslenen hayvanların çene yapıları, otla beslenen hayvanların çene yapılarından farklıdır. Yukarıdaki bilgiler, evrendeki yasaların hangisiyle ilgilidir? A) Biyolojik yasalar B) Toplumsal yasalar C) Fiziksel yasalar D) Ekonomik yasalar

69 DOĞRU CEVAP:

70

71 2.Hacerü-l Esved ‘in bulunduğu köşeden başlayıp Kabe’nin etrafını yedi kez dönmeye ne denir? A) Hac B) Tavaf C) Say D) Vakfe

72 DOĞRU CEVAP:

73

74 3. Bana şunlar hakkında söz verin ki,ben de size cenneti müjdeleyeyim. Konuştuğunuz zaman doğru konuşun!Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin!Size emanet edileni koruyun! Hz.Muhammed(SAV) yukarıdaki sözleriyle insanları hangi ahlaki davranışa yönlendirmiştir? A) Adaletli davranmaya B) Sabırlı olmaya C) Güvenilir olmaya D) Çalışkan olmaya

75 DOĞRU CEVAP:

76

77 4.İnanç esaslarının temelini teslis inancı oluşturur. Teslis Üç Tanrı İnancı demektir. Teslis’in unsurları :Baba,Oğul ve kutsal Ruh’tur. Yukarıda sözü edilen din aşağıdakilerden hangisidir? A) İslam B) Hristiyanlık C) Yahudilik D) Budizm

78 DOĞRU CEVAP:

79

80

81 1. ‘İnce Memed’ adlı eserin sahibi kimdir? A) Yaşar KEMAL B) Mehmet Akif ERSOY C) Mehmet Emin YURDAKUL D) Özdemir ASAF

82 DOĞRU CEVAP:

83

84 2. Nuri Bilge Ceylan tarafından yönetilmiş 2014 yapımı Türk filmidir.Türk filmi Film, sinema alanında önemli bir değeri olan 2014 Cannes Film Festivali'nde 2014 Cannes Film Festivali Altın PalmiyeAltın Palmiye kazanmıştır. Yukarıda açıklaması yapılan filmin adı nedir? A) Recep İvedik 4 B) Düğün Dernek C) Uzun Hikaye D) Kış Uykusu

85 DOĞRU CEVAP:

86

87 3. Ünlü Türk Matematikçisi Cahit Arf’ın resmi hangi Türk Lirası’nın arka yüzünde bulunmaktadır? A) 10 TL B) 20 TL C) 200 TL D) 100 TL

88 DOĞRU CEVAP:

89

90 4. Çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusudur. İlk Türk ressamlarından birisidir. Türk resminde figürlü kompozisyon kullanan ilk ressam olarak tarihe geçmiştir. Yukarıda tanıtılan sanatçımız kimdir? A) İlber ORTAYLI B) Osman Hamdi Bey C) Ressam Halil Paşa D) Abidin Dino

91 DOĞRU CEVAP:

92

93

94

95 Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl, Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril Koparıver, gözlerinin gülüm, yaşını sil Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var Yüz bin elle dokunurum sana, İstanbul’a Nâzım Hikmet Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Deyim B) Konuşturma C) Kişileştirme D) Benzetme

96 DOĞRU CEVAP:

97

98

99

100

101 “Ice Age 3” is the most amazing movie I ___________________. A) have ever wathed B) haven’t never watched C) have never watch D) has ever watched

102 DOĞRU CEVAP:

103

104 Bir hasta 25 günde bir hastaneye kontrol için gitmektedir. 3. kontrole pazartesi gittiğine göre ilk kontrole gittiği gün hangisidir? A) Pazartesi B) Salı C) Çarşamba D) Perşembe

105 DOĞRU CEVAP:

106

107 Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Tekalif-i Milliye Emirleri'nin çıkarılmasının B)Türk Halkının üstün mücadelesinin C) Başkomutanlık yetkisinin Mustafa Kemal'e verilmesinin D) Osmanlı Hükümeti'nin Londra Konferansı'nda TBMM temsilcilerine destek vermesinin

108 DOĞRU CEVAP:

109 D) Osmanlı Hükümeti'nin Londra Konferansı'nda TBMM temsilcilerine destek vermesinin

110 Bir işte başarılı olabilmek için gerekli tedbirleri aldıktan sonra Allah’a dayanıp ona güvenmeye ne denir? A) Ömür B) Cüz-i İrade C) Tevekkül D) Külli irade

111 DOĞRU CEVAP:

112

113 Türkiye’de Cumhurbaşkanı kim tarafından seçilir? A) Bakanlar Kurulu B) Milletvekilleri C) TBMM D) Halk

114 DOĞRU CEVAP:

115

116


"Günler Feza Sineması Harbiye Sineması Kent Sineması Ataşehir Sineması Salı ( Matine ) Konfüçyüs ( Dram ) Savaş Yöntemi ( Macera) Sessiz Ortak ( Korku." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları