Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CUMA BARAN ŞAHİN TARİH ÖĞRETMENİ TARİH SAATİ OSMANLI TARİHİ-KURULUŞ DÖNEMİ KURULUŞ-1299-1453 BEYLİĞİN BAGIMSIZLIĞINI İLANINDAN İSTANBULUN FETHİNE KADAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CUMA BARAN ŞAHİN TARİH ÖĞRETMENİ TARİH SAATİ OSMANLI TARİHİ-KURULUŞ DÖNEMİ KURULUŞ-1299-1453 BEYLİĞİN BAGIMSIZLIĞINI İLANINDAN İSTANBULUN FETHİNE KADAR."— Sunum transkripti:

1 CUMA BARAN ŞAHİN TARİH ÖĞRETMENİ TARİH SAATİ OSMANLI TARİHİ-KURULUŞ DÖNEMİ KURULUŞ-1299-1453 BEYLİĞİN BAGIMSIZLIĞINI İLANINDAN İSTANBULUN FETHİNE KADAR YÜKSELME 1453-1579 İSTANBULUN FETHİNDEN SOKULLUNUN ÖLÜMÜNE KADAR DURAKLAMA-1579-1699 SOKULLUNUN ÖLÜMÜNDEN KARLOFÇA ANLAŞMASINA KADAR GERİLEME 1699-1792 KARLOFÇA ANTLAŞMASINDAN YAŞ ANTLAŞMASINA KADAR KURULUŞ DÖNEMİ PADİŞAHLARI OSMAN BEY(FAHRİDDÜN) ORHANBEY I.MURAT(HÜDAVENDİĞAR) I.BAYEZİD(YILDIRIM) I.MEHMET(ÇELEBİ) II.MURAT DAGILMA 1792-1922 YAŞ ANLAŞMASINDAN SALTANATIN KALDIRILMASINA KADAR

2 CUMA BARAN ŞAHİN TARİH ÖĞRETMENİ TARİH SAATİ

3

4 OSMANLI DEVLETİNİN KISA ZAMANDA BÜYÜYÜP GÜÇLENMESİNDE ETKİLİ OLAN UNSURLAR  Bizans imparatorluğunun zayıflamış ve Bizans tekfurlarının da(valiler) kendi aralarında mücadele içerisinde olması ve Osmanlı’nın bu durumu iyi değerlendirmesi(Müdara sistemi)  Anadolu ve balkanlarda siyasi birliğin olmaması  Coğrafi konumundan dolayı Anadolu,Balkanlar,Akdeniz ve Karadeniz’e yakın olması  Avrupa’da Yüzyıl savaşlarının olması(İngiltere – Fransa)  Kuruluş sırasında Türk ve Müslüman unsurlarla iyi geçinilmesi(Gaza ve Cihat Politikası)  Ele geçirilen bölgelerde yerli unsurlara karşı adil ve hoşgörülü davranılması(İstimalat politikası)  Elde edilen bölgelerde Tımar sisteminin başarılı bir şekilde uygulanması  Kuruluş aşamasında AHİ TEŞKİLATI,GAZİYAN-I RUM,ABDALAN-I RUM,BACIYAN-I RUM gibi teşkilatların desteğini almış olması önemlidir  Fetihlerin kalıcı olması,Fethedilen bölgelerin Türkleştirilmesi ve İslamlaşması için Konar- Göçer Türkmenlerin yerleştirilmesi (İSKAN POLİTİKASI)  Kuruluşta yetenekli ve iyi eğitim almış Devlet adamlarının olması  Güçlü bir merkezi otoriteye sahip olunması gibi nedenlerden ötürü OSMANLI devleti kısa sürede bölgede etkin bir güç haline gelmiştir.

5 İSKAN:Kelime anlamı yerleştirmedir. İskanın amacı ele geçirilen bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşmasını sağlamaktır.İskan yapılırken bazı durumlar göz önünde tutulurdu bunlar;  Öncelikle Konar-Göçer olan Türk boyları tercih edilirdi amaç;halkı yerleşik yaşama alıştırmak ve konargöçerlerin yerleşik halka verdikleri zararlara engel olmak.  İskan fethedilen bölgelere yakın yerlerden yapılırdı amaç;göçü kolaylaştırmak ve iskan edilen bölgeye uyumu kolaylaştırmak  Bir yerden göç alınırken o yerin üretim ve düzeninin bozulmamasına dikkat edilirdi.  İsyan çıkarması muhtemel aileler ve aralarında husumet bulunan aileler iskanda öncelikli tutulurdu amaç;isyanları önlemek ve husumetli aileler arasındaki mücadeleyi önleyerek merkezi otoriteyi güçlü tutmak.  Yeni iskan bölgesinde halka ihtiyacı olan ürünler verilerek bir süre vergi alınmazdı amaç;ekonomik açıdan aileler arasında denge kurmak ve üretimi sürekli hale getirmek.  Geçerli bir neden olmadan yeni yerleşim yerini terk edip eski yerine dönmeler yasaklanmıştır amaç; iskanı kalıcı kılmak. İSKAN POLİTİKASI NOT :14.yüzyılın ortalarında başlayıp 16.yüzyılın sonlarına kadar yaklaşık 150 yıl süren iskan siyasetiyle Balkanların önemli bir kısmı her yönüyle Anadolu’ya kadar Türkleşmiş ve İslamlaşmıştır Bu sayede fetihler kalıcı hale gelmiştir.


"CUMA BARAN ŞAHİN TARİH ÖĞRETMENİ TARİH SAATİ OSMANLI TARİHİ-KURULUŞ DÖNEMİ KURULUŞ-1299-1453 BEYLİĞİN BAGIMSIZLIĞINI İLANINDAN İSTANBULUN FETHİNE KADAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları