Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSKEMİ ve İNME Birsen İnce İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Birsen İnce İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSKEMİ ve İNME Birsen İnce İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Birsen İnce İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 İSKEMİ ve İNME Birsen İnce İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Birsen İnce İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

2 İnme tanımı Beyin damarlarında tıkanma veya kanama sonucu beynin bir bölgesinin geçici veya kalıcı olarak etkilenmesi nedeniyle ortaya çıkan bir klinik tablo, bir sendromdur.

3 İnme Tipleri Serebral infarkt: Serebral arteriyal damarlardaki kan akımının bozulması sonucu ortaya çıkar.

4 İnme Tipleri İntraserebral hematom: Serebral arteriyal damarların yırtılması sonucunda beyin dokusu içinde kan toplanmasıdır.

5 İnme Tipleri Subaraknoid Kanama: İntrakraniyal damarların daha çok çatallanma yerlerinde bulunan anevrizmaların yırtılması sonucu ortaya çıkar.

6 Fokal serebral disfonksiyon Geçici iskemik atak Yerleşmiş inme (strok) - serebral infarkt (% 85) - intraserebral hemoraji (% 10) - subaraknoid kanama (% 5) Geçici iskemik atak Yerleşmiş inme (strok) - serebral infarkt (% 85) - intraserebral hemoraji (% 10) - subaraknoid kanama (% 5)

7 Serebral dolaşım Karotis (anterior) ve vertebral (posterior) sistem Beyin; Vücut ağırlığının % 2 si kadardır Kardiyak akımın %15-20 ini alır Tüm vücut oksijeninin % 20 sini tüketir

8 Serebral iskemi İnfarkt merkezi (core) Penumbra Benign oligemi İnfarkt merkezi (core) Penumbra Benign oligemi

9 Beynin perfüzyon azalmasına cevabı CBF ( ml/gr/dk)metabolik olaylar 0.55-1.0normal 0.50protein sentezi azalır 0.35anaerobik metabolizma 0.20nörotransmitter salınımı 0.15hücresel yıkım

10 Serebral infarkt ve GİA etyolojisi Aterotrombotik Kardiyoembolik Küçük damar hst Diğer etyolojiler Etyoloji belirsiz

11 İnmenin etyolojik tanısında yardımcı inceleme metodları Rutin biyokimya Radyolojik görüntüleme (BT/MRI) Doppler ultrasonografi EKG/Ekokardiyografi Serebral anjiografi/MR anjiografi Rutin biyokimya Radyolojik görüntüleme (BT/MRI) Doppler ultrasonografi EKG/Ekokardiyografi Serebral anjiografi/MR anjiografi

12 Vasküler homeostaz anti-trombotik anti-enflamatuar anti-proliferatif anti-trombotik anti-enflamatuar anti-proliferatif pro-trombotik pro-enflamatuar proliferatif

13 Endotel disfonksiyonu Hipertansiyon (mekanik zorlama) Hiperkolesterolemi (okside LDL) Toksinler (sigara) Hiperglisemi (diabetes mellitus) Hipertansiyon (mekanik zorlama) Hiperkolesterolemi (okside LDL) Toksinler (sigara) Hiperglisemi (diabetes mellitus)

14 NO endotelin vazodilatasyon düzkas prolif. inh. trombosit agg. inh monosit adezyonu inh. LDL permeabilitesini azaltır anti-aterojen vazodilatasyon düzkas prolif. inh. trombosit agg. inh monosit adezyonu inh. LDL permeabilitesini azaltır anti-aterojen vazokonstriksiyon trombosit agg. artırır düzkas hücre proliferasyonunu artırır pro-aterojen vazokonstriksiyon trombosit agg. artırır düzkas hücre proliferasyonunu artırır pro-aterojen

15 Değiştirilebilir risk faktörleri Hipertansiyon Hiperkolesterolemi Sigara Fizik inaktivite Obezite Alkol Diabetes mellitus

16 Değiştirilemez risk faktörleri Yaş Cinsiyet Ailevi özellik Irk Yaş Cinsiyet Ailevi özellik Irk

17 Hipertansiyon İnmeden korunmak için hedef TA < 140/90 mm Hg Diabet varsa < 130/80 mm Hg İnmeden korunmak için hedef TA < 140/90 mm Hg Diabet varsa < 130/80 mm Hg

18 LDL Hedefleri LDL HedefiYüksek risk: <100 mg/dLKoroner kalp hastalığı Beyin damar hastalığı (ateroskleroz) <130 mg/dL Orta derecede yüksek risk:  2 risk faktörü *. <160 mg/dL Düşük risk: 0-1 risk faktörü

19 Alkol Kronik alkolizm ve aşırı içicilik bütün inme tipleri için risk faktörü HDL yi artırır, fibrinojen ve trombosit aktivitesini azaltır Kronik alkolizm ve aşırı içicilik bütün inme tipleri için risk faktörü HDL yi artırır, fibrinojen ve trombosit aktivitesini azaltır

20 Sigara Sigara dumanındaki toksik ürünler okside edici özelliktedir Sigara fibrinojen düzeyi ve trombosit agregasyonunu artırır HDL yi azaltır Her yaş ve cinsiyette, her ırk ve etnik grupta inme için risk faktörüdür Sigara dumanındaki toksik ürünler okside edici özelliktedir Sigara fibrinojen düzeyi ve trombosit agregasyonunu artırır HDL yi azaltır Her yaş ve cinsiyette, her ırk ve etnik grupta inme için risk faktörüdür

21 Fizik aktivite Plazma fibrinojen düzeyini azaltır Trombosit aktivitesini azaltır HDL düzeyini artırır Plazma fibrinojen düzeyini azaltır Trombosit aktivitesini azaltır HDL düzeyini artırır

22 Tedavi yaklaşımları Risk faktörlerine yönelik tedavi Trombosite yönelik tedavi (antiagregan tedavi) Damara yönelik tedavi (endarterektomi, anjioplasti/stent) Risk faktörlerine yönelik tedavi Trombosite yönelik tedavi (antiagregan tedavi) Damara yönelik tedavi (endarterektomi, anjioplasti/stent)

23 Risk faktörü ÖneriKanıt düzeyi Hipertansiyonilaç ve yaşam değ. I A Hiperlipidemistatin I A Sigarabırakılmalı I C Diyabet (tip I ve II)dm ve ht kontrolü I A Obezitekilo verme II C İnaktiviteegzersiz II C Alkolkes/sınırla I C Risk faktörlerine yönelik tedavi

24 Tedavi yaklaşımları Risk faktörlerine yönelik tedavi Trombosite yönelik tedavi (antiagregan tedavi) Damara yönelik tedavi (endarterektomi, anjioplasti/stent) Risk faktörlerine yönelik tedavi Trombosite yönelik tedavi (antiagregan tedavi) Damara yönelik tedavi (endarterektomi, anjioplasti/stent)

25 Antiagregan ilaçlar COX-I inhibitörü Aspirin (Asa) Fosfodiesteraz inhibitörleri Dipyradamole (Dp) Cilastazol ADP P2Y12 inhibitörü Ticlopidine (Tp) Clopidogrel (Cp)

26 Tedavi yaklaşımları Risk faktörlerine yönelik tedavi Trombosite yönelik tedavi (antiagregan tedavi) Damara yönelik tedavi (endarterektomi, anjioplasti/stent) Risk faktörlerine yönelik tedavi Trombosite yönelik tedavi (antiagregan tedavi) Damara yönelik tedavi (endarterektomi, anjioplasti/stent)

27 Revaskülarizasyon tedavileri 1- Karotis endarterektomisi (KEA) 1- Karotis endarterektomisi (KEA) 2- Anjioplasti/stent (KAS)

28 Karotis endarterektomisi Son 6 ay içinde GİA/inme geçiren hastada % 70-99 karotis darlığında önerilir

29 Anjioplasti/stent Stenoz >% 70, ancak KEA uygulanamıyorsa (teknik veya cerrahi risk nedeniyle), karotis stenti düşünülebilir

30 İnme önlenebilir tek nörolojik hastalıktır İstenilen kiloda olma Sağlıklı beslenme Düzenli egzersiz Sigara içmeme Ilımlı alkol kullanımı  Kardiyovasküler hst için risk azalması % 85 İstenilen kiloda olma Sağlıklı beslenme Düzenli egzersiz Sigara içmeme Ilımlı alkol kullanımı  Kardiyovasküler hst için risk azalması % 85


"İSKEMİ ve İNME Birsen İnce İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Birsen İnce İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları