Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Çevre Yönetimi ve Belediyeler Pınar Akpınar Proje Yöneticisi UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı Çevre Komitesi Toplantısı Sürdürülebilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Çevre Yönetimi ve Belediyeler Pınar Akpınar Proje Yöneticisi UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı Çevre Komitesi Toplantısı Sürdürülebilir."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Çevre Yönetimi ve Belediyeler Pınar Akpınar Proje Yöneticisi UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı Çevre Komitesi Toplantısı Sürdürülebilir Kentler Forumu 14 Kasım 2015, Malatya

2 Bölgesel Çevre Merkezi - REC “… tarafsız, bağımsız ve kar amacı g ü tmeyen uluslararası bir kuruluş olan REC, ç evreyle ilgili sorunların çö z ü m ü ne yardımcı olma amacını taşımaktadır …” Hukuki yapısını 31 ülkenin ve Avrupa Komisyonu’nun imzaladığı bir Şarta bağlı olarak oluşturmuştur.

3 Merkez: Macaristan – Szentendre 17 Ülke Ofisi 3 Saha Ofisi +190 çalışanı (30 farklı ülke vatandaşı) %100 Proje tabanlı çalışmalar: Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ve sınır ötesi 300’den fazla yürütülen proje Türkiye’de çalışmalar Mayıs 2004’te Ankara’da başladı.

4 REC Türkiye Tematik Çalışma Alanları Avrupa Birliği Uyum Süreci için Kapasite Geliştirme Sivil Toplum Kuruluşları Güçlendirme Faaliyetleri Sürdürülebilir İş Dünyası İklim Değişikliği Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi ve Kullanımı Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Biyolojik Çeşitlilik ve Doğa Koruma Çevresel Bilgiye Erişim Uluslararası ve Bölgesel İşbirlikleri/Faaliyetler www.rec.org.tr

5 Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP)Projesi Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

6 ÇEKAP Projesine Genel Bir Bakış Süre : 2 Yıl Uygulama Dönemi: 15.08.2014 – 14.08.2016 Bütçe: 1 milyon Avro Fon Kaynağı: AB (ESEI) Proje Temel Hedefi: AB Çevre Müktesebatının, özellikle yerel düzeyde, uyumlaştırılması ve uygulanması ile Türkiye’de yaşam ve çevre kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak Projenin Spesifik Amacı: Başta Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve çevre alanındaki diğer ana paydaşların kurumsal kapasitesini geliştirmek

7 Proje Bileşenleri Proje, 3 bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler aracılığıyla ulaşılması hedeflenen çıktılar: A Bileşeni: Merkezi Düzeyde Kapasite Geliştirme AB Çevre Müktesebatının etkin bir şekilde uygulanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurumsal ve teknik kapasitesinin teknik destek yoluyla güçlendirilmesi B. Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme AB Çevre Müktesebatının etkin bir şekilde uygulanması ve yerelde çevresel yatırımların katılımcı bir süreçle başarılı bir şekilde planlanması için yerel yönetimlerin kurumsal ve teknik kapasitesinin eğitimler ve teknik destek yoluyla güçlendirilmesi C Bileşeni: Yerel Çevresel Planlama Entegre bir çevresel planlama için kapasite geliştirme faaliyetleri ve strateji dokümanları yoluyla yerel yönetimlerin çevresel sorumlulukları sahiplenmesinin artırılması

8 Proje Bileşenleri

9 BELEDİYELER İÇİN AB Çevre Müktesebatının etkin bir şekilde uygulanması ve yerelde çevresel yatırımların katılımcı bir süreçle başarılı planlanmalara teşvik için belediyelerin kurumsal ve teknik kapasitesinin eğitimler ve teknik destek yoluyla güçlendirilmesi 1. Yerel Yönetimlere Yönelik Sektörel Uygulama Rehberleri Ambalaj Atıkları, AEEE, Atık Akü Pil Direktifleri

10 2. YEÇEP Eğitimleri «8 Farklı Şehir, 8 Günübirlik Çalıştay, 400 Katılımcı» 3. Yerel Uygulama Düzeyinde Kapasite Geliştirme Eğitimleri «8 Farklı Şehir, 8 Günübirlik Çalıştay, 400 Katılımcı» 4. Çevre Yatırımların Finansmanı Eğitimleri «8 Farklı Şehir, 8 Günübirlik Çalıştay, 400 Katılımcı» 8 farklı bölgede 3 günlük eğitim programı

11 Eğitimlerin Amacı Düzenlemelerin Yerel Uygulamasına İlişkin Kapasite Geliştirme Eğitimleri: AB Direktifleri temelinde Türkiye’deki mevcut çevre düzenlemelerinden türetilmiş rol ve sorumluluklarıyla ilgili bilgi sağlamak için düzenlenecektir. Eğitimler iklim değişikliği, atık yönetimi, atık su yönetimi, hava kalitesi, endüstriyel kirlilik vs. gibi düzenleme konularını içerir. YEÇEP Eğitimleri: Yerel yönetimlerin planlama kapasitelerinin güçlendirilmesi için YEÇEP’ler hakkında sekiz eğitim düzenlenecektir. Yerel yönetimlerin kendi planlama ajandalarına sürdürülebilirlik önceliklerini dahil etmeleri de amaçlanmaktadır. Çevresel Yatırımların Finansmanı Eğitimi: Belediyelerin yerel çevresel yatırımların finansmanı için fonlara erişme ve yerel seviyede yerel çevre eylem planları tarafından belirlenen eylemlerin gerçekleştirilmesi için olası inovatife ekonomi enstrümanları başlatma kapasitelerini geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

12 www.surdurulebilirsehirler.rec.org.tr SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER KONFERANSI, Mart 2016 - İstanbul

13 TEŞEKKÜR EDERİM. pakpinar@rec.org


"Türkiye’de Çevre Yönetimi ve Belediyeler Pınar Akpınar Proje Yöneticisi UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı Çevre Komitesi Toplantısı Sürdürülebilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları