Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 KONU VE AMAÇ: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının hızlandırılması amacıyla 2012 yılında TR83 Bölgesi İnovasyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " KONU VE AMAÇ: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının hızlandırılması amacıyla 2012 yılında TR83 Bölgesi İnovasyon."— Sunum transkripti:

1

2  KONU VE AMAÇ: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının hızlandırılması amacıyla 2012 yılında TR83 Bölgesi İnovasyon Stratejisi Eylem Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan bu plan çerçevesinde 04 Haziran 2014 Çarşamba tarihinde Tokat ili Cumhuriyet Meydanı Alanı’nda “Bölgesel İnovasyon Yarışması ve Proje Pazarı” düzenlenecektir.

3 Düzenlenecek etkinliğin ana teması toplumsal hayata yenilik olarak belirlenmiştir. Bu ana temaya uygun olarak aşağıdaki konular öncelikli olarak değerlendirilmektedir: Sağlıklı toplumsal yaşam Temiz çevre ve enerji verimliliği Dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılımı Şehir yönetiminde yenilikçi yaklaşımlar Toplumsal hayatı kolaylaştırıcı teknoloji kullanımı

4  KİMLER KATILABİLİR: Yarışmaya Amasya, Çorum,Samsun ve Tokat illerinde ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler katılabilir. Her katılımcı en fazla 1 adet eserle katılabilir ve bir eser en fazla 2 öğrenci tarafından hazırlanabilir. Bir öğretmen istediği kadar projeye danışmanlık yapabilir.

5  TEKNİK KOŞULLAR: Öğrenciler yarışmaya aşağıdaki şekillerde katılabilir: Fikrini kağıda yazarak, Model-maket yaparak (Boyut sınırı belirlenmemiştir), Poster hazırlayarak (Ebat en fazla 50x70cm olmalı), Denek düzeneği hazırlayarak, Üç boyutlu çizim yaparak vs.

6  BAŞVURU KOŞULLARI: Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formuna ve iş bu şartnameye http://www.oka.org.tr/inovasyon.asp adresinden erişilebilir. http://www.oka.org.tr/inovasyon.asp

7

8

9 Yarışmaya katılmak isteyenlerin başvuru formunu son başvuru tarihi olan 18/04/2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar OKA web sitesi üzerinden elektronik ortamda tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan veya posta, kargo vb. yollarla iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru formu ile birlikte proje ile ilgili en fazla 3 adet tanıtıcı fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

10 Başvuru formunda belirtilecek bütün bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu başvuru sahibine aittir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir. Benzeri yarışmalarda (TÜBİTAK, Bu Benim Eserim vb.) finale kalan ve ödül alan projeler ile yapılan başvurular değerlendirme dışı kalacaktır.

11  ÖDÜL: Yarışmada başarılı bulunacak projelere verilecek ödüller Ajans tarafından belirlenecek ve http://www.oka.org.tr/inovasyon.asp adresinde duyurulacaktır. http://www.oka.org.tr/inovasyon.asp

12  DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE YÖNTEM: Yarışmaya katılan eserlerin yukarıda belirtilen öncelikli konulardan birini ele alarak ana temaya katkı sağlayacak yenilikçi öneriler/çözümler geliştirilmesi beklenmektedir. Sunulan eserler; BİLİMSELLİK, YAKLAŞIM, UYGULANABİLİRLİK ve GENEL SUNUM açısından değerlendirilecektir.

13 1. Ön Değerlendirme: Elektronik ortamda başvuruların alınmasının ardından Bölge illerinde MEM temsilcisi,1 Üniversite temsilcisi, 1 YDO uzmanı, 1 PPKB Uzmanı’ndan Ön Değerlendirme Komisyonları oluşturulacaktır. Bu komisyonlar, başvuruları başvuru formları ve fotoğraflar üzerinde değerlendirerek her il için ortaokul ve lise düzeyinde 10’ar projeyi başarılı, 5’er adet projeyi yedek olarak belirleyecektir. Komisyonlar değerlendirme tutanaklarını en geç 30 Nisan 2014 tarihinde Ajans’a sunacaklardır.

14 2. Ön Değerlendirme sonuçları ve yarışmacı olarak seçilen 80 projenin listesi 02 Mayıs 2014 tarihinde www.oka.org.tr/inovasyon.asp adresinde başvuru sahiplerine duyurulacaktır. www.oka.org.tr/inovasyon.asp

15 3. Jüri Değerlendirmesi: Ön Değerlendirme Komisyonları tarafından “Başarılı” olarak belirlenen projelerin değerlendirmesini yapmak üzere OKA temsilcisi, MEB temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi, Üniversite temsilcisinden jüri heyeti oluşturulacaktır. Jüri üyeleri başvuru formları ve fotoğraflar üzerinde yaptıkları değerlendirmelerine ilave olarak etkinlik günü yapacakları değerlendirmenin ardından ortaokul ve lise kategorilerinde her il için 1’er başarılı proje belirleyecektir.

16 4. Ödül Töreni: Jüri üyelerince belirlenerek Ajans’a iletilen başarılı proje sahiplerine etkinlik gününde düzenlenecek törenle ödülleri takdim edilecektir.

17 Sorularınız İçin:  Atakum İlçe MEM AR – GE Birimi  Samsun İl MEM AR – GE Birimi (Kazım AYGÜN)  OKA Proje Temsilcisi: Meltem YILMAZ Tel: (0 362) 431 24 00 – Dahili (2020)


" KONU VE AMAÇ: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının hızlandırılması amacıyla 2012 yılında TR83 Bölgesi İnovasyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları