Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME ÇALIŞMALARI

2 TOPLANTININ AMACI; Eğitim-Öğretim yılı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme çalışmalarıyla ilgili yapılan toplantıda anlatılanları aktarmak; ve okullardan beklentilerimizi ifade etmek,

3 TOPLANTININ AMACI; Okullarda yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme çalışmalarını gözden geçirmek, yapılan değişikliklerle ilgili bilgi vermektir.

4 Değişen eğitim sistemine bağlı olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve yöneltme çalışmalarıyla ilgili beklentiler artmıştır.

5 Öğrencilerin doğru yönlendirilebilmesi için ilgi,yetenek,
ihtiyaç ve istihdama yönelik çalışmaların, tüm ilçelerde ve okullarda eşgüdüm halinde yürütülmesi hedeflenmiştir.

6 2007/30 sayılı genelge doğrultusunda Ankara’da il, ilçe ve okullarda
Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtma ve Yöneltme Ekipleri kurularak eylem planları hazırlanmıştır.

7 Amaç; Mesleki ve Teknik Eğitimi tanıtma etkinliklerinin daha
planlı, bilinçli, etkili ve verimli hale getirilmesini sağlamaktır.

8 Özellikle Meslek Liselerinin
bazı alan ve dallarında yığılmaların olduğu ancak istihdam sıkıntısı yaşandığı, bazı alanlarda da istihdam imkanı olmasına rağmen eleman ihtiyacının olduğu ifade edilmiştir.

9 Gıda teknolojileri alanı Metal teknolojileri alanı gibi alanlarda
Hasta- yaşlı bakımı Gıda teknolojileri alanı Metal teknolojileri alanı gibi alanlarda yetişmiş elemanlara İhtiyaç olmasına rağmen en az tercih edilen alanlar olduğu tespit edilmiştir.

10 http://metefankara.meb.gov.tr/Mesbil.html Bilişim Teknolojileri alanı
Çocuk gelişimi gibi alanların çok tercih edilmesine rağmen istihdam imkanı bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu örneklerdeki gibi nedenlerle MESLEKİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ oluşturulmuştur. ( Ankara mesbil )

11 MESLEKİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
Mesleki Eğitim Kurumlarına ait program ve alanlar hakkında bilgi vermektedir. Ankara MESBİL her ay 3000 kişi tarafından ziyaret edilen iyi bir kaynaktır.

12 MESLEKİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
ALTINDAĞ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki Teknik Eğitimle ilgili Altındağ MESBİL sayfasını oluşturmuştur.

13 Mesleki Teknik Eğitimle ilgili çalışmalar,
ALTINDAĞ ilçesindeki Mesleki Teknik Eğitimle ilgili çalışmalar, ilçemizdeki öğretmen ve öğrenciler Ve öğrenci velileri tarafından takip edilebilecektir.

14 Bireylerin ilgi, istek ve yetenekleri
doğrultusunda öğrenim görmelerine fırsat vermek ve imkan hazırlamak,tüm geleceklerini etkileyecek meslek seçiminde doğru karar vermelerine yardımcı olmak bakımından tanıtma, mesleki rehberlik ve yöneltme hizmetleri büyük önem taşımaktadır. ( 2007/30 sayılı genelge)

15 Bu amacın gerçekleşmesi yine doğru yönlendirmelere bağlıdır.

16 EĞİTİM - İNSAN GÜCÜ - İSTİHDAM dengesinin oluşması,
kaliteli bir mesleki ve teknik eğitim hizmeti sunulmasıyla mümkündür.

17 MESLEKİ REHBERLİK ve YÖNELTME çalışmalarının etkin ve verimli biçimde
Bunun için TANITMA, MESLEKİ REHBERLİK ve YÖNELTME çalışmalarının etkin ve verimli biçimde yürütülmesi gerekmektedir.

18 Mesleki Teknik Eğitimde tanıtım ve yöneltme çalışmalarında
HEDEF KİTLE, 7. 8. ve 9. sınıfta okumakta olan öğrenciler,öğrenci velileri ve bu öğrencilerle ilgilenen öğretmenlerdir.

19 Önemle vurgulanan konu Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminin ( MBS )
tüm okullarda aktif hale getirilmesidir.

20 8. VE 9. SINIFTA OKUMAKTA OLAN HER ÖĞRENCİ;
-İlgi, yetenek, değerlerle ilgili anket sorularını cevaplandırarak MBS sistemine dahil edilecektir.

21 Öğrenciyle ilgili elde edilen sonuçlar,
iki nüsha halinde çıktı alınarak, bir tanesi veliye bilgilendirme yapılarak teslim edilecek diğeri okullarda bulundurulacaktır.

22 Özellikle Rehber Öğretmeni olmayan okulların da
Mesleki teknik eğitimle ilgili komisyonlarını oluşturup, çalışmaları yürütmesi gerekmektedir. Amaç bu okullardaki öğretmenleri Ankara Mesbil’den haberdar etmek, öğrencileri de ulusal MBS sistemine dahil etmektir.

23 ALTINDAĞ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Mesleki ve Teknik Eğitimde
Tanıtım ve Yöneltme çalışmalarını yürütmek amacıyla bir komisyon oluşturulmuş ilçe eylem planı hazırlanmıştır. Bu plan ilçedeki ilgili okullara gönderilmiştir. Her okulunda kendi şartlarına uygun olarak Mesleki ve Teknik Eğitim eylem planlarını hazırlamaları istenmektedir.

24 her ilçenin bir meslek alanını tanıtmasını istemektedir.
Ankara il komisyonu her ilçenin bir meslek alanını tanıtmasını istemektedir. ALTINDAĞ ilçesi mesleki ve teknik eğitim komisyonu için önerilen alan ………………… alanıdır. Bu alanda tanıtım çalışmaları yapılması düşünülmektedir. ( tanıtıcı cd, mezunların istihdam durumu, ropörtajlar ,alan tanıtım sergileri… )

25 ORTAOKULLARIN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR
7.8. sınıflar için mesleki ve teknik eğitim planlarının hazırlanması; Mesleki ve teknik eğitim çalışmaları için Özel zaman ayrılması, mümkünse öğrenci ve velinin etkinliklere birlikte katılması istenmektedir.

26 Öğrencilerin mesleki eğitime olan
ilgilerini arttırma çalışmaları planlanmalıdır. Okullarda meslek tanıtma kulüpleri kurularak mesleki tanıtım panolarının hazırlanması sağlanmalıdır.

27 Meslek Lisesini gezmelidir.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına ziyaretler yapılarak, 7.8. sınıf öğrencilerinin atölye, laboratuar ve eğitim ortamlarını görmeleri sağlanmalıdır. Her okul en az bir Meslek Lisesini gezmelidir.

28 2007/30 sayılı genelgeye göre fuar, proje şenlikleri, proje tabanlı
beceri yarışmaları ve sergiler öğrencilere gezdirilmelidir.

29 meslek danışmanlarının mesleki bilgilendirme çalışmaları
İŞKUR meslek danışmanlarının mesleki bilgilendirme çalışmaları için okul rehber öğretmenleri ile karşılıklı iş birliği içerisinde olmaları sağlanmalıdır.

30 Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki yatılılık ve bursluluk
imkanları konusunda öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirmeler yapılmalıdır.

31 Ortaokul 7.8.sınıf öğrencilerine Ankara Mesbil Portalının ve
Ulusal Meslek Bilgi sisteminin (MBS) tanıtılması ayrıca 8. sınıf öğrencilerinin MBS sistemine katılması sağlanmalıdır.

32 Ortaokul 7.8.sınıf velilerine yönelik
Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi ve ‘Ankara Mesbil’ portallarının tanıtılması. Ortaokul 7.8. sınıf velilerine yönelik meslek seçimi,mesleki eğitimin önemi, mesleki ve teknik eğitim sistemi ve liselerde ortak 9.sınıf ve geçiş hakkında seminer çalışması yapılması gerekmektedir.

33 9. Sınıf öğrencilerine yönelik mesleki rehberlik çalışmalarının
LİSELER 9. Sınıf öğrencilerine yönelik mesleki rehberlik çalışmalarının öğrenci ve veli katılımıyla yürütülmesi gerekmektedir.

34 bitimindeki geçişlerde doğru tercihler yapmalarının sağlanması
Öğrencilerin 9. sınıfın bitimindeki geçişlerde doğru tercihler yapmalarının sağlanması tüm yaşantılarını olumlu şekilde etkileyecektir.

35 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
İŞKUR meslek danışmanlarının, mesleki bilgilendirme çalışmaları için okul rehber öğretmeni ile karşılıklı iş birliği içerisinde olmaları sağlanmalıdır.

36 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
kurum öğrencilerinin proje tabanlı çalışma ve ürünlerinin yerel ve ulusal düzeyde sergilenmesi, örnek uygulamalar hakkında ziyaretçilerin bilgilendirilmesi

37 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
Dal tercih formu öğrencilerin girmek istedikleri dallar arasından öncelik sırasına göre yazılarak okul müdürlüğüne teslim edilecektir

38 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
10. sınıf velilerine yönelik dala yöneltme tavsiye formu hakkında bilgi verilmesi doğru tercihlerin yapılmasını sağlayacaktır.

39 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
Kayıtlı oldukları okulda devam etmek istedikleri dal bulunmayan öğrenciler başka bir okula ön kayıt yaptırabilir. Bir dalda eğitime başlanabilmesi için kayıt yaptıran öğrenci sayısının en az 8 olması gerekmektedir.

40 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
Okullarda meslek tanıtma kulüplerinin kurulması ve etkin hale getirilmesi. Öğrencilerin iş hayatını daha yakından tanımaları için STK,Meslek odaları ve sektör tanıtım gezileri düzenlenmesi.

41 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
Yerel yönetimler,STK’lar , Üniversiteler ve İŞKUR gibi kuruluşların düzenlediği mesleki ve teknik eğitimi tanıtıcı etkinliklere öğretmenlerin ,öğrencilerin ve velilerin katılımlarının sağlanması beklenmektedir.

42 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının tamamında mezun olan öğrencilerin diplomaları verilmeden e- mezun modülüne dahil edilmesi oldukça önemlidir.

43 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
Bu portala dahil edilen mezun öğrencileri, Firma yada işverenler takip ederek iş imkanı sağlayabilmektedirler.

44 Mesleki teknik eğitim ile ilgili çalışmaların
bir yıla yayılarak sistemli bir şekilde yürütülmesi istenmektedir. Elde edilen sonuçlar okullarca raporlaştırılıp Ek-1 Formu ile ilçe milli eğitim müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

45 İl ve bakanlığa gönderilen çalışmaların sonuçları 2013-2014 yılı
performans hedeflerine ne kadar ulaşılabildiğinin göstergesi olacaktır.

46 TEŞEKKÜRLER


"EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları