Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İSTANBUL 30 EKİM 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İSTANBUL 30 EKİM 2014."— Sunum transkripti:

1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İSTANBUL 30 EKİM 2014

2 2 1.Mevzuat ve Hedefler 2.Yatırım Teşvik Sistemi 3.Sağlık Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sunum Planı

3 3 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü  15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (19 Haziran 2012 tarih ve 28328 tarihli Resmi Gazete),  2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği, (20 Haziran 2012 tarih ve 28329 tarihli Resmi Gazete) Aşağıdaki adreste son şekli yer almaktadır; http://www.ekonomi.gov.tr YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 1. Mevzuat ve Hedefler

4 4  Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi,  Üretim ve istihdamın artırılması,  Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi,  Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması,  Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,  Kümelenme ve çevre yatırımlar ı ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. Mevzuat ve Hedefler

5 5 2.Yatırım Teşvik Sistemi 3.Sağlık Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sunum Planı

6 6 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımları desteklemeyi hedefler. STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Cari açığı azaltacak katma değeri yüksek yatırımları desteklemeyi hedefler. GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

7 7 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI - KDV İstisnası - Gümrük Vergisi Muafiyeti - Vergi İndirimi - Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği - Yatırım Yeri Tahsisi - Faiz Desteği - Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6.BÖLGEDE) - Sigorta Primi Desteği (6.BÖLGEDE) BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ - KDV İstisnası - Gümrük Vergisi Muafiyeti - Vergi İndirimi - Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği - Yatırım Yeri Tahsisi - Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6.BÖLGEDE) - Sigorta Primi Desteği (6.BÖLGEDE) STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ - KDV İstisnası - Gümrük Vergisi Muafiyeti - Vergi İndirimi - Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği - Yatırım Yeri Tahsisi - Faiz Desteği - KDV İadesi - Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6.BÖLGEDE) - Sigorta Primi Desteği (6.BÖLGEDE) GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI - KDV İstisnası - Gümrük Vergisi Muafiyeti - Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6.BÖLGEDE) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

8 8 SEGE 2011 6 BÖLGE Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

9 9 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. KDV İSTİSNASI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

10 10 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

11 11 Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır. VERGİ İNDİRİMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

12 12  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.  Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.  Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır. FAİZ DESTEĞİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

13 13  Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir. YATIRIM YERİ TAHSİSİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

14 14  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması gerekir.  Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır. SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

15 15  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.  Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

16 16  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının terkin edilmesidir.  Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

17 17  Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina- inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. KDV İADESİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

18 18  Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;  I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL  III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.  Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 Milyon TL olarak belirlenmiştir.  Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.  Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir. ASGARİ YATIRIM TUTARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. Yatırım Teşvik Sistemi

19 19 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sunum Planı 1.Mevzuat ve Hedefler 2.Yatırım Teşvik Sistemi 3.Sağlık Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları

20 20 Sağlık Hizmetleri Yatırımları (Hastane, Tıp Merkezi, Diyaliz Merkezi vb.) Sağlık Turizmine Yönelik Konaklama Yatırımları (Termal Oteller) İlaç Üretimi Yatırımları Tıbbi Cihaz Üretimi Yatırımları SAĞLIK YATIRIMLARININ TEŞVİKİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 3. Sağlık Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları

21 21 Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları hariç tüm sağlık yatırımları teşvik edilmektedir. Hastane yatırımları tüm bölgelerde bulunduğu bölgedeki destek unsurları ve süreleriyle bölgesel teşvik sistemden faydalandırılmaktadır. * * Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile yapılan hastane yatırımları genel teşvik sisteminden yararlandırılmaktadır. SAĞLIK YATIRIMLARININ TEŞVİKİ (Sağlık Hizmetleri) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 3. Sağlık Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları

22 22 Termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları (İstanbul ili hariç) öncelikli yatırım konuları arasında belirlenmiş olup, anılan yatırımlar 5. bölge desteklerinden faydalanabilirler. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü SAĞLIK YATIRIMLARININ TEŞVİKİ (Sağlık Turizmi) 3. Sağlık Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları

23 23 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER IIIIIIIVVVI KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı152025304050 OSB İçi202530405055 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı2 yıl3 yıl5 yıl6 yıl7 yıl10 yıl OSB İçi3 yıl5 yıl6 yıl7 yıl10 yıl12 yıl Yatırım Yeri TahsisiVAR Faiz Desteği İç Kredi YOK 3 Puan4 Puan5 Puan7 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 2 Puan Sigorta Primi İşçi Hissesi DesteğiYOK 10 yıl Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOK 10 yıl 3. Sağlık Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları

24 24 Stratejik Yatırım Değerlendirme Kriterlerini sağlayan yatırımlar Stratejik Yatırım olarak desteklenebilmektedir. STRATEJİK YATIRIM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması,  Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,  Katma değerin asgari %40 olması,  Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 3. Sağlık Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları SAĞLIK YATIRIMLARININ TEŞVİKİ (Üretim)

25 25 STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER IIIIIIIVVVI KDV İstisnasıVAR Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 50 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl) Yatırım Yeri TahsisiVAR Faiz Desteği İç Kredi5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) Gelir Vergisi Stopajı Desteği10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) KDV İadesiVAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 3. Sağlık Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları

26 26 Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20 Milyon TL tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar, 5. bölge desteklerinden faydalanabilmektedir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 3. Sağlık Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları SAĞLIK YATIRIMLARININ TEŞVİKİ (Üretim)

27 27 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar, 5. bölge desteklerinden faydalanabilmektedir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 3. Sağlık Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları SAĞLIK YATIRIMLARININ TEŞVİKİ (Üretim)

28 28 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü SAĞLIK YATIRIMLARININ TEŞVİKİ (Üretim) 50 Milyon TL üzerindeki ilaç üretimi yatırımları ile Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları Büyük Ölçekli Yatırımlar kapsamında desteklenebilmektedir. Tıbbi cihaz üretimi yatırımları yatırımın yapılacağı bölge için belirlenmiş asgari sabit yatırım tutarlarını sağlaması durumunda bölgesel teşvik sisteminden faydalanabilmektedir. (İstanbul ili hariç) 3. Sağlık Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları

29 29 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü SAĞLIK YATIRIMLARININ TEŞVİKİ (Üretim) İlaç üretimi yatırımları yatırımın yapılacağı bölge için belirlenmiş asgari sabit yatırım tutarlarını sağlaması durumunda bölgesel teşvik sisteminden faydalanabilmektedir. (Muğla, Aydın, Çanakkale, Denizli, Balıkesir, Karabük, Zonguldak, Bartın illeri hariç) İlaç ve tıbbi cihaz üretimi yatırımları, 1. ve 2. bölgelerde asgari 1 Milyon TL, diğer bölgelerde ise asgari 500 Bin TL sabit yatırım tutarını sağlamaları durumunda genel teşvik sisteminden faydalanabilmektedir. 3. Sağlık Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları

30 30 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


"T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İSTANBUL 30 EKİM 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları