Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLE 524 – İŞLE 531 Yönetim Muhasebesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLE 524 – İŞLE 531 Yönetim Muhasebesi"— Sunum transkripti:

1 İŞLE 524 – İŞLE 531 Yönetim Muhasebesi
Yönetim Muhasebesine Giriş Dr. Can Öztürk

2 Yönetim Muhasebesi İşletme Yönetimi İşletme yönetimine hakimiyet
Muhasebeye hakimiyet İşletme Yönetimi İşletme kavramı Yönetim kavramı

3 İşletme nedir? İşletme türleri Amaç: insan gereksinimlerini sağlamak
Mal ve hizmet üretimi Ekonomik ve teknik birim İşletme türleri Ticari işletmeler Toplumsal(sosyal) işletmeler

4 Toplumsal(sosyal) işletmeler Yönetim muhasebesi açısından
Ticari işletmeler Amaç: Kar etmek Toplumsal(sosyal) işletmeler Amaç: Kar etmemek Yönetim muhasebesi açısından

5 Yönetim, insanların yönlendirilmesidir. Yönetim bir süreçtir.
Yönetim nedir? Eşgüdüm Belli hedefler Yönetim, insanların yönlendirilmesidir. Yönetim bir süreçtir. Yönetimin temel fonksiyonları

6 Yönetimin Temel İşlevleri
Planlama Örgütleme Yürütme Denetleme(Kontrol)

7 Planlama Ulaşılmak istenen amaç nedir?
Amaca hangi yollardan ulaşılabilir? Araştırma, eldeki veriler ve dönemsellik çerçevesinde hangi yol tercih edilmeli? Planlanmanın aşamaları nelerdir? Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Bütçeler, stratejik planlar ve yatırım projeleri

8 Örgütleme Yapılan planlamanın uygulamaya geçmesi için
İş bölümü ve uzmanlaşma ile ana ve alt grupların tespiti İşlevsel örgüt birimlerinin tespiti Bölüm yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları Bölümler için personel seçimi Çalışma yöntemleri, iş akışları Gerekli araç ve gereçleri

9 Yürütme Örgütlemenin işleyebilmesi için Yazılı ve sözlü emirler
Anlık sorunlara çözümler bulmak Anlaşmazlıklarda hakemlik etmek Verimsizlik ve savurganlıkları önlemek

10 Denetleme(Kontrol) Önleyici denetim Düzeltici denetim
Hedef: Planlarda sapmalar meydana gelmemesi Planların gerçekçi hazırlanması Düzeltici denetim Uygulama sonuçlarının karşılaştırılması Gerçekleşenler ve öngörülenler arasındaki farklar Sapmaların nedenleri Önlemler ve tedbirler

11 İşletme Yönetiminde Sayısal Bilgilerin Rolü
Karar alma Üretim kararı Planlama kararı Uzun vadeli bir karar Bir üst yönetim kararı Karar aşamaları Kararı gerektiren durum veya sorun nedir? Karar alternatifleri nelerdir? Bu alternatiflerden OPTIMAL olan hangisidir?

12 Karar almada BİLGİ kavramı Yöneticide var olan bilgi
Eğitim, öğretim ve deneyim Çevreden sağlanan bilgi Her olaya ilişkin vaka bazlı bilgiler

13 Kantitatif ve kalitatif bilgiler
Kantitatif bilgiler: Doğru olması kaydıyla kesindir Aritmetiktir Analizler yapmak mümkündür

14 Muhasebe İstatistik Yöneylem araştırması Pazar araştırması
Her işletmede muhasebe tutulur Tüm işletme fonksiyonları ile bağlantılıdır Sayısal bilgiler toplanır ve işlenir Sürekli ve düzenli bir bilgi sistemidir İstatistik Yöneylem araştırması Pazar araştırması

15 Muhasebe Parayla ifade edilen olay ve işlemlerden doğan verileri toplar Kayıt, sınıflandırma ve analiz yoluyla işler Elde ettiği verileri dönemsel olarak raporlar

16 Finansal bilgi kullanıcıları
İşletme dışındaki kişi ve kuruluşlar Tedarikçiler Kredi verenler Maliye Müşteriler Çalışanlar İşletme içindeki yöneticiler

17 Finansal muhasebe İşletmenin finansal durumu
İşletmenin finansal performansı İşletmenin nakit akışları Üçüncü kişileri bilgilendirme

18 Finansal muhasebe Muhasebenin temel kavramları
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri Ulusal muhasebe standartları Uluslararası muhasebe standartları Mevzuat hükümleri Vergi usul kanunu ve Türk ticaret kanunu

19 Vergi Muhasebesi Ticaret Muhasebesi Vergi Usul Kanunu
Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi Kanunu Ticaret Muhasebesi Türk Ticaret Kanunu

20 Yönetim muhasebesi Analitik muhasebe(Analiz muhasebesi)
Hedef: İşletme yöneticileri Amaç: Bilgi gereksiniminin karşılanması Verilerin toplanması Raporlanması Kriter: Fayda > Maliyet

21 Yönetim Muhasebesi ve Finansal Muhasebe
Farklar: Finansal muhasebe: Gerçekleşmiş olaylar Yönetim muhasebesi: Gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş olaylar Finansal muhasebe: Parayla ölçülebilen veriler Yönetim muhasebesi: Parayla ölçülebilen veriler + diğer sayısal bilgiler(stokların fiziksel miktarı) Finansal muhasebe: Belgelendirme esastır. Yönetim muhasebesi: Belgelendirme + talep tahminleri

22 Yönetim Muhasebesi ve Finansal Muhasebe
Farklar: Finansal muhasebe: Raporlar ayrıntılı Yönetim muhasebesi: Raporlar daha ayrıntılı Finansal muhasebe: Yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri Yönetim muhasebesi: İlaveten müşteriler defteri, satışlar defteri

23 Yönetim Muhasebesi ve Finansal Muhasebe
Farklar: Finansal muhasebe: Bilanço, gelir-gider tablosu İşletme açısından bütünsel değerlendirme Yönetim muhasebesi: nakit akış analizleri, maliyet analizleri, kara geçiş analizleri, sapma analizleri, yatırım analizleri, Pro-forma bilanço Pro-forma gelir-gider tablosu, Bölümsel raporlar,

24 Yönetim Muhasebesi ve Finansal Muhasebe
Farklar: Finansal muhasebe: Genellikle yıllık raporlama Yönetim muhasebesi: Kararların alınması bakımından dönemsel raporlama

25 Yönetim muhasebesi Endüstri muhasebesi Banka muhasebesi
Sigorta muhasebesi Konaklama muhasebesi İnşaat muhasebesi Tarım muhasebesi

26 Planlama açısından Yönetim Muhasebesi
İşletmenin ya da işletmedeki birimin şimdiki durumu İşletmenin ya da işletmedeki birimin geçmişi ya da yakın geçmişi(Finansal tablolar + analiz raporları) Tahminler: Trend analizleri, karşılaştırmalı analizler, maliyet-hacim analizleri, bütçeleme Seçeneklerin değerlendirilmesi: Maliyet-kar-hacim analizleri, yatırım analizleri

27 Örgütleme açısından Yönetim Muhasebesi
Örgüt birimleri ayrı bir hesap ve rapor birimi Sorumluluk merkezleri Sorumluluk raporları(Bölümsel raporlar) Yürütme açısından Yönetim Muhasebesi Planlar ve saptanan hedefler doğrultusunda neyin yapılması ve nereye erişilmesi… Denetim ve sorumluluk raporları ise neyin ne oranda gerçekleştiği

28 Denetim açısından Yönetim Muhasebesi
Uygulama sonuçlarının planlarla karşılaştırılması Sapmaların tespiti Sapmaların nedenlerinin tespiti Sapmanın sorumlularının tespiti Her bir birim için ayrı sapma analizleri Sapma raporları Sapmaları önlemek için önlemlerin tespiti

29 Haftaya: Maliyet ve Unsurları İyi akşamlar 


"İŞLE 524 – İŞLE 531 Yönetim Muhasebesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları