Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS+ GENÇL İ K KA2 İ L SOSYAL ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜ Ğ Ü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS+ GENÇL İ K KA2 İ L SOSYAL ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜ Ğ Ü."— Sunum transkripti:

1 ERASMUS+ GENÇL İ K KA2 İ L SOSYAL ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜ Ğ Ü

2 ERASMUS+ KA2 GENÇLIK ALANINDA STRATEJ İ K ORTAKLIKLAR AMAÇ VE ÖNCELİKLER  - Yeni ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını destekleyerek eğitim, öğretim ve gençlik çalışmasında öğrenme arzının kalite ve uygunluğunu artırmak;  - Başta girişimcilik, dil ve dijital beceriler olmak üzere temel beceriler ve çapraz beceriler de dâhil, anahtar yeterliliklerin sağlanması ve değerlendirilmesini teşvik etmek;  - Sağlanan öğrenimin ve yetkinliklerin işgücü piyasasına uyumunu artırmak ve eğitim, öğretim veya gençlik alanlarının çalışma dünyası ile bağlarını güçlendirmek;  - Kişiselleştirilmiş öğrenme yaklaşımlarını, işbirliğine dayalı öğrenmeyi ve eleştirel düşünmeyi, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) stratejik kullanımını, açık eğitim kaynaklarını, açık ve esnek öğrenmeyi, sanal hareketliliği ve diğer yenilikçi öğrenme yöntemlerini destekleyerek eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında yenilikçi deneyimlerin başlatılmasını teşvik etmek;

3 ERASMUS+ KA2 GENÇLIK ALANINDA STRATEJ İ K ORTAKLIKLAR  - Yapılandırılmış bölgeler arası ve sınır ötesi işbirliğini teşvik etmek: eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının niteliksel gelişiminde yerel ve bölgesel kamu yetkililerinin bağlılığını güçlendirmek;  - Yeni pedagojiler, BİT tabanlı metodolojiler ve Açık Eğitim Kaynakları da dâhil olmak üzere, başlangıç eğitimi ile sürekli eğitimin kalitesi ve kapsamını yenilemek ve artırmak suretiyle eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında çalışan veya faal olan kişilerin mesleki gelişimini teşvik etmek;  - Özellikle stratejik gelişim, kurumsal yönetim, liderlik, öğrenim sağlama kalitesi, uluslararasılaşma, eşitlik ve içerme, özel gruplar için niteliksel ve hedef faaliyetler kapsamında eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların kapasitelerini iyileştirmek;  - Herkesin kaliteli öğrenmeden faydalanmasına izin vermek için eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında eşitliği ve içermeyi geliştirmek ve toplumda dezavantajlı konumda olan grupların dışlanmasına engel olup katılımlarını teşvik etmek;

4 ERASMUS+ KA2 GENÇLIK ALANINDA STRATEJ İ K ORTAKLIKLAR  - Aktif vatandaşlığı, istihdam edilebilirliği ve yeni iş yaratılmasını (sosyal girişimcilik de dâhil) geliştirmek için eğitim alanında girişimciliği teşvik etmek, bireylerin geleceğe yönelik öğrenme ve kariyer hedeflerini kişisel ve mesleki gelişimleri ile uyumlu bir şekilde desteklemek;  - Kariyer rehberliği, danışma ve destek hizmetlerini geliştirerek öğrenmeye katılımı ve istihdam edilebilirliği artırmak;  - Yeterliliklerin tanınması, doğrulanması ve şeffaflığına ilişkin Avrupa referans araçlarının kullanılması aracılığıyla örgün/yaygın eğitim ve öğretimin farklı seviyeleri ve türleri arasında öğrenicilerin geçişini kolaylaştırmak.  Bu hedeflere aşağıdaki projeler aracılığıyla ulaşılacaktır:  - Özel bir alanın (yükseköğretim, mesleki eğitim ve öğretim, okul eğitimi, yetişkin eğitimi, gençlik) politika hedeflerine, sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelen veya  - Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının birkaçı ile ilgili politika hedeflerine, sorunlara ve ihtiyaçlara yönelen.

5 ERASMUS+ KA2 GENÇLIK ALANINDA STRATEJ İ K ORTAKLIKLAR  *Proje hedeflerinin gerçekleştirilmesine katma de ğ er sa ğ ladıkları sürece, Stratejik Ortaklıklar bireylerin de ö ğ retim, e ğ itim alma veya ö ğ renme faaliyetlerini organize edebilir  Gençlik alanındaki Stratejik Ortaklıklar kapsamında planlanan e ğ itim, ö ğ retim ve ö ğ renim faaliyetleri aşa ğ ıda belirtilen şekilde tasarlanmalıdır :  - Gençlerin, sosyal medya, video konferans, canlı ba ğ lantı gibi B İ T tabanlı araçlar yoluyla birlikte çalışmasına yönelik hareketliliklerin tasarlanması. Bu tip hareketlilikler kapsamında planlanan fiziksel toplantılar en fazla 5 gün ile 2 ay arası sürebilir.

6 ERASMUS+ KA2 GENÇLIK ALANINDA STRATEJ İ K ORTAKLIKLAR  - Ortakların, her ortaktan küçük personel gruplarının katılımıyla düzenledikleri e ğ itim oturumlarından oluşan müşterek personel e ğ itim ve ö ğ retim çalışmaları. Bu müşterek çalışmalar 5 gün ile 2 ay arası sürebilir.  - Gençlik çalışanlarının, bir gençlik kuruluşunda veya di ğ er bir ilgili kuruluştaki başka gençlik çalışanlarına e ğ itim vermesi veya o kuruluşta çalışması şeklinde gerçekleşen uzun dönem e ğ itim ve ö ğ retim çalışmaları. Bu tür çalışmalar, e ğ itim yerleştirmeleri, seminer veya yapılandırılmış kurslara katılımı veya yerinde gözlem- izleme dönemlerini içerebilir. E ğ itim ve ö ğ retim çalışmaları 2 ile 12 ay arası sürebilir.

7 ERASMUS+ KA2 GENÇLIK ALANINDA STRATEJ İ K ORTAKLIKLAR Kimler Başvurabilir ve Ortak Olabilir? STK, Kamu ve sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar Kaç Ortak Gerekir? Gençlik alanı için asgari toplam 2 program ülkesinden ortak (başvuran dahil) yeterlidir. Sektörler arası projelerde asgari 3 program ülkesinden ortak gerekir. Proje Süresi Ne Kadardır? projeler 6 ay ile 2 yıl arasındadır. Başvuru Ne Zaman Yapılır? 02 Şubat 2016, proje 01 Haziran – 30 Eylül 2016 tarihleri arasında başlar. 26 Nisan 2016, proje 01 Eylül 2016 – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında başlar 04 Ekim 2016, proje 01 Şubat – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında başlar

8 Teşekkürler


"ERASMUS+ GENÇL İ K KA2 İ L SOSYAL ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜ Ğ Ü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları