Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 PROJENİN KAPSAMI Bu çalışma, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ortaokul düzeyinde, ülke genelinde tüm ilköğretim okullarının 6’ncı, 7’nci ve 8’inci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 PROJENİN KAPSAMI Bu çalışma, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ortaokul düzeyinde, ülke genelinde tüm ilköğretim okullarının 6’ncı, 7’nci ve 8’inci."— Sunum transkripti:

1 1

2 2

3 PROJENİN KAPSAMI Bu çalışma, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ortaokul düzeyinde, ülke genelinde tüm ilköğretim okullarının 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecektir. Proje çalışması, ilköğretim matematik ve fen bilimleri müfredatlarında yer alan konularda yapılacak araştırma projelerini kapsamaktadır. Bu nedenle, uygulama projeleri (teknoloji, tasarım vb.) değerlendirmeye alınmayacaktır. 3

4 4

5 Ankara’da Final Sergisinin Düzenlenmesi (06-07 Mayıs 2014)) Bölge Sergileri Düzenlenmesi ve Final Sergisine Katılacak Projelerin Belirlenmesi (08-09-10 Nisan 2014 ) Projelerin Bölge Bilim Kurullarınca Değerlendirilmesive Bölge Sergisine Katılacak Projelerin Belirlenmesi (24 Şubat-14 Mart 2014) Projelerin Bölge Düzeyinde Bölge Çalışma Gruplarınca Değerlendirilmesi (17 Şubat- 21 Şubat 2014)) Projelerin İl Düzeyinde İl Çalışma Gruplarınca Değerlendirilmesi (27 Ocak-14 Şubat 2014) Başvuru Formunun Okul Müdürlüklerince Onaylanması (En son onaylama tarihi 24 Ocak 2014) Başvuru Formunun Doldurulması (23 Eylül 2013- 17 Ocak 2014) PROJE TAKVİMİ 5

6 Proje başvuruları 23 Eylül 2013 tarihinde başlayacak olup proje çalışmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve duyurular http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim/adresinde ki proje web sayfasında yer almaktadır. http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim/ PROJE BAŞVURUSU 6

7 Proje Çalışması ile ilgili olarak; Proje kılavuzu basılı olarak okullarımıza gönderilmeyecek, yalnızca internet üzerinden ulaşılabilecektir. Proje başvuru işlemleri internet ortamında yapılacaktır. Başvuru formuna proje web sayfasından ulaşılabilecektir. Proje başvuruları, projeler hazırlanıp sonuçlandırıldıktan sonra başvuru formu doldurularak yapılacaktır. Başvuru işlemleri tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek, yazılı evrak biçiminde çıktı alınmayacaktır. 7

8 Elektronik ortamda yapılan başvurular öğrencilerin öğrenim gördüğü kurum/okul müdürlüğü tarafından yine elektronik ortamda onaylanacaktır. Kurum/okul müdürlükleri tarafından onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğrenciler tek başlarına veya iki kişilik (en fazla iki kişi) gruplar hâlinde proje hazırlayabileceklerdir. Öğrenciler, hazırlayacakları projeler için 1 (bir) danışman öğretmen seçeceklerdir. 8

9 Her okul, birden fazla proje ile çalışmaya katılabilecektir. Projeyi hazırlayan öğrenci sayısının 1’den fazla olması durumunda her iki öğrencinin de aynı okulda öğrenim görüyor olması gerekmektedir. Proje başvuru formunun eksiksiz ve hatasız doldurulmasından proje danışman öğretmeni sorumludur. 9

10 . SONUÇLARIN ÖĞRENİLMESİ Projeleri hazırlayan öğrenci ve danışman öğretmenler, il düzeyindeki proje değerlendirme sonuçlarını www.ankara.meb.gov.tr sayfasından, bölge düzeyindeki proje değerlendirme sonuçlarını da yine aynı sayfadan öğrenebileceklerdir. www.ankara.meb.gov.tr 10

11 12 Bölge Merkezinde 08-10 Nisan 2014 tarihlerinde bölge sergileri düzenlenecektir. Sergi esnasında BBK üyeleri, proje değerlendirmelerini görüşmeler yoluyla yapacaklardır. Öğrenciler, projelerin değerlendirilmesinde kullanmak üzere fotoğraf, video, grafik, şekil, tablo vb. araçları kullanarak en fazla 5 dakikalık bir sunum hazırlayacaktır. 11

12 PROJE ÇALIŞMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Bu çalışmaya, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ülke genelinde tüm ilköğretim kurumlarının (ortaokulların) sadece 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecektir. 12

13 Projeler İlköğretim Matematik ve Fen Bilimleri müfredatlarında yer alan bilgi ve konularla ilgili yapılacak araştırma projelerini kapsamaktadır. Çalışmalar müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olmalıdır. Bu nedenle, uygulama ve tasarım projeleri (teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler gibi) değerlendirmeye alınmayacak, araştırma projeleri değerlendirilecektir. 13

14 Öğrenciler tek başlarına veya iki kişilik gruplar hâlinde proje hazırlayabileceklerdir.  Öğrenciler, hazırlayacakları projeler için 1 (bir) danışman öğretmen seçeceklerdir.  Her okul, birden fazla proje ile çalışmaya katılabilecektir. 14

15 Öğrenciler, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarının sadece birinden 1 (bir) proje ile çalışmaya katılabilirler.  Projeyi hazırlayan öğrenci sayısının 1’den fazla olması durumunda her iki öğrencinin de aynı okulda öğrenim görüyor olması gerekmektedir.  Danışman öğretmen en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilecektir. 15

16 İl Çalışma Gruplarınca Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri  Hazırlanan projenin teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler olmaması,  Proje konusunun matematik ve fen bilimleri kapsamında olması,  Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,  Konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçların tam, açık anlaşılabilir biçimde ifade edilmiş olması,  Konunun daha önce aynı biçimde ve yöntemle çalışılmamış olması (proje bankası, ilgili literatür ve internetten yararlanılacaktır),  Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması,  Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması,  Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması. PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 16

17 BÖLGE ÇALIŞMA GRUPLARINCA KULLANILACAK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Konunun daha önce aynı biçimde, yöntemle çalışılmamış olması (Proje bankası, ilgili literatür ve internetten yararlanılacaktır.), Konu, amaç, hedef, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçlar arasındaki bütünsellik, Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması, Sonuca ulaşabilme yeterliği, Toplumsal ve ekonomik bir yarar sağlaması, Kaynak taraması, Uygulanabilirlik. Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması. Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın bire bir aynısı olmaması, 17

18 BİLİM KURULLARI TARAFINDAN KULLANILACAK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Özgünlük ve yaratıcılık, Kullanılan bilimsel yöntem, Tutarlılık ve katkı, Yararlılık (Ekonomik, sosyal, akademik, …), Uygulanabilir veya kullanışlı olması, Kaynak taraması, Sonuç ve açıklık, Özümseme ve hâkimiyet. Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması. Bu ölçütler doğrultusunda projelere ilişkin verilen kararlar kesindir. İtiraz edilemez. 18

19 Belirtilen güvenlik uyarılarına aykırı biçimde hazırlanan projelerin başvurusu kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler değerlendirme dışında tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır. Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik, kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler değerlendirme dışında tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır. GÜVENLİK UYARILARI 19

20 Hayvan deneyi içeren projeler yürütmeyi planlayan öğrenciler; deneylerinde öncelikle, omurgalı hayvanlar kullanmak yerine olası tüm diğer alternatifleri gözden geçirmelidir. Önerilen bazı alternatifler aşağıda verilmiştir: Omurgasız hayvanlar (örneğin, protozoa, planaria, böcekler) Bitkiler, mantarlar ve mayalar, Hücre ve doku kültürleri, Mikroorganizmalar, Matematik ya da bilgisayar modelleri. GÜVENLİK UYARILARI 20

21 Yine de omurgalı hayvanlar içeren deneyler yapılacaksa aşağıdaki kurallara uymak zorunludur. Projeler; a) Hayvanların öldürülmesini, vücudunda herhangi bir kesi yapılmasını, herhangi bir uzvunun ya da dokusunun vücuttan ayrılmasını (kan alma dahil) gerektiren; b) Hayvanlara ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen (örneğin çeşitli bitki özütleri) tehlikeli ve yabancı maddelerin verildiği; c) Hayvanların aç ve/veya susuz bırakıldığı, hayvanların acı ve eziyet çekmesine neden olan, onlara rahatsızlık veren ve sağlığını tehdit eden deneyleri içeremez. Bu kapsamdaki projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir. GÜVENLİK UYARILARI 21

22 Bunların dışında, gözleme bağlı (örneğin hayvanın doğal yaşama ortamında gerçekleşen ve hayvana müdahale edilmeyen davranış deneyleri) ya da hayvanın çeşitli fiziksel özelliklerinin (örneğin yaş, boy, ağırlık, renk, metabolik hız vb.) ölçülmesini ya da atıklarının analizini içeren deneyler kabul edilebilir. GÜVENLİK UYARILARI 22

23 Bu deneylerde kullanılacak hayvanlar, düzenli, sağlık ve hijyen koşullarına uygun üretim-bakım yapan merkez ya da laboratuvarlardan sağlanmalı ve bu durum mutlaka belgelenmelidir. Hastalık (özellikle insana bulaşan) taşıdığı bilinen ya da böyle olduğundan şüphe edilen hayvanlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Hayvan deneyi içeren projelerin yukarıdaki koşullara uygunluğu konusunda karar yetkisi bilim kurullarına aittir. İnsan deneyleri içeren projeler yapmayı planlayan öğrenciler aşağıdaki kurallara uymak zorundadır. İnsanlardan kan almayı ya da herhangi bir madde vermeyi gerektiren deneyler ile önceden alınmış ve depolanmış insan kanıyla yapılan deneyler içeren projeler yapılmamalıdır. GÜVENLİK UYARILARI 23

24 İnsanı içeren deneyler, aşağıdakilerle sınırlıdır: a) Birey ya da grup davranışlarını ölçmeye yönelik deneyler (denekleri rahatsız edici ya da onlara zarar verici koşullar altında olmayan), b) Doğal duyusal uyarılara (ışık ya da ses gibi) verilen tepkilerin ölçülmesi, c) Saç teli ya da damak/yanak içi epitel döküntüsü örnekleriyle yapılan DNA analizi deneyleri. GÜVENLİK UYARILARI 24

25 İnsan içeren deneylerin kabul edilebilmesi için denek olarak kullanılacak kişi/kişilerin deney hakkında önceden ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi, denek olmayı kabul ettiğine dair yazılı onayı (çocuk denekler için bu onay ebeveynlerinden alınmalıdır) ile çalışma için destek alınan kurumun etik kurulunun yazılı izni gereklidir. İlaç, parfüm, krem, sabun vb. ürünlerin üretiminin uzun süreli çalışmalar gerektirmesi, bu tür maddelerin dermatolojik testlerinin yapılmasının zorunlu olması ve insanlara zarar verme ihtimalinin olması nedeniyle bu kapsamdaki projeler kabul edilmeyecektir. GÜVENLİK UYARILARI 25

26

27 Proje Bankası (http://basvurular.meb.gov.tr/bubenimeserim/projebankasi.aspx 27

28 Proje Bankası (http://basvurular.meb.gov.tr/bubenimeserim/projebankasi.aspx) 28

29 MO54 74239057760 İLK DEFA PROJE GİRİLİYORSA

30 505 215 08 45

31 505 215 08 45

32

33

34 Tunç sk. No:1 2325469825555 Murat Köseoğlu 8 312 863 48 18

35

36

37 TOPRAK SOLUCANININ ORGANİK TARIMDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

38 Proje Amacı: AMACIMIZ TOPRAK SOLUCANLARI VE YAŞADIKLARI TOPRAKTAKI ETKINLIKLERININ TARIM ÜRÜNLERINDE ETKISINI GÖZLEMLEMEK. Proje Hedefleri: PROJEMIZIN HEDEFI TOPRAK SOLUCANLARININ FAYDALI YANLARINI TARIMSAL FAALIYETLERDE KULLANARAK ORGANİK TARIMIN YAPILMASINI VE EKONOMIK AÇIDAN ÜLKEMIZ TARIMINA KATKIDA BULUNMAYI HEDEFLEMEKTEYIZ Gerçekleştirilen Faaliyetler: PROJEMIZI GERÇEKLEŞTIRIRKEN TOPLADIĞIMIZ SOLUCANLARI NEMLİ TOPRAK IÇERISINDE UZUN SÜRE BEKLETTIK. EŞİT KOŞULLARDA İKİ SAKSIDAN BİRİNE SOLUCANLARIN YAŞADIĞI TOPRAKTAN 500GR BİR SAKSIYA, DIĞERINE 500GR NORMAL TOPRAK KOYARAK 50 ŞER BUĞDAY KOYDUK VE SULAMA YAPTIK. SONUÇTA SOLUCAN GÜBRESI IÇEREN TOPRAKTAKI BUĞDAYLAR KONTROL GRUBUNA GÖRE DAHA HIZLI ÇIMLENDİ VE DAHA VERİMLİ BÜYÜDÜLER Kullanılan Yöntemler: PROJEMIZ DENEYSEL BIR YÖNTEMLE YAPILMISTIR. 1 DENEY GRUBU VE 1 DE KONTROL GRUBUMUZ VARDIR. DENEY GRUBUMUZA 500GR 10 SOLUCANIMIZIN YAŞADIĞI TOPRAKTAN ALINAN NUMUNE KONULMUŞ, KONTROL GRUBUMUZA NORMAL 500GR TOPRAK KONULMUSTUR. HER SAKSIYA 50ŞER BUĞDAY TOHUMU ATILMIŞ, ÇIMLENME SAYILARI VE ORTALAMA KÖK GÖVDE UZUNLUKLARI HESAPLANMIŞTIR

39 Kullanılan Yöntemler: PROJEMIZ DENEYSEL BIR YÖNTEMLE YAPILMISTIR. 1 DENEY GRUBU VE 1 DE KONTROL GRUBUMUZ VARDIR. DENEY GRUBUMUZA 500GR 10 SOLUCANIMIZIN YAŞADIĞI TOPRAKTAN ALINAN NUMUNE KONULMUŞ, KONTROL GRUBUMUZA NORMAL 500GR TOPRAK KONULMUSTUR. HER SAKSIYA 50ŞER BUĞDAY TOHUMU ATILMIŞ, ÇIMLENME SAYILARI VE ORTALAMA KÖK GÖVDE UZUNLUKLARI HESAPLANMIŞTIR Ulaşılan Sonuçlar: PROJEMIZ SONUCUNDA DENEY GRUBUMUZDA ÇIMLENME SAYISI 3.GÜN 12, 5.GÜN 25, 7.GÜN 35 ŞEKLİNDE IKEN KONTROL GRUBU 3.GÜN 9, 5.GÜN 18, 7.GÜN 22 ADET BUĞDAYDA ÇIMLENME GÖZLEMLENMIŞTIR. BURADAN SOLUCANLARIN YAŞADIĞI TOPRAKTAN ALINAN NUMUNEDE BİTKİ YETIŞTIRILMESI DAHA HIZLI VE VERIMIN YÜKSEK OLDUĞU SONUCUNA ULAŞILMIŞTIR. Sonuçların Değerlendirilmesi: PROJEMIZDE UYGULADIĞIMIZ TOPRAK SOLUCANIN YAŞADIĞI TOPRAKTAN ALINAN ÖRNEKTE BITKILER IÇIN ÖNEMLI BAZI MADDELERIN OLDUĞU BELLIDIR. BUNLARIN NE OLDUĞU ÜZERINE ARAŞTIRMALAR YAPILARAK TARIMDA FARKLI BITKILER ÜZERİNE ÇALIŞILMASI DAHA ISABETLI OLABILIR. YINE TOPRAK SOLUCANLARIN DIŞKILARI ILE ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI ÇAĞIMIZA DAMGASINI VURACAKTIR. İlgili Literarür (Kaynak) Taraması: 1-HTTP: / / TR.WIKIPEDIA.ORG / WIKI / HALKAL% C4% B1_SOLUCANLAR 2-WWW.BAHCESEL.COM/FORUMSEL/SERA-TOPRAGI-KITABI/19801-TOPRAGIN-BIYOLOJIK- OZELLIKLERI / 3-HTTP: / / WWW.AJANSBIR.COM/HABER-35505--- SOLUCAN_GUBRESI_ILE_TARIMDA_YUZDE_50_LIK_VERIM_ARTISI.HTML

40 Projenin Takvimi: PROJEMIZ 4 HAFTA SÜRMÜŞTÜR.1 KAYNAK TARAMASI, 1 HAFTA SOLUCANLARIN TOPLANMASI VE BEKLETILMESI 1 HAFTA TOHUMLARIN EKILMESI VE ÖLÇÜMLERIN YAPILMASI 1 HAFTA PROJENIN YAZILMASI IÇIN HARCANMIŞTIR. Proje Bütçesi: PROJEMIZIN BÜTÇESI 5 TL’DIR. SAKSI VE TOPRAK IÇIN HARCANMIŞTIR. UCUZ BİR BÜTÇEYE SAHİP ANCAK ÇIĞIR AÇABILECEK BIR NITELIĞE SAHIPTIR. Destek Alınan Kişi ve Kurumlar: PROF. DR. İSMAİL KOCAÇALIŞKAN DUMLUPINAR ÜNV. FEN-EDEBIYAT FAK. BIYOLOJI BÖL DOÇ.DR.TAHIR ATICI GAZİ ÜNV. EGITIM FAK. BIYOLOJI BÖL.

41

42

43

44

45

46

47 2010000026 İKİNCİ KEZ PROJE GİRİLİYORSA

48

49 OKUL/KURUM ONAY İŞLEMLERİ (http://basvurular.meb.gov.tr/bubenimeserim/kurumlogin.aspx 49

50 50 Ders dışı eğitim çalışmaları okulda bir ders yılında okutulacak toplam ders saati sayısının %5’ini geçemeyecektir. Örneğin: on altı sınıflı ve her sınıfı iki şubeden oluşan bir ilköğretim okulunda tüm derslerden her şubede haftada otuz saat ders okutulduğu varsayıldığında, otuz iki hafta sürecek bir ders yılında o okulda 16x2x30x32=30720 saat ders okutulacaktır. Bunun %5’i olan 1536 ders saati, ders dışı eğitim çalışmaları için azami olarak kullanılabilecek ve bu kapsamda görev alacak öğretmenlerin tamamı için en fazla bu miktarda ek ders ücreti ödenebilecektir. PROJE EGZERSİZ ÜCRETİ

51 Ekip üyeleri: SONER OFLAZ Adres: SİNCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Tel: 2695447/151 e-mail: soner.oflaz@gmail.com ULUSAL PROJELER EKİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 51


"1. 2 PROJENİN KAPSAMI Bu çalışma, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ortaokul düzeyinde, ülke genelinde tüm ilköğretim okullarının 6’ncı, 7’nci ve 8’inci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları