Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REHBERLİK Yıldız KOCADAĞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REHBERLİK Yıldız KOCADAĞ."— Sunum transkripti:

1 REHBERLİK Yıldız KOCADAĞ

2 Rehberlik: Bireyin kendisini ve çevresini tanıması, çevresinde sunulan olanakları tanıması ve kendisi için en sağlıklı kararları vererek; kendisini gerçekleştirebilmesi için bireye yapılan profesyonel ve sistematik bir yardımdır.

3 Rehberlik bireye yardım etme işidir.
Rehberlik bir süreçtir. Rehberlik hizmetinin merkezinde birey vardır. Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecidir. Rehberliğin hedefi bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.

4 Rehberliğin İşlevleri
Kişinin kendisini tanımasına yardımcı olmak, Bilgi verme, Kendisi ve çevresi hakkında edindiği bilgileri özümseme ve sağlıklı kararlar alabilme, Psikolojik danışma.

5 Rehberlik Hizmetleri:
Öğrenciyi Tanıma, Bilgi Verme, Psikolojik Danışma, Yerleştirme, İzleme, Danışmanlık, Araştırma ve Değerlendirme, Çevre ve Veli ile İlişkiler.

6 Öğretim Rehberlik Bireyseldir. İsteğe bağlıdır. Değerlendirme yoktur.
Özneldir. Grupsaldır. Zorunludur. Değerlendirme vardır. Nesneldir.

7 Rehberliğin Ortaya Çıkmasını Gerektiren Gelişmeler:
Meslek seçiminin zorlaşması, Bireysel farklılıkların eğitimde dikkate alınması, İleri eğitim anlayışının benimsenmesi, Bireye tanınan seçme özgürlüğü, Bireylerin karar verme gücüne sahip olması, Eğitimde bireyin duygusal yönüne verilen önem, Psikometrik gelişmeler, Akıl sağlığına verilen önem.

8 Rehberliğin İlkeleri:
Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir. Her insan saygıya değer bir varlıktır. PDR hizmetlerinden yararlanmak isteğe bağlıdır. PDR hayat boyu yararlanılabilecek hizmettir. PDR hizmetlerinde gizlilik esastır. Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir. PDR hizmetleri ilgililerin işbirliği ile yürütülmelidir. PDR hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır. PDR hizmetleri bireye ve topluma karşı sorumludur. PDR hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

9 Rehberlikte Yanlış Anlayışlar:
PDR , tek yönlü bir yardım değildir. PDR hizmetinde acıma, kayırma, bireyi kanat germe anlayışı yoktur. PDR, bireyin sadece duygusal yanıyla ilgilenmez. PDR hizmetinde kullanılan yöntem ve teknikler amaç değil araçtır. PDR, akademik bir ders değildir. PDR hizmetinde yargılama yoktur. PDR, her problemi çözebilen sihirli bir güç değildir.

10 Eğitsel Rehberlik Eğitsel konularla ilgili olarak, eğitim sisteminde bireye yada bireylere götürülen yardım etkinliklerinin tümü Hedefi: Eğitsel rehberlik bireyin kendine özgü yetenek ilgi , başarı ve motivasyonu çerçevesinde eğitsel çalışmalara uyum sağlamak ve öğrencinin gelişimine uygun programlara yöneltmek.

11 Mesleki Rehberlik Öğrenciye mesleki tercihler yapmasında, bir meslek alanına yönelmesinde, bir meslek ve iş seçiminde ve mesleğe hazırlanmasında götürülen hizmettir.

12 Kişisel Rehberlik Bireyin çocukluktan yetişkinliğe dek gelişim ve eğitim sürecinde; kendini ve başkalarını anlaması; kabul etmesi, günlük yaşam becerilerini kazanması, aile ve toplum olgusunu kavrayarak iletişim becerilerini geliştirmesi, bu alanlarda gerekli yeterlilikleri kazanarak kişilik ve sosyal gelişimini sağlıklı sürdürebilmesi için verilen PDR hizmetleridir.

13 Rehber Öğretimin Rolleri:
Psikolojik Danışma Danışmanlık Öğrenci değerlendirmesi Velilere yardım Sevk Program geliştirme Kariyer gelişimi Değişim ajanlığı Disiplin Halkla ilişkiler Yere Araştırma Müfredat Planlama Tarama

14 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu
Okul müdürünün başkanlığında : Müdür yardımcıları, Rehber öğretmen, Her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci sınıf rehber öğretmeni , Disiplin kurulundan bir temsilci, Okul aile birliğinden bir temsilci, Okul koruma derneğinden bir temsilci Okul öğrenci temsilcisi.

15 Okul Müdürünün PDR Görevleri:
Okulda PDR hizmetlerinin yürütülebileceği uygun ortamı sağlamak, PDR hizmetleri yürütme komisyonunu kurmak ve başkanlık etmek, Okulun PDR hizmetleri yıllık planının hazırlanmasını sağlamak, Okulun psikolojik danışma ihtiyacını, ilgili bölüme bildirmek,

16 Okulda birden fazla psikolojik danışman varsa birini koordinatör olarak görevlendirmek, aralarında işbölümü yapmak, Her sınıfa bir sınıf rehber öğretmeni görevlendirmek, PDR hizmetlerinin yürütülmesi için tüm ilgililer arasında eş güdümü sağlamak, PDR hizmetleri ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, öğrenci gelişim dosyalarını ilgililere iletmek, PDR servisince hazırlanan yıllık program, yıllık plan ve yıl sonu çalışma raporunun bir örneğini rehberlik araştırma merkezine göndermek.

17 Sınıf Rehber Öğretmenin Görevleri
Okulun PDR programı çerçevesinde sınıfının yıllık çalışma planını yapmak, bir örneğini servise vermek. Sınıf rehberlik çalışmalarını PDR servisi ile birlikte yürütmek. Öğrencilerin gelişim dosyalarını tutmak ve PDR servisi ile işbirliği yapmak. Yeni öğrencilerin gelişim dosyalarını PDR servisi ile birlikte incelemek ve değerlendirmek.

18 Öğrenciler hakkında topladığı bilgilerden özel olanları gizlemek.
Ders yılı sonunda yıl sonu raporu hazırlamak ve servise iletmek. Öğrencilerin ilgi yetenek ve başarılarına uygun eğitsel kollara yönlendirilmesini servis ile birlikte yapmak. Okul müdürünün vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapmak.


"REHBERLİK Yıldız KOCADAĞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları