Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sultan II.Mahmut Reformların Başlaması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sultan II.Mahmut Reformların Başlaması"— Sunum transkripti:

1 Sultan II.Mahmut Reformların Başlaması

2 Mısır Bunalımı Yunanistan’ın Edirne Antlaşması ile bağımsızlığı
Fransa ve İngiltere ile görüşmeler Suriye’nin işgali Konya’da Osmanlı askerinin yenilmesi Rusya’nın desteği ve Mısır valisi ile anlaşma 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması Suriye’nin geri alınmak istenmesi-Nizip yenilgisi

3 Doğu Sorunu Yunan ve Mısır bunalımları imparatorluğun zayıflığını ortaya çıkarmıştı. Rusya’nın politikaları İngiltere’yi endişelendiriyordu. Avusturya Rusya’nın Balkanlar üzerindeki siyasetinden çekiniyordu. Milliyetçilik hareketleri ve büyük güçlerin emperyalist emellerinin Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışına sebep olmasının önüne geçilmesi yada Osmanlı İmparatorluğu’nu, Avrupa güç dengesini bozmadan ve büyük bir savaşa meydan vermeden parçalanması meselesi «Doğu Sorunu» olarak tanımlanmaktadır.

4 Reform Hareketlerinin Başlaması
Modern bir ordunun kurulması yolu ile merkezi devleti güçlendirmeyi amaçlıyordu. Yeni idari ve adli düzenlemeler Asâkir-i Mansure’yi Muhammediye Vaka-i Hayriye Ulema-Evkaf vekaleti Ordunun eğitimi için Prusyalı subaylardan destek Redif Askerleri-Kamu düzenini güçlendirmek ve savaş zamanında yararlanılması

5 Müsadere usulü Nazırlıklar(Reissülküttap-Hariçiye Nazırı) Danışma meclisleri(Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye)

6 Mali Sorunlar Askeri reformlar için gerekli olan paranın sağlanmasına çalışıldı. «Tağşiş» Alım gücünün azalması Taşra örgütü üzerinde denetim Posta Teşkilatı 1831-Takvim-i Vakâyi Vergilerin etkin bir şekilde toplanması-asker toplama-nüfus sayımı

7 Eğitim Askeri Tıp Okulu Askeri Müzik Okulu Harp Okulu
Bu okullarda yabancı eğiticilerin rolü- Genellikle Fransızca biliniyor. Avrupa’ya eğitim için öğrenci gidiyor. «Tercüme Odası»

8 Reformcuların Engelleri
Modern eğitim olanakları ile desteklenmiş Avrupa tarzı ordu ve bürokratik örgüt kurulmasında önemli mesafe kat edilmişti. Fakat reform cabalarını engelleyen bazı etkenler sıralanır ise; Eğitimli insan eksikliği İltizam sisteminin kaldırılması(taşradaki ayanlar eliyle uygulama) Padişah ve çevresinin yenilik istekleri(halkın talebi değil)

9 Bürokraside hukukiliğe yer verilmesi yavaş yavaş gelenekçiliğin yerini alsa da eski usuller etkindi.
Yeni düzenlemelere rağmen eskinin mevcudiyetini koruması ikiliklere sebep oluyordu.(eğitim alanında olduğu gibi) Reformların ekonomik ve mali temeli yetersizdi.

10 II.Mahmut’un Son Yıllarındaki Ekonomik Gelişmeler
İngiltere’nin dünya ticaretinde ki durumu Kapitülasyonlar Balta Limanı Ticaret Anlaşması


"Sultan II.Mahmut Reformların Başlaması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları