Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Tahsin Erman Ç.Ü Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ab.D, Adana

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Tahsin Erman Ç.Ü Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ab.D, Adana"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Tahsin Erman Ç.Ü Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ab.D, Adana
KİBAS Doç. Dr. Tahsin Erman Ç.Ü Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ab.D, Adana

2 İntrakranial basınç; kafa içi boşluğunu dolduran BOS, kan ve nöral doku hacimleri arasındaki ilişki olarak tanımlanabilir Bu ilişki Monroe-Kellie eşitliği ile ifade edilebilir KİB: VBOS + VKAN +VBEYİN

3 Monroe-Kellie eşitliği
Beyin ml %80 Kan ml %10 BOS ml %10

4 Serabral Kan Akımı 55-60 ml/100g nöral doku/dakika
gri madde: 75 ml/100 g/dk ak madde: 45 ml/100 g/dk Düzenleyen en önemli faktör SPP=Ortalama arteryel basınç - Kafa içi basıncı Ortalama arteryel basınç=diastolik+1/3 sistolik

5 İntrakranial BOS miktarı, üretimin sabit olması halinde bile KİB değişikliklerine bağlı olarak değişen emilim hızı nedeniyle sürekli değişir Venöz kan miktarı kafa içi ve intratorasik basınçtan etkilenir (pasif drenaj hızı) Arteryel kan hacmi, CO2 parsiyel basıncından ve otoregülasyondan etkilenir

6 Normal KİB Erişkinler yada büyük çocuklarda 10-15 mm Hg
Küçük çocuklarda 3-7 mm Hg İnfantlarda 1,5-6 mm Hg

7 KİBAS Nedenleri İntrakranial kanamalar, İntrakranial kitleler,
Beyin ödemi, Hidrosfali

8

9

10

11

12

13 Cushing Triadı Hipertanyiyon Bradikardi Solunum Bozukluğu

14 KİBAS Basınçtaki değişiklik üç faktöre bağlı;
1.Hacimdeki değişmenin hızı 2.Hacimdeki değişikliğin miktarı 3.Kafa içi komplians

15 KİBAS’IN KOMPANSE EDİLMESİ
İlk olarak subaraknoid sisternalarda BOS miktarı azalır. BOS veya venöz kan normalden daha fazla miktarda kafaiçi boşluğundan dışarı kaçar Bunu fizyolojik sınırlar içerisinde beyin kan akımında azalma izler

16 Bu değişiklikler ile 50-100 ml’lik bir hacim kompanse edilebilir
Bu kompansatuar mekanizmaların sınırları aşıldığında intrakranial volümdeki küçük miktarlardaki artışlar intrakranial basınçta aşırı derecelerde yükselme ile sonuçlanır ve serebral perfüzyon basıncında azalma ortaya çıkar

17 Serebral Perfüzyon Basıncı
KİB değerinin ortalama sistemik arteryel basınç değerinden çıkarılması ile elde edilir (SPB= OAB-ICP) Bu beyin dokusunun arteryel perfüzyon değeridir SPB > mm Hg sınırında tutmak gerekir KİB yükselir ise SPB düşer ve bunun sonucunda bilinç seviyesinde değişikliğe yol açan iskemi gelişir

18

19 Herniasyon Beyin sıkıştırılamaz bir organ olmasına rağmen “shift-itilme” olduğunda ilk olarak intrakranial hacimde belirgin bir azalma olur. Hasta için tehlikeli olan bu durum herniasyon olarak isimlendirilir

20 Herniasyon 1. Unkal herniasyon 2. Santral (transtentoryal herniasyon)
3. Singuler herniasyon 4. Yukarı doğru serebellar herniasyon 5. Tonsiller herniasyon

21 Tentoryal Herniasyon (Unkal Herniasyon)
Genellikle hızlı gelişen travmatik hematomlarda Supratentorial yer kaplayan lezyonlarda (özellikle tek taraflı temporal lob) Temporal lop-Hipokampal girus-Unkus-Tentoryum serbest kenarı-Mezensefalon

22 Okülomotor sinir (en erken değişmez bulgu)
Posterior serebral arter Üst beyin sapı Klinik olarak; lezyon tarafında okulamotor sinir paralizisi, karşı tarfta hemiparezi ve şuur kaybı

23 Santral (Transtentorial) Herniasyon

24 Falsiyan Herniasyon Singuler herniasyon-subfalsin herniasyon
Unilateral frontal bölge kitlelerinde Singulat girus

25 Tonsiller Herniasyon İnfratentorial kompartmanda büyüyen kitleler
Serebellar tonsiller-foramen magnum Medulla oblangatada bası Ani solunum arresti

26 KİBAS TEDAVİSİ 1- Yatak başını 30-45 derece yükseltmek
2- Juguler venlerin basısından kaçınılır-boyun pozisyonu 3- Hava yolonun açıklığının kontrolü 4- Hiperventilasyon- SKA’nı düşürür, intraserebral asidozu azaltarak serebral metabolizmayı artırır-PCO mm Hg

27 5- Sedatize edilir (örn. Fentanil 1-2 ml i
5- Sedatize edilir (örn. Fentanil 1-2 ml i.v, ve/veya ajite ise pankuronyum 3-5ml i.v) 6- Ozmotik terapi (mannitol 1g/kg, furosemide [BOS yapımını azaltır, OAB düşürür, serum osmolaritesi artırır], %3 NaCl) 7- Steroidler- deksametazon (yükleme 1 mg/kg, idame 0,25 mg/kg 6 saatte bir) 8- Sıvı kontrolü 9- Hipertansiyon var ise kontrolü

28 10- BOS direnajı 11- Yüksek doz barbitürat terapisi 12- Cerrahi


"Doç. Dr. Tahsin Erman Ç.Ü Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ab.D, Adana" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları