Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

21.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7-Ö ğ retim Üyesi Yeti ş tirme Programı YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "21.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7-Ö ğ retim Üyesi Yeti ş tirme Programı YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 21.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7-Ö ğ retim Üyesi Yeti ş tirme Programı YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2 Yasal Dayanak (1)Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Merkezi Sınav başlıklı Ek 8. Maddesi, (2) Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili maddesi ( 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda ÖYP’ye ilişkin hükümlere yer verilmemiştir.) (3) 2547 sayılı Kanun’un 10. maddesi YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 Yerleştirme Söz konusu kadrolara yerleştirme işlemleri ÖYP puanı esas alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. ÖYP Puanı: ALES Puanının % 50' si, lisans not ortalamasının % 35'i, Yabancı dil puanının %15'i dikkate alınarak hesaplanır. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4 21.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yürütme Kurulunca belirlenen alanlarda yapılan, adayların ilgili bilim alanında bilgi, yetkinlik ve ifade gücünü ölçen, sonucu açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olan ve aynı alanda ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda kullanılacak yazılı ve/veya sözlü sınavını ifade eder. Alan Sınav Puanı ile ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 20'si, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının % 25'i, Alan Sınav Puanının % 40'ı ve varsa Yabancı Dil Sınavı Puanının % 15'i dikkate alınır. Alan Sınavı YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

5 Atama Yerleştirilen adayların atama işlemleri 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca ilgili Üniversite tarafından yapılır. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6 DİL EĞİTİMİ DİL>=65 EVET HAYIR YURTİÇİNDE 6 AY DİL EĞİTİMİ Başkanlığımızca belirlenen ÖYP lisansüstü kontenjanlarına başvuru yapılabilir. ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21.06.2016

7 Yabancı Dil Eğitimi ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinden, yabancı dil puanı 65’in altında olanların, hangi üniversitelerde yabancı dil eğitimi alacağı, ÖYP puanları esas alınarak tercihleri doğrultusunda Yükseköğretim Kurulunca merkezi sistemle belirlenir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

8 Öyp Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Programa öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılan yükseköğretim kurumları, lisansüstü öğrenim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim-öğretim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı mevcut ve bu kapsamda almayı planladıkları öğrenci sayılarını ve bu öğrencilerde arayacakları asgari şartları YÖK’e bildirir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

9 Öyp Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Yürütme Kurulu tarafından YÖK-ÖYP Komisyonunun görüşü de alınarak bu talepler arasından ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar ve öğrenci kontenjanları YÖK resmi internet sitesinde ilan edilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21.06.2016

10 Görevlendirme 65 ve üzeri Yabancı Dil Sınav puanı olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından kabul edilen lisansüstü programlara, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi uyarınca ilgili üniversitelere görevlendirilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 21.06.2016 35.Maddeyle görevlendirme PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21.06.2016

11 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kadro İadesi Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri kadrolarının bulunduğu üniversitelerin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile kadrolarının bulunduğu yüksek öğretim kurumlarına dönerler. Bu araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim çalışmalarının gerektirdiği durumlarda kısa süreli olmak kaydıyla izin verilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

12 Mali Destek Lisansüstü eğitim veren yükseköğretim kurumlarına her araştırma görevlisi adına proje giderleri için 15 000 TL, seyahat giderleri için 10 000 TL olmak üzere toplam 25.000 TL aktarılmaktadır. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21.06.2016 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

13 DüzeyProjeSeyahatToplam Yüksek Lisans 5.000 TL3.000 TL8.000 TL Doktora 10.000 TL7.000 TL17.000 TL Yüksek Lisans + Doktora 15.000 TL10.000 TL25.000 TL Lisansüstü eğitim veren yükseköğretim kurumlarına her araştırma görevlisi adına proje ve seyahat kalemlerinde kullanılmak üzere aşağıda verilen tutarlar aktarılmaktadır. Söz konusu tutarlar, araştırma görevlilerinin devam ettikleri lisansüstü eğitim düzeyleri göz önüne alınarak Başkanlığımız Strateji Geliştirme Dairesi tarafından lisansüstü eğitim görülen üniversitelere aktarılmaktadır. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21.06.2016 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

14 21.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teşekkürler…..


"21.06.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7-Ö ğ retim Üyesi Yeti ş tirme Programı YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları