Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A.PROJENİN AMACI Bu projede öğrencilerin gözlem, sorgulama, araştırma ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmek ve ilerleyen bilime ayak uydurabilmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A.PROJENİN AMACI Bu projede öğrencilerin gözlem, sorgulama, araştırma ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmek ve ilerleyen bilime ayak uydurabilmek."— Sunum transkripti:

1

2

3 A.PROJENİN AMACI Bu projede öğrencilerin gözlem, sorgulama, araştırma ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmek ve ilerleyen bilime ayak uydurabilmek için zihinsel süreç becerileri kazanması, öğrencilerin yaratıcılığını kullanarak eğitim materyali hazırlaması ve bu şekilde öğrenme- öğretme sürecinde etkin olarak rol alması amaçlanmaktadır.

4 B. PROJENİN HEDEFLERİ Öğrencilerin; Öğrenmeye aktif olarak katılması, Yaparak- yaşayarak öğrenmesi, Görsel- işitsel, dokunsal vb. materyal hazırlama becerilerini kazanması Geri dönüşüme teşvik olması hedeflenmektedir.

5 C. PROJENİN GEREKÇESİ Öğrenme- öğretme etkinlikleri sırasında öğrencinin öğrenmesi ve öğretmenin etken bir öğretim sağlayabilmesi için bilgilerin kavratılmasında, üzerinde gözlem ve araştırma yapmada kullanılan her türlü öğretme ve öğrenme yardımcısına eğitim aracı denir. Öğrenci materyali hazırladığında hem öğrenme- öğretme sürecine aktif olarak katılarak konuyu daha iyi kavrar; hem de akranlarının daha iyi anlamasını sağlar.

6 Bir malzemenin öğretim ortamında etkili bir araç olarak kullanılabilmesi için öncelikle amacına uygun olarak hazırlanmış olması gerekir. Bunun için de öğrenmenin nasıl gerçekleştiği anlaşılmalıdır. Edgar Dale’nin “Yaşantı Konisi” adını verdiği sınıflama, eğitim yaşantılarını düzenlemede yararlanılabilecek elverişli bir modeldir.

7

8 Dale’nin yaşantı konisinden yola çıkarak öğretim ortamının düzenlenmesinde ve öğretim materyallerinin hazırlanmasında şu dört temel ilke göz önünde tutulmalıdır: 1. Öğrenme işlemine katılan duyu organı sayısı ne kadar fazla ise, o kadar iyi öğrenilir ve öğrenmeler o kadar kalıcı olur, geç unutulur. 2. En iyi öğrenilen şeyler kendi kendine yapılarak öğrenilen şeylerdir. 3. En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru gidilendir. 4. Birey kendi kendine başkalarının yardımıyla öğrendiğinden daha çok ve iyi öğrenir.

9 Yaşantı konisi çiziminden; öğrenilenlerin basitten karmaşığa, somuttan soyuta çok sayıda duyu organı ile edinilenden az sayıda duyu organıyla edinilene doğru sıralandığı anlaşılmaktadır. Alt öğrenme gruplarına doğru gidildikçe öğrenme ortamında içerik, giderek daha basit algılanacak şekilde, somutlaştırılarak hazırlanmalı; mümkün olduğunca daha fazla duyu organına hitap edecek şekilde öğrenciye sunulmalıdır. Öğrenme işlemine katılan duyu organı sayısı ne kadar fazla ise; içerik somuttan soyuta, basitten karmaşığa bir aşamalılık sırası izlenerek ne ölçüde sunuluyorsa, yaparak- yaşayarak öğrenmeye ne kadar önem veriliyorsa öğretme ve öğrenme ortamındaki eğitim- öğretim süreci de o oranda etkili olur; öğrenilenler o oranda kalıcı hale gelir.

10 Yapılan birçok araştırma bu dört olguyu kanıtlar nitelikte bulgular ortaya koymuştur. Örneğin zaman sabit tutulmak üzere insanlar, okuduklarının yalnızca %10’nu, işittiklerinin %20’sini, gördüklerinin %30’unu, hem görüp hem işittiklerinin %50’sini, söylediklerinin %70’ini, hem yapıp hem söylediklerinin ise %90’ını hatırlayabilmektedirler (K.Çilenti 1994).

11 D. PROJENİN KAPSAMI Proje 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfları kapsayacak şekilde tüm ilköğretim öğrencilerinin katılabilecekleri eğitim materyali hazırlamaya yönelik bir projedir. 1. Kategori’de 4 ve 5. sınıflar Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Matematik olmak üzere 4 ayrı alanda başvuru yapılabilecektir. 2. Kategori’de 6, 7 ve 8. sınıflar Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Matematik olmak üzere 4 ayrı alanda başvuru yapılabilecektir.

12 Projeye katılacaklar öğretimde aktif olarak kullanılabilecek bir materyal tasarlayacaklar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimine ait “http://ankara.meb.gov.tr/sistem/arge/yurutule nprojeler.html” web adresinde verilen başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak ogrenmekelimde@gmail.com adresine formu ekleyerek başvuru yapacaklardır. E. UYGULAMA SÜRESİ 14 Ekim 2011- 26 Aralık 2011

13 Projenin Akış Şeması Başvuruların Başlangıç ve Bitişi 14 Ekim 2011 – 02 Aralık 2011 Projelerin Değerlendirilmesi 05 Aralık 2011 – 16 Aralık 2011 Sonuçların Açıklanması 19 Aralık 2011 Projelerin Sergilenmesi ve Ödül Töreni 26 Aralık 2011

14 2. BÖLÜM A.GENEL BİLGİLER Proje Çalışması ile ilgili olarak; Proje kılavuzuna ve başvuru formuna internet üzerinden ulaşılabilecektir. Projeyi en az bir, en fazla iki öğrenci hazırlayabilecektir. Her projenin mutlaka bir danışman öğretmeni olacaktır. Okullar ve öğrenciler istediği sayıda proje ile çalışmaya katılabilecektir.

15 B. SONUÇLARIN DUYURULMASI Proje değerlendirme sonuçları Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Ulusal Projeler birimine ait “http://ankara.meb.gov.tr/sistem/” web sayfasından öğrenilebilecektir.

16 3. BÖLÜM A. UYGULAMA BASAMAKLARI a.Başvuru İşlemleri Başvuru formu Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması adı altında internette yayımlanmaktadır. Başvuru formu eksiksiz doldurularak ogrenmekelimde@gmail.com adresine en geç 2 Aralık 2011 saat: 17.00’ye kadar eklenip, gönderilmelidir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

17 b. Projelerin Değerlendirilmesi Başvurular tamamlandıktan sonra 5 Aralık- 16 Aralık 2011 tarihleri arasında değerlendirilip sergiye davet edilen projeler 19 Aralık 2011 tarihinden itibaren İl Millî Eğitim Müdürlüğünün web sayfasında ilan edilecektir. Her öğrencinin proje çalışması kategorisine göre, başvuru yaptığı alanda değerlendirilecektir.

18 Belirlenen kriterlere göre her ilçeden 3 öğrenci seçilecektir. Seçilen öğrencilerden il seçim komisyonunda yer alacak 10 öğrenci belirlenecek ve her gün belirlenen öğrencilerden 2’si komisyonda 1 gün çalışacaktır. İl seçim komisyonunda öğretmenlerin değerlendirmesi İl Ar-Ge tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılacaktır.

19 c. Projelerin Sergilenmesi 26 Aralık 2011 tarihinde düzenlenecek olan sergide öğrenciler, hazırladıkları proje çalışmalarını stantları başında materyal ve proje posterleri ile birlikte tanıtacaklardır. d. Ödül Töreni Proje sergisinin tamamlanmasının ardından aynı gün düzenlenecek ödül töreninde, tüm proje sahiplerine “Katılım Belgesi” verilecektir. Ayrıca her kategoride 1., 2. ve 3. belirlenecektir. Öğrenci ve danışman öğretmenler ödüllendirilecektir.

20 C. GÜVENLİK UYARILARI Proje çalışmalarında uyulması gereken güvenlik kuralları aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen güvenlik uyarılarına aykırı biçimde hazırlanan projelerin başvurusu kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/ edeceği düşünülen projeler değerlendirme dışında tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır. Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik, kanserojen vb. maddeler içeren projeler değerlendirme dışında tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır.

21 D. PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Projelerin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen ölçütler kullanılacaktır: Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması, Projenin adı, amacı, hedefleri, yapılan faaliyetler ve elde edilen sonuçlar arasındaki bütünsellik, Sonuca ulaşabilme yeterliği, Toplumsal ve ekonomik bir yarar sağlaması, Kaynak taraması, Özgünlük ve yaratıcılık, Kullanılan bilimsel yöntem, Uygulanabilir veya kullanışlı olması, Bu ölçütler doğrultusunda projelere ilişkin verilen kararlar kesindir. İtiraz edilemez.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63


"A.PROJENİN AMACI Bu projede öğrencilerin gözlem, sorgulama, araştırma ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmek ve ilerleyen bilime ayak uydurabilmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları