Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEHMET KÜÇÜKYILMAZ TARİH ÖĞRETMENİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEHMET KÜÇÜKYILMAZ TARİH ÖĞRETMENİ."— Sunum transkripti:

1 MEHMET KÜÇÜKYILMAZ TARİH ÖĞRETMENİ

2 BÜYÜK TAARRUZ 26 ağustos-18 Eylül 1922
Doğu ve güneydeki birlikler Batı Anadolu’ya kaydırıldı. Dışarıdan silah ve malzeme alındı. Ordunun hazırlıkları tamamlandıktan sonra 26 Ağustos’ta taarruz emri verildi.30 Ağustos’ta Dumlupınar Meydan Muharebesi’yle bozguna uğratılan Yunan kuvvetleri kaçmaya başladılar. 9 Eylül 1922’de Türk kuvvetleri İzmir’e girdi.

3 Sonuçları Topyekün düşmanlar ortadan kaldırılmıştır
Milli mücadelenin silahlı safhası sona ermiş,diplomatik safha başlamıştır. Anadolu düşmanlardan temizlenmiştir. İtilaf Devletleri ateşkes teklifinde bulunmuşlardır.

4 Mudanya Mütarekesi 11 Ekim 1922
Konferansa TBMM,İngiltere,Fransa,İtalya Not: Yunanistan; İngiltere’nin haklarını daha iyi koruyacağı düşüncesiyle bu antlaşmada yer alamamıştır bu antlaşmada yer alamamıştır. İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM Hükümetine verilecekti. Not:Bu madde ile Osmanlı Devleti tamamen sona ermiştir. Türk-Yunan barışı sağlanacaktı Yunanlılar Doğu Trakya’yı boşaltacaklardı Kesin bir barış Antlaşması imzalanıncaya kadar Türk Ordusu,Gelibolu ve Çanakkale’de bekleyecekti Buralar asker tarafından korunacaktı.

5 Önemli Sonuçları TBMM,İtilaf Devletleri tarafından resmen tanınmıştır
Milli Mücadele (silahlı mücadele) dönemi sona ermiştir Lozan antlaşmasına zemin hazırlamıştır İngiltere’de hükümet değişikliğine neden olmuştur Doğu Trakya ve İstanbul savaş yapılmadan alınmıştır.

6 Saltanatın Kaldırılması 1 Kasım 1922
NEDENLERİ: Saltanatın milli egemenliği zedelemesi Lozan Barış antlaşmasına İstanbul Hükümeti’nin de çağrılması SONUÇLARI: Saltanat resmen kaldırıldı Milli egemenlik kesin olarak sağlandı Halifelik devam etti Laikliğin ilk aşaması gerçekleştirildi.

7 Bu gelişmeler üzerine son Osmanlı padişahı VI
Bu gelişmeler üzerine son Osmanlı padişahı VI.Mehmet (Vahdettin) ülkeyi terk ederek, İngiltere’ye sığındı. Son Osmanlı Padişahı VI. Mehmet Vahdettin

8 Halifeliğe ise 18 Kasım 1922’de Osmanlı soyundan gelen Abdülmecit Efendi getirildi. Fakat Meclis Halife Abdülmecit Efendi’den, sadece Müslümanların Halifesi unvanını kullanmasını istedi. Abdülmecit Efendi

9

10

11 Lozan’a Katılan İsmet Paşa Başkanlığındaki Türk Heyeti

12 Konferans ilk günden itibaren uzun ve çetin tartışmalar içinde geçti…

13 MEHMET KÜÇÜKYILMAZ TARİH ÖĞRETMENİ

14 Maddeleri 1.Sınırlar: a.Batı Sınırı:Karaağaç bölgesi alınarak Meriç Nehri sınır kabul edilmiştir. b.Doğu Sınırı:Batum Rusya’ya bırakıldı c.Suriye Sınırı:1921 Ankara antlaşması’na tabii olacaktır. d.Irak Sınırı:Daha sonra’ya bırakıldı

15 2.Kapitülasyonların her türlüsü kaldırılmıştır
3.Boğazlar komisyonu kurulmuştur 4.Azınlıklar sorunu çözülmüş,bütün vatandaşlar Türk kabul edilmiştir. 5.Osmanlı borçları taksitlere bölünmüş,Duyun-u Umumiye kaldırılmıştır 6.Oniki ada İtalya’ya;İmroz, Bozcaada ve Tavşanlı adaları Türkiye’ye,diğerleri Yunanistan’a verilecekti. 7.Kıbrıs İngiltere’ye verilecek,Türkiye garantör devlet olacaktı.

16

17 Lozan’dan Sonraya Kalan Sorunlar
Musul sorunu: 1.Cemiyet-i Akvamın idaresine bırakılmıştır. 2.5 Haziran 1926 da Ankara antlaşması yapılarak.(İngiltere-T.C.Hükümeti) a.Musul Irak’a verilmiştir b. %10 petrol geliri 25 yıl süreyle Türkiye’ye verilecekti.

18 Yabancı Okullar Sorunu:T. C
Yabancı Okullar Sorunu:T.C.iç mesele saydığından Lozan’da görüşmemiştir.Milli Eğitimin denetimine bırakılacaktır.Tarih ve Coğrafya gibi dersler Türkçe okutulacaktı. Nüfus Mübadelesi Sorunu:1930 Türklerle Rumlar yer değiştirecekti.

19 Lozan’ın Sonuçları Türkiye Devleti, Dünya’daki yerini almıştır.
Misak-ı Milli gerçekleştirilmiştir Osmanlı devleti’nden kalan sorunlar çözülmüştür. İngiltere’nin Ortadoğu ile ilgili planları bozulmuştur. Hürriyet,bağımsızlık ve istiklalimiz kazanılmıştır. Günümüze kadar geçerliliğini devam ettirmektedir.

20 Gazi Mustafa Kemal’e göre Lozan Antlaşması:
“Türk milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastın çöküşünü ifade eden bir belgedir.”

21 DOĞRU - YANLIŞ D Saltanatın kaldırılmasından sonra Halifeliğe Abdülmecit Efendi getirilmiştir. Lozan Barış Antlaşması’nda Irak sınırı sorunu tam olarak çözülmüştür. Y Lozan Barış Antlaşması’nda Balkanlar’ın durumu görüşülmüştür. Y D 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiştir.

22 MEHMET KÜÇÜKYILMAZ TARİH ÖĞRETMENİ


"MEHMET KÜÇÜKYILMAZ TARİH ÖĞRETMENİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları