Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ TANITIM VE YÖNELTME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ TANITIM VE YÖNELTME"— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ TANITIM VE YÖNELTME

2 GÜNDEM MADDELERİ Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Şube Müdürü Murat AYDIN’ın konuşmaları Eğitim- Öğretim Yılının, Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme çalışmaları açısından il ve ilçe bazında değerlendirilmesi, Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme İlçe Eylem Planının değerlendirilmesi, görev ve sorumluluklarının görüşülmesi, Eğitim- Öğretim Yılının, Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme hedeflerinin görüşülmesi, Ankara Meslekî Bilgi Sistemi’nin tanıtılması, e-Mezun Portalının Tanıtılması, Dilek ve öneriler, Kapanış.

3 ‘’Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakış ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık… olur. Sanatkar,toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı duyan ilk insandır.’’

4 Neden Mesleki Eğitime Yönlendirme?
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Kanunu’nun Temel İlkeleri bölümünde ‘Yöneltme’ başlığı altında « Fertler, eğitimleri sürecinde, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler…. Yöneltme ve başarının ölçülmesinde, rehberlik hizmetinden ve objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır.» denmektedir. Eğitim sistemimiz; «temel eğitim içerisinde, 8.sınıfın ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edebilecek okul ve programların, hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda, tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalara yapılır.» demektedir

5 Eğitim sistemimiz; «ortaöğretim kurumları içerisinde, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrenciye; ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür ve çağdaş bir dünya görüşü ile istihdam imkânı olan çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ve hizmet sektörlerinin talepleri ve ihtiyaçlarına göre meslekî bilgi, beceri, tavır ve yeterlilikleri kazandırmanın yanı sıra; onları ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlamayı amaçlamaktadır.» demektedir

6 Bu hedefe ulaşmak için, okul öncesinden başlayıp ortaöğretimde de devam eden iyi bir “Meslekî Rehberlik ve Yöneltme” önem kazanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin; meslekî rehberlik ve yöneltme yardımı ile ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda öğrenim görmeleri, başarılı ve mutlu bir yaşam sürmeleri açısından da önemlidir. Sevdikleri işi yapan insanlar, hayatları boyunca bir gün bile çalışmış sayılmazlar. (Konfüçyüs)

7 Yenimahalle İlçesi 15 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde,
31 Alan 80 Dalda eğitim öğretime devam etmektedir.

8 Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının İl ve İlçe Bazında Değerlendirmesi öğretim yılında, Meslekî Eğitim %46,20, Genel Ortaöğretim %41,34, Din Öğretimi %12,46’e idi. öğretim yılında, Meslekî Eğitim %49,43, Genel Ortaöğretim %39,47, Din Öğretimi %11,11’e ulaşıldı. Bu oran ile meslekî eğitim açısından İl Strateji Planımızda belirlenen okullaşma hedefinin üzerine çıkmış durumdayız. (Hedef 1.6.)

9 2014-2015 Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme İl Eylem Planı’nın görüşülmesi
Müsteşarlık makamının 2007/30 sayılı genelgesi doğrultusunda ilimizde meslekî ve teknik eğitimden sorumlu milli eğitim şube müdürümüz başkanlığında «İl Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yönlendirme Komisyonu» kuruldu. İlçelerimizde ilçe şube müdürlerimiz başkanlığında «Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtma ve Yöneltme Komisyonu» kuruldu. Kurulan ilçe komisyonlarımız, il komisyonumuz tarafından hazırlanan Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Tanıtım ve Yönlendirme Çerçeve Eylem Planından yola çıkarak, İlçe Eylem Planını hazırladı ve il komisyonuna ulaştırdı.

10 İlçelerin görev tanımlarının görüşülmesi
KOMİSYONLARIN YAPACAĞI İŞLER: 1- İlçe eylem planlarına göre; tüm 9.sınıf veli ve öğrencilerine yönelik «Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme E-Kılavuzu» doğrultusunda alan/meslek seçimi, meslekî ve teknik eğitim sistemi, öğretim yapılan dallar, ortaöğretim kurumları arasında geçiş gibi konularda bilgilendirme seminerleri düzenlenecektir. Meslekî ve teknik eğitime yönelik tanıtıcı materyallerin dağıtılması sağlanacak.(4.2.1.) (2007/30 Sayılı Genelge)

11 KOMİSYONLARIN YAPACAĞI İŞLER:
2- 9. Sınıf öğrencilerine yönelik meslek seçimi, alana yöneltme tavsiye formu ve teknik liseye geçiş hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır . (5.2.2.) (2007/30 Sayılı Genelge ve Alan-Dal Geçiş Kılavuzu) Meslek ve alan Seçimi için anketlerin yer aldığı adresine girerek yaralanabiliriz.

12 KOMİSYONLARIN YAPACAĞI İŞLER:
Sınıf öğrencilerine yönelik dal seçimi ve dal tercih ve ön kayıt formu hakkında bilgilendirme ve danışma etkinliklerinin yapılacaktır. (5.2.3)

13 KOMİSYONLARIN YAPACAĞI İŞLER:
a)- İlçe komisyonları tanıtım ve yöneltme çalışmaları içerisinde ortaokul 7 ve 8. Sınıf rehber öğretmenlerine, Bu toplantılarda meslekî ve teknik eğitim sistemi, okul ve kurumları hakkında bilgi verilecek. Ayrıca rehber öğretmenlerin, okullarındaki 8.sınıf öğrencilerinin ilgi, yetenek ve becerilere ilişkin test/anketler yapmaları, değerlendirmeleri ve çıkan sonuçları velilerle paylaşmaları istenecek.( )

14 KOMİSYONLARIN YAPACAĞI İŞLER:
b)-İlçe tanıtım ve yöneltme komisyonları ilçelerinde bulunan ortaokulları ziyaret ederek, okul bünyesinde yapılan tanıtım ve yöneltme etkinliklerine katkıda bulunacaklar sınıflar ve ortaokul öğrencilerinin çevrelerindeki meslek liselerine, Ato, Aso, meslek odalarına, sektör ve STK’lara ziyaretleri sağlanacak. (6.)

15 KOMİSYONLARIN YAPACAĞI İŞLER:
c)-Her ilçe, ilçelerine en yakın organize sanayi bölge başkanlıkları, esnaf odaları vb. kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacak. 15 Mayıs 2016 tarihine kadar meslekler/alanların tanıtımı yapılacak. İlçe okullarında bulunan tüm alanların tanıtımı, fuar formatında yapılacaktır. İstihdamı yüksek olan veya az tanınan alanların tanıtımında daha çok önem verilecek. ( ) (2007/30 Sayılı Genelge)

16 KOMİSYONLARIN YAPACAĞI İŞLER:
d)- İl ve ilçe bünyesinde alan tanıtımı, fuar, proje, beceri yarışmaları ve sergileri, öğrencilerin ziyaret etmesi sağlanacak. İl Eylem Planı Ekinde gönderilen ATO fuar programı dikkatle takip edilmelidir. (7.1.3.) (2007/30 Sayılı Genelge)

17 KOMİSYONLARIN YAPACAĞI İŞLER:
e)- Okul komisyonları, ilçelerindeki okulların öğretmen ve öğrencilerinin yerel yönetimler, İŞKUR, STK, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşların düzenlediği seminer, panel ve konferans gibi meslekî ve teknik eğitimi tanıtıcı etkinliklere katılımları sağlayacak. Ayrıca ilçe komisyonu ve okul komisyonları kariyer günleri düzenleyecek. (8.) (2007/30 Sayılı Genelge)

18 KOMİSYONLARIN YAPACAĞI İŞLER:
f)- Tüm okullarımız kendi mesbil sayfalarını oluşturacak ve ankaramesbil (http://metefankara.meb.gov.tr/Mesbil.html) ile bağlantısını sağlayacaklar. (9.1.1.)

19 KOMİSYONLARIN YAPACAĞI İŞLER:
g)- Okul komisyonları, yerel basın, görsel medya ve belediyeler ile iş birliği yaparak yayınlarında, meslekî ve teknik eğitimi tanıtıcı programlara ve eğitim dergilerinde meslekî eğitimle ilgili haberlere yer vermelerini sağlayacaklar. ( )

20 KOMİSYONLARIN YAPACAĞI İŞLER:
h)- Okulların yayınlarında ve web sayfalarında meslekî ve teknik eğitim ile ilgili bilgi ve dokümanlara yer vermeleri, meslekî eğitim ile ilgili haber, makale ve projeleri yayınlamaları sağlanacak. Meslekî eğitim ile ilgili sitelere linkler verilecektir. ( )

21 KOMİSYONLARIN YAPACAĞI İŞLER:
i)- Mesleki ve teknik anadolu liselerinden mezun olacak 12.sınıf öğrencilerinin, E-Mezun Sistemi’ne mutlaka üye girişleri yapılacak ve koordinatör müdür yardımcıları, alan şefleri ve koordinatör öğretmeler aracılığı ile mezun olduktan sonra 3 yıl boyunca takip edilerek, E-Mezun Sistemi’nde bilgileri güncellenecek.

22 KOMİSYONLARIN YAPACAĞI İŞLER:

23 KOMİSYONLARIN YAPACAĞI İŞLER:
Yukarıda sıralanan faaliyetler eylem planına uygun olarak bütün bir yıla dengeli olarak dağıtılacak. Faaliyetlerin sürekli olmasına özen gösterilecektir.

24 KOMİSYONLARIN YAPACAĞI İŞLER:
Yapılan her faaliyetten sonra etkinlikler sorumlu kurum/kişi tarafından ‘Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Tanıtım Etkinlikleri İzleme ve Değerlendirme Formu (Ek-1)’na işlenecek. Yılsonunda her okul ve kurum faaliyetlerine ilişkin Ek-1 formlarını birleştirerek ilçe komisyonuna ulaştırılması sağlanacak. Her ilçe komisyonu da kendi ilçesine ait Ek-1 formlarını toplayacak ve bileştirerek sene sonunda il komisyonuna 10 Haziran 2015 tarihine kadar ulaştıracak.

25 KOMİSYONLARIN YAPACAĞI İŞLER:
İlgi, Yetenek ve Beceri test/anketler düzenlenecek iki nüsha olarak çıktıları alınacak. Bir nüshası mutlaka öğrenci velisine verilecek, diğer nüsha rehber öğretmende kalacak. Okul, alan ve dal seçimleri sırasında yönlendirmeye yardımcı olmak üzere kullanılacak. Ayrıca; yapılan çalışmaların sayısal verileri sene sonunda ilçe komisyonlarına bildirilecek (YÖNSİS). Bu verileri ilçe komisyonları yılsonu raporunda ayrıca bir tablo ile belirtecekler.

26 KOMİSYONLARIN YAPACAĞI İŞLER:

27 İşletmede Beceri Eğitimi veya Staja Giden Öğrencilerin Sayıları
İŞLETMEDE BECERİ EĞİTİMİ VE STAJ TAKİP ÇİZELGESİ (Mesleki ve teknik anadolu liseleri her yıl aralık ve mayıs ayının 3. haftasının ilk pazartesi günü doldurularak Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümüne gönderilecektir.) İLÇE KURUM ADI İşletmede Beceri Eğitimi veya Staja Giden Öğrencilerin Sayıları Okulda/Kurumunda Resmi kurumda Özel Sektörde Yerleştirilemeyen Toplam

28 Yetiştirme kursları; Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi; «Yetiştirme kursları; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerlere yönelik olarak verilecek olan destekleme ve yetiştirme kurslarını kapsar.» denilmektedir. Akademik kariyer hedefi olan öğrencilerin, özellikle kültür derslerinden takviye edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla bu öğrencilerin seçilerek, yetiştirme kurslarına devamlarına özen gösterilecek.

29 İletişim Bilgilerimiz:
Meslekî ve Teknik Eğitim Bölümü Telefon: / Faksı: İlçe Tanıtım Komisyonu Ayperi ÇAKMAK : Nurgül YILDIZ :

30 Geleceğine yön vermek için hazırsan: ‘’BİR ADIM ÖNDE OLMALISIN!’’

31 ANKARA YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KATILIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ!


"MESLEKİ TANITIM VE YÖNELTME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları