Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Yunanistan’ın Edirne Antlaşması ile bağımsızlığı  Fransa ve İngiltere ile görüşmeler  Suriye’nin işgali  Konya’da Osmanlı askerinin yenilmesi  Rusya’nın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Yunanistan’ın Edirne Antlaşması ile bağımsızlığı  Fransa ve İngiltere ile görüşmeler  Suriye’nin işgali  Konya’da Osmanlı askerinin yenilmesi  Rusya’nın."— Sunum transkripti:

1

2  Yunanistan’ın Edirne Antlaşması ile bağımsızlığı  Fransa ve İngiltere ile görüşmeler  Suriye’nin işgali  Konya’da Osmanlı askerinin yenilmesi  Rusya’nın desteği ve Mısır valisi ile anlaşma  1833 Hünkar İskelesi Antlaşması  Suriye’nin geri alınmak istenmesi-Nizip yenilgisi

3  Yunan ve Mısır bunalımları imparatorluğun zayıflığını ortaya çıkarmıştı.  Rusya’nın politikaları İngiltere’yi endişelendiriyordu.  Avusturya Rusya’nın Balkanlar üzerindeki siyasetinden çekiniyordu.  Milliyetçilik hareketleri ve büyük güçlerin emperyalist emellerinin Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışına sebep olmasının önüne geçilmesi yada Osmanlı İmparatorluğu’nu, Avrupa güç dengesini bozmadan ve büyük bir savaşa meydan vermeden parçalanması meselesi «Doğu Sorunu» olarak tanımlanmaktadır.

4  Modern bir ordunun kurulması yolu ile merkezi devleti güçlendirmeyi amaçlıyordu.  Yeni idari ve adli düzenlemeler  Asâkir-i Mansure’yi Muhammediye  Vaka-i Hayriye  Ulema-Evkaf vekaleti  Ordunun eğitimi için Prusyalı subaylardan destek  Redif Askerleri-Kamu düzenini güçlendirmek ve savaş zamanında yararlanılması

5  Müsadere usulü  Nazırlıklar(Reissülküttap-Hariçiye Nazırı)  Danışma meclisleri(Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye)

6  Askeri reformlar için gerekli olan paranın sağlanmasına çalışıldı.  «Tağşiş»  Alım gücünün azalması  Taşra örgütü üzerinde denetim  Posta Teşkilatı  1831-Takvim-i Vakâyi  Vergilerin etkin bir şekilde toplanması-asker toplama-nüfus sayımı

7  Askeri Tıp Okulu  Askeri Müzik Okulu  Harp Okulu  Bu okullarda yabancı eğiticilerin rolü- Genellikle Fransızca biliniyor.  Avrupa’ya eğitim için öğrenci gidiyor.  «Tercüme Odası»

8  Modern eğitim olanakları ile desteklenmiş Avrupa tarzı ordu ve bürokratik örgüt kurulmasında önemli mesafe kat edilmişti.  Fakat reform cabalarını engelleyen bazı etkenler sıralanır ise;  Eğitimli insan eksikliği  İltizam sisteminin kaldırılması(taşradaki ayanlar eliyle uygulama)  Padişah ve çevresinin yenilik istekleri(halkın talebi değil)

9  Bürokraside hukukiliğe yer verilmesi yavaş yavaş gelenekçiliğin yerini alsa da eski usuller etkindi.  Yeni düzenlemelere rağmen eskinin mevcudiyetini koruması ikiliklere sebep oluyordu.(eğitim alanında olduğu gibi)  Reformların ekonomik ve mali temeli yetersizdi.

10  İngiltere’nin dünya ticaretinde ki durumu  Kapitülasyonlar  Balta Limanı Ticaret Anlaşması


" Yunanistan’ın Edirne Antlaşması ile bağımsızlığı  Fransa ve İngiltere ile görüşmeler  Suriye’nin işgali  Konya’da Osmanlı askerinin yenilmesi  Rusya’nın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları