Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİ DOĞU ve GÜNEY CEPHELERİDoğu=ERMENİ Gümrü Antlaşması Güney=FRANSIZ Ankara Antlaşması BATI CEPHESİ (YUNAN)I.İnönüII.İnönü Eskişehir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİ DOĞU ve GÜNEY CEPHELERİDoğu=ERMENİ Gümrü Antlaşması Güney=FRANSIZ Ankara Antlaşması BATI CEPHESİ (YUNAN)I.İnönüII.İnönü Eskişehir."— Sunum transkripti:

1 KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİ DOĞU ve GÜNEY CEPHELERİDoğu=ERMENİ Gümrü Antlaşması Güney=FRANSIZ Ankara Antlaşması BATI CEPHESİ (YUNAN)I.İnönüII.İnönü Eskişehir Kütahya Sakarya Büyük Taarruz

2 DOĞU cephesi GÜNEY cephesi BATI cephesi

3 DOĞU CEPHESİ KAZIM KARABEKİR GÜNEY CEPHESİ KUVVA-İ MİLLİYE, KILIÇ ALİ BATI CEPHESİ KUVVA-İ MİLLİYE, ALİ FUAT CEBESOY, İSMET İNÖNÜ, REFET BELE

4 ERMENİ FRANSIZ, ERMENİ YUNAN İTALYAN

5 ERMENİ

6 FRANSA İTALYA

7 YUNAN

8 ERMENİ Gümrü Ant. FRANSA Ankara ant. YUNAN Londra konf. Mudanya, Lozan İTALYAN

9 DOĞU CEPHESİ 3Aralık 1920 GÜMRÜ Antlaşması TBMM-Ermenistan Ermeniler Misak-ı Milliyi tanımışlardır. Ermeniler Misak-ı Milliyi tanımışlardır. TBMM'nin dış politikada kazandığı ilk siyasi başarıdır. TBMM'nin dış politikada kazandığı ilk siyasi başarıdır. TBMM'nin İlk Askeri ve Siyasi başarısıdır. TBMM'nin İlk Askeri ve Siyasi başarısıdır.

10 DOĞU CEPHESİ TBMM-Gürcüler BATUM Antlaşması (21 Şubat 1921) I.İnönü Zaferi'nden sonra Savaşı göze alamayan Gürcüler, Ardahan, Artvin ve Batum'dan çekilmişlerdir.

11 I.İnönü, II.İnönü, Eskişehir-Kütahya, Sakarya, Büyük Taarruz.

12

13 BATI CEPHESİ I.İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921): Sonuçları: TBMM düzenli ordularının Batı Cephesinde kazandığı ilk askeri başarı. TBMM düzenli ordularının Batı Cephesinde kazandığı ilk askeri başarı. 1921 Anayasası kabul edilmiştir(Teşkilatı Esasi) 1921 Anayasası kabul edilmiştir(Teşkilatı Esasi) İstiklal Marşı kabul edilmiştir. (12 Mart 1921) İstiklal Marşı kabul edilmiştir. (12 Mart 1921) Londra Konferansı Londra Konferansı Afganistan Dostluk Antlaşması Afganistan Dostluk Antlaşması Moskova Antlaşması Moskova Antlaşması

14

15 Kanun-i Esasi = 1876 Anayasası (İlk Osmanlı Anayasası) (İlk Osmanlı Anayasası) Teşkilat-ı Esasi = 1921 Anayasası (Yeni Türk Devleti'nin ilk Anayasası)

16 LONDRA Konferansı (23 Şubat-12 Mart 1921) TBMM Hükümeti, İstanbul Hükümeti, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan. TBMM Hükümeti, İstanbul Hükümeti, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan. Sevr Antlaşmasını yumuşatıp, TBMM'ye kabul ettirmek için toplandı. Sevr Antlaşmasını yumuşatıp, TBMM'ye kabul ettirmek için toplandı. TBMM ve Misak-ı Milli'nin dünyaya duyurulması gibi önemli bir faydası olmuştur. TBMM ve Misak-ı Milli'nin dünyaya duyurulması gibi önemli bir faydası olmuştur.

17 MOSKOVA Antlaşması (16 Mart 1921) TBMM ve Sovyetler Birliği'nden birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktı. (Uluslar arası alanda birlikte hareket edeceklerine kanıt olarak gösterilebilir) TBMM ve Sovyetler Birliği'nden birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktı. (Uluslar arası alanda birlikte hareket edeceklerine kanıt olarak gösterilebilir) Sovyetler, Misak-ı Milli tanıyacak. Sovyetler, Misak-ı Milli tanıyacak. Osmanlı ile Rus Çarlığı arasındaki antlaşmalar geçersiz kabul edildi. Osmanlı ile Rus Çarlığı arasındaki antlaşmalar geçersiz kabul edildi.

18 Moskova Antlaşması ile; Misak-ı Milli'yi Sovyetler kabul etmiş, Misak-ı Milli'yi Sovyetler kabul etmiş, Doğu sınırı güvenceye alındı, Doğu sınırı güvenceye alındı, 15 Kolordu kuvvetleri Batıya aktarıldı, 15 Kolordu kuvvetleri Batıya aktarıldı, Sovyetler, milli mücadeleye para ve silah yardımları yapacaktır, Sovyetler, milli mücadeleye para ve silah yardımları yapacaktır, İlk kez büyük bir devlet Misak-ı Milli'yi tanımıştır. İlk kez büyük bir devlet Misak-ı Milli'yi tanımıştır.

19 MİSAK-I MİLLİ'NİN NETLEŞMESİ Ermenistan MİSAK-I MİLLİ'Yİ TANIYAN İLK BÜYÜK DEVLET Sivas Kongresi MİSAK-I MİLLİ'NİN ULUSLARARASI ALANDA İLK KEZ TANINMASI Rusya MİSAK-I MİLLİ'Yİ TANIYAN İLK DEVLET Londra Konferansı

20

21 BATI CEPHESİ II.İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921): Sonuçları: İtalya, Anadolu'daki birliklerini çekmeye başlamıştır. İtalya, Anadolu'daki birliklerini çekmeye başlamıştır. Fransa, ateşkes için görüşmelere başlamıştır. Fransa, ateşkes için görüşmelere başlamıştır. Halkın TBMM'ye olan güveni artmıştır. Halkın TBMM'ye olan güveni artmıştır.

22 BATI CEPHESİ Kütahya-Eskişehir Savaşları (10-25 Temmuz 1921) Sonuçları: Türk ordusu Sakarya Nehrinin doğusuna çekilmiştir. Türk ordusu Sakarya Nehrinin doğusuna çekilmiştir. Meclis'in Ankara'dan Kayseri'ye çekilmesi gündeme gelmiştir. Meclis'in Ankara'dan Kayseri'ye çekilmesi gündeme gelmiştir. 3 ay süre ile M.Kemal'e Başkomutanlık yetkisi verilmiştir. 3 ay süre ile M.Kemal'e Başkomutanlık yetkisi verilmiştir.

23

24 BATI CEPHESİ Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos-13 Eylül 1921) Sonuçları: Kars Antlaşması (SSCB, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan) Kars Antlaşması (SSCB, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan) Ankara Antlaşması (Fransa) Ankara Antlaşması (Fransa) İtalya, Anadolu'yu tamamen boşaltmıştır. İtalya, Anadolu'yu tamamen boşaltmıştır. Mustafa Kemal'e, Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verilmiştir. Mustafa Kemal'e, Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verilmiştir.

25 Mareşal, bazı ülkelerdeki en yüksek askeri rütbe. Deniz kuvvetlerindeki eşiti büyükamiraldir. İngilizce Marshal ve Amerikan İngilizcesinde Marshall olarak geçmektedir. 3 meydan muharebesi katılan ve en az 1 inden başarıyla çıkan komutana verilen ünvandır. Osmanlıca karşılığı muşir dir. rütbebüyükamiralmuşirrütbebüyükamiralmuşir Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra (19 Eylül 1921), Fevzi Paşa ve İsmet Paşa'nın yasa önerisiyle TBMM tarafından verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra (19 Eylül 1921), Fevzi Paşa ve İsmet Paşa'nın yasa önerisiyle TBMM tarafından verilmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi Sakarya Meydan Muharebesi Fevzi Çakmak'a ise mareşal rütbesi özel kanuna istinaden TBMM'nin kararı ile Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Dumlupınar Zaferi'nin akabinde (31 Ağustos 1922) verilmiştir. Fevzi Çakmak'a ise mareşal rütbesi özel kanuna istinaden TBMM'nin kararı ile Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Dumlupınar Zaferi'nin akabinde (31 Ağustos 1922) verilmiştir.TBMMDumlupınar ZaferiTBMMDumlupınar Zaferi

26 ANKARA Antlaşması ile; İlk kez İtilaf devletlerinden biri TBMM ile bir antlaşma yapmıştır. İlk kez İtilaf devletlerinden biri TBMM ile bir antlaşma yapmıştır. NOT: Fransa, TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk İtilaf devleti olmuştur. İtilaf bloğu dağılmaya başlamıştır.

27

28 "Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri."

29

30 BATI CEPHESİ Büyük Taarruz (26 Ağustos 1921) Hazırlıklar: Doğu ve Güney birlikleri Batıya aktarıldı. Doğu ve Güney birlikleri Batıya aktarıldı. Sovyet Rusya büyük yardımlar yaptı. Sovyet Rusya büyük yardımlar yaptı. Başkomutanlık yetkisi sınırsız uzatıldı. Başkomutanlık yetkisi sınırsız uzatıldı.Sonuçlar: Mudanya Ateşkes Antlaşması(11 Ekim 1922) Mudanya Ateşkes Antlaşması(11 Ekim 1922) Saltanat'ın kaldırılması (1 Kasım 1922) Saltanat'ın kaldırılması (1 Kasım 1922) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

31 *Anadolu, işgallerden tamamen temizlenmiştir. *Kurtuluş Savaşının, savaş dönemi bitmiş, antlaşmalar dönemi başlamıştır. *Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son silahlı mücadelesidir.

32 Ankara'nın koyunu sonra çıkar oyunu

33 GümrüGürcistan MoskovaErmenistan Ankara(1921)Rusya BatumFransa

34 Türkler her şeyini feda eder, ama istiklalini asla. LOYD GEORGE

35 NOT: Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'un ve Boğazlar'ın TBMM'ye bırakılması ile Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir.


"KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİ DOĞU ve GÜNEY CEPHELERİDoğu=ERMENİ Gümrü Antlaşması Güney=FRANSIZ Ankara Antlaşması BATI CEPHESİ (YUNAN)I.İnönüII.İnönü Eskişehir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları