Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜVENL İ K RAPORLAMA S İ STEM İ ERGANİ DEVLET HASTANESİ KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Nimet YILDIRIM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜVENL İ K RAPORLAMA S İ STEM İ ERGANİ DEVLET HASTANESİ KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Nimet YILDIRIM."— Sunum transkripti:

1 GÜVENL İ K RAPORLAMA S İ STEM İ ERGANİ DEVLET HASTANESİ KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Nimet YILDIRIM

2 Kendinizi Nerede Güvende Hissedersiniz ?

3 Güvenlik Raporlama Sistemi;  Hastanelerde meydana gelen olaylardan ders çıkartmak  Benzer olayların bir daha yaşanmasını engellemek

4 Ana öğe Çalışanlar tarafından, yaşanan olayların bir daha yaşanmasını engellemek için yapılan bildirimler

5 Güvenli Hastane  Çalışanlar takdir edilmeli  İyi bir iletişim ağı kurulmalı  Bilgilendirmeler net olarak yapılmalı

6 Güvenli Hastane  Kurumsal bir öğrenme süreci oluşturulmalı  Görüş ve önerilere değer verilmeli  Güvenlik Raporlama Sisteminin işlerliği sağlanmalı

7 Güvenli Hastane  Hastaları için güvenli hizmet sunan  Çalışanları için güvenli çalışma ortamı sağlayan

8 Güvenlik Raporlama Sistemi Güvenliği Tehdit Eden Olaylar Güvenlik Raporlama Sistemi Hasta Güvenliği Çalışan Güvenliği

9 Güvenlik Raporlama Sistemi Hasta Güvenliği Çalışan Güvenliği İlaç Güvenliği Transfüzyon Güvenliği Cerrahi Güvenlik Hasta Düşmeleri Kesici Delici Alet Yaralanmaları Kan ve Vücut Sıvıları ile Temas

10 Güvenlik Raporlama Sistemi Hasta Güvenliği Çalışan Güvenliği İlaç Güvenliği Transfüzyon Güvenliği Cerrahi Güvenlik Hasta Düşmeleri İndikatörler

11 Güvenlik Raporlama Sistemi Olay Olay Bildirim Formunun Doldurulması Olay Bildirim Formunun Kalite Birimine Gönderilmesi Bildirimlerin İlgili Komitelere Yönlendirilmesi Kök Neden Analizlerinin Yapılması ÇıktılarEğitim

12 KALİTE YÖNETİM BİRİMİ HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

13 Çalışanların Sisteme Adaptasyonu  Cezalandırılmayacak  Yaptırım uygulanmayacak  Sistem eğitimi verilecek  Form doldurma eğitimi verilecek  Görüşü alınacak

14 Kilit Nokta: Formlar  Formlar kolay doldurulabilir olmalı  Karmaşık olmamalı  Bildirimi yapanın cümleleri olmalı  Olayın nedeni/çözümü ile ilgili görüşler alınmalı

15 Formlar Kişi isimlerine asla yer vermeyin Olayla ilgili kişiler hakkında bilgi verilmesine izin vermeyin Karmaşık olmasın

16 Formlar Nasıl Olmalı ? 1.Olayın adı 2.Olay 3.Olay hakkında görüş ve öneri

17 Formlar Nasıl Olmalı? Olayın Adı:  İlaç güvenliği  Transfüzyon güvenliği  Cerrahi güvenlik  Hasta düşmesi  Kesici delici alet yaralanması  Kan ve vücut sıvıları ile temas

18

19 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU MARDİN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ MARDİN DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ BİLDİRİM FORMU Dök. Kodu: YÖN FR 13Sayfa No:01İlk Yay. Tar.:29.04.2013Revizyon Tar. --Revizyon No: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Olayın Konusu İlaç güvenliği Transfüzyon güvenliği Cerrahi güvenlik ……. İKİNCİ BÖLÜM Olayın olduğu tarih ve saat Olayın olduğu bölüm ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Olayı Anlatınız DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Varsa Görüş ve Önerilerinizi Yazınız AÇIKLAMA 1.bölümde olayın ilgili olduğu konu veya konular işaretlenmelidir. 1.ve 3. bölümlerin doldurulması zorunludur. 2.ve 4.bölümlerin doldurulması zorunlu değildir. 3.bölüm ve 4.bölüm bildirimi yapan kişinin kendi cümleleri ile yazılmalıdır. BİLDİRİM FORMU DEĞERLENDİRMESİ 1.ve 3.bölümler doldurulmuş mu? 2.ve 4.bölümler bildirimi yapanın kendi cümleleri ile yazılmış mı? Formların 2.ve 4.bölümlerinde olay ile ilgisi olan çalışanların isimleri veya çalışanlar için herhangi bir tanımlayıcı kullanılmış mı?

20 Formlar Nasıl Olmalı Olay: Olayı bildirenin KENDİ CÜMLELERİ ile olay anlatılmalı

21

22 Formlar Nasıl Olmalı Olay Hakkında Görüş ve Öneriler: Olayı bildirenin OLAYIN NEDENİ ve ÇÖZÜMÜ hakkındaki görüşler yazılmalı

23

24

25 Yanlış Örnek

26 Güvenlik Raporlama Sistemi Kim/kimler ÖNEMLİ DEĞİL Sistem ÖNEMLİ Sistemin aksayan yönleri ÖNEMLİ Sistemi düzeltmeye yönelik önlemler ÖNEMLİ Hasta ve Çalışan Güvenliği ÖNEMLİ

27

28

29

30 Güvenlik Raporlama Sisteminin İşlerliği; Hastanenizin Güvenlik Düzeyinin ve Güvenlik Kültürünün Bir Göstergesidir

31 Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu BİRİNCİ BÖLÜM Ola yın Ko nus u İlaç güvenliği Transfüzyon güvenliği Cerrahi güvenlik ……. İKİNCİ BÖLÜM Olayın olduğu tarih ve saat Olayın olduğu bölüm ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Olayı Anlat ınız DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Varsa Görü ş ve Öneri lerini zi Yazın ız AÇIKLAMA 1.bölümde olayın ilgili olduğu konu veya konular işaretlenmelidir. 1.ve 3. bölümlerin doldurulması zorunludur. 2.ve 4.bölümlerin doldurulması zorunlu değildir. 3.bölüm ve 4.bölüm bildirimi yapan kişinin kendi cümleleri ile yazılmalıdır. BİLDİRİM FORMU DEĞERLENDİRMESİ 1.ve 3.bölümler doldurulmuş mu? 2.ve 4.bölümler bildirimi yapanın kendi cümleleri ile yazılmış mı? Formların 2.ve 4.bölümlerinde olay ile ilgisi olan çalışanların isimleri veya çalışanlar için herhangi bir tanımlayıcı kullanılmış mı? T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU MARDİN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ MARDİN DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ BİLDİRİM FORMU

32


"GÜVENL İ K RAPORLAMA S İ STEM İ ERGANİ DEVLET HASTANESİ KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Nimet YILDIRIM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları