Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TSE BULGULARI VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TSE BULGULARI VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ"— Sunum transkripti:

1 TSE BULGULARI VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

2 Uygun olmayan ürün hizmet prosedürü ana faaliyetler için kullanılır diğer kısımlarda DÖF kullanılması daha uygun olacaktır. uygun olmayan ürün hizmet prosedürü değiştirilecek ve prosedüre ana hizmetlerin ne olduğu kısmı da yazılacak. Bununla ilgili birimlere eğitim verilecek. Ardından yıllık programlarımızda belirtildiği üzere birim bazında akreditasyon süreci başlatılacak.

3 Üniversitenin süreçlerinin azaltılması, ana faaliyetler için süreçlerin belirlenmesi daha faydalı olacaktır. Ayrıca süreçlerin ölçülmesi gerekmektedir Stratejik plan hazırlıkları ile birim hedefleri de belirlenecek bu kapsamda birimlerin hedeflerine göre ana süreçleri de belirlenmiş olacak. Ayrıca hedeflerde gösterilen performans göstergeleri ile süreç ölçümlerinde kullanılacak olan performans göstergeleri aynı olduğunda Her yıl yayımlanan performans programı ile zaten otomatikman süreçleri de ölçmüş olacağız bunun için ayrıca bir süreç izleme formu oluşturup kullanabiliriz.

4 Yıllık kalite hedefleri birimlerle beraber oluşturulsun
yine stratejik plan hazırlanırken birim hedefleri de belirleneceğinden zaten her yıl bunlar arasından performans hedeflerini belirlememiz ile üniversitenin kalite hedeflerini de belirlemiş olacağız. Ayrıca ISO 2015 versiyonu risk hedefli olacağından yine plan hazırlıkları yapılırken ve hedefler belirlenirken risk analizi de yapılacağından bu kısımda yeni versiyona da uyum sağlamış olacağız. Ayrıca yıl sonlarında birimlerden isteyeceğimiz faaliyet raporları da birim performans sonuçları olarak üst yönetime sunulacak. Ancak Plan 2017 yılı için yapılacağından bu yıl birimlerden bir yıllık hedeflerini isteyeceğiz ve bu yıl bu hedefler üzerinden çalışacağız.

5 Kalite El Kitabı tasarı kısmı daha zenginleştirilsin
Ders planları, yaz okulları, uzaktan eğitim, yeni bölümlerin açılması bunların her biri tasarlama kapsamında sayılmakta olup ilgili yerler ile görüşülüp Kalite El Kitabında bahsedilecek.

6 Organizasyon el kitabında unvan bazındaki görevleri tanımlarken görevin nitelikleri de belirtilmesi gerekmektedir. Bu kısımla ilgili birimlerle ayrı ayrı toplantı yapılarak (fakülteler, MYO lar, enstitüler..) tüm görev tanımları hem yeniden gözden geçirilecek hem de nitelikleri ile beraber yazılacak.

7 Kalite temsilcisi ile birim kalite temsilcilerinin sıkı temas halinde olması gerekmektedir.
Kalite temsilcisi ve birim kalite temsilcileri ile sık sık toplantılar düzenlenmesi ve senato da birim yöneticilerine bu işleri daha ciddiye alınması gerektiği anlatılması gerekmektedir.

8 Kalite El Kitabında hastane kısmından da bahsedilsin

9 İç tetkik soru listesi bölümlere göre ayrı hazırlanabilir
İç tetkik soru listesi bölümlere göre ayrı hazırlanabilir. Ayrıca üst yönetim ve Kalite temsilcisinin de iç tetkik geçirmesi şart. Soru listesindeki açıklamalar kısmı delillerle birlikte doldurulsun. İç tetkik sırasında uyuşmazlık olduğunda ne yapılacak prosedürde belirtilsin. Soru listeleri zaten ayrı düzenlenmiş sadece ayrı form numarası verilecek ve bundan sonraki tetkiklerde üst yönetim ve kalite temsilcisi de tetkik programına alınacak

10 Ygg de yönetim temsilcisi KEK te belirtilen tüm maddeleri karşılayan bir rapor hazırlayacak.
Bu rapor hazırlanacak ve YGG talimatında rapor içeriğinden bahsedilecek.

11 Dokümanların kontrolü prosedüründe de kullandığımız tüm otomasyonlardan hastane dahil bahsedilmeli iç iletişim kısmına , fax..eklenecek de otomasyon programların Sağlık Bakanlığı mevzuatından yataklı tedavi standartları belirtilecek.

12 Öneri ve şikayet formunda isim numara varsa onlarada dönüş yapılmalı ve raporlanmalı.
Tarihi olmayan öneri şikayet formlarına tarih yazılmalı.

13 İş sağlığı ve güvenliği konusunda çok eksiklikler var.

14 Üniversite geneli kalibrasyonlar sıkıntılı
Üniversite geneli kalibrasyonlar sıkıntılı. TÜRKAK ile iletişime geçilmeli. Kalibrasyon eğitimi verilmeli.

15 Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğünün yapmış oldukları eğitimler sonrası eğitimin etkinliği ölçülmeli; eğitim sonunda eğitimci sınıfı değerlendirmeli. Alınan eğitimin etkinliğinin ölçülmesi gerekmektedir. Örneğin bu bir hizmet içi eğitim ise, daire başkanı bir rapor yazmalı; evet eğitim çok faydalı oldu hata oranları azaldı vb... Eğitim ve eğitici değerlendirme formları kullanılıyor fakat eğitimin değerlendirilmesi yapılmıyor. Yani herhangi bir raporlama yok. Örneğin verilen eğitimlerden 3 ay sonra mesela o konu ile ilgili şikayetlerin azalması eğitimin etkinliğini ölçmektedir. Bununla ilgili çalışmalar yapılacak.

16 Personel Daire Başkanlığı ile gerekli çalışmalar yapılacak
• Eğitim planına planlanan eğitim tarihi, gerçekleşen eğitim tarihi yazılmalı. • Plan dışı eğitimleri belirtilmeli. Mesela * işareti konulabilir. • Eğitimler çeşitlendirilmeli. Hijyen eğitimi (çay ve temizlik personeli için) vb. Personel Daire Başkanlığı ile gerekli çalışmalar yapılacak

17 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Üniversitede kullanılan teçhizatın bakım planları yapılmamış. Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile bakım talimatı tekrardan yazılması gerekiyor.

18 Arşivdeki fazlalıkların boşaltılması gerekiyor
Arşivdeki fazlalıkların boşaltılması gerekiyor. Arşivlerde nem ölçer olmalı. Arşivlerin iyileştirilmesi sağlanmalı; arşiv planı, arşiv ilaçlanması. Arşivler için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor.

19 ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ BULGULARI
1) Oryantasyon eğitimleri yetersiz. 2) Mavi kod uygulamasına geçilmesi faydalı olur. 3) Yangın işaretleri, yönlendirme levhaları yok. 4) Yangın kutuları kontrol edilmiş mi belirlenmeli. 5) Yangın tüpleri serbest 6) Kalibrasyon ile ilgili raporun son kullanıcıya iletilmesi, kalibrasyonun ne olduğu ile ilgili eğitimler yapılmalı. 7) İlaç arabaları ve ara ilaç kapları kontrol altına alınmalı. Yeni ilaç dağıtım sistemi uygulanmalı. 8) Temizlik personeli giderleri gözden geçirilmeli. 9) Hasta dosyaları hem doktor, hem hemşire tarafından tam doldurulmamış. (kimlik bilgileri) 10) Konsültasyona çağrılama yanıt takip edilmeli. 11) Tıbbi ve evsel atık ayrımı daha iyi yapılmalı.

20 ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ BULGULARI
12) Kalite hedefleri olmalı. 13) Dokümanların okunması sağlanmalıdır. 14) Doküman kontrolü sağlanmalı. 15) Kan almada 2-2.5…..numune teslim saati ve gerçek numune teslimi uygun değil. 16) Kişisel sağlık taramaları takip edilmiyor. Hepatit B ile ilgili ihtiyaç ortaya çıkmış ama yapılmamış. (Ayşegül) 17) Kurşun yelekler demir askıda olmalıdır. 18) DOZİMETE…. Tahlili tam yapılmalı. 19) Kişisel koruyucuların daha efektif kullanımı sağlanmalıdır. 20) Numune kabul Red kriteri var. Numune red kök neden analizi 0. 21) Hastaya ait ilaçlar kontrol altına alınmalı. 22) Eczacı sayısı yetersiz, ecza ve tıbbi malzeme depoları uygun değil. 23) İlaçların miyad kontrolleri dönemli yapılmalı.

21 Ocak-Şubat 2016 Mevcut Durum Analizi: Tüm Birimler ziyaret edilecek, üniversite kalite çalışmaları hakkında kısa bilgilendirme yapılacak. Hedef: birim kalite temsilcilerinin tespit edilmesi. Birim kalite temsilcileri 1 asil, 1 yedek olmak üzere Rektörlük görevlendirmesi ile temsilci olmaları. Birim Kalite temsilcilerinin görev tanımı yapılmalı ve kendilerine tebliğ edilmeli.

22 Web sitesinde TSE amblemi yayınlanabilir.

23 ISO 9001:2008 Belgeyi kullanma süremiz 3 yıl…
Her yıl bir gözetim tetkiki yapılır. 3 yılın sonunda hedef: ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini entegre etmiş bir MKÜ…

24 Hastane kendisine ait HSYK nın standartlarını halihazırda uygulamaktadır. Muhtemelen ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının üniversitemize entegresinde hastane kapsam dışı bırakılabilir.

25 KALİBRASYON Üniversitemiz personeline kalibrasyon eğitimi verilmelidir. Hatta üniversitemizden 2 -3 adet personele sağlanacak özel eğitimler sonucu kalibrasyon uzmanı olabilirler böylece üniversitemizdeki tüm cihazların kalibrasyonunu yürütebilirler.


"TSE BULGULARI VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları